КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Градски ескизи 225: Уфологичен проект

Сряда, 11 Ноември 2015 00:00
01

Градски ескизи 225
Уфологичен проект

УРБАНИСТИЧЕН ПРОСТРАНСТВЕН ПРОЕКТ  СОФИЯ – ИСКЪР
 

Градът неимоверно наедря и натежа и заприлича на възрастен и болен човек. Жителите му нараснаха близо до 2,5 - 3 милиона души, според мен – заедно с учащите се и работещите в него, дошли от всякъде. Всички градоустройствени и функционални параметри са претоварени, а решения за бъдещето му липсват! Наистина!… И това се вижда от граждани и гости! София има транспортна дистрофия в много развита степен. Нищетата от знания и липсата на опит от тях, които са обхванали от десетилетия тотално общинските институции, пречат на нормалното му еволюционно развитие и потвърждават наблюденията ми, а и не само моите. Особено важен еволюционен момент при естественото и дори при наложеното от професионалисти градско развитие е феноменът на безкрайно пренебрежение към нуждите на града и гражданите му, пак от неразбиране. Когато това поведение се съчетае с незнание и с професионална ограниченост и слепота, възможностите му да се развива, съществено се ограничават. Като прибавим и перманентната липса на средства, дистрофията в структурите на града се разпространява като заразна, дори елементарна болест, като крастата. Вината за пропадането на града обаче, не е само на властта и управлението му. Съществен участник в този процес е и липсата на гражданско възпитание и култура, защото днешните граждани са били до вчера жители на безименното българско село, в което съществуват коренно различни порядки на живот, изключвайки утвърдените човешки морални и трудови норми. В града, бомбето бе заменено от шапката-идиотка, елегантността и чистотата бяха заместени от дрехите на битници и спортсмени, а възпитанието на гражданина – от бруталността на борещия да се докаже новодошъл, познанията и добронамереността на знаещия - от дебилността на чиновника.

Как ще се развива София в бъдеще -

като най-големия в страната, като столица, като научен и културен, като здравен и образователен, като спортен и транспортен център, като едно от лицата на България!? Знае ли някой? Знае ли някой пътя на развитие на всяко едно от тези направления, предполага ли някой, какво ще е общото развитие на града утре или след петдесет и повече години?

Задавам тези въпроси, защото предполагам, че никой не мисли, нито за развитието му, нито за бъдещето му! Пред града и неговото бъдеще няма цел, няма ясна градоустройствена, планова и пространствена визия за развитие, дори като културен и исторически център, с хилядолетна история и уникални природни дадености! Няма цел пред неговото развитие, защото тези, които трябва да се грижат за това, нямат представа, те не знаят, за какво става дума, не знаят дори, какво е необходимо за града и как да се постигне! Не знаят, че трябва да знаят!

Знае ли някой , какво ще се случи с панелните комплекси, знае ли някой, че все някога панелните сгради ще загубят своята устойчивост и една след друга ще се запътят към небитието?

Не знаят, но няма и други, които да покажат тяхното незнание, а няма и кой да знае, и да разбира от тези градски промени, от нуждите на хората, от културата на подрастващите поколения и тяхното време! Безсъмнено бъдещето на София е тяхно, а не наше. И времето е тяхно, и належащите за разрешаване градски проблеми също остават, защото нуждата от промяна и развитие утре ще са безспорни и още по-тежки! То тече, идва поколение след поколение, а градът се нуждае от кардинални промени от функционално и от транспортно-комуникационно, от екологично, от планово и пространствено естество, и от всякакви други, за да се превърне в съвременен европейски град! Трябва да сме слепи и глухи, за да не виждаме и чуваме това! Би било тъпо и безотговорно да оставим

децата на световната дигитална революция

да вегетират в град, с остарели параметри отпреди 50, а в повечето случаи, дори от сто и повече години. Би било дори парадоксално човешко явление! Светът е примерът, който те виждат и чуват. Сравняват!

За съжаление днешните промени в него са дребни елементи, които трудно могат да помогнат на изоставеното и дълго неподдържано тяло, пропуснати са години, налагани са недомислени решения. Това е следствие от непълноценното образование и липсата на опит, заедно с липсата на творческо въображение в обществена полза на почти всички, управлявали до днес урбанистичните му проблеми. Затова

Представям на вниманието на специалисти и управляващите функционалните дейности на града -

УРБАНИСТИЧЕН ПРОСТРАНСТВЕН ПРОЕКТ „СОФИЯ – ИСКЪР“.

Предлагам териториално-устройствен проект, който би могъл да облекчи натовареността, тежаща над съществуващия град чрез създаване на нова урбанистична пространствена линеарна жилищна структура по бреговете, на пресичащата Софийско поле река Искър, от влизането й в него -- до края на Софийската котловина при Банкя, Люлин и Стара планина. Градската структура ще минава успоредно с реката през нея, използвайки високите й екологични предимства за качествен живот. Плановите и обемно-пространствените композиции на новата градска структура биха могли да носят качествата на съвременността, глобалния свят и високите дигитални технологии, съчетани с богатствата на природната среда по южните склонове на Стара планина, с допира до поредицата уникални манастирски комплекси, с богатствата от нейните недра, с ясните транспортни контакти със съществуващия град и най-вече с богатството на водите на Искър, и с задължително чистите поточета, вливащи се в него и преминаващи през нездравословните дебри на големия град. Многообразието от природни, градоустройствени и архитектурни елементи би могло да създаде уникална за южните европейски страни нова линеарна структура за обитаване, труд, образование и отдих, успоредно с цивилизованото партньорство между тези природни елементи и градската среда, без да се намаляват качествата на никой от тях, като особено важна е реката, нейните брегове, коритото и чистите води, както и професионалното съчетание на природно богатство с паркоустройствените и архитектурни възможности за това.

ЛИНЕАРНАТА ПРОСТРАНСТВЕНА УРБАНИСТИЧНА СТРУКТУРА Е БЪДЕЩЕТО НА СОФИЯ И СОФИЙСКОТО ПОЛЕ, КОЯТО ЩЕ ПРЕВЪРНЕ СТОЛИЦАТА И САТЕЛИТА Й В ИСТИНСКИ ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД! ПРЕДЛАГАНИЯТ ПРОЕКТ ЩЕ СЪПОСТАВИ ДРЕВНОТО МИНАЛО НА ГРАДА НА НАСТОЯЩЕТО - С УНИКАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ДИГИТАЛНАТА ТЕХНОЛОГИЧНА РЕВОЛЮЦИЯ, СЪЗДАВАЙКИ ОТ ЛИНЕАРНАТА СТРУКТУРА ГРАД, ОБЗАВЕДЕН И ОБСЛУЖВАН ОТ ТЯХ.

ПОЛИЦЕНТРИЧНАТА МУ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПОДЧИНЕНА НА ЛИНЕАРНОСТТА ЩЕ Е С ОБЩА ДЪЛЖИНА ОКОЛО ТРИДЕСЕТ И ПЕТ КИЛОМЕТРА, ВЕДНО С РЕКАТА И ПЕЙЗАЖА НА НЕЙНИТЕ БРЕГОВЕ, ОБЪРНАТИ ЕДНИ КЪМ ДРУГИ И КЪМ НЕЯ, С УСПОРЕДНО РАЗВИТИ НА СТАРОПЛАНИНСКИЯ МАСИВ ГРАДСКИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ ФУНКЦИОНАЛНИ УРБАНИСТИЧНИ СТРУКТУРИ - ЗА ОБИТАВАНЕ И ЗЕЛЕНИНА, СЪЧЕТАНИ С ПРИРОДА, ЗА ТРУД И ТРАНСПОРТ, НА ОБРАЗОВАНИЕ, НА КУЛТУРА И СПОРТ, И ДРУГИ.

ТОЗИ ГРАД ЩЕ Е УМНИЯТ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ДИГИТАЛЕН ГРАД НА СЪВРЕМЕНИЯ НАШ СВЯТ!

ЛИНЕАРНИЯТ ГРАД ще спомогне за създаването на коренно различна градоустройствена структура, отделена от съществуващия радиален град, освободена от недостатъците му и от неговото столетно напрежение. Той ще се противопостави на остарялата, многовековна планова градска радиална система. Ще спомогне за осъществяване на революционно откъсване от нейните недостатъци, ще създаде несъществуващата връзка между зелените масиви на двете големи и останалите, ограждащи полето, планини и ще създаде своя, коренно различна транспортно-комуникационна система и специфичен архитектурен образ.

ФУТУРИСТИЧНИЯТ ПРОЕКТ би могъл да започне днес с продължаване на участъка от лъча на метрото през жк Люлин до Банкя по съществуващото надземно жп трасе, за да свърже настоящето с бъдещето на градчето - като перспективен елемент от линеарния град.

ЛИНЕАРНИЯТ ГРАД ще е полицентричен, като двата или трите основни центъра ще са в началото и края му, заедно с Панчарево в началото, Нови Искър и Банкя – в края, използвайки уникалните им природни и урбанистични качества, които притежават и които ще се използват за бъдещото развитие на Софийската агломерация, а останалите вероятно ще възникнат около пресечните транспортни точки на изходящите / входящите магистрали, свързващи съществуващия град със страната. Главните два или три центъра ще се превърнат и в естествени връзки с евентуалните урбанистични развития, които се очаква да сполетят съществуващия град на югоизток и на северозапад, а е възможно и на североизток, обсебвайки изоставените промишлени райони под старопланинския масив, но за подобни цели.

ЛИНЕАРНАТА СТРУКТУРА ще притежава перфектни транспортни връзки със съществуващия град, чрез изграждащата се днес околовръстна тангента, която той ще следва планово от север и юг. Тази структура ще е абсолютно индиферентна към стария град и ще е изцяло обърната към непосредствената й планина. Характерна особеност на нейните урбанистични характеристики неминуемо ще са и връзките с малките населени места по поречието.

САТЕЛИТЪТ ще отговори на стремежите на съвременните хора да живеят сред природата, до планината, в град край вода, подобно на почти всички старопланинските градчета и села. Град, чиито структури ще са съчетани и ще са в естествен контакт с дигиталните постижения на нашата цивилизация! Сетихте се най-накрая! Умен град! По-умен град, дори от човека!

ИЗРАБОТВАНЕТО на градоустройствени, инфраструктурни и архитектурни, на хидротехнически и паркоустройствени проекти, ще осигури на ЛИНЕАРНИЯ ГРАД СОФИЯ-ИСКЪР възможността да се сдобие и със своя характерен урбанистичен и пространствен образ, а съществуващият ще си отдъхне за дълъг период време.

…………………………………….

НАПИСАЛ съм този материал за бъдещето на София преди години, днес го допълних. Не го публикувах тогава, смятайки, че няма да бъда разбран от градското ръководство на неукрепналата, все още, администрация. От години решенията на ОУП-ве за тези територии предвиждат създаване на крайречен парк, който с ПРОЕКТА ИСКЪР облагородявам и обогатявам, а и създавам възможност той да се осъществи в реално използвана градска територия, както и да спомогне за обединение на двете части на съществуващия град, северна и южна. Днес, пред края на 2015 година, установявам, че съм закъснял, защото се вземат и реализират некачествени решения, изоставяйки тези изключителни територии на времето и на следващите поколения, без да се знае тяхната бъдеща съдба - от незнание, от липсата на професионална далновидност и обикновена човешка предвидливост!

Проектът е оригинален и без заемки. Нотариално заверен е, а с публикациите защитава авторските права.

арх. Михаил Петков / Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. / 1992 – ноември 2015 г.

 
Градски ескизи 1
Градски ескизи 2
Градски ескизи 3
Градски ескизи 4
Градски ескизи 5
Градски ескизи 6
Градски ескизи 7
Градски ескизи 8
Градски ескизи 9
Градски ескизи 10
Градски ескизи 11
Градски ескизи 12
Градски ескизи 13
Градски ескизи 14
Градски ескизи 15
Градски ескизи 16
Градски ескизи 17
Градски ескизи 18
Градски ескизи 19
Градски ескизи 20
Градски ескизи 21: Живот в паралелни светове
Градски езкизи 22: София и бъдещето й
Градски ескизи 23: Сладък живот
Градски ескизи 24: Време, пространство, семки
Градски ескизи 25: Още за конкурса
Градски ескизи 26: Търсене на смисъл в безмислени събития

Градски ескизи 27: Чадърът
Градски ескизи 28: Балон
Градски ескизи 29: Сън
Градски ескизи 30: Мъжки род
Градски ескизи 31: Камъчета
Градски ескизи 32: Боксьори
Градски ескизи 33: Какъв свят!
Градски ескизи 34: Нищо не е по-неясно от погрешното и сбърканото .../ Бодлер
Градски ескизи 35
Градски ескизи 36. Конкретика.
Градски ескизи 37. Градът и градската кухня /да се чете преди обед/
Градски ескизи 38. За едно шадраванче ли само става думa?
радски ескизи 39: Стига!
Градски ескизи 40: Южен парк
Градски ескизи 41: Апраксия в гробна тишина
Градски ескизи 42: Без песен
Градски ескизи 43: Градът и движенията в него

Градски ескизи 44: Престиж
Градски ескизи 45: Размисли за интелигентността 1
Градски ескизи 46: Размисли за интелигентността 2
Градски ескизи 47: Размисли за интелигентността 3
Градски ескизи 48: Размисли за интелигентността 4
Градски ескизи 49: Размисли за интелигентността 5
Градски ескизи 50: Размисли за интелигентността 6
Градски ескизи 51: Размисли за интелигентността 7
Градски ескизи 52: Kняжеската градина
радски ескизи 53: Политическите паметници
Градски ескизи 54: Размисли за интелигентността 8
Градски ескизи 55: С паркоустройство не се прави градоустройство!
Градски ескизи 56: Размисли за интелигентността 9
Градски ескизи 57
Градски ескизи 58
Градски ескизи 59: Творци на истории и приказки
Градски ескизи 60: Хармония
Градски ескизи 61: Въобръжение
Градски ескизи 62. Времена, хора, градове 1
Градски ескизи 63. Времена, хора, градове 2
Градски ескизи 64. Времена, хора, градове 3
Градски ескизи 65. Страх 1
Градски ескизи 66. Страх 2
Градски ескизи 67. Страх 3
Градски ескизи 68. Паметта на града.
Градски ескизи 69. Многообразие на видовете 1
Градски ескизи 70. Многообразие на видовете 2
Градски ескизи 71. Многообразие на видовете 3
Градски ескизи 72. Многообразие на видовете 4
Градски ескизи 73. Многообразие на видовете. Преображение 1
Градски ескизи 74. Преображение 2
Градски ескизи 75. Преображение 3
Градски ескизи 76. Преображение 4
Градски ескизи 77: Галилея
Градски ескизи 78: И няма край
Градски ескизи 79: Творци на бъдеще
Градски ескизи 80: Писмо до СОС и Кмета на София
Градски ескизи 81: Вкусът на детството
Градски ескизи 82: Въплъщение
Градски ескизи 83: Гладът на града
Градски ескизи 84: Лудостта на града
Градски ескизи 85: Лъжлив и измамен град
Градски ескизи 86: Защо? (1)
Градски ескизи 87: Защо? (2)
Градски ескизи 88: Защо? (3)
Градски ескизи 89: Защо? (4)
Градски ескизи 90: Защо? (5)
Градски ескизи 91: Размисли за трансмутацията
Градски ескизи 92. Страх 4
Градски ескизи 93: Сънят на града
Градски ескизи 94: Светлина и сянка
Градски ескизи 95: Злото на урбанизирания човек
Градски ескизи 96: Без шанс
Градски ескизи 97: Спомени
Градски ескизи 98: Интуитивни мисли
Градски ескизи 99: Маски
Градски ескизи 100: Южен парк 2
Градски ескизи 101: Гербът на банката
Градски ескизи 102: Човек и буболечка
Градски ескизи 103: Maщабът на града 3
Градски ескизи 104: Maщабът на града 4
Градски ескизи 105: Политически паметници 2
Градски ескизи 106: Наследство
Градски ескизи 107: Величие
Градски ескизи 108: Истина ли е?
Градски ескизи 109: Власт и Обич
Градски ескизи 110: Наслада и Утре
Градски ескизи 111: Колко много
Градски ескизи 112: Колко много 2
Градски ескизи 113: Цивилизацията на Европa 1
Градски ескизи 114: Цивилизацията на Европa 2
Градски ескизи 115: Цивилизацията на Европa 3
Градски ескизи 116: Заразата на самохвалството 1
Градски ескизи 117: Цивилизацията на Европa 4
Градски ескизи 118: Sofiasko
Градски ескизи 119: Дар от съдбата
Градски ескизи 120: Деца и внуци
Градски ескизи 121: Обединението не прави силата!
Градски ескизи 122: Мир
Градски ескизи 123: И аз
Градски ескизи 124: Заразата на самохвалството 2
Градски ескизи 125: Живот в града
Градски ескизи 126: Инерция
Градски ескизи 127: Преселения
Градски ескизи 128: Още за ЦГЧ
Градски ескизи 129: Бъдещето на градовете
Градски ескизи 130: Страх 5
Градски ескизи 131: Страх 6
Градски ескизи 132: Страх 7
Градски ескизи 133: Размисли за града и архитектурата 1
Градски ескизи 134: Размисли за града и архитектурата 2
Градски ескизи 135: Размисли за града и архитектурата 3
Градски ескизи 136: Размисли за града и архитектурата 4
Градски ескизи 137: Размисли за града и архитектурата 5
Градски ескизи 138: Водата на града
Градски ескизи 139: Kражбата на Божия служител
Градски ескизи 140: Чалга в градската архитектура
Градски ескизи 141: Някой ме закриляше
Градски ескизи 142: Напуши ме смях
радски ескизи 143: Tворчеството на човека
Градски ескизи 144: Колко много 3
Градски ескизи 145: Колко много 4
Градски ескизи 146: Aсансьор
Градски ескизи 147: Градска бъркотия
Градски ескизи 148: Канибали... или ескиз за непочтеността
Градски ескизи 149: Черно и бяло
Градски ескизи 150: Сурикати
Градски ескизи 151: Глобализация
Градски ескизи 152: Политически паметници 3
Градски ескизи 153: За хората и обществото – от вчера и днес
Градски ескизи 154: Лидери
Градски ескизи 155: Кой е творецът?
Градски ескизи 156: Семки и бонбонки
Градски ескизи 157: R.I.P. Тери Пратчет
Градски ескизи 158: Проклет да си!
Градски ескизи 159: Гнусливи сравнения
Градски ескизи 160: Затъмнение
Градски ескизи 161:Скици
Градски ескизи 162: Oбяснение, но не в любов
Градски ескизи 163: Колко много 5
Градски ескизи 164: Скици 2
Градски ескизи 165: Честито
Градски ескизи 166: Задушница
Градски ескизи 167: Наглост
Градски ескизи 168: Легенди 1
Градски ескизи 169: Легенди 2
Градски ескизи 170: Легенди 3
Градски ескизи 171: Скица за арх. Сава Бобчев
Градски ескизи 172: Колко много 6
Градски ескизи 173: Колко много 7
Градски ескизи 174: Колко много 8
Градски ескизи 175: Колко много 9
Градски ескизи 176: Градоустройството на София - 1
Градски ескизи 177: Градоустройството на София - 2
Градски ескизи 178: Градоустройството на София - 3
Градски ескизи 179: Услугата
Градски ескизи 180: Проект “Долен Дунав - Рейн” - Европейска интеграция
Градски ескизи 181: Архитект Кирил Бойчев
Градски ескизи 182: In memoriam, in honorem
Градски ескизи 183: Спомени 2
Градски ескизи 184: Вината на Сара
Градски ескизи 185: Скици 3
Градски ескизи 186: Ние с живота
Градски ескизи 187: Забележки към Създателя
Градски ескизи 188: Форма
Градски ескизи 189: Скици 4
Градски ескизи 190: Светът на буболечките
Градски ескизи 191: Красота
Градски ескизи 192: Желание
Градски ескизи 193: Сенки
Градски ескизи 194: Сенчестите хора
Градски ескизи 195: Красота 2
Градски ескизи 196: Изгревът
Градски ескизи 197: Скици 5
Градски ескизи 198: Човек и пространство
Градски ескизи 199: Звуци в ухото
Градски ескизи 200: Мармалад
Градски ескизи 201: Изисквания за приличие
Градски ескизи 202: Урбанистични перспективи
Градски ескизи 203: Шести септември!
Градски ескизи 204: Възпитание на вкус
Градски ескизи 205: Гениалност
Градски ескизи 206: Копай тук!
Градски ескизи 207: Отново за София
Градски ескизи 208: В този град Ловеч...
Градски ескизи 209: Изборът
Градски ескизи 210: Да не ви дреме!
Градски ескизи 211: Експериментът
Градски ескизи 212: Решение
Градски ескизи 213: Обич
Градски ескизи 214: Архитект ли е, не ми го хвали!
Градски ескизи 215: В страната на чудесата*
Градски ескизи 216: Ако...
Градски ескизи 217: Фантастични илюзии
Градски ескизи 218: Ценности
Градски ескизи 219: Окрадена Сердика, обрулена София!
Градски ескизи 220: Празни съдове
Градски ескизи 221: Ексхибиционизъм 1
Градски ескизи 222: Ексхибиционизъм 2
Градски ескизи 223: Деградация или глобализация?
Градски ескизи 224: Преображение 5
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions