КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Градски ескизи 262: Красота и ум

Сряда, 02 Март 2016 00:00
01

Градски ескизи 262
Красота и ум

 

На младини под пламналия шатр / аз знанията трупах като злато. / И що накрая тъжен проумях - / пристигнах като вятър, отлитам като прах!.....Омар Хаям / 1048 – 1123 г. /

Продължавам да разсъждавам за човека, колкото мога, за неговите качества и недостатъци, удивлявам се, мечтая и осъждам. Днес отново ме занимават - дарената физическа красота и извоюваният, с упорит труд и постоянство, ум и разсъдък. В този ескиз не разсъждавам за другите му богатства - нито за духовната красота или морала, нито за красотата на човешкия ум или за притежаваната красота от интелигентността.....Задам си въпроси, на които търся да намеря отговор.

„Пропорцията допринася за красотата“ – смята Хоум, Хенри Хоум, лорд Кеймс / 1695 – 1782 г. / и продължава „Редът допринася за красотата на видимите обекти не по-малко, отколкото простотата, правилността или пропорцията“…..

Най-малобройни са красивите хора! По-малко са, дори от умните - това виждат моите очи и сетива. Те са мечтата на човечеството, отчитат чувствата ми! И интелигентността се среща рядко, подобно на физическата красота, на човешката доброта или състрадание! И на морала! Но те не са дадени даром като нея! „Красиви са новите изобретения в изкуството, понеже са белези за необикновено дарование.“ – пише Т. Хобс и още - „ Красиво нещо е вярата в себе си, понеже е признак за съзнаване на своята собствена способност,……. а срамно нещо е любовта към парите, понеже е качество на човек, който може да върши всичко срещу заплащане…“ Томас Хобс / 1588 – 1679 г. /

Красивите физически привличат очите ни, тъй като са изключение! Притежават съчетание от прецизна хармония на пропорциите на елементите на тялото, прекрасно допълнени от изяществото на очи, ръце, коса, глас и поведение, вкус и премереност, заедно с походка, заедно с грация и с държане, навред в пространството и времето. Те са природно облагородени и допълнени с всичко, което подчертава красотата - с ярка и незабележима грация или с изяществото на човека. По-често чарът е у жената, не в мъжа! Красотата е изключително рядко човешко натрупване на качества, толкова рядко, че хората обожествяват носителите й, обожествяват носителките й!

Сравних, в мислите си, божествената човешка красота и обожествения му ум, с този на Създателя! Всеки, за себе си, свързва красивото с добротата. Тя е качеството, което ни дава основание да очакваме от него добро, смята Хобс, чиито думи преразказах, току що.

Рядкостта на божествения ум и почти абсолютната липса на красота ме карат да мисля за тях и да ги сравнявам, защото по този път на преценка разбирам по-добре човека, макар и късно, много късно. Търся сходствата и общите възможности, които се събират, за да издигнат и двете уникални качества до пиедестала на свръхчовешките притежания, въпреки, че едното е дело на Природата, съчетала магията на живота и гените на родители, наследили красотата от тях и расата, и усъвършенствали ги чрез личните си качества, и условията на живот,……а другото е плод на упоритостта при придобиване на чужди знания, самоусъвършенстването на възможността да се мисли самостоятелно и да се оценява - характерни за човека през целия му живот. Намирам несъществени различия, най-вече при опазването им във времето и по-точно, при независимите от нищо, уникални преливания на богатствата на едното, носено предимно от младата човешка възраст, в другото – променящо се цял живот и ставащо все по-красиво с възрастта. Преливането на едната красота в другата е, може би, само човешко притежание, както ума и красотата поотделно. Никое друго живо създание не ги притежава, събрани заедно! Нито едно живо същество не притежава възможността да транспонира качествата на нещо материално - в друго, абстрактно и духовно! Това е силата на божествеността на homo sapiens и неговия, вечно жив и млад, дух! Необяснимо е, поне за мен, съжителството между красотата на младото тяло и неукрепналия, все още, дух, необяснима ми е и хармонията, която се установява между равностойните по капацитет и възможности качества при младия човек, и накрая необяснима остава - пропастта и разрива между тях, които настъпват при всеки, независимо съществувалите степени на красота и постиженията на бляскавия ум, достигнати до момента! Хилядолетията живот са упражнили натиск, наложили са принципите на оценка и фетишизиране на красотата, създали са морала, етичността и всички необходими човешки качества, а чрез реда и законите са го принудили да ги приеме и пази. Сред този предълъг процес, дългогодишен труд, обучение и налагане – красивите остават, все така малко! Защо ли? Отговарям си - защото грозотата е непреодолим генетичен еталон за човешкия род, тя доминира с всичките си форми и изразни средства! Човекът се ражда с нея! Красотата постига своя апогей, чак когато постигне хармония с духа - и това е времето на съзряване и младостта. Тогава се получава разслоение между хората, притежаващи физическа красота и хората, които притежават, заедно с нея ум и разум, от една страна, и между тях и тия, които не притежават, ни едно от тези качества! Красивите са единици, умните малко, а грозотата - всеобща! Обединени в един индивид – примерите са космическа рядкост или липсват! Нищо, че фактът е невероятен и смешен, дори абсурден!

„Истинските черти правят едно лице красиво и истинните пропорции създават красотата в архитектурата така, както точните измерения създават красотата в хармонията и в музиката.“ - твърди Антони Ашли Кипър Шефтсбъри / 1671 – 1713 г. /

Как смятате, дали повечето хора са тъпи? Ограничени и много грозни! Кога затъпяват и погрозняват? Постепенно с времето ли се превръщат в такива? Дали болшинството е мързеливо и угодливо? Не трябва да абсолютизирам, но смятам, че човешкият род се състои от тъпи, грозни и без въображение сетивни индивиди, които са се устремили в усъвършенстването си, за да убиват и смазват човешкия прогрес! Умните и красивите същества, надарени от природата с тези качества, са нежеланите от средата на тъпите и грозните, в която преобладава уродливото, а процесите ще се установяват, все по-обхватно и устойчиво, сред бавно развиващите се и пълни с грозни хора, общества. Те ще изостават така, както изостава тъпият от умния, както грозният се различава от красивия, както бавният от бързо мислещия! И от човека, носещ божествено въображение, сляло се с него чрез оня, знаете го, божествен допир и устремилата се към душата му искра! Няма да цитирам Айнщайн и неговата мисъл за въображението, защото вярвам, че всеки от вас я знае и е почувствал нейната сила! Той и човечеството ценят красотата на въображението най-високо от всичките останали качества, защото е всеобхватно, подобно на възможностите на Създателя и защото красотата, и умът са без стойност, ако липсва въображението човешко и ползите от съчетанието му с тях! Тази е причината, заради която от архитекта се изискват, не само изключителни знания и богатства от ум и разсъдък, а и безценното въображение. То поставя всеки на мястото му, независимо природната му красота, получените и усъвършенствани знания, и ум!

„Ето, рече той на сърцето си – те се смеят, не ме разбират, аз не съм уста за тия уши. Нима трябва човек по-напред да порази ушите им, за да се научат да слушат с очите си?... Или те вярват само на ломотещите? – пише отново Ницше / Фридрих Вилхелм Ницше / „ Тъй рече Заратустра“- 1883 г. /

Михаил Петков / 26 – 27 февруари 2016 г.

 

Градски ескизи 1
Градски ескизи 2
Градски ескизи 3
Градски ескизи 4
Градски ескизи 5
Градски ескизи 6
Градски ескизи 7
Градски ескизи 8
Градски ескизи 9
Градски ескизи 10
Градски ескизи 11
Градски ескизи 12
Градски ескизи 13
Градски ескизи 14
Градски ескизи 15
Градски ескизи 16
Градски ескизи 17
Градски ескизи 18
Градски ескизи 19
Градски ескизи 20
Градски ескизи 21: Живот в паралелни светове
Градски езкизи 22: София и бъдещето й
Градски ескизи 23: Сладък живот
Градски ескизи 24: Време, пространство, семки
Градски ескизи 25: Още за конкурса
Градски ескизи 26: Търсене на смисъл в безмислени събития

Градски ескизи 27: Чадърът
Градски ескизи 28: Балон
Градски ескизи 29: Сън
Градски ескизи 30: Мъжки род
Градски ескизи 31: Камъчета
Градски ескизи 32: Боксьори
Градски ескизи 33: Какъв свят!
Градски ескизи 34: Нищо не е по-неясно от погрешното и сбърканото .../ Бодлер
Градски ескизи 35
Градски ескизи 36. Конкретика.
Градски ескизи 37. Градът и градската кухня /да се чете преди обед/
Градски ескизи 38. За едно шадраванче ли само става думa?
радски ескизи 39: Стига!
Градски ескизи 40: Южен парк
Градски ескизи 41: Апраксия в гробна тишина
Градски ескизи 42: Без песен
Градски ескизи 43: Градът и движенията в него

Градски ескизи 44: Престиж
Градски ескизи 45: Размисли за интелигентността 1
Градски ескизи 46: Размисли за интелигентността 2
Градски ескизи 47: Размисли за интелигентността 3
Градски ескизи 48: Размисли за интелигентността 4
Градски ескизи 49: Размисли за интелигентността 5
Градски ескизи 50: Размисли за интелигентността 6
Градски ескизи 51: Размисли за интелигентността 7
Градски ескизи 52: Kняжеската градина
радски ескизи 53: Политическите паметници
Градски ескизи 54: Размисли за интелигентността 8
Градски ескизи 55: С паркоустройство не се прави градоустройство!
Градски ескизи 56: Размисли за интелигентността 9
Градски ескизи 57
Градски ескизи 58
Градски ескизи 59: Творци на истории и приказки
Градски ескизи 60: Хармония
Градски ескизи 61: Въобръжение
Градски ескизи 62. Времена, хора, градове 1
Градски ескизи 63. Времена, хора, градове 2
Градски ескизи 64. Времена, хора, градове 3
Градски ескизи 65. Страх 1
Градски ескизи 66. Страх 2
Градски ескизи 67. Страх 3
Градски ескизи 68. Паметта на града.
Градски ескизи 69. Многообразие на видовете 1
Градски ескизи 70. Многообразие на видовете 2
Градски ескизи 71. Многообразие на видовете 3
Градски ескизи 72. Многообразие на видовете 4
Градски ескизи 73. Многообразие на видовете. Преображение 1
Градски ескизи 74. Преображение 2
Градски ескизи 75. Преображение 3
Градски ескизи 76. Преображение 4
Градски ескизи 77: Галилея
Градски ескизи 78: И няма край
Градски ескизи 79: Творци на бъдеще
Градски ескизи 80: Писмо до СОС и Кмета на София
Градски ескизи 81: Вкусът на детството
Градски ескизи 82: Въплъщение
Градски ескизи 83: Гладът на града
Градски ескизи 84: Лудостта на града
Градски ескизи 85: Лъжлив и измамен град
Градски ескизи 86: Защо? (1)
Градски ескизи 87: Защо? (2)
Градски ескизи 88: Защо? (3)
Градски ескизи 89: Защо? (4)
Градски ескизи 90: Защо? (5)
Градски ескизи 91: Размисли за трансмутацията
Градски ескизи 92. Страх 4
Градски ескизи 93: Сънят на града
Градски ескизи 94: Светлина и сянка
Градски ескизи 95: Злото на урбанизирания човек
Градски ескизи 96: Без шанс
Градски ескизи 97: Спомени
Градски ескизи 98: Интуитивни мисли
Градски ескизи 99: Маски
Градски ескизи 100: Южен парк 2
Градски ескизи 101: Гербът на банката
Градски ескизи 102: Човек и буболечка
Градски ескизи 103: Maщабът на града 3
Градски ескизи 104: Maщабът на града 4
Градски ескизи 105: Политически паметници 2
Градски ескизи 106: Наследство
Градски ескизи 107: Величие
Градски ескизи 108: Истина ли е?
Градски ескизи 109: Власт и Обич
Градски ескизи 110: Наслада и Утре
Градски ескизи 111: Колко много
Градски ескизи 112: Колко много 2
Градски ескизи 113: Цивилизацията на Европa 1
Градски ескизи 114: Цивилизацията на Европa 2
Градски ескизи 115: Цивилизацията на Европa 3
Градски ескизи 116: Заразата на самохвалството 1
Градски ескизи 117: Цивилизацията на Европa 4
Градски ескизи 118: Sofiasko
Градски ескизи 119: Дар от съдбата
Градски ескизи 120: Деца и внуци
Градски ескизи 121: Обединението не прави силата!
Градски ескизи 122: Мир
Градски ескизи 123: И аз
Градски ескизи 124: Заразата на самохвалството 2
Градски ескизи 125: Живот в града
Градски ескизи 126: Инерция
Градски ескизи 127: Преселения
Градски ескизи 128: Още за ЦГЧ
Градски ескизи 129: Бъдещето на градовете
Градски ескизи 130: Страх 5
Градски ескизи 131: Страх 6
Градски ескизи 132: Страх 7
Градски ескизи 133: Размисли за града и архитектурата 1
Градски ескизи 134: Размисли за града и архитектурата 2
Градски ескизи 135: Размисли за града и архитектурата 3
Градски ескизи 136: Размисли за града и архитектурата 4
Градски ескизи 137: Размисли за града и архитектурата 5
Градски ескизи 138: Водата на града
Градски ескизи 139: Kражбата на Божия служител
Градски ескизи 140: Чалга в градската архитектура
Градски ескизи 141: Някой ме закриляше
Градски ескизи 142: Напуши ме смях
радски ескизи 143: Tворчеството на човека
Градски ескизи 144: Колко много 3
Градски ескизи 145: Колко много 4
Градски ескизи 146: Aсансьор
Градски ескизи 147: Градска бъркотия
Градски ескизи 148: Канибали... или ескиз за непочтеността
Градски ескизи 149: Черно и бяло
Градски ескизи 150: Сурикати
Градски ескизи 151: Глобализация
Градски ескизи 152: Политически паметници 3
Градски ескизи 153: За хората и обществото – от вчера и днес
Градски ескизи 154: Лидери
Градски ескизи 155: Кой е творецът?
Градски ескизи 156: Семки и бонбонки
Градски ескизи 157: R.I.P. Тери Пратчет
Градски ескизи 158: Проклет да си!
Градски ескизи 159: Гнусливи сравнения
Градски ескизи 160: Затъмнение
Градски ескизи 161:Скици
Градски ескизи 162: Oбяснение, но не в любов
Градски ескизи 163: Колко много 5
Градски ескизи 164: Скици 2
Градски ескизи 165: Честито
Градски ескизи 166: Задушница
Градски ескизи 167: Наглост
Градски ескизи 168: Легенди 1
Градски ескизи 169: Легенди 2
Градски ескизи 170: Легенди 3
Градски ескизи 171: Скица за арх. Сава Бобчев
Градски ескизи 172: Колко много 6
Градски ескизи 173: Колко много 7
Градски ескизи 174: Колко много 8
Градски ескизи 175: Колко много 9
Градски ескизи 176: Градоустройството на София - 1
Градски ескизи 177: Градоустройството на София - 2
Градски ескизи 178: Градоустройството на София - 3
Градски ескизи 179: Услугата
Градски ескизи 180: Проект “Долен Дунав - Рейн” - Европейска интеграция
Градски ескизи 181: Архитект Кирил Бойчев
Градски ескизи 182: In memoriam, in honorem
Градски ескизи 183: Спомени 2
Градски ескизи 184: Вината на Сара
Градски ескизи 185: Скици 3
Градски ескизи 186: Ние с живота
Градски ескизи 187: Забележки към Създателя
Градски ескизи 188: Форма
Градски ескизи 189: Скици 4
Градски ескизи 190: Светът на буболечките
Градски ескизи 191: Красота
Градски ескизи 192: Желание
Градски ескизи 193: Сенки
Градски ескизи 194: Сенчестите хора
Градски ескизи 195: Красота 2
Градски ескизи 196: Изгревът
Градски ескизи 197: Скици 5
Градски ескизи 198: Човек и пространство
Градски ескизи 199: Звуци в ухото
Градски ескизи 200: Мармалад
Градски ескизи 201: Изисквания за приличие
Градски ескизи 202: Урбанистични перспективи
Градски ескизи 203: Шести септември!
Градски ескизи 204: Възпитание на вкус
Градски ескизи 205: Гениалност
Градски ескизи 206: Копай тук!
Градски ескизи 207: Отново за София
Градски ескизи 208: В този град Ловеч...
Градски ескизи 209: Изборът
Градски ескизи 210: Да не ви дреме!
Градски ескизи 211: Експериментът
Градски ескизи 212: Решение
Градски ескизи 213: Обич
Градски ескизи 214: Архитект ли е, не ми го хвали!
Градски ескизи 215: В страната на чудесата*
Градски ескизи 216: Ако...
Градски ескизи 217: Фантастични илюзии
Градски ескизи 218: Ценности
Градски ескизи 219: Окрадена Сердика, обрулена София!
Градски ескизи 220: Празни съдове
Градски ескизи 221: Ексхибиционизъм 1
Градски ескизи 222: Ексхибиционизъм 2
Градски ескизи 223: Деградация или глобализация?
Градски ескизи 224: Преображение 5
Градски ескизи 225: Уфологичен проект
Градски ескизи 226: Уфологичен проект 2
Градски ескизи 227: Вяра и…невяра 1
Градски ескизи 228: Вяра и…невяра 2
Градски ескизи 229: А сега, накъде?
Градски ескизи 230: Клише
Градски ескизи 231: Казах го преди време
Градски ескизи 232: Отново за София 2
Градски ескизи 233: Отново за София 3
Градски ескизи 234: Отново за София 4
Градски ескизи 235: Преображение 6
Градски ескизи 236: Безусловна подкрепа!
Градски ескизи 237: Вяра и…невяра 3
Градски ескизи 238: Поглед към човека и мястото, в което живее
Градски ескизи 239: Гражданинът
Градски ескизи 240: Селянинът
Градски ескизи 241: Бих живял ...
Градски ескизи 242: Сграда на годината
Градски ескизи 243: Кръговрати
Градски ескизи 244: Бялата брада
Градски ескизи 245: Все някой, някога ще вдене!
Градски ескизи 246: Хора и богове
Градски ескизи 247: Пластелини или странностите човешки
Градски ескизи 248: Под един покрив
Градски ескизи 249: Искам
Градски ескизи 250: Скици 6
Градски ескизи 251: Скици 7
Градски ескизи 252: Проект "Раковски"
Градски ескизи 253: Заедно и подчинени
Градски ескизи 254: Под един покрив 2 - Етноси
Градски ескизи 255: Искам 2
Градски ескизи 256: Кристо
Градски ескизи 257: Водата
Градски ескизи 258: Запек
Градски ескизи 259: Мислим ли и….. ако да, какво правим?
Градски ескизи 260: С.Е.М.!!

 

 

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions