КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Градски ескизи 245: Все някой, някога ще вдене!

Вторник, 12 Януари 2016 00:00
01

Градски ескизи 245
Все някой, някога ще вдене!

 

Все се заричам да не вземам повече публично отношение по въпросите на архитектурно-градоустройственото управление на София и отново си позволявам това, тъй като срещам най-различни екзотични идеи от хора, нямащи понятие от материята. Независимо, че са се сдобили с знания и документи, необходим им е опит и липсата му прозира от думите на всички от тях - колеги и обикновени граждани. Придобиването му е жизнено важно, защото гарантира верни професионални и обществено ангажирани позиции! За опитът, който са добили властта и администрацията на града, ще разговаряме, след като обнародват намеренията си. Каква ще бъде структурата на направлението и как ще работи то – ще се разбере от интересите им, а не, заради грижите, които трябва да полагат за града и гражданите му! Не говоря толкова за непреодолимата корупция, а за всичко пропуснато или заметено - от липсата на знания за града и от неумението да се постави правилната диагноза, необходима на неговото развитие, струпали се върху главата, на заемалите през изминалите години длъжност главен архитект! Без тях – видяхме, какво се получава и с града, и с неговите болести! Обществото, законодателната и изпълнителната власт трябва да са слепи и глухи, за да не вземат общественополезна позиция за подобряване на управлението му!

Необходимо е архитектурното и градоустройствено управление на София да се изчисти от политическите и икономическите си зависимости! Неговото развитие не трябва да се диктува от политическите платформи и временните интереси на временни участници! Защо ли? Защото градът живее столетия, а човекът – по-малко от едно!

Не е възможно в страна с демократично политическо управление да съществуват в административните й органи, структури от други политически форми, изостанали от предходни обществено-икономически условия и подчинени на други политически норми!

Не е възможно на една чисто административна длъжност, да се вменяват и съсредоточават сбор от задължения от всички основни функции на държавата – от законодателната, от изпълнителната и съдебната, дори от медийната власт, защото тя използва всяка една от тях, като предлага закони и техните промени, свързани с града, предлага и се обосновава за необходимостта от проекти и техническите им параметри, контролира изпълнението им, влияе и манипулира вярата на обществото, че работи в негова полза, използвайки незнанието на вземащите решенията висшестоящи институции, обработвайки ги в свой интерес, и пренебрегвайки обществените ползи! Очевидна е правовата и законовата дисхармония, а резултатите от работата, основана на тях вече четвърт век, са незадоволителни и това не е, заради ниското или високо образование на заемалите ръководната длъжност, нито зависи от професионализма им, въпреки, че са изключително важни и е задължително да ги притежават, а от сбъркания модел на управление!

Материята, свързана с градоустройственото и архитектурно развитие на града-столица, е сложна и абстрактна, и не би могла да се разбира или да се борави с нея от хора, извън специално образованите и добилите продължителен опит специалисти и експерти.

Възможностите на длъжността на главния архитект, по отношение на града, със своите права и задължения, надхвърля значително тези, на всяка една от най-високите длъжности в общинската и държавна администрация! И от законодателната, и от изпълнителната, и от съдебната, заедно с контролната власт – всички притежават по-малко власт от тая, събрана в ръцете на този човек! А той заема и защитава професионалните си позиции пред обществото, работи и манипулира, преди всичко от позициите си на човек със своите лични и кастови нужди и интереси, а след това, ако се наложи използва и се основава на знанията и опита си, ако ги притежава изобщо, но винаги - без да има контрол над него и резултатите от работата му! За града, почти никой не мисли! А е необходимо!

Човечеството е дало подобна власт, само и единствено, на монотеистичния си Бог, без да го контролира, убедено, че той е справедлив и морален! Изключва напълно обратното!

Възможно ли е това да се случва в една уж демократична страна и в град като София? Очевидно, да! Затова апетитът на всички е толкова голям, повече дори от добронамерените граждански предложения, колкото и наивни да са те! Коментаторите би трябвало да предлагат работещи идеи, които да подпомагат органите, вземащи решения в полза, а не в ущърб на гражданите и града!

Отново ще предложа решение и дано някой вдене, за какво иде реч!

Трябва да се облекчи и оптимизира работата, изискваща се от дейността на управлението, като се премахне длъжността главен архитект и се създаде нова, отделна и независима структура, под ръководството на Столичен общински съвет и МС, която да работи и отговаря за:

  • проектите за бъдещето, настоящето и миналото на града,
  • оценка, санкциониране и реализиране на проектните решения,
  • контрол и оценка на ползите и отговорностите от реализираните решения,

използвайки знанията, разума и творческото въображение на един голям екип от колеги! Функциите на съществуващото направление да се трансформират за обслужване на ежедневните граждански и обществени нужди, също като отделна и независима структура.

Крайно наложително е да бъдат прекъснати политическите и полупрофесионални намеси и внушения, защото в никоя от властите няма, поне един менталист, който да притежава знания и опит в тази, изключително важна за съществуването на града и държавата, професия и който да разбира, за какво става дума! Иначе, другото е смешно и жалко!

Михаил Петков / 07.01.2016 г.

 

Градски ескизи 1
Градски ескизи 2
Градски ескизи 3
Градски ескизи 4
Градски ескизи 5
Градски ескизи 6
Градски ескизи 7
Градски ескизи 8
Градски ескизи 9
Градски ескизи 10
Градски ескизи 11
Градски ескизи 12
Градски ескизи 13
Градски ескизи 14
Градски ескизи 15
Градски ескизи 16
Градски ескизи 17
Градски ескизи 18
Градски ескизи 19
Градски ескизи 20
Градски ескизи 21: Живот в паралелни светове
Градски езкизи 22: София и бъдещето й
Градски ескизи 23: Сладък живот
Градски ескизи 24: Време, пространство, семки
Градски ескизи 25: Още за конкурса
Градски ескизи 26: Търсене на смисъл в безмислени събития

Градски ескизи 27: Чадърът
Градски ескизи 28: Балон
Градски ескизи 29: Сън
Градски ескизи 30: Мъжки род
Градски ескизи 31: Камъчета
Градски ескизи 32: Боксьори
Градски ескизи 33: Какъв свят!
Градски ескизи 34: Нищо не е по-неясно от погрешното и сбърканото .../ Бодлер
Градски ескизи 35
Градски ескизи 36. Конкретика.
Градски ескизи 37. Градът и градската кухня /да се чете преди обед/
Градски ескизи 38. За едно шадраванче ли само става думa?
радски ескизи 39: Стига!
Градски ескизи 40: Южен парк
Градски ескизи 41: Апраксия в гробна тишина
Градски ескизи 42: Без песен
Градски ескизи 43: Градът и движенията в него

Градски ескизи 44: Престиж
Градски ескизи 45: Размисли за интелигентността 1
Градски ескизи 46: Размисли за интелигентността 2
Градски ескизи 47: Размисли за интелигентността 3
Градски ескизи 48: Размисли за интелигентността 4
Градски ескизи 49: Размисли за интелигентността 5
Градски ескизи 50: Размисли за интелигентността 6
Градски ескизи 51: Размисли за интелигентността 7
Градски ескизи 52: Kняжеската градина
радски ескизи 53: Политическите паметници
Градски ескизи 54: Размисли за интелигентността 8
Градски ескизи 55: С паркоустройство не се прави градоустройство!
Градски ескизи 56: Размисли за интелигентността 9
Градски ескизи 57
Градски ескизи 58
Градски ескизи 59: Творци на истории и приказки
Градски ескизи 60: Хармония
Градски ескизи 61: Въобръжение
Градски ескизи 62. Времена, хора, градове 1
Градски ескизи 63. Времена, хора, градове 2
Градски ескизи 64. Времена, хора, градове 3
Градски ескизи 65. Страх 1
Градски ескизи 66. Страх 2
Градски ескизи 67. Страх 3
Градски ескизи 68. Паметта на града.
Градски ескизи 69. Многообразие на видовете 1
Градски ескизи 70. Многообразие на видовете 2
Градски ескизи 71. Многообразие на видовете 3
Градски ескизи 72. Многообразие на видовете 4
Градски ескизи 73. Многообразие на видовете. Преображение 1
Градски ескизи 74. Преображение 2
Градски ескизи 75. Преображение 3
Градски ескизи 76. Преображение 4
Градски ескизи 77: Галилея
Градски ескизи 78: И няма край
Градски ескизи 79: Творци на бъдеще
Градски ескизи 80: Писмо до СОС и Кмета на София
Градски ескизи 81: Вкусът на детството
Градски ескизи 82: Въплъщение
Градски ескизи 83: Гладът на града
Градски ескизи 84: Лудостта на града
Градски ескизи 85: Лъжлив и измамен град
Градски ескизи 86: Защо? (1)
Градски ескизи 87: Защо? (2)
Градски ескизи 88: Защо? (3)
Градски ескизи 89: Защо? (4)
Градски ескизи 90: Защо? (5)
Градски ескизи 91: Размисли за трансмутацията
Градски ескизи 92. Страх 4
Градски ескизи 93: Сънят на града
Градски ескизи 94: Светлина и сянка
Градски ескизи 95: Злото на урбанизирания човек
Градски ескизи 96: Без шанс
Градски ескизи 97: Спомени
Градски ескизи 98: Интуитивни мисли
Градски ескизи 99: Маски
Градски ескизи 100: Южен парк 2
Градски ескизи 101: Гербът на банката
Градски ескизи 102: Човек и буболечка
Градски ескизи 103: Maщабът на града 3
Градски ескизи 104: Maщабът на града 4
Градски ескизи 105: Политически паметници 2
Градски ескизи 106: Наследство
Градски ескизи 107: Величие
Градски ескизи 108: Истина ли е?
Градски ескизи 109: Власт и Обич
Градски ескизи 110: Наслада и Утре
Градски ескизи 111: Колко много
Градски ескизи 112: Колко много 2
Градски ескизи 113: Цивилизацията на Европa 1
Градски ескизи 114: Цивилизацията на Европa 2
Градски ескизи 115: Цивилизацията на Европa 3
Градски ескизи 116: Заразата на самохвалството 1
Градски ескизи 117: Цивилизацията на Европa 4
Градски ескизи 118: Sofiasko
Градски ескизи 119: Дар от съдбата
Градски ескизи 120: Деца и внуци
Градски ескизи 121: Обединението не прави силата!
Градски ескизи 122: Мир
Градски ескизи 123: И аз
Градски ескизи 124: Заразата на самохвалството 2
Градски ескизи 125: Живот в града
Градски ескизи 126: Инерция
Градски ескизи 127: Преселения
Градски ескизи 128: Още за ЦГЧ
Градски ескизи 129: Бъдещето на градовете
Градски ескизи 130: Страх 5
Градски ескизи 131: Страх 6
Градски ескизи 132: Страх 7
Градски ескизи 133: Размисли за града и архитектурата 1
Градски ескизи 134: Размисли за града и архитектурата 2
Градски ескизи 135: Размисли за града и архитектурата 3
Градски ескизи 136: Размисли за града и архитектурата 4
Градски ескизи 137: Размисли за града и архитектурата 5
Градски ескизи 138: Водата на града
Градски ескизи 139: Kражбата на Божия служител
Градски ескизи 140: Чалга в градската архитектура
Градски ескизи 141: Някой ме закриляше
Градски ескизи 142: Напуши ме смях
радски ескизи 143: Tворчеството на човека
Градски ескизи 144: Колко много 3
Градски ескизи 145: Колко много 4
Градски ескизи 146: Aсансьор
Градски ескизи 147: Градска бъркотия
Градски ескизи 148: Канибали... или ескиз за непочтеността
Градски ескизи 149: Черно и бяло
Градски ескизи 150: Сурикати
Градски ескизи 151: Глобализация
Градски ескизи 152: Политически паметници 3
Градски ескизи 153: За хората и обществото – от вчера и днес
Градски ескизи 154: Лидери
Градски ескизи 155: Кой е творецът?
Градски ескизи 156: Семки и бонбонки
Градски ескизи 157: R.I.P. Тери Пратчет
Градски ескизи 158: Проклет да си!
Градски ескизи 159: Гнусливи сравнения
Градски ескизи 160: Затъмнение
Градски ескизи 161:Скици
Градски ескизи 162: Oбяснение, но не в любов
Градски ескизи 163: Колко много 5
Градски ескизи 164: Скици 2
Градски ескизи 165: Честито
Градски ескизи 166: Задушница
Градски ескизи 167: Наглост
Градски ескизи 168: Легенди 1
Градски ескизи 169: Легенди 2
Градски ескизи 170: Легенди 3
Градски ескизи 171: Скица за арх. Сава Бобчев
Градски ескизи 172: Колко много 6
Градски ескизи 173: Колко много 7
Градски ескизи 174: Колко много 8
Градски ескизи 175: Колко много 9
Градски ескизи 176: Градоустройството на София - 1
Градски ескизи 177: Градоустройството на София - 2
Градски ескизи 178: Градоустройството на София - 3
Градски ескизи 179: Услугата
Градски ескизи 180: Проект “Долен Дунав - Рейн” - Европейска интеграция
Градски ескизи 181: Архитект Кирил Бойчев
Градски ескизи 182: In memoriam, in honorem
Градски ескизи 183: Спомени 2
Градски ескизи 184: Вината на Сара
Градски ескизи 185: Скици 3
Градски ескизи 186: Ние с живота
Градски ескизи 187: Забележки към Създателя
Градски ескизи 188: Форма
Градски ескизи 189: Скици 4
Градски ескизи 190: Светът на буболечките
Градски ескизи 191: Красота
Градски ескизи 192: Желание
Градски ескизи 193: Сенки
Градски ескизи 194: Сенчестите хора
Градски ескизи 195: Красота 2
Градски ескизи 196: Изгревът
Градски ескизи 197: Скици 5
Градски ескизи 198: Човек и пространство
Градски ескизи 199: Звуци в ухото
Градски ескизи 200: Мармалад
Градски ескизи 201: Изисквания за приличие
Градски ескизи 202: Урбанистични перспективи
Градски ескизи 203: Шести септември!
Градски ескизи 204: Възпитание на вкус
Градски ескизи 205: Гениалност
Градски ескизи 206: Копай тук!
Градски ескизи 207: Отново за София
Градски ескизи 208: В този град Ловеч...
Градски ескизи 209: Изборът
Градски ескизи 210: Да не ви дреме!
Градски ескизи 211: Експериментът
Градски ескизи 212: Решение
Градски ескизи 213: Обич
Градски ескизи 214: Архитект ли е, не ми го хвали!
Градски ескизи 215: В страната на чудесата*
Градски ескизи 216: Ако...
Градски ескизи 217: Фантастични илюзии
Градски ескизи 218: Ценности
Градски ескизи 219: Окрадена Сердика, обрулена София!
Градски ескизи 220: Празни съдове
Градски ескизи 221: Ексхибиционизъм 1
Градски ескизи 222: Ексхибиционизъм 2
Градски ескизи 223: Деградация или глобализация?
Градски ескизи 224: Преображение 5
Градски ескизи 225: Уфологичен проект
Градски ескизи 226: Уфологичен проект 2
Градски ескизи 227: Вяра и…невяра 1
Градски ескизи 228: Вяра и…невяра 2
Градски ескизи 229: А сега, накъде?
Градски ескизи 230: Клише
Градски ескизи 231: Казах го преди време
Градски ескизи 232: Отново за София 2
Градски ескизи 233: Отново за София 3
Градски ескизи 234: Отново за София 4
Градски ескизи 235: Преображение 6
Градски ескизи 236: Безусловна подкрепа!
Градски ескизи 237: Вяра и…невяра 3
Градски ескизи 238: Поглед към човека и мястото, в което живее
Градски ескизи 239: Гражданинът
Градски ескизи 240: Селянинът
Градски ескизи 241: Бих живял ...
Градски ескизи 242: Сграда на годината
Градски ескизи 243: Кръговрати
Градски ескизи 244: Бялата брада

 

 

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions