КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Градски ескизи 295: Развитие

Понеделник, 12 Септември 2016 00:00
01

Градски ескизи 295
Развитие

 

С възрастта човек се научава по-внимателно да наблюдава и себе си, и всичко наоколо. Научава се да разбира живота - по културата и политиката, по икономиката и социалното развитие на съвременните общества. Особено чрез културния им живот, защото от него остават следи. Те са единствените, които оставят трайно своя печат, сякаш за вечността! Имам свое мнение, а колко е правилно, може да се разбере само, ако се сравни с разбиранията на други, разсъждавали по темата и с вашето, естествено.

Приемам, че достиженията в развитието на отделните индивиди и народи, са отражение на тяхното социално, технологичното. и образователното състояние. Моментно и наследено. То зависи от природните и климатични възможности на средата, от интелектуалния капацитет на народа, от политическата му зрялост и култура, от богатството на творческите му възможности, от афинитета му към иновациите и използването им. Зависи от конкурентоспособността му, от демографската му структура, от здравето и от нивото на утвърдените законни отношенията при съществуване.

Зависи и от морала, особено от него, защото без морал – не може да се създаде общество! Напълно допустимо е съществуването и на още безброй други различни условия, и показатели, които организират - пазара на труда, например, неговата жизненост и боеспособност. Зависят и от природните богатства, от взаимоотношенията между едновременно живеещите етноси и народи, зависят също от добронамереността на интересите или от войните помежду им, от подчинението или налагането на власт на едните над другите, и още, и още - все различия, зависими от времето, пространството и хората!

………………………………………..

Категорично твърдя, че в съвременния свят, паралелно съществуват и ще продължат да съществуват народи в различни политико-икономически и социални, образователни, културни и най-общо казано – в различни цивилизационни нива! Какво е цивилизационно ниво ли? Това, накратко казано, е нивото на натрупаната или загубена култура!

Различията са натрапчиво видими и трудно преодолими. Дължат се на факта, че някои от тези народи, все още, не са изживели цели етапи от своето задължително еволюционно развитие и имат пропуски, които видимо ги спъват и дърпат назад, които им пречат! Има народи, които не са преживели естественото си физическо и умствено порастване, а е невъзможно деца да живеят, заедно със знанията и опита, и с физическите възможности на възрастните, камо ли - да им партнират или противостоят. Състоянието води до неподозирана дисхармония в отношенията, води до парадоксални икономически и политически ситуации, до неравностойни и нехармонични контакти с партньори, заради различните умствени и материални възможности, заради различията при интелектуалните достижения, а също и заради различната оценка, която всеки прави при подбора и избора на цели, а накрая и - заради постигнатите резултати! Паралелното съществуване не е от вчера – има го, откакто светът се помни и, от когато документира съзнателно отношенията си.

Неравностойността вреди! Пречи на всички.

Ситуациите от съвремието ни не са по-различни, не само, защото не са променени, те не притежават и възможност за промяна, нито за изравняване, тъй като, макар и за кратко, стремежа за конвергенция между човешките общности съществува, но винаги доминира войната и никога сближението!

Как може да съществува съюз между изостанали народи и други, носещи се на крилете на мигновената реакция на високо технологичното си съществуване? Как може да се създаде съюз между собственици на кози и магарета, и създатели на космически кораби, между тези - изстреляли спътници, обикалящи планетата и другите, заровили се в земята и прилични на някакъв механичен сбор от малки буболечки, подобни на немислещите хора, на тия, на които им е трудно да мислят, по обясними причини, но присвояващи всичко, защото им е лесно!

Умствената дисхармония, между разумно мислещите и, не-притежаващите генетично тази възможност, определя облика на отношенията между народите, като победителите, винаги са били варварите! Да си спомним за коварното убийство, извършено от варварите-гърци на многовековната тракийска Троя!

Негативният резултат постоянно е един и същ, независимо, кога сме направили разрез през средата и сме я анализирали. Пропорциите между ума и глупостта се запазват, като че ли винаги едни и същи, и без да ги виждаме, чуваме или усещаме, съществуват! Очевидно и посредствеността е невидима, и е навсякъде сред хората!

Най-ярко това се забелязва в градовете – пълни с въображение, богатства, с красота и човешки мечти. Те са роден дом на ума и на глупостта! А, тя също прави своите сравнения, колкото и да е глупава, и първично сетивна. Всичко се вижда, когато човек живее над земята, но е невидимо, когато се е заврял в нея! Глупостта на посредствеността мечтае да е като мъдростта! Дори, скрита в недрата на своето културно невежество тя изпитва завист, мечтае да я достигне и тъй като не може – използва всички непочтени прийоми, не умеейки и не желаейки да разбере непълноценното си състояние и изостаналост.

………………………………………

Макар и трудно, и с много уговорки, приемам възприетите обобщени исторически етапи на развитие от сравнителните науки, но с изненада установявам, че различните народи и днес продължават да са в уникално различни степени в своето развитие, и спрямо тях, дори! Дори са на различни степени на усвояване и оптималното им използване! Дори са в безкрайно различни състояния при „завършването и преминаването“ към следващите - уж по-високи, политико-икономически отношения, с културните им белези и сили за производство! Съществува невъобразим хаос от различия, като всички се въртят около основната човешка цел – да се използват себеподобните като роби! И, като че ли, няма други по-устойчиви отношения във времето от тях! Във времето. Но, не всички искат да ги видят! Вие, дали искате да виждате бъркотията?

Застрашително е, че всички се мислят за много умни и по-напреднали от другите – глупавите, невъзприемчивите, мързеливите! От ония – варварите, простаците! Фрапантни са примерите от живота на елините, нарекли се така, заради присвоената семитска дума елиади, от елио – слънце, които нечистоплътно приписват варварство си на „оставилите“ им богатства си народи - и културата, най-вече, лакомо присвоявайки я!

За да преценим, къде сме, трябва да сравняваме всичко – с всичко, за което споменах. За народите и гражданите им е необходима трезва съпоставка, съобразена с показателите, характеризиращи тяхното общо ниво.

……………………………………….

И днес съществуват етноси и народи, които претендират за роля в световните политически и икономически отношения, които не са преминали през традиционните, за нормално развиващите се, условни еволюционни етапи. Дори, не са преминали през икономическите отношения на т. н. „феодализъм“, прескачайки с резултатите, получени от т. н. „робовладелчески строй“ - направо в измисления социализъм или съвременния либерален „капитализъм“, без да успеят да попълнят пропуските в развитието си и да получат богатствата от знания от предходните форми. Те, очевидно, им липсват! Чрез тях, частта от човечеството, което ги е преживяло, видимо е порасло. При останалите, несъответствията крещят - от поведението и от техния, нереализиран напълно, творчески потенциал, видими са и от психичното им здраве! Дори, от културата, която определя „човешкото“ им поведение и израстване!

Съвременните народи са в умопомрачителна дисхармония помежду си и тя блести върху челото на всеки техен гражданин или водач! Заради тази общокултурна разлика, светът е в своите различни нива на развитие и скорости при постигането им! Дисхармонията ще продължи да съществува и ще се променя бавно, следвайки неотлъчно движението на Слънцето, Земята, климата, водата и възможностите, които предоставят на всеки!

Разликите, естествено ще запазят обхвата на разпространение, ограниченото количество и качество на ума, и ширналите се на воля богатства на глупостта! Народите по различно време достигат своето съвършенство и културен апогей, в зависимост от притежанието или липсата на едното, или другото, по различно време са и в различни еволюционни форми на усъвършенстване, и тази видима еволюционна дисхармония ще продължи да съществува вечно, различна по степените си на влияние върху хора и народи!

В бавното си и мъчително развитие, някои повтарят, случили им се преди събития, без да могат да извлекат поуки и ползи от опознаването им, и като българите се затрудняват да преминат в по-високи нива, надграждайки старите. Напразно похабяват огромни усилия, за да се борят с недостатъците и нежеланието си за промяна! Други, правят крачки напред, пропуснали да направят предишни, прескачайки ги революционно, но само временно, защото, все някога, ще трябва да се върнат и да ги преодолеят. Иначе, рискуват да се движат напред, но винаги с обременяващите тежести от неизминатия път! Едни - дори не съзнават положението си, заради липса на точна самооценка. Други – преувеличават постигнатите икономически и технологични успехи, за сметка на културните си постижения.

Рядкост е хармонията, към която се стремим, а това усложнява, още повече, възможността за сближение и близък или еднакъв общ прогрес! Очевидно човечеството ще остане, все така, различно по своите достигнати възможности и още по-консервативно - в усилията си към по-висок интелектуален стандарт!

Михаил Петков / август 2016 г.

 

Градски ескизи 1
Градски ескизи 2
Градски ескизи 3
Градски ескизи 4
Градски ескизи 5
Градски ескизи 6
Градски ескизи 7
Градски ескизи 8
Градски ескизи 9
Градски ескизи 10
Градски ескизи 11
Градски ескизи 12
Градски ескизи 13
Градски ескизи 14
Градски ескизи 15
Градски ескизи 16
Градски ескизи 17
Градски ескизи 18
Градски ескизи 19
Градски ескизи 20
Градски ескизи 21: Живот в паралелни светове
Градски езкизи 22: София и бъдещето й
Градски ескизи 23: Сладък живот
Градски ескизи 24: Време, пространство, семки
Градски ескизи 25: Още за конкурса
Градски ескизи 26: Търсене на смисъл в безмислени събития

Градски ескизи 27: Чадърът
Градски ескизи 28: Балон
Градски ескизи 29: Сън
Градски ескизи 30: Мъжки род
Градски ескизи 31: Камъчета
Градски ескизи 32: Боксьори
Градски ескизи 33: Какъв свят!
Градски ескизи 34: Нищо не е по-неясно от погрешното и сбърканото .../ Бодлер
Градски ескизи 35
Градски ескизи 36. Конкретика.
Градски ескизи 37. Градът и градската кухня /да се чете преди обед/
Градски ескизи 38. За едно шадраванче ли само става думa?
радски ескизи 39: Стига!
Градски ескизи 40: Южен парк
Градски ескизи 41: Апраксия в гробна тишина
Градски ескизи 42: Без песен
Градски ескизи 43: Градът и движенията в него

Градски ескизи 44: Престиж
Градски ескизи 45: Размисли за интелигентността 1
Градски ескизи 46: Размисли за интелигентността 2
Градски ескизи 47: Размисли за интелигентността 3
Градски ескизи 48: Размисли за интелигентността 4
Градски ескизи 49: Размисли за интелигентността 5
Градски ескизи 50: Размисли за интелигентността 6
Градски ескизи 51: Размисли за интелигентността 7
Градски ескизи 52: Kняжеската градина
радски ескизи 53: Политическите паметници
Градски ескизи 54: Размисли за интелигентността 8
Градски ескизи 55: С паркоустройство не се прави градоустройство!
Градски ескизи 56: Размисли за интелигентността 9
Градски ескизи 57
Градски ескизи 58
Градски ескизи 59: Творци на истории и приказки
Градски ескизи 60: Хармония
Градски ескизи 61: Въобръжение
Градски ескизи 62. Времена, хора, градове 1
Градски ескизи 63. Времена, хора, градове 2
Градски ескизи 64. Времена, хора, градове 3
Градски ескизи 65. Страх 1
Градски ескизи 66. Страх 2
Градски ескизи 67. Страх 3
Градски ескизи 68. Паметта на града.
Градски ескизи 69. Многообразие на видовете 1
Градски ескизи 70. Многообразие на видовете 2
Градски ескизи 71. Многообразие на видовете 3
Градски ескизи 72. Многообразие на видовете 4
Градски ескизи 73. Многообразие на видовете. Преображение 1
Градски ескизи 74. Преображение 2
Градски ескизи 75. Преображение 3
Градски ескизи 76. Преображение 4
Градски ескизи 77: Галилея
Градски ескизи 78: И няма край
Градски ескизи 79: Творци на бъдеще
Градски ескизи 80: Писмо до СОС и Кмета на София
Градски ескизи 81: Вкусът на детството
Градски ескизи 82: Въплъщение
Градски ескизи 83: Гладът на града
Градски ескизи 84: Лудостта на града
Градски ескизи 85: Лъжлив и измамен град
Градски ескизи 86: Защо? (1)
Градски ескизи 87: Защо? (2)
Градски ескизи 88: Защо? (3)
Градски ескизи 89: Защо? (4)
Градски ескизи 90: Защо? (5)
Градски ескизи 91: Размисли за трансмутацията
Градски ескизи 92. Страх 4
Градски ескизи 93: Сънят на града
Градски ескизи 94: Светлина и сянка
Градски ескизи 95: Злото на урбанизирания човек
Градски ескизи 96: Без шанс
Градски ескизи 97: Спомени
Градски ескизи 98: Интуитивни мисли
Градски ескизи 99: Маски
Градски ескизи 100: Южен парк 2
Градски ескизи 101: Гербът на банката
Градски ескизи 102: Човек и буболечка
Градски ескизи 103: Maщабът на града 3
Градски ескизи 104: Maщабът на града 4
Градски ескизи 105: Политически паметници 2
Градски ескизи 106: Наследство
Градски ескизи 107: Величие
Градски ескизи 108: Истина ли е?
Градски ескизи 109: Власт и Обич
Градски ескизи 110: Наслада и Утре
Градски ескизи 111: Колко много
Градски ескизи 112: Колко много 2
Градски ескизи 113: Цивилизацията на Европa 1
Градски ескизи 114: Цивилизацията на Европa 2
Градски ескизи 115: Цивилизацията на Европa 3
Градски ескизи 116: Заразата на самохвалството 1
Градски ескизи 117: Цивилизацията на Европa 4
Градски ескизи 118: Sofiasko
Градски ескизи 119: Дар от съдбата
Градски ескизи 120: Деца и внуци
Градски ескизи 121: Обединението не прави силата!
Градски ескизи 122: Мир
Градски ескизи 123: И аз
Градски ескизи 124: Заразата на самохвалството 2
Градски ескизи 125: Живот в града
Градски ескизи 126: Инерция
Градски ескизи 127: Преселения
Градски ескизи 128: Още за ЦГЧ
Градски ескизи 129: Бъдещето на градовете
Градски ескизи 130: Страх 5
Градски ескизи 131: Страх 6
Градски ескизи 132: Страх 7
Градски ескизи 133: Размисли за града и архитектурата 1
Градски ескизи 134: Размисли за града и архитектурата 2
Градски ескизи 135: Размисли за града и архитектурата 3
Градски ескизи 136: Размисли за града и архитектурата 4
Градски ескизи 137: Размисли за града и архитектурата 5
Градски ескизи 138: Водата на града
Градски ескизи 139: Kражбата на Божия служител
Градски ескизи 140: Чалга в градската архитектура
Градски ескизи 141: Някой ме закриляше
Градски ескизи 142: Напуши ме смях
радски ескизи 143: Tворчеството на човека
Градски ескизи 144: Колко много 3
Градски ескизи 145: Колко много 4
Градски ескизи 146: Aсансьор
Градски ескизи 147: Градска бъркотия
Градски ескизи 148: Канибали... или ескиз за непочтеността
Градски ескизи 149: Черно и бяло
Градски ескизи 150: Сурикати
Градски ескизи 151: Глобализация
Градски ескизи 152: Политически паметници 3
Градски ескизи 153: За хората и обществото – от вчера и днес
Градски ескизи 154: Лидери
Градски ескизи 155: Кой е творецът?
Градски ескизи 156: Семки и бонбонки
Градски ескизи 157: R.I.P. Тери Пратчет
Градски ескизи 158: Проклет да си!
Градски ескизи 159: Гнусливи сравнения
Градски ескизи 160: Затъмнение
Градски ескизи 161:Скици
Градски ескизи 162: Oбяснение, но не в любов
Градски ескизи 163: Колко много 5
Градски ескизи 164: Скици 2
Градски ескизи 165: Честито
Градски ескизи 166: Задушница
Градски ескизи 167: Наглост
Градски ескизи 168: Легенди 1
Градски ескизи 169: Легенди 2
Градски ескизи 170: Легенди 3
Градски ескизи 171: Скица за арх. Сава Бобчев
Градски ескизи 172: Колко много 6
Градски ескизи 173: Колко много 7
Градски ескизи 174: Колко много 8
Градски ескизи 175: Колко много 9
Градски ескизи 176: Градоустройството на София - 1
Градски ескизи 177: Градоустройството на София - 2
Градски ескизи 178: Градоустройството на София - 3
Градски ескизи 179: Услугата
Градски ескизи 180: Проект “Долен Дунав - Рейн” - Европейска интеграция
Градски ескизи 181: Архитект Кирил Бойчев
Градски ескизи 182: In memoriam, in honorem
Градски ескизи 183: Спомени 2
Градски ескизи 184: Вината на Сара
Градски ескизи 185: Скици 3
Градски ескизи 186: Ние с живота
Градски ескизи 187: Забележки към Създателя
Градски ескизи 188: Форма
Градски ескизи 189: Скици 4
Градски ескизи 190: Светът на буболечките
Градски ескизи 191: Красота
Градски ескизи 192: Желание
Градски ескизи 193: Сенки
Градски ескизи 194: Сенчестите хора
Градски ескизи 195: Красота 2
Градски ескизи 196: Изгревът
Градски ескизи 197: Скици 5
Градски ескизи 198: Човек и пространство
Градски ескизи 199: Звуци в ухото
Градски ескизи 200: Мармалад
Градски ескизи 201: Изисквания за приличие
Градски ескизи 202: Урбанистични перспективи
Градски ескизи 203: Шести септември!
Градски ескизи 204: Възпитание на вкус
Градски ескизи 205: Гениалност
Градски ескизи 206: Копай тук!
Градски ескизи 207: Отново за София
Градски ескизи 208: В този град Ловеч...
Градски ескизи 209: Изборът
Градски ескизи 210: Да не ви дреме!
Градски ескизи 211: Експериментът
Градски ескизи 212: Решение
Градски ескизи 213: Обич
Градски ескизи 214: Архитект ли е, не ми го хвали!
Градски ескизи 215: В страната на чудесата*
Градски ескизи 216: Ако...
Градски ескизи 217: Фантастични илюзии
Градски ескизи 218: Ценности
Градски ескизи 219: Окрадена Сердика, обрулена София!
Градски ескизи 220: Празни съдове
Градски ескизи 221: Ексхибиционизъм 1
Градски ескизи 222: Ексхибиционизъм 2
Градски ескизи 223: Деградация или глобализация?
Градски ескизи 224: Преображение 5
Градски ескизи 225: Уфологичен проект
Градски ескизи 226: Уфологичен проект 2
Градски ескизи 227: Вяра и…невяра 1
Градски ескизи 228: Вяра и…невяра 2
Градски ескизи 229: А сега, накъде?
Градски ескизи 230: Клише
Градски ескизи 231: Казах го преди време
Градски ескизи 232: Отново за София 2
Градски ескизи 233: Отново за София 3
Градски ескизи 234: Отново за София 4
Градски ескизи 235: Преображение 6
Градски ескизи 236: Безусловна подкрепа!
Градски ескизи 237: Вяра и…невяра 3
Градски ескизи 238: Поглед към човека и мястото, в което живее
Градски ескизи 239: Гражданинът
Градски ескизи 240: Селянинът
Градски ескизи 241: Бих живял ...
Градски ескизи 242: Сграда на годината
Градски ескизи 243: Кръговрати
Градски ескизи 244: Бялата брада
Градски ескизи 245: Все някой, някога ще вдене!
Градски ескизи 246: Хора и богове
Градски ескизи 247: Пластелини или странностите човешки
Градски ескизи 248: Под един покрив
Градски ескизи 249: Искам
Градски ескизи 250: Скици 6
Градски ескизи 251: Скици 7
Градски ескизи 252: Проект "Раковски"
Градски ескизи 253: Заедно и подчинени
Градски ескизи 254: Под един покрив 2 - Етноси
Градски ескизи 255: Искам 2
Градски ескизи 256: Кристо
Градски ескизи 257: Водата
Градски ескизи 258: Запек
Градски ескизи 259: Мислим ли и….. ако да, какво правим?
Градски ескизи 260: С.Е.М.!!
Градски ескизи 261: С.Е.М. 2!!
Градски ескизи 262: Красота и ум
Градски ескизи 263: Блато
Градски ескизи 264: Красота и ум 2
Градски ескизи 265: Грозно, по-грозно …… малоумно!
Градски ескизи 266: Глупост
Градски ескизи 267: От незнание ли, от глупост ли ...
Градски ескизи 268: Смяна
Градски ескизи 269: Пророци
Градски ескизи 270: Участвай в битката, стани победител!
Градски ескизи 271: Разочарование
Градски ескизи 272: Метафора
Градски ескизи 273: Неочаквана еманципация
Градски ескизи 274: Симеон Антипа
Градски ескизи 275: Зависимост и хибридация
Градски ескизи 276: Зависимост и хибридация 2
Градски ескизи 277: Зависимост и хибридация 3
Градски ескизи 278: Самочувствие
Градски ескизи 279: Бързо и бавно
Градски ескизи 280: Вчера и днес
Градски ескизи 281: Приказен град 1...или легенди под моста над Осъм
Градски ескизи 282: Приказен град 2
Градски ескизи 283: Приказен град 3 - София
Градски ескизи 284: Приказен град 4 - Ловеч
Градски ескизи 285: Има и още … ориентири за бъдещето
Градски ескизи 286: Утре 1 - Война на расите
Градски ескизи 287: Утре 2 - Война на расите
Градски ескизи 288: Утре 3 - Война на расите
Градски ескизи 289: От утре 4
Градски ескизи 290: От утре 5
Градски ескизи 291: От утре 6
Градски ескизи 292: От утре 7
Градски ескизи 293: Раждането на боговете
Градски ескизи 294: На Пловдив му изгоря културата!

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions