КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Грешка
  • Can't create file /home/kabsofia/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/thumbnails/images-thumbnails-remote-http--kab-sofia.bg-images-stories-statii--2017-02-03-history-01-2x0.jpg. Change the permissions for folder /home/kabsofia/public_html/plugins/content/mavikthumbnails/thumbnails to 777.
Полезно


София, конкурсът за зоната на Централна гара: неясни задачи, неубедителни решения
Понеделник, 16 Юли 2018 10:27
 vizar-konkurs

Становище по темата от арх. Тодор Булев

         "Тези дни, почти неразгласен, премина още един градоустройствен „конкурс“ за София: този за т.нар. „Вторичен градски център“, всъщност за няколко квартала южно от Централна гара и контактната им (както е разбрана от организаторите) територия. Конкурсът бе в рамките на „Визар“: своеобразен архитектурен фестивал,организиран от фондация „Визар“, в която архитектурната мисъл е представена главно от уважавания ни колега, проф. арх. Бойко Кадинов,с подкрепата и на  Столична община. Обявен като международен,конкурсът успя да привлече ограничен брой(единадесет) ,главно софийски участници. Но при сегашната организация на градоустройственото проектиране в София и този брой трябва да отчетем като успех!

         Аз съм поддръжник да се организират всякакви форми на консултации, дискусии, конкурси, дебати по проблемите на градоустройственото развитие на София. Още повече, че и аз, както и много други, очаквах да видя промени към по-последователна и институацилизирана градоустройствена политика, особено след „смяната на караула“ в направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община. Там, след избора на арх. Здравко Здравков за главен архитект на София, а в ОП ‚Софпроект“ – ОУП“ – след избора на арх. Л. Георгиев за директор на предприятието, бяха отстранени под една или друга форма почти всички от познатите ни от години лица. Вече повече от година и половина се работи по т.нар. „Визия за София“, от който по замисъл би трябвало да се роди задание за разработване на нов ОУП на София (част от екипа, казват, че е назначен вече на щат в ОП „Софпроект“ – ОУП“). Но нов подход в градоустройството на София така и не се забелязва.За сметка на това,забележим е стремежът да се монополизира градоустройствената дейност... 

          Най-важното, най-укорителното, за което бе критикуван екипът на арх. П. Диков и той самият, бе усещането, че се работи „на парче“ – израз, който архитектите често употребяват в негативен смисъл, т.е., в  смисъл, че „парчетата“ не са обвързани помежду си, защото ясно е, че градоустройството на един град се реализира винаги част по част, т.е., на парчета. Работата не е в реализацията на части, а в това тези части да се обвързват в цялостност, в система.

         Но за мое съжаление, от изминалите две години не личи да има желание за такъв подход. Точно обратното, по-скоро работата „на парче“ (а „парчетата“ могат да бъдат не само квартали и улици, а и мисловни продукти, но без обвързаност помежду си) започва все повече да се превръща в официализирана идеология на „новата вълна“ участници в градоустройствения процес (те, впрочем, предпочитат да бъдат наричани „урбанисти“). И точно заради това мое впечатление (а то като че ли вече не е толкова само мое) за пореден път призовавам не само колегите – служители в Столична община, но и все по-колаборационистки настроените (и безкритични спрямо действията на общината )професионални организации – КАБ и САБ, да организират сериозна и отговорна професионална дискусия за градоустройственото планиране, проектиране и управление на София. Провежданите досега краткотрайни публични изяви не са с професионалните общности на архитекти, градостроители, инженери, социолози и пр., а с маса организации от т.нар. неправителствен сектор, повечето от които наскоро създадени, с неясна представителност, но пък с непомерни амбиции да определят бъдещето на града.

Ето някои примери (извън конкурса на „Визар“). Днес се решава комуникационно парче около ж.п. гара, вчера – около „5 – те кюшета“, утре – около пл. „Св. Неделя“. Междувременно се публикуват, бих ги нарекъл ведомствени като мислене, схеми за развитието на Софийския метрополитен – отново без връзка с ОУП и с другите транспортни средства, без виждане за интегрирано развитие и управление на транспортната система на София. А тези виждания на предприятието „Софийски метрополитен“ трябва да се отразят в ОУП. Подобен подход въобще не създава условия вложените милиони и милиони в метрото да бъдат рентабилни за общината...   

В този контекст аз очаквах конкурсът на „Визар“, много сполучливо насочен към една много възлова за града територия, подкрепен и от Столична община,(макар и без ясни ангажименти )да има своята роля на един наистина сериозен професионален форум. Но това не се получи. Според мен по няколко причини.

Най-напред, на самата територия, трябваше  да  се подходи с по-ясно формулирани цели,в по-широк контекст,за да се видят многопластовите и проблеми. „Опаковането“ й с понятието „Вторичен градски център“ не е убедително, защото още от 60 – те години (в проектите на арх. Вл. Роменски и Ст. Стайнов) тя се разглежда като част от същинския център, която трябва да се развие и доизгради неговата цялостна структура. Реконструкцията на Централна гара, заедно с пешеходния подлез, беше правилна стъпка в тази посока, добра за 70 – те години,но тя не успя да получи мащабно продължение и връзка с ядрото на главния градски център.И сега тази задача не бе осъзната,а обхватът на конкурса бе недостатъчен за да се реши.

А при това, София наистина има нужда от северен вторичен градски център – така, както има нужда и от цялостна преориентация на градоустройственото управление на северните й, очевидно изостанали в развитието си територии. Териториите, не в обхвата на сегашния център (т.е., южно от Централна гара) а северно от нея (и то в  много по-широк от маркирания в конкурсната програма обхват)  предлагат богати възможности за това ( не само защото тук могат да се строят „небостъргачи“ – друга актуална сега митологема).Но разрастването на този северен вторичен център изисква освен по-широк ,от зададения ,обхват още проучване на много по-широк кръг от проблеми, много по-ясна и перспективна позиция и много по-ясни финансови и организационни ангажименти от страна на Столична община. Т.е., всичко, което да осигури институционалната рамка на една идея, която устойчиво да се реализира през следващите 20 – 30 години (и която съответно да бъде и един от жалоните в новия, евентуално, ОУП.) Всичко това липсваше в подготовката и провеждането на настоящия конкурс – и може би въобще не е стояло като задача пред организаторите. А да припомня, че същите грешки бяха налице и в организирания на правителствено ниво,със силно международно участие,но също така неуспешен, конкурс пак за „Вторичен градски център“ на бул. „Цариградско шосе“ през 2009 г.!

При това положение, естествено, липсва каквато и да е подсказка – а  какво да се прави в конкурсната територия? Такава свобода в подхода също е възможна – но ако става дума за конкурс на концептуално ниво.Това не бе формулирано така и участниците, естествено, предложиха твърде различни  като подход и подробност,а оттам реално несъпоставими, проекти. А  би било добре,в  тази ранна фаза да се организира не  състезание, а  консултация с възможно най-широк кръг участници която да послужи за основа на последваща конкурсна програма и задание. Сега лансирането на три (от общо само единадесет  проекта) ,цели да внуши,че вече сме намерили нужното решение. Но това далеч не е така! При това изборът е направен от жури, което, макар и „международно“ (колко обичаме да оправдаваме собствените си решения с мнима европеизация!), не познава нито София, нито  мястото – и не може да го направи за два – три дни,без да подценявам професионалното ниво на членовете му. Така че нека  не се заблуждаваме, намираме се на доста ранен етап в търсенето на добро решение. И нека на този ранен етап на професионални търсения да не се пренебрегва – а да се уважи безкористният труд на всички участници. Най-малкото, да се организира отделно от представителната част  представяне на всички проекти, обща дискусия. Такава нямаше. А е очевидно необходима! Поне защото отличените проекти предлагат очевидно несъвместими, противоречащи си, някои от тях – и несъстоятелни идеи. А ако все пак, макар и механично ги съчетаем, ще се получи такава многомилионна сума за тяхната реализация, каквато не само София, а и българското правителство не биха били в състояние да осигурят.

Ще дам само един пример. Екипът на Ангел Захариев предлага по протежение на 600 – 700 м бул. „Мария Луиза“ и свързаните с него бул. „Хр. Ботев“ и други улици т.е., цялото автомобилно решение да се развие подземно. Но на практика,с това решение не се създава  по-добра  организация на транспорта и пешеходните потоци от сегашната,по-скоро обратното. Още повече,че върху наземната основна равнина пък се запазва  трамвайното движение. Тази огромна,замислена като пешеходна плоча е напълно съпоставима по размери с подобна пешеходна плоча в известния вторичен център на Париж, кв.”Дефанс! Но даже в „Дефанс“, въпреки стотиците хиляди квадратни метра застроена площ и хилядите работещи в съседство, пешеходната равнина все пак пустее.

В нашия случай тази  много сложна реализация, освен че прикрива нерешените транспортни проблеми, на практика не обслужва почти никого; ще представлява една безжизнено пространство, макар и добре оцветено в зелено, макар и фланкирано на юг от любопитни като форма,отчасти и като съдържание,сгради. Наистина, тук имаме известно сходство с решението при НДК (парк, транспорт под земята, зална сграда). Има нещо и от решението около ж.п. гарата в Ротердам (този пример показа един от журьорите). Но и в двата посочени случаи градският контекст, следователно и смисълът на решенията е съвсем различен. А в нашия случай този смисъл се губи... И ако преди петнайсетина години ,при подобен по тема конкурс за Осака, Ангел Захариев показа едно интересно, наистина концептуално мислене – то тук идеята, на пръв поглед мащабна и концептуална е зрелищна, но неработеща.

Разбира се, и аз считам, че София има нужда и от такива, по-скъпи и едромащабни решения, даващи приоритет на пешеходеца, но там, където те са градоустройствено,социално и функционално обосновани. Например, при Южната дъга,или при пресичащите Борисовеата градина, разделящи я, големи общоградски улични артерии. Точно там обаче (а сега се приема проектът за Борисова градина) такъв подход липсва. Или при проектираните,пак от Ангел Захариев група високи сгради на бул. ”Цариградско шосе”. Точно при тях една пешеходна равнина, без транспорт, би стимулирала те да функционират като група, като ядро на южния вторичен център. Но в публикувания негов проект  те остават разделени, всяка в свое „островно”пространство... Ефектът на възможното ансамблово решение остава нереализиран.

И още нещо. Колегите от „новата вълна“, включително и Ангел, защищават, както разбирам, тезата за едно градоустройство „отдолу – нагоре“, градоустройство, което се получава от натрупваните частности и естествения живот на града. Такъв подход е необходим. Но ето, в това място при гарата Ангел предлага решение, което изисква много сериозно централно финансиране, силно регулиране на собствениците , гарантиране на устойчивост във времето... Ясно става, че само с гражданско участие градоустройство не се прави. Но ясно става и, че и в този случай Общината не знае как да осмисли ролята си на „главен играч“ в театъра на градското развитие. Може би – точно защото тя няма и качествата на колективен субект, а общинската управа предпочита да реализира множество интереси на множество свои „субекти“ на различни нива, на различни парчета..."

                                                                                    
 
Материали от семинар за Пожарна безопасност
Четвъртък, 21 Юни 2018 11:10
191031 300 225

Материали от семинар

Основни принципи на пожарна безопасност
при проектирането на сгради 

 Уважаеми членове на РК София-град към КАБ, 

От ТУК ще можете да изтеглите материалите от Семинара - Основни принципи на ПБ при проектиране на сгради, който се проведе в два модула през март и април.

В линка ще откриете презентациите както следва:

1. Строително-технически правила и норми за пожарна безопасност. Генерална планировка на строежи

2. Новости в изискванията за пожарна безопасност след влизане в сила на Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г.

3. Пожарна безопасност на строежи. Огнеустойчивост на сроителни елемети и конструкции. Нормативни изисквания.

4. Евакуация на хора при пожар. Наредба Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Обн. ДВ, бр. 96 от 2009 г., в сила от 05.06.2010 г.)


Благодарност към доц.д-р инж. Иван Тодоров, който предостави материалите за ползване, от членовете на РК София-град към КАБ.

 

 

 
Фасада с висяща градина е атракцията на нова кооперация в Пловдив
Петък, 17 Февруари 2017 14:56
 Сградата на ул.“Авксентий Велешки“ 6 има зелен пояс със специална изолация и поливна система.
 01
02
 В двора също ще има много зеленина, казаха изпълнителите за "Под Тепето". Сградата привлече внимание още преди време с изрисувания си калкан.
 03
 

Източник: http://citybuild.bg

 
Нов брой на бюлетина Строителство и архитектура - оферта
Сряда, 08 Февруари 2017 19:34
0003

Уважаеми колеги,


Всички, които желаят да закупят на преференциална цена новия брой на бюлетина Строителство и архитектура, съдържащ пълния текст на актуализитания ЗУТ, да направят своята заявят на мейл – Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. до 12.02 (неделя).

Ориентировъчната цена ще е между 5 и 8лв взависимост от броя на заявките.

Заявката трябва да съдържа:

Три имена

Рег.номер към КАБ

Брой

 
Покана за участие в работна среща за Визия за София
Сряда, 08 Февруари 2017 17:15
С поканата на главния архитект на СО може да се запознаете ТУК.
 
Глина + дървесина = устойчива вила в Белгия
Вторник, 07 Февруари 2017 00:00
 01

Този устойчив ваканционен дом, или простичко казано вила, се намира в Белгия и е изграден от глина и дървесина. Домът е проектиран от m u r m u u r architecten и е сгушен в хълмистия пейзаж на фламандските Ардени. Частично скрита от тревния хълм, къщата, наречена Buikberglos, е изградена от крос-ламинирана дървесина, кто отвън е покрита с глинени плочи и леки зелени плочки.

 02

Къщата внимателно е „вместена“ между съществуващите дървета в градината. Прозорците й са наредени така, че да предлагат най-добрите гледки към околността. Архитектите са построили къщата от дървесни пнанели и са облекли фасадата в черна глинена „ламперия“, а в ниската част са изградили борд, покрит със светлозелени плочки.

Линията на покрива следва контурите на терена и изглежда така, сякаш къщата е била втъкната в релефа на това място. Въре човек може да поседне и през прозорците да се любува на гледките, наредени като картички. Камина на дърва осигурява топлина за студените вечери.

 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 
 
Източник: https://greentech.bg/
 
Градски ескизи 342: Създателят и човечеството
Понеделник, 06 Февруари 2017 00:00
02

Градски ескизи 342

Създателят и човечеството

 

Вярвате ли, че изборът на планетата Земя - за продължаване съществуването на човешкия вид, е било случайно,

а не целенасочено действие на Създателя, както мисля аз?

Очевидно, му е било необходимо да намери затвор - реален ограничител, на неконтролирани пътешествия в космическото пространство, застрашено от разпространение на несъвършенствата и недостатъците му, сътворени, благодарение на експеримента с него!

Принудителното заселване на този човешки вид - тук, на Земята, ограничава за милиони години,неговото разпространение, носещо бацилите на недостатъците му.

Мисля, че той е затворен, за да се развивасам, отделно, еволюционно или скокообразно, революционно, но тук, да се ражда и умира като в концентрационен лагер, за да не разнася прилепчивите си недостатъци, навред из Космоса!

На много места по Земята, това и днес дори, е реализирано успешно.

Създателят е търсил и очаквал, крайният резултат, от заточението, да завърши с естественото изчезване на вида, заради, очевидно несполучливите резултати, от поредния, творчески опит. Несполучливо се е оказало „раждането“, на самостоятелно мислещи клонинги, тъй като се е получил продукт, притежаващ огромен и мощен потенциал за приспособяване, който, очевидно, не е било целта на експеримента! Без качествата, изискуеми за индивиди, които са на върха на веригата на живота!

Вероятно, е търсил безсмъртие, а не качества за приспособяване, търсил е да създаде свое копие, а не - кратко живеещ индивид, сдобил се, единствено, с паметта на творчеството.

Предполагам, че експериментите, никога не са спирали, защото и еволюцията, и революцията са, вероятно, присъщи за космическата лаборатория и на Създателя. Отхвърляни са несполучливите опити и тъй като, жизнеността и приспособимостта на човешкия вид, се е оказала неконтролируемо висока – изпратили са го надалеч, в среда на уникален технологичен затвор-лаборатория, с всички възможни, съпътстващи живи  партньори, слънце, вода, кислородна среда и климатични условия, както и под ограниченията на технологичен контрол, без право на връщане или на космически командировки!

Но, жаждата на човека да се върне обратно там, откъдето е дошъл, все още е жива, дори по-силна - от времето на заточението му, защото днес, той е на друго интелектуално ниво и с други възможности. Тази е и причината да загърби изследванията на морето, и земната повърхност, тъй като в чипа му е заложен живота в Космоса!

Това поведение, недвусмислено говори, че човекът не е откривателят на, незабравимите примери от доскорошния живот, на огромни части от вида, създали безброй подобни, нечовешки примери-затвори!

Трябва да се има предвид и, че очакваният краен резултат би могъл да бъде, само един – окончателното изчезване, на неуспешния космически експеримент!

Най-вероятно - чрез самоунищожение!

Кога?

Това може да се разбере от капацитета и издръжливостта на защитните му възможности! Изчезването на вида, може да се случи и утре, може и в, невъзможното да се определи бъдеще и зависи, колко са жизнени силите и възможностите му - все още, находчиво и злонамерено, да се приспособява, и оживява!

Освен, че го изгонил в Долната земя, Създателят принудил човешкия род сам да решава проблемите си, да носи отговорност за съществуването си, дори - да търси път, за да се оправи, ако иска и може, и да се сдобие с нови, и ценни, качества.

Може би, дори, да узрее психически и да добие морала, изискван от Създателя, като забрави старите си недостатъци. Постигането, дори на едно, на което и да е, друго съществено, не притежавано до днес качество, би било постижение. Намирането на необходимите качества или коренна промяна на съществуващите недостатъци, би помогнала на човечеството да промени отношението на Създателя му, към него.

Но, не би!

Човекът, все повече, затъва в блатото на познатите му условия!

Не съществува мисъл, дори, колкото и мигновена да е тя, за дребна, невидима промяна!

В замяна на липсата, той усъвършенства недостатъците си – на приспособяване и раболепие, на завист и нуждата да елиминира физически конкурента си, за да се сдобие с това, което желае, без да е необходимо за съществуването му!

Мами и лъже, злепоставя и краде, манипулира, защото е слаб, сдобива се с всевъзможни уреди и действия, които го подкрепят, по-силно и по-устойчиво, по време на съществуването му. Така, макар напълно, несъзнателно и инстинктивно, човекът се сдобива с, все повече и повече, качества на творчески създадените, заради него, други по-нисши, но също живи, същества - създадени, за да съпътстват тежкият му живот на затворник, нейде из тъмните дебри на Космоса!

Съвременният човек просто копира наказателните мерки над него и творчески ги пресъздава - захвърля и забравя деградиралите си членове, там, където, никой не би могъл да ги види и чуе, сами по островите, сред пустините или пустошта на студа, и леда, където ги има. Далеко от себе си, нищо, че той ги е създал и отгледал, дори умишлено и насилствено доразвил, и усъвършенствал недостатъците им, вместо да ги изкорени, без да ги убива, както е свикнал!

Открива иновации за убийството на себеподобни, дори намира средства за масово убийство! Открива нови отровни химически и фармацевтични съединения, насажда масови болести и зарази, измисля неочаквани хватки и магьосничества, за да се убива, открива нови форми за манипулация, политически платформи и партии, граждански сдружения и комитети, за да се самоуправлява, но така, сякаш, утре ще настъпи краят му. Нищо, че Създателят му му е дал цяр – любов, деца, приятелство, знание и творчество! Парадокси!

Човешки парадокси!

Той не се стреми да се променя, което е една от най-важните му и съществени цели, на земното му съществуване, за да покаже, поне желание и опит, да се усъвършенства, за да се доближи, с малко дори, до изискванията на космическия си Създател!

Човекът е най-фантастичния земен магьосник!

Безспорно и Създателят, но видимо с ограничен интерес!

Човекът използва всичко, измисля и неоткритото, за да оживее,

само и единствено той, а не останалите - също толкова, егоистични клонинги!

Михаил Петков / 21 – 29 януари 2017 г.

 

Градски ескизи 1
Градски ескизи 2
Градски ескизи 3
Градски ескизи 4
Градски ескизи 5
Градски ескизи 6
Градски ескизи 7
Градски ескизи 8
Градски ескизи 9
Градски ескизи 10
Градски ескизи 11
Градски ескизи 12
Градски ескизи 13
Градски ескизи 14
Градски ескизи 15
Градски ескизи 16
Градски ескизи 17
Градски ескизи 18
Градски ескизи 19
Градски ескизи 20
Градски ескизи 21: Живот в паралелни светове
Градски езкизи 22: София и бъдещето й
Градски ескизи 23: Сладък живот
Градски ескизи 24: Време, пространство, семки
Градски ескизи 25: Още за конкурса
Градски ескизи 26: Търсене на смисъл в безмислени събития

Градски ескизи 27: Чадърът
Градски ескизи 28: Балон
Градски ескизи 29: Сън
Градски ескизи 30: Мъжки род
Градски ескизи 31: Камъчета
Градски ескизи 32: Боксьори
Градски ескизи 33: Какъв свят!
Градски ескизи 34: Нищо не е по-неясно от погрешното и сбърканото .../ Бодлер
Градски ескизи 35
Градски ескизи 36. Конкретика.
Градски ескизи 37. Градът и градската кухня /да се чете преди обед/
Градски ескизи 38. За едно шадраванче ли само става думa?
радски ескизи 39: Стига!
Градски ескизи 40: Южен парк
Градски ескизи 41: Апраксия в гробна тишина
Градски ескизи 42: Без песен
Градски ескизи 43: Градът и движенията в него

Градски ескизи 44: Престиж
Градски ескизи 45: Размисли за интелигентността 1
Градски ескизи 46: Размисли за интелигентността 2
Градски ескизи 47: Размисли за интелигентността 3
Градски ескизи 48: Размисли за интелигентността 4
Градски ескизи 49: Размисли за интелигентността 5
Градски ескизи 50: Размисли за интелигентността 6
Градски ескизи 51: Размисли за интелигентността 7
Градски ескизи 52: Kняжеската градина
радски ескизи 53: Политическите паметници
Градски ескизи 54: Размисли за интелигентността 8
Градски ескизи 55: С паркоустройство не се прави градоустройство!
Градски ескизи 56: Размисли за интелигентността 9
Градски ескизи 57
Градски ескизи 58
Градски ескизи 59: Творци на истории и приказки
Градски ескизи 60: Хармония
Градски ескизи 61: Въобръжение
Градски ескизи 62. Времена, хора, градове 1
Градски ескизи 63. Времена, хора, градове 2
Градски ескизи 64. Времена, хора, градове 3
Градски ескизи 65. Страх 1
Градски ескизи 66. Страх 2
Градски ескизи 67. Страх 3
Градски ескизи 68. Паметта на града.
Градски ескизи 69. Многообразие на видовете 1
Градски ескизи 70. Многообразие на видовете 2
Градски ескизи 71. Многообразие на видовете 3
Градски ескизи 72. Многообразие на видовете 4
Градски ескизи 73. Многообразие на видовете. Преображение 1
Градски ескизи 74. Преображение 2
Градски ескизи 75. Преображение 3
Градски ескизи 76. Преображение 4
Градски ескизи 77: Галилея
Градски ескизи 78: И няма край
Градски ескизи 79: Творци на бъдеще
Градски ескизи 80: Писмо до СОС и Кмета на София
Градски ескизи 81: Вкусът на детството
Градски ескизи 82: Въплъщение
Градски ескизи 83: Гладът на града
Градски ескизи 84: Лудостта на града
Градски ескизи 85: Лъжлив и измамен град
Градски ескизи 86: Защо? (1)
Градски ескизи 87: Защо? (2)
Градски ескизи 88: Защо? (3)
Градски ескизи 89: Защо? (4)
Градски ескизи 90: Защо? (5)
Градски ескизи 91: Размисли за трансмутацията
Градски ескизи 92. Страх 4
Градски ескизи 93: Сънят на града
Градски ескизи 94: Светлина и сянка
Градски ескизи 95: Злото на урбанизирания човек
Градски ескизи 96: Без шанс
Градски ескизи 97: Спомени
Градски ескизи 98: Интуитивни мисли
Градски ескизи 99: Маски
Градски ескизи 100: Южен парк 2
Градски ескизи 101: Гербът на банката
Градски ескизи 102: Човек и буболечка
Градски ескизи 103: Maщабът на града 3
Градски ескизи 104: Maщабът на града 4
Градски ескизи 105: Политически паметници 2
Градски ескизи 106: Наследство
Градски ескизи 107: Величие
Градски ескизи 108: Истина ли е?
Градски ескизи 109: Власт и Обич
Градски ескизи 110: Наслада и Утре
Градски ескизи 111: Колко много
Градски ескизи 112: Колко много 2
Градски ескизи 113: Цивилизацията на Европa 1
Градски ескизи 114: Цивилизацията на Европa 2
Градски ескизи 115: Цивилизацията на Европa 3
Градски ескизи 116: Заразата на самохвалството 1
Градски ескизи 117: Цивилизацията на Европa 4
Градски ескизи 118: Sofiasko
Градски ескизи 119: Дар от съдбата
Градски ескизи 120: Деца и внуци
Градски ескизи 121: Обединението не прави силата!
Градски ескизи 122: Мир
Градски ескизи 123: И аз
Градски ескизи 124: Заразата на самохвалството 2
Градски ескизи 125: Живот в града
Градски ескизи 126: Инерция
Градски ескизи 127: Преселения
Градски ескизи 128: Още за ЦГЧ
Градски ескизи 129: Бъдещето на градовете
Градски ескизи 130: Страх 5
Градски ескизи 131: Страх 6
Градски ескизи 132: Страх 7
Градски ескизи 133: Размисли за града и архитектурата 1
Градски ескизи 134: Размисли за града и архитектурата 2
Градски ескизи 135: Размисли за града и архитектурата 3
Градски ескизи 136: Размисли за града и архитектурата 4
Градски ескизи 137: Размисли за града и архитектурата 5
Градски ескизи 138: Водата на града
Градски ескизи 139: Kражбата на Божия служител
Градски ескизи 140: Чалга в градската архитектура
Градски ескизи 141: Някой ме закриляше
Градски ескизи 142: Напуши ме смях
радски ескизи 143: Tворчеството на човека
Градски ескизи 144: Колко много 3
Градски ескизи 145: Колко много 4
Градски ескизи 146: Aсансьор
Градски ескизи 147: Градска бъркотия
Градски ескизи 148: Канибали... или ескиз за непочтеността
Градски ескизи 149: Черно и бяло
Градски ескизи 150: Сурикати
Градски ескизи 151: Глобализация
Градски ескизи 152: Политически паметници 3
Градски ескизи 153: За хората и обществото – от вчера и днес
Градски ескизи 154: Лидери
Градски ескизи 155: Кой е творецът?
Градски ескизи 156: Семки и бонбонки
Градски ескизи 157: R.I.P. Тери Пратчет
Градски ескизи 158: Проклет да си!
Градски ескизи 159: Гнусливи сравнения
Градски ескизи 160: Затъмнение
Градски ескизи 161:Скици
Градски ескизи 162: Oбяснение, но не в любов
Градски ескизи 163: Колко много 5
Градски ескизи 164: Скици 2
Градски ескизи 165: Честито
Градски ескизи 166: Задушница
Градски ескизи 167: Наглост
Градски ескизи 168: Легенди 1
Градски ескизи 169: Легенди 2
Градски ескизи 170: Легенди 3
Градски ескизи 171: Скица за арх. Сава Бобчев
Градски ескизи 172: Колко много 6
Градски ескизи 173: Колко много 7
Градски ескизи 174: Колко много 8
Градски ескизи 175: Колко много 9
Градски ескизи 176: Градоустройството на София - 1
Градски ескизи 177: Градоустройството на София - 2
Градски ескизи 178: Градоустройството на София - 3
Градски ескизи 179: Услугата
Градски ескизи 180: Проект “Долен Дунав - Рейн” - Европейска интеграция
Градски ескизи 181: Архитект Кирил Бойчев
Градски ескизи 182: In memoriam, in honorem
Градски ескизи 183: Спомени 2
Градски ескизи 184: Вината на Сара
Градски ескизи 185: Скици 3
Градски ескизи 186: Ние с живота
Градски ескизи 187: Забележки към Създателя
Градски ескизи 188: Форма
Градски ескизи 189: Скици 4
Градски ескизи 191: Красота
Градски ескизи 192: Желание
Градски ескизи 193: Сенки
Градски ескизи 194: Сенчестите хора
Градски ескизи 195: Красота 2
Градски ескизи 196: Изгревът
Градски ескизи 197: Скици 5
Градски ескизи 198: Човек и пространство
Градски ескизи 199: Звуци в ухото
Градски ескизи 200: Мармалад
Градски ескизи 201: Изисквания за приличие
Градски ескизи 202: Урбанистични перспективи
Градски ескизи 203: Шести септември!
Градски ескизи 204: Възпитание на вкус
Градски ескизи 205: Гениалност
Градски ескизи 206: Копай тук!
Градски ескизи 207: Отново за София
Градски ескизи 208: В този град Ловеч...
Градски ескизи 209: Изборът
Градски ескизи 210: Да не ви дреме!
Градски ескизи 211: Експериментът
Градски ескизи 212: Решение
Градски ескизи 213: Обич
Градски ескизи 214: Архитект ли е, не ми го хвали!
Градски ескизи 215: В страната на чудесата*
Градски ескизи 216: Ако...
Градски ескизи 217: Фантастични илюзии
Градски ескизи 218: Ценности
Градски ескизи 219: Окрадена Сердика, обрулена София!
Градски ескизи 220: Празни съдове
Градски ескизи 221: Ексхибиционизъм 1
Градски ескизи 222: Ексхибиционизъм 2
Градски ескизи 223: Деградация или глобализация?
Градски ескизи 224: Преображение 5
Градски ескизи 225: Уфологичен проект
Градски ескизи 226: Уфологичен проект 2
Градски ескизи 227: Вяра и…невяра 1
Градски ескизи 228: Вяра и…невяра 2
Градски ескизи 229: А сега, накъде?
Градски ескизи 230: Клише
Градски ескизи 231: Казах го преди време
Градски ескизи 232: Отново за София 2
Градски ескизи 233: Отново за София 3
Градски ескизи 234: Отново за София 4
Градски ескизи 235: Преображение 6
Градски ескизи 236: Безусловна подкрепа!
Градски ескизи 237: Вяра и…невяра 3
Градски ескизи 238: Поглед към човека и мястото, в което живее
Градски ескизи 239: Гражданинът
Градски ескизи 240: Селянинът
Градски ескизи 241: Бих живял ...
Градски ескизи 242: Сграда на годината
Градски ескизи 243: Кръговрати
Градски ескизи 244: Бялата брада
Градски ескизи 245: Все някой, някога ще вдене!
Градски ескизи 246: Хора и богове
Градски ескизи 247: Пластелини или странностите човешки
Градски ескизи 248: Под един покрив
Градски ескизи 249: Искам
Градски ескизи 250: Скици 6
Градски ескизи 251: Скици 7
Градски ескизи 252: Проект "Раковски"
Градски ескизи 253: Заедно и подчинени
Градски ескизи 254: Под един покрив 2 - Етноси
Градски ескизи 255: Искам 2
Градски ескизи 256: Кристо
Градски ескизи 257: Водата
Градски ескизи 258: Запек
Градски ескизи 259: Мислим ли и….. ако да, какво правим?
Градски ескизи 260: С.Е.М.!!
Градски ескизи 261: С.Е.М. 2!!
Градски ескизи 262: Красота и ум
Градски ескизи 263: Блато
Градски ескизи 264: Красота и ум 2
Градски ескизи 265: Грозно, по-грозно …… малоумно!
Градски ескизи 266: Глупост
Градски ескизи 267: От незнание ли, от глупост ли ...
Градски ескизи 268: Смяна
Градски ескизи 269: Пророци
Градски ескизи 270: Участвай в битката, стани победител!
Градски ескизи 271: Разочарование
Градски ескизи 272: Метафора
Градски ескизи 273: Неочаквана еманципация
Градски ескизи 274: Симеон Антипа
Градски ескизи 275: Зависимост и хибридация
Градски ескизи 276: Зависимост и хибридация 2
Градски ескизи 277: Зависимост и хибридация 3
Градски ескизи 278: Самочувствие
Градски ескизи 279: Бързо и бавно
Градски ескизи 280: Вчера и днес
Градски ескизи 281: Приказен град 1...или легенди под моста над Осъм
Градски ескизи 282: Приказен град 2
Градски ескизи 283: Приказен град 3 - София
Градски ескизи 284: Приказен град 4 - Ловеч
Градски ескизи 285: Има и още … ориентири за бъдещето
Градски ескизи 286: Утре 1 - Война на расите
Градски ескизи 287: Утре 2 - Война на расите
Градски ескизи 288: Утре 3 - Война на расите
Градски ескизи 289: От утре 4
Градски ескизи 290: От утре 5
Градски ескизи 291: От утре 6
Градски ескизи 292: От утре 7
Градски ескизи 293: Раждането на боговете
Градски ескизи 294: На Пловдив му изгоря културата!
Градски ескизи 295: Развитие
Градски ескизи 296: Боза, бозааа-а-а-а-а, пийте боза!
Градски ескизи 297: Обикновени, семпли, невзрачни
Градски ескизи 298: Призив
Градски ескизи 299: Пълна липса
Градски ескизи 300: Всякога – и вчера, и днес!
Градски ескизи 301: Самочувствие и възпитание
Градски ескизи 302: На опашка
Градски ескизи 303: От изключително значение
Градски ескизи 304: Градски движения 2
Градски ескизи 305: Проекти за бъдещето
Градски ескизи 306: Пълна липса 2
Градски ескизи 307: Пълна липса 3
Градски ескизи 308: Разлики и сравнения 1
Градски ескизи 309: Разлики и сравнения 2
Градски ескизи 310: Разлики и сравнения 3
Градски ескизи 311: Заедно
Градски ескизи 312: Нищо ново
Градски ескизи 313: Намерено незнание
Градски ескизи 314: С надежда
Градски ескизи 315: Лунна светлина 1
Градски ескизи 316: Лунна светлина 2
Градски ескизи 317: Лунна светлина 3
Градски ескизи 318: Лунна светлина 4
Градски ескизи 319: Лунна светлина 5
Градски ескизи 320: Лунна светлина 6
Градски ескизи 321: Урбанистични промени 1
Градски ескизи 322: Малко преди Коледа 2016 | 1
Градски ескизи 323: Малко преди Коледа 2016 | 2
Градски ескизи 324: Урбанистични промени 2
Градски ескизи 325: Урбанистични промени 3
Градски ескизи 326: Бъдещето на Балканите 1
Градски ескизи 327: Отново за НОВА териториално устройствена схема на РБ
Градски ескизи 328: НЕ свързани мисли 1
Градски ескизи 329: НЕ свързани мисли 2
Градски ескизи 330: НЕ свързани мисли 3
Градски ескизи 331: НЕ свързани мисли 4
Градски ескизи 332: НЕ свързани мисли 5
Градски ескизи 333: НЕ свързани мисли 6
Градски ескизи 334: НЕ свързани мисли 7
Градски ескизи 335: НЕ свързани мисли 8
Градски ескизи 336: НЕ свързани мисли 9
Градски ескизи 337: НЕ свързани мисли 10
Градски ескизи 338: Още за лъжицата и … ескиз 192
Градски ескизи 339: Бъдещето на Балканите 2
Градски ескизи 340: Бъдещето на Балканите 3
Градски ескизи 341: Бъдещето на Балканите 4, заедно с Европа и света

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уютен дом със скандинавски мотиви
Понеделник, 06 Февруари 2017 00:00

Гората от оголели брези в апартамента по дизайн на Acherno е обгърната от мъгла - типично северен величествен пейзаж.

В хола са използвани естествени нюанси. Вградените в окачения таван луни проблясват като малки кристалчета по снежна покривка. Трите лампи над трапезната маса са с дизайн, също вдъхновен от природата – изглеждат като дървени. Диванът е в елегантно сиво.

01
02

Композицията от мебели в трапезарията е съобразена с тенденциите в модерния шведски интериорен дизайн, взел за отправна точка простотата в природата. Масата е с плот, покрит със светъл фурнир, и с бели крака, придружена от пет красиви и удобни стола с дървена конструкция и бежова тапицерия на облегалка и седалка.

03

В кухнята всичко има точно определено място в белите шкафове. Когато се работи на дървения плот, пред погледа са красивите декоративни плочки с фигурални елементи в сиво, от които се състои гърбът на кухнята. Някои от тях приличат на снежинки в близък план – част от северната тема в скандинавския интериор на жилището.

04

В антрето има портманто с мека възглавница и огледало.

05

Хармоничната обстановка в спалнята носи покой. Ненатрапчива елегантност има в повтарящите се фигурални елементи по белите тапети. Голямото легло е меко и удобно, с красива табла със светла тапицерия. Топлият цвят на дървесните повърхности – паркет, шкафове, нощни шкафчета, легло, бюро – правят помещението особено приветливо.

06
07

Стаята за гости е в преобладаващо бяло, със сиви елементи и дървесни повърхности. Когато няма гости, стаята може да се използва по други начини, а големият гардероб дава допълнително място за дрехи и вещи.

08

В тази леденосива баня, разнообразена с подовите плочки, имитиращи естествен паркет, асоциациите със севера са неизбежни.

09
 
Източник: http://citybuildhome.bg/
 


Страница 1 от 593
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions