КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Градски ескизи 327: Отново за НОВА териториално устройствена схема на РБна

Понеделник, 19 Декември 2016 00:00
01

Градски ескизи 327

Отново за НОВА териториално устройствена схема на РБ
 

Отново разсъждавам за съвременното териториално устройство на страната …

или още размисли към материала „Нова териториално-устройствена схема на България“, публикуван в бюлетин на САБ., а приетата и действаща схема, коментирах в „Градски ескизи“ 41

Непрекъснато се питам, дали има, все още, знаещи, можещи и действащи колеги-експерти в България, практикуващи в областта на регионалното развитие на страната? Има ли работещи в областта на устройството на страната, което е задължено да подкрепи нейното ново икономическо, политическо и административно управление? Има ли експерти, които притежават, не само ум, а и знания, и опит, добит през годините на ежедневната им работа с разнообразните проблеми, необходими при създаване на структурите за управление, особено нужни й днес?

Знам, че съществува цяло министерство, но там няма, кого да попитам, освен един, чието име изниква, в съзнанието ми, а не някой от вземащите решения, тъй като те, очевидно, познават повърхностно проблемите, иначе, отдавна да са предложили тяхното решение. Не са и задължени, тъй като са политическите лица на институцията. Знания трябва да притежават всички следващи нива, но за съжаление, са изключително малко, най-много – един! Съществува и национален институт, който се занимава с тези проблеми, но колегите от него проектираха, по-точно пре-проектираха, досега действащата териториална схема, чието “поведение“, влияние и ползи, не одобрявам. Смятам, че проектът е реанимирана форма на отминало териториално управление, свързано с други икономически условия и, заради това, не би могла да отговаря на съвременните икономически отношения в страната, не е в тяхна помощ, която е основната му цел.

Предлагам на държавната власт да приеме проект на нивата на съвременното мислене / на ЕК / за регионалното й управление. То е необходимо, защото окрупнява и свива, раздутото и ненужно, сега действащото, териториално, и само площно, деление на страната.

Предлагам територията й да се окрупни до 3 / три / региона, плюс София. Проектът е близък до предложенията, които направих, преди години и ще спомогне за административните действия, които трябва да се извършат първоначално, за да се откаже управлението от използване на остарялото социалистическо териториално райониране - на малки и неефективни регионални форми, подчинени и свързани, единствено с употребата на качествата на един неин компонент – териториалните граници и площ! Отдавна, някои от планираните територии са безлюдни и без поминък - зони, чиито живот бе продължен, в състояние на реанимация, което е ярко доказателство за недалновидност при проектирането и неефективност при използването на действащата схема, сдобила се, напълно незаслужено и фалшиво с определението – пространствена! Състоянието води да имитация и упадък на целите и задълженията й! Тоест – тя е в тежест на икономиката на страната, вместо да стимулира развитието и прогреса й!

Очаквано, остарялата комбинация от области / бившите окръзи /, а в последствие - заедно и с изникналите от нищото икономически зони /?/, не би могла да обслужва пълнокръвно територията на съвременната държава - от различен икономически и политически тип! Най-малкото, защото е свързан с кардинално различни, териториални и пространствени, икономически, политически, корпоративни, културни и цивилизационни форми, и отношения?

Опитът – да се продължи действието на социалистическото планово и централизирано регионално деление, основано, единствено - на териториален принцип, не-зачитащо действията, влиянията и зависимостите на реалния живот, най-общо казано, са обречени на неуспех, а несъстоятелността му е очевидна! Териториалното планиране на държавата трябва, задължително, да спомага за нейния просперитет, а не да обслужва некадърната и ниско образована администрация, която няма и визия за работата си! То трябва да открива и стимулира развитието на функциониращите индустриални, икономически и финансови дейности или тези, които ще потърсят развитието си, на нейната територия! Задавам и следващият, твърде зависим въпрос - защо не се оптимизира работата на огромната администрация, най-малкото, за да се помогне за промяна в растежа на страната? Нямам отговор.

Очевидно, икономически и политически, страната и народа живеят още с миналото си, нищо, че, уж се разделиха с него! В миналото са и колегите, проектирали възприетата схема!

Нейният обхват и форми на действие не са в хармония с икономическата действителност, и поради това, тя не би могла да подкрепя тяхното развитие, дори смятам, че е териториална и пространствена форма, спъваща и без това „куция кон“ на икономиката ни.

Ролята и необходимостта от подходящо пространствено регионално деление на страната се заключава, в най-важното му задължение – да подкрепя, да поддържа, да спомага развитието на, абсолютно всички, човешки дейности, в която и да е точка, на нейното пространство! Иначе, е излишна и несправедливо консумираща ресурси, в чието създаване не участва, дори – ограничава, с вредното си и безсмислено съществуване! Заради това, е нужна промяна, която да улесни управлението на държавата и да предизвика растеж, необходим на всички! Ако, някой иска да й помогне.

Предлагам МРРБ да се раздели на две малки - Министерство на пътищата и истинско Министерство на регионалното развитие, което да се занимава основно с дейността, афиширана в абревиатурата му! Вярвам знаете, че държавата изпитва крещяща нужда – всеки да си гледа работата, от която разбира, а не да имитира такава?!

………………………………………

Изпратих писмо. Отговориха ми. Мина много време, а реално нещата не се променят и видимо не са добри. Продължават да са също, толкова фалшиви, колкото бяха!

ТУК - части от писмата и от отговорите –

Михаил Петков / ноември 2016 г.

Уважаеми колеги,

съжалявам за смущенията, които причиних с моето писмо, на регулярната Ви работа. Моля, за извинение!

Целта му не беше да получа становището Ви, относно качествата на действащата схема, а да покажа, че може и трябва да се мисли и проектира, и по друг, също професионален, начин. Изложил съм го в текста, който Ви изпратих и, който би трябвало да се препрочита добронамерено, защото материята, с която работите, е трудна и важна. Накратко ще кажа, че териториалното планиране с НКПР би трябвало да е следствие и израз на синтеза от възможностите, влиянията и зависимостите на всички човешки дейности и отношения, които имат потенциала да се случат на територията на държавата ни, и е крайният им продукт.

Предлагах схема от 4 европейски региона и София. Не твърдя, че съм прав, но съм убеден в изостаналостта на използваната. Разбира се, тя ще се ползва до тогава, докато не започне да пречи. Това разбиране, според мен, прозира в думите на министър Павлова. Очевидни са и смущенията при синхронизиране на работата, в тази област, с ЕС и ЕК. Вероятно, нещо ще трябва да се надстрои или кардинално промени. На Ваше разположение съм. Вярвам, изказвайки мнението си, че не съм засегнал професионалното Ви честолюбие. Ако, така сте го почувствали, приемете искрените ми извинения. Желая Ви здраве. / мп

…………………………………

Написах този текст и прикачих отговора на МРРБ, осем месеца след предложението ми, за да може, сами да си направите изводите. Няма да коментирам причините за предложението ми, нито разсъжденията в отговора. Моля, четете и внимателно анализирайте.

Михаил Петков / 12.11.2016 г.

 

Градски ескизи 1
Градски ескизи 2
Градски ескизи 3
Градски ескизи 4
Градски ескизи 5
Градски ескизи 6
Градски ескизи 7
Градски ескизи 8
Градски ескизи 9
Градски ескизи 10
Градски ескизи 11
Градски ескизи 12
Градски ескизи 13
Градски ескизи 14
Градски ескизи 15
Градски ескизи 16
Градски ескизи 17
Градски ескизи 18
Градски ескизи 19
Градски ескизи 20
Градски ескизи 21: Живот в паралелни светове
Градски езкизи 22: София и бъдещето й
Градски ескизи 23: Сладък живот
Градски ескизи 24: Време, пространство, семки
Градски ескизи 25: Още за конкурса
Градски ескизи 26: Търсене на смисъл в безмислени събития

Градски ескизи 27: Чадърът
Градски ескизи 28: Балон
Градски ескизи 29: Сън
Градски ескизи 30: Мъжки род
Градски ескизи 31: Камъчета
Градски ескизи 32: Боксьори
Градски ескизи 33: Какъв свят!
Градски ескизи 34: Нищо не е по-неясно от погрешното и сбърканото .../ Бодлер
Градски ескизи 35
Градски ескизи 36. Конкретика.
Градски ескизи 37. Градът и градската кухня /да се чете преди обед/
Градски ескизи 38. За едно шадраванче ли само става думa?
радски ескизи 39: Стига!
Градски ескизи 40: Южен парк
Градски ескизи 41: Апраксия в гробна тишина
Градски ескизи 42: Без песен
Градски ескизи 43: Градът и движенията в него

Градски ескизи 44: Престиж
Градски ескизи 45: Размисли за интелигентността 1
Градски ескизи 46: Размисли за интелигентността 2
Градски ескизи 47: Размисли за интелигентността 3
Градски ескизи 48: Размисли за интелигентността 4
Градски ескизи 49: Размисли за интелигентността 5
Градски ескизи 50: Размисли за интелигентността 6
Градски ескизи 51: Размисли за интелигентността 7
Градски ескизи 52: Kняжеската градина
радски ескизи 53: Политическите паметници
Градски ескизи 54: Размисли за интелигентността 8
Градски ескизи 55: С паркоустройство не се прави градоустройство!
Градски ескизи 56: Размисли за интелигентността 9
Градски ескизи 57
Градски ескизи 58
Градски ескизи 59: Творци на истории и приказки
Градски ескизи 60: Хармония
Градски ескизи 61: Въобръжение
Градски ескизи 62. Времена, хора, градове 1
Градски ескизи 63. Времена, хора, градове 2
Градски ескизи 64. Времена, хора, градове 3
Градски ескизи 65. Страх 1
Градски ескизи 66. Страх 2
Градски ескизи 67. Страх 3
Градски ескизи 68. Паметта на града.
Градски ескизи 69. Многообразие на видовете 1
Градски ескизи 70. Многообразие на видовете 2
Градски ескизи 71. Многообразие на видовете 3
Градски ескизи 72. Многообразие на видовете 4
Градски ескизи 73. Многообразие на видовете. Преображение 1
Градски ескизи 74. Преображение 2
Градски ескизи 75. Преображение 3
Градски ескизи 76. Преображение 4
Градски ескизи 77: Галилея
Градски ескизи 78: И няма край
Градски ескизи 79: Творци на бъдеще
Градски ескизи 80: Писмо до СОС и Кмета на София
Градски ескизи 81: Вкусът на детството
Градски ескизи 82: Въплъщение
Градски ескизи 83: Гладът на града
Градски ескизи 84: Лудостта на града
Градски ескизи 85: Лъжлив и измамен град
Градски ескизи 86: Защо? (1)
Градски ескизи 87: Защо? (2)
Градски ескизи 88: Защо? (3)
Градски ескизи 89: Защо? (4)
Градски ескизи 90: Защо? (5)
Градски ескизи 91: Размисли за трансмутацията
Градски ескизи 92. Страх 4
Градски ескизи 93: Сънят на града
Градски ескизи 94: Светлина и сянка
Градски ескизи 95: Злото на урбанизирания човек
Градски ескизи 96: Без шанс
Градски ескизи 97: Спомени
Градски ескизи 98: Интуитивни мисли
Градски ескизи 99: Маски
Градски ескизи 100: Южен парк 2
Градски ескизи 101: Гербът на банката
Градски ескизи 102: Човек и буболечка
Градски ескизи 103: Maщабът на града 3
Градски ескизи 104: Maщабът на града 4
Градски ескизи 105: Политически паметници 2
Градски ескизи 106: Наследство
Градски ескизи 107: Величие
Градски ескизи 108: Истина ли е?
Градски ескизи 109: Власт и Обич
Градски ескизи 110: Наслада и Утре
Градски ескизи 111: Колко много
Градски ескизи 112: Колко много 2
Градски ескизи 113: Цивилизацията на Европa 1
Градски ескизи 114: Цивилизацията на Европa 2
Градски ескизи 115: Цивилизацията на Европa 3
Градски ескизи 116: Заразата на самохвалството 1
Градски ескизи 117: Цивилизацията на Европa 4
Градски ескизи 118: Sofiasko
Градски ескизи 119: Дар от съдбата
Градски ескизи 120: Деца и внуци
Градски ескизи 121: Обединението не прави силата!
Градски ескизи 122: Мир
Градски ескизи 123: И аз
Градски ескизи 124: Заразата на самохвалството 2
Градски ескизи 125: Живот в града
Градски ескизи 126: Инерция
Градски ескизи 127: Преселения
Градски ескизи 128: Още за ЦГЧ
Градски ескизи 129: Бъдещето на градовете
Градски ескизи 130: Страх 5
Градски ескизи 131: Страх 6
Градски ескизи 132: Страх 7
Градски ескизи 133: Размисли за града и архитектурата 1
Градски ескизи 134: Размисли за града и архитектурата 2
Градски ескизи 135: Размисли за града и архитектурата 3
Градски ескизи 136: Размисли за града и архитектурата 4
Градски ескизи 137: Размисли за града и архитектурата 5
Градски ескизи 138: Водата на града
Градски ескизи 139: Kражбата на Божия служител
Градски ескизи 140: Чалга в градската архитектура
Градски ескизи 141: Някой ме закриляше
Градски ескизи 142: Напуши ме смях
радски ескизи 143: Tворчеството на човека
Градски ескизи 144: Колко много 3
Градски ескизи 145: Колко много 4
Градски ескизи 146: Aсансьор
Градски ескизи 147: Градска бъркотия
Градски ескизи 148: Канибали... или ескиз за непочтеността
Градски ескизи 149: Черно и бяло
Градски ескизи 150: Сурикати
Градски ескизи 151: Глобализация
Градски ескизи 152: Политически паметници 3
Градски ескизи 153: За хората и обществото – от вчера и днес
Градски ескизи 154: Лидери
Градски ескизи 155: Кой е творецът?
Градски ескизи 156: Семки и бонбонки
Градски ескизи 157: R.I.P. Тери Пратчет
Градски ескизи 158: Проклет да си!
Градски ескизи 159: Гнусливи сравнения
Градски ескизи 160: Затъмнение
Градски ескизи 161:Скици
Градски ескизи 162: Oбяснение, но не в любов
Градски ескизи 163: Колко много 5
Градски ескизи 164: Скици 2
Градски ескизи 165: Честито
Градски ескизи 166: Задушница
Градски ескизи 167: Наглост
Градски ескизи 168: Легенди 1
Градски ескизи 169: Легенди 2
Градски ескизи 170: Легенди 3
Градски ескизи 171: Скица за арх. Сава Бобчев
Градски ескизи 172: Колко много 6
Градски ескизи 173: Колко много 7
Градски ескизи 174: Колко много 8
Градски ескизи 175: Колко много 9
Градски ескизи 176: Градоустройството на София - 1
Градски ескизи 177: Градоустройството на София - 2
Градски ескизи 178: Градоустройството на София - 3
Градски ескизи 179: Услугата
Градски ескизи 180: Проект “Долен Дунав - Рейн” - Европейска интеграция
Градски ескизи 181: Архитект Кирил Бойчев
Градски ескизи 182: In memoriam, in honorem
Градски ескизи 183: Спомени 2
Градски ескизи 184: Вината на Сара
Градски ескизи 185: Скици 3
Градски ескизи 186: Ние с живота
Градски ескизи 187: Забележки към Създателя
Градски ескизи 188: Форма
Градски ескизи 189: Скици 4
Градски ескизи 190: Светът на буболечките
Градски ескизи 191: Красота
Градски ескизи 192: Желание
Градски ескизи 193: Сенки
Градски ескизи 194: Сенчестите хора
Градски ескизи 195: Красота 2
Градски ескизи 196: Изгревът
Градски ескизи 197: Скици 5
Градски ескизи 198: Човек и пространство
Градски ескизи 199: Звуци в ухото
Градски ескизи 200: Мармалад
Градски ескизи 201: Изисквания за приличие
Градски ескизи 202: Урбанистични перспективи
Градски ескизи 203: Шести септември!
Градски ескизи 204: Възпитание на вкус
Градски ескизи 205: Гениалност
Градски ескизи 206: Копай тук!
Градски ескизи 207: Отново за София
Градски ескизи 208: В този град Ловеч...
Градски ескизи 209: Изборът
Градски ескизи 210: Да не ви дреме!
Градски ескизи 211: Експериментът
Градски ескизи 212: Решение
Градски ескизи 213: Обич
Градски ескизи 214: Архитект ли е, не ми го хвали!
Градски ескизи 215: В страната на чудесата*
Градски ескизи 216: Ако...
Градски ескизи 217: Фантастични илюзии
Градски ескизи 218: Ценности
Градски ескизи 219: Окрадена Сердика, обрулена София!
Градски ескизи 220: Празни съдове
Градски ескизи 221: Ексхибиционизъм 1
Градски ескизи 222: Ексхибиционизъм 2
Градски ескизи 223: Деградация или глобализация?
Градски ескизи 224: Преображение 5
Градски ескизи 225: Уфологичен проект
Градски ескизи 226: Уфологичен проект 2
Градски ескизи 227: Вяра и…невяра 1
Градски ескизи 228: Вяра и…невяра 2
Градски ескизи 229: А сега, накъде?
Градски ескизи 230: Клише
Градски ескизи 231: Казах го преди време
Градски ескизи 232: Отново за София 2
Градски ескизи 233: Отново за София 3
Градски ескизи 234: Отново за София 4
Градски ескизи 235: Преображение 6
Градски ескизи 236: Безусловна подкрепа!
Градски ескизи 237: Вяра и…невяра 3
Градски ескизи 238: Поглед към човека и мястото, в което живее
Градски ескизи 239: Гражданинът
Градски ескизи 240: Селянинът
Градски ескизи 241: Бих живял ...
Градски ескизи 242: Сграда на годината
Градски ескизи 243: Кръговрати
Градски ескизи 244: Бялата брада
Градски ескизи 245: Все някой, някога ще вдене!
Градски ескизи 246: Хора и богове
Градски ескизи 247: Пластелини или странностите човешки
Градски ескизи 248: Под един покрив
Градски ескизи 249: Искам
Градски ескизи 250: Скици 6
Градски ескизи 251: Скици 7
Градски ескизи 252: Проект "Раковски"
Градски ескизи 253: Заедно и подчинени
Градски ескизи 254: Под един покрив 2 - Етноси
Градски ескизи 255: Искам 2
Градски ескизи 256: Кристо
Градски ескизи 257: Водата
Градски ескизи 258: Запек
Градски ескизи 259: Мислим ли и….. ако да, какво правим?
Градски ескизи 260: С.Е.М.!!
Градски ескизи 261: С.Е.М. 2!!
Градски ескизи 262: Красота и ум
Градски ескизи 263: Блато
Градски ескизи 264: Красота и ум 2
Градски ескизи 265: Грозно, по-грозно …… малоумно!
Градски ескизи 266: Глупост
Градски ескизи 267: От незнание ли, от глупост ли ...
Градски ескизи 268: Смяна
Градски ескизи 269: Пророци
Градски ескизи 270: Участвай в битката, стани победител!
Градски ескизи 271: Разочарование
Градски ескизи 272: Метафора
Градски ескизи 273: Неочаквана еманципация
Градски ескизи 274: Симеон Антипа
Градски ескизи 275: Зависимост и хибридация
Градски ескизи 276: Зависимост и хибридация 2
Градски ескизи 277: Зависимост и хибридация 3
Градски ескизи 278: Самочувствие
Градски ескизи 279: Бързо и бавно
Градски ескизи 280: Вчера и днес
Градски ескизи 281: Приказен град 1...или легенди под моста над Осъм
Градски ескизи 282: Приказен град 2
Градски ескизи 283: Приказен град 3 - София
Градски ескизи 284: Приказен град 4 - Ловеч
Градски ескизи 285: Има и още … ориентири за бъдещето
Градски ескизи 286: Утре 1 - Война на расите
Градски ескизи 287: Утре 2 - Война на расите
Градски ескизи 288: Утре 3 - Война на расите
Градски ескизи 289: От утре 4
Градски ескизи 290: От утре 5
Градски ескизи 291: От утре 6
Градски ескизи 292: От утре 7
Градски ескизи 293: Раждането на боговете
Градски ескизи 294: На Пловдив му изгоря културата!
Градски ескизи 295: Развитие
Градски ескизи 296: Боза, бозааа-а-а-а-а, пийте боза!
Градски ескизи 297: Обикновени, семпли, невзрачни
Градски ескизи 298: Призив
Градски ескизи 299: Пълна липса
Градски ескизи 300: Всякога – и вчера, и днес!
Градски ескизи 301: Самочувствие и възпитание
Градски ескизи 302: На опашка
Градски ескизи 303: От изключително значение
Градски ескизи 304: Градски движения 2
Градски ескизи 305: Проекти за бъдещето
Градски ескизи 306: Пълна липса 2
Градски ескизи 307: Пълна липса 3
Градски ескизи 308: Разлики и сравнения 1
Градски ескизи 309: Разлики и сравнения 2
Градски ескизи 310: Разлики и сравнения 3
Градски ескизи 311: Заедно
Градски ескизи 312: Нищо ново
Градски ескизи 313: Намерено незнание
Градски ескизи 314: С надежда
Градски ескизи 315: Лунна светлина 1
Градски ескизи 316: Лунна светлина 2
Градски ескизи 317: Лунна светлина 3
Градски ескизи 318: Лунна светлина 4
Градски ескизи 319: Лунна светлина 5
Градски ескизи 320: Лунна светлина 6
Градски ескизи 321: Урбанистични промени 1
Градски ескизи 322: Малко преди Коледа 2016 | 1
Градски ескизи 323: Малко преди Коледа 2016 | 2
Градски ескизи 324: Урбанистични промени 2
Градски ескизи 325: Урбанистични промени 3
Градски ескизи 326: Бъдещето на Балканите 1

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions