КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Градски ескизи 80: Писмо до СОС и Кмета на София

Сряда, 21 Май 2014 00:00

До г-н   ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

            Председател на Общински Съвет на София

До г-жа ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

               Кмет на София

Относно: Предложение за публично-частно партньорство

от “Форма”ЕООД

 

Уважаеми г-н ГЕРДЖИКОВ,

Уважаема г-жо ФАНДЪКОВА,

ПРЕДЛАГАМЕ заедно с Община СОФИЯ да намерим решение за публично-частно партньорство, за използване на иновативните ни проекти, откриващи в подземните нива на дворните пространства на учебните заведения в града – неусвоени възможности и ресурси.

Финансирането на определените обекти може да се осъществи чрез средства от оперативна програма ” Региони в растеж ”2014 - 2020 г., които ще бъдат отделени за възвращаеми инвестиции с цел – постигане на допълнителен растеж и осигуряване на заетост, като 18% от бюджета на ОПРР са предвидени за изпълнение чрез финансови инструменти и са около 234 мил. евро за периода.

Средствата, заделени за финансови инструменти по ОПРР 2014-2020 г. са, както следва за областите, които ни интересуват:

-          подобряване на градската среда и зони с потенциал за икономическо развитие - 36,2 мил.евро,

-          спортна инфраструктура – 41,3 мил. евро,

-          културна инфраструктура – 27,5 мил. евро,

-          интегриран градски транспорт – 18,5 мил. евро

Финансирането може да се осъществи и от Фонд за градско развитие по инициатива JESSICAкато проектите трябва да са част от ИПГВР на града.

Финансирането е възможно и чрез ЕИБ, ЕБВР или други финансови институции.

Проектите, които имаме възможност съвместно да реализираме, носят висок обществен ефект, а времевата ограниченост за инвестиране е:

-          80% от средствата до 31 декември 2014 година и

-          100% до 30 юни 2015 г.

Тези ограничителни рамки създават проблеми за фондовете по JESSICA и ни принуждават да работим оптимално бързо.

Съществуват възможности за включване на по-малки или единични обекти, както и разширяване обхвата на финансовите инструменти по отношение на всички цели на оперативните програми и т.н.

Предлагаме Община СОФИЯ да управлява възлагането на проектирането и строителството на обектите, като се има предвид,че не е необходимо да се определят ограниченията по ЗОП, поради притежанието ни на индустриалната и интелектуалната собственост над иновативните проекти –

“Градски многофункционален комплекс” и

“Урбанистична пространствена структура и метод за създаването й”.

За целта е необходимо Вашето съгласие за съвместна ползотворна дейност в полза на града и гражданите му, с крайната цел - подобряване условията на живот в него. Органите на кметската администрация е необходимо да внесат документация по приоритетна ос 1 - Устойчиво и интегрирано градско развитие по ОП ”Региони в растеж” за периода 2014 – 2020 г., съгласувана с Министерството на регионалното развитие.

Очакваме положителното Ви решение.

С уважение

Арх. Михаил Петков

София 1408, бул. Витоша 176, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , 0887 974 392

24.02.2014 г.

 
Градски ескизи 1
Градски ескизи 2
Градски ескизи 3
Градски ескизи 4
Градски ескизи 5
Градски ескизи 6
Градски ескизи 7
Градски ескизи 8
Градски ескизи 9
Градски ескизи 10
Градски ескизи 11
Градски ескизи 12
Градски ескизи 13
Градски ескизи 14
Градски ескизи 15
Градски ескизи 16
Градски ескизи 17
Градски ескизи 18
Градски ескизи 19
Градски ескизи 20
Градски ескизи 21: Живот в паралелни светове
Градски езкизи 22: София и бъдещето й
Градски ескизи 23: Сладък живот
Градски ескизи 24: Време, пространство, семки
Градски ескизи 25: Още за конкурса
Градски ескизи 26: Търсене на смисъл в безмислени събития

Градски ескизи 27: Чадърът
Градски ескизи 28: Балон
Градски ескизи 29: Сън
Градски ескизи 30: Мъжки род
Градски ескизи 31: Камъчета
Градски ескизи 32: Боксьори
Градски ескизи 33: Какъв свят!
Градски ескизи 34: Нищо не е по-неясно от погрешното и сбърканото .../ Бодлер
Градски ескизи 35
Градски ескизи 36. Конкретика.
Градски ескизи 37. Градът и градската кухня /да се чете преди обед/
Градски ескизи 38. За едно шадраванче ли само става думa?
радски ескизи 39: Стига!
Градски ескизи 40: Южен парк
Градски ескизи 41: Апраксия в гробна тишина
Градски ескизи 42: Без песен
Градски ескизи 43: Градът и движенията в него

Градски ескизи 44: Престиж
Градски ескизи 45: Размисли за интелигентността 1
Градски ескизи 46: Размисли за интелигентността 2
Градски ескизи 47: Размисли за интелигентността 3
Градски ескизи 48: Размисли за интелигентността 4
Градски ескизи 49: Размисли за интелигентността 5
Градски ескизи 50: Размисли за интелигентността 6
Градски ескизи 51: Размисли за интелигентността 7
Градски ескизи 52: Kняжеската градина
радски ескизи 53: Политическите паметници
Градски ескизи 54: Размисли за интелигентността 8
Градски ескизи 55: С паркоустройство не се прави градоустройство!
Градски ескизи 56: Размисли за интелигентността 9
Градски ескизи 57
Градски ескизи 58
Градски ескизи 59: Творци на истории и приказки
Градски ескизи 60: Хармония
Градски ескизи 61: Въобръжение
Градски ескизи 62. Времена, хора, градове 1
Градски ескизи 63. Времена, хора, градове 2
Градски ескизи 64. Времена, хора, градове 3
Градски ескизи 65. Страх 1
Градски ескизи 66. Страх 2
Градски ескизи 67. Страх 3
Градски ескизи 68. Паметта на града.
Градски ескизи 69. Многообразие на видовете 1
Градски ескизи 70. Многообразие на видовете 2
Градски ескизи 71. Многообразие на видовете 3
Градски ескизи 72. Многообразие на видовете 4
Градски ескизи 73. Многообразие на видовете. Преображение 1
Градски ескизи 74. Преображение 2
Градски ескизи 75. Преображение 3
Градски ескизи 76. Преображение 4
Градски ескизи 77: Галилея
Градски ескизи 78: И няма край
Градски ескизи 79: Творци на бъдеще
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions