КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Четвъртък, 23 Май 2013 12:43

КАК ДА СТАНА ЧЛЕН НА РК СОФИЯ-ГРАД КЪМ КАБ?

 

Следете за следващото заседание на Комисия по регистъра, както следва:

Последна информация: Очаквайте дата. Предстои актуализация. (Ще бъдат разгледани подадените документи до 08 април 2024 включително, за да има техническо време за тяхната обработка.) 

 

Всички архитекти, ландшафтни архитекти и урбанисти, които искат да станат членове на Регионална колегия София-град към КАБ е необходимо да следват следните инструкции:

1. Подайте необходимите документи за вписване в регистъра в офиса на РК София-град (София 1504, ул. Кракра №11, ет.1, ст. 3). Пишете ни на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  и ще Ви изпратим подробна информация с всички необходими документи и платежни за таксите. По решение на Управителен съвет на КАБ, всеки нов кандидат за ППП заплаща при подаването на документите - 48 лв - такса за разглеждане, 156 лв - еднократна встъпителна вноска и 559,80 лв - такса за вписване в регистъра и изработване на личен печат (общо 763,80 лв), а всеки кандидат за ОПП - 48 лв - такса за разглеждане, 156 лв - еднократна встъпителна вноска и 279,90 лв - такса за вписване в регистъра и изработване на личен печат (общо 483,90 лв). Тези от Вас, които преминават от ОПП в ППП, заплащат такси от 48 лв и 559,80 лв (общо 607,80 лв). Всички такси се заплащат на определена банкова сметка и са с конкретно основание. Данните за плащанията може да намерите тук: https://kab.bg/plashtania/ или ни пишете и ще Ви ги изпратим.

2. Изчакайте разглеждането на документите от Комисията по регистъра и Решение на Управителния съвет на КАБ. Срокът варира според периода в годината/месеца на подаване на документите.

3.При положително решение е необходимо да заплатите годишна вноска, която в пълен размер е 300 лв. за ППП и 225 лв. за ОПП, но кандидатствайки през годината, тази вноска се намалява, в зависимост от месеца, когато станете член на Камарата. Преминаващите от ОПП в ППП доплащат годишна вноска, спрямо заплатено членство (в размер на 105 лв) или 225 лв за съответната година. 

4. Изчакайте 2-3 седмици за изработване на печат, членска карта и удостоверение с восъчен печат.

ВАЖНО: Плащанията на годишния внос (таксите се заплащат по други сметки, описано по-горе) за съответната година за членовете или кандидатите за членове на РК София-град, може да направите по следната сметка:

УниКредит Булбанк
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG87 UNCR 96601008227008
КАБ – РК София-град

 
АРХИТЕКТИ
bg2

БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ (ППП) ОГРАНИЧЕНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ (ОПП)
1. Копие от документ за самоличност- заверен от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придружена с приложение или академична справка, издадена от акредитирано висше учебно заведение или документ за призната професионална квалификация от Председателя на КАБ, ако дипломата е от чуждестранно учебно заведение.
3. Декларация - Образец А
4. Заявление образец 2
5. Декларация за стаж по специалността образец Б с приложени доказателства за стажа, заверени от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис
6. Свидетелство за съдимост
7. Актуална снимка
8. Документ за платена такса за услугата в размер на 18лв. по сметката на КАБ образец 11
1. Копие от документ за самоличност - заверен от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придружена с приложение или академична справка, издадена от акредитирано висше учебно заведение или документ за призната професионална квалификация от Председателя на КАБ, ако дипломата е от чуждестранно учебно заведение.
3. Декларация - Образец А
4. Заявление образец 2
5. Свидетелство за съдимост
6. Актуална снимка
7. Документ за платена такса за услугата в размер на 18лв. по сметката на КАБ образец 11
   
eu2
ГРАЖДАНИ ОТ ЕС
ППП ОПП
1. Копие от документ за самоличност, съдържащ данни за гражданство на лицето – заверен от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно квалификационна степен „магистър”, специалност „архитектура”, придружена с приложение или академична справка издадена от акредитирано висше учебно заведение и превод на български език от лицензиран преводач.
3. Свидетелство за съдимост или аналогичен документ издаден от страната по произход- с валидност шест месеца от издаването.
4. Документ за платена такса за услугата в размер на 18лв. по сметката на КАБ образец 11
5. Заявление образец 5
6. Декларация - Образец А
7. Декларация за стаж по специалността образец Б с приложени доказателства за стажа, заверени от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис
1. Копие от документ за самоличност, съдържащ данни за гражданство на лицето – заверен от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно квалификационна степен „магистър”, специалност „архитектура”, придружена с приложение или академична справка издадена от акредитирано висше учебно заведение и превод на български език от лицензиран преводач.
3. Свидетелство за съдимост или аналогичен документ издаден от страната по произход- с валидност шест месеца от издаването.
4. Документ за платена такса за услугата в размер на 18лв. по сметката на КАБ образец 11
5. Образец 5 - Заявление за регистрация на архитекти, граждани на държави членки на ЕИО
6. Декларация - Образец А
   
world2
ГРАЖДАНИ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ
ППП ОПП
1. Копие от документ за самоличност, съдържащ данни за гражданство на лицето – заверен от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно квалификационна степен „магистър”, специалност „архитектура”, придружена с приложение или академична справка издадена от акредитирано висше учебно заведение и превод на български език от лицензиран преводач.
3. Документ за постоянно или временно пребиваване в Република България.
4. Свидетелство за съдимост или аналогичен документ издаден от страната по произход- с валидност шест месеца от издаването.
5. Документ за платена такса за услугата в размер на 260лв. по сметката на КАБ образец 11
6. Образец 6 -Заявление за регистрация на архитекти от държави, които не са членки на ЕИО
7. Декларация - Образец А
8. Декларация за стаж по специалността образец Б с приложени доказателства за стажа, заверени от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис
1. Копие от документ за самоличност, съдържащ данни за гражданство на лицето – заверен от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно квалификационна степен „магистър”, специалност „архитектура”, придружена с приложение или академична справка издадена от акредитирано висше учебно заведение и превод на български език от лицензиран преводач.
3. Документ за постоянно или временно пребиваване в Република България.
4. Свидетелство за съдимост или аналогичен документ издаден от страната по произход- с валидност шест месеца от издаването.
5. Документ за платена такса за услугата в размер на 18лв. по сметката на КАБ образец 11
6. Образец 6 -Заявление за регистрация на архитекти от държави, които не са членки на ЕИО
7. Декларация - Образец А
   
 
ЛАНДШАФТНИ АРХИТЕКТИ
   
ППП ОПП
1. Копие от документ за самоличност- заверен от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придружена с приложение или академична справка, издадена от акредитирано висше учебно заведение и документ за легализация, ако дипломата е от чуждестранно учебно заведение.
3. Образец 3 - Заявление за вписване в Регистъра на ландшафтните архитекти
3. Декларация - Образец А
4. Декларация за стаж по специалността образец Б с приложени доказателства за стажа, заверени от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис
5. Свидетелство за съдимост
6. Актуална снимка
7. Документ за платена такса за услугата в размер на 18лв. по сметката на КАБ образец 11
1. Копие от документ за самоличност- заверен от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придружена с приложение или академична справка, издадена от акредитирано висше учебно заведение и документ за легализация, ако дипломата е от чуждестранно учебно заведение.
3. Образец 3 - Заявление за вписване в Регистъра на ландшафтните архитекти
4. Декларация - Образец А
5. Свидетелство за съдимост
6. Актуална снимка
7. Документ за платена такса за услугата в размер на 18лв. по сметката на КАБ образец 11
   
 
УРБАНИСТИ
   
ППП ОПП
1. Копие от документ за самоличност- заверен от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придружена с приложение или академична справка, издадена от акредитирано висше учебно заведение и документ за легализация, ако дипломата е от чуждестранно учебно заведение.
3. Образец 4 - Заявление за вписване в Регистъра на урбанистите
3. Декларация - Образец А
4. Декларация за стаж по специалността образец Б с приложени доказателства за стажа, заверени от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис
5. Свидетелство за съдимост
6. Актуална снимка
7. Документ за платена такса за услугата в размер на 18лв. по сметката на КАБ образец 11
1. Копие от документ за самоличност- заверен от заявителя с “вярно с оригинала” и подпис.
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, придружена с приложение или академична справка, издадена от акредитирано висше учебно заведение и документ за легализация, ако дипломата е от чуждестранно учебно заведение.
3. Образец 4 - Заявление за вписване в Регистъра на урбанистите
3. Декларация - Образец А
4. Свидетелство за съдимост
5. Актуална снимка
6. Документ за платена такса за услугата в размер на 18лв. по сметката на КАБ образец 11
   
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions