КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Градски ескизи 115: Цивилизацията на Европa 3

Сряда, 17 Септември 2014 00:00
01

Градски ескизи 115
Цивилизацията на Европa 3
Хилядолетието на "Византия”

 

Източната римска империя, грешно наричана византийска, е втората тракийска империя. Тя е основана върху територията, населявана от различните тракийски племена,още от дълбока древност.

Създадената първа тракийска империя – римската, е безусловен факт!

Преместването на изток на центъра на империята на Рим е просто връщане към корените, обратно сред тях, към сърцето!

Защо тук, а не някъде другаде, по-близо до Рим, дори?

Преместването на центъра на империята става в същинската тракийска, а не в друга земя - сред еднакъв етнос, с еднаква култура и бит, с еднаква религия!

...................................................

Известни са фактите, че начело на Римската и особено на Източната империя са стоели императори с тракийски етнически произход - от конгломерата тракийски племена, населявали крайбрежието на голямото сладководно езеро като арменци и грузинци, и от континенталната част на Балканите, като серди, македонци и последните, изкачили се по стълбицата на властта са гърците, при които Източната империя отслабва, загнива и изчезва..

Определението “византийска” излиза от ума на един немски историк преди около две столетия, използвайки първото име на столицата Византион, без да се оспори от никого, защото руската, английската, немската, австрийската и гръцката исторически общности и власти нямат интерес да говорят истината, заради имперските си завоевателни намерения и нечистоплътни помисли за обсебване на чужди територии и богатства, стратегически позиции, история и култура...

Византия и византологията се налагат като термини - и иди, че ги променяй, оправяй, замествай с верните, обучавай милиони, образовани вече поколения хора!

Историята на човечеството - и да искаме днес, не би могла да бъде променена по обясними причини, заради тези, които умишлено са я преиначили под натиска на неизтребимите си комплекси и ламтеж!

Тогава, а и днес!

Руснаци и австрийци, гърци и англичани, все наследници на тракийски племена са реализирали своите възможности последни и са ги развили, наблягайки върху хитрината и измамата, като средство на политиката си, за разлика от старите носители на човешкото достойнство.

...................................................

Какви имена са имената на Павел или Петър, на Йоан или Матей, на Мария, на Христос, Йосиф или Марко, на Лука..........еврейски или тракийски?

Не е ли християнството – последната обща религия на белите народи?

Защо апостолите Петър и Павел, Йоан и Андрей тръгват да проповядват християнството сред сродните по ген, език и бит - тракийски народи?

Защо не са тръгнали на изток - към Индия или Китай, или на юг, или на запад?

Защо кавказките народи са от първите - приели го, още преди Източната римска империя на първия й император-трак Константин Велики, от Ниш?

...................................................

Не отричам преселението на народа на Аспарух, но той идва в територия, владяна от неговите прародители преди 4-5 хилядолетия. Връщат се отново към праотечеството, към сакралната земя на предците си и не са орда от номади, най-малкото, защото веднага започват уседнал живот, започват да отвоюват тази земя, за която са дошли, започват строителство на градове, а не на юрти, както твърдят услужливи руски историци, автори на плитки и безсъдържателни исторически приказки.

Измислиците и абсолютните безсмислици за славяните, за малобройния отряд българи, които се налагат над тях, дразнят със своята безпочвеност и с очевидната си отдалеченост от истината и елементарната човешка логика!

Тук е имало коренно население и то е било от тракийски племена, а славяните никога не са идвали на Балканите, освен като гости на роднини и приятели или като завоеватели.

...................................................

Твърди се, че говорим един от славянските езици - и това е една от най-големите исторически измами!

Твърдя, че езикът, който говорят почти всички източноевропейски народи,

е тракийски!

Това е напълно оправдано и защитимо, защото тук са живели траки, а не някакви измислени, неидентифицирани племена.

Днес, езикът е все още жив и помага, на наследниците на траките, да се разбират, колкото могат и колкото им позволяват “великите” сили от съвременния свят.

...................................................

Далекоизточният произход на българите е поредната смешна и с нищо, незащитима историческа измислица, родена в болната глава на някой руски имперски великошовинист, подкрепящ амбициите на дребнонемските псевдо-аристократи, издигнали се сред тъмнината и необразоваността на руските богатири по онова време дотолкова, че днес да ни гледат от високо, присвоявайки с нечистоплътието си на епигони - наследството, културата и религията на доминиращите тогава тракийски племена.

Знаете ли кога се формира руската народност, а по-късно и държавност, кой я създава, кой структурира руската държавна организация, кой я управлява в първите години, а и след това? Знаете ли за християнската религия, приета от русите? Кой и кога ги покръства?

А знаете ли, кога и как се формира писменността им?

Предполагам, че не знаете истината, защото знаете други - неверни и измислени исторически “факти”.

Истинските са забравени, забранени и скрити!

...................................................

В древността и днес има само едно тракийско племе от номади и това е еврейското племе, с което всяко едно от другите тракийски племена е живяло и живее, което - без своя земя живее в земята на техните сродни племена, от хилядолетия.

Израел е напълно нова държава, населена предимно от хазари от Украйна, Беларус, Полша и Русия, а евреите са имали такава преди около три хиляди години, след което тя се разпада..

Евреи има само сред народите, наследници на траките, на белокожите по света, а те се разбират най-добре и с тези, сред които са живели най-дълго – сред българите, като съпътстващо, еднородно на тях племе,............................. а в последствие с араби и турци...

...................................................

Историята на бялото човечество измамно се изменя не от скоро в услуга на една или друга политическа, икономическа или религиопзна полза. Измамно и трайно се укрепва и поддържа, различна от действително случилото се.

Евреите са наистина благословени, защото, въпреки всичко, са оцелели!

Българите - са птицата феникс на човешкия род, първородни наследници

на доминиращите тракийски племена!

...................................................

Части от траките, събрани под общото название – елини, надстройват успешно тракийската култура и като последни – оставят забележителни постижения.

...................................................

Тракийските племена, наследници на Еней, надсройват държавната култура, на живелите преди тях елини, понякога са епигонствали, но впоследствие доразвиват и оставят своя вклад в културата на тракийските народи.

...................................................

Тракийски племена, наследници на венети и кимерийци, под общото название – скити се разпръсват по северните и западните територии на Европа, надграждат предишната римска култура - тази, създадена от сродните им племена от Балканите.

...................................................

В близките столетия настъпва атлантическата цивилизация – наследница на всичките тези.

...................................................

Епохалните развития от изминалите няколко хиляди години определят за траките безспорно водеща позиция в последната човешка цивилизация!

...................................................

Някои тракийски племена смесват своя ген с други етноси, родили се нейде по други части на земното кълбо и променят своя ген, образ, бит и

естествено история. Такива са, достигналите най-високи културни нива на етническите тракийски племена – племената, развили своята култура по поречието на реките Тигър и Ефрат, а след тях и заселилите се по поречието на Нил, и по източните брегове на Средиземноморието.

...................................................

Трябва да е категорично ясно, че българският етнос няма нищо общо с сродниците си по име от Средна Азия, но е в близост с наследниците на персите, няма нищо общо с чукчите, но се родее с фини, венети, викинги и келти, заселили севера и запада на Европа, отдалечавайки се от родните си места – по северните брегове на сладководния черноморски басейн, край устието на Волга, вливала се тогава в него.

...................................................

Би ли могъл някой да предположи на какъв език е говорил хунът Атила, когато, хилядолетия по-късно, през 445 година след н.ера е бил в Сердика?

...................................................

Може ли някой от историците-творци да докаже, къде са изчезнали най-големите народи – траките и как така на Балканите видимо остава само малочисленото племе на елините?

Къде се изпаряват другите - живелите преди тях по тези земи?

Как така, траки и скити имат идентични погребални обичаи, ритуали, бит, оръжия, керамика и дори лични имена и как те се различават от тези, на отстраненото на юг малобройно племе!?

Трябва да се вярва на Стефан Византийски / Тракийски /, че скитите са тракийски народ.........., на Дион Касий, че даките са клон на скитите, на Аристофан – че скитите са траки, на Страбон, че саките са източните скити и че елините наричали скити всички народи, живеещи северно от тях, тоест и траките мизи, гети, витини, беси, одриси и безкрая от други, живели северно и източно от Термопилите.

Пак Страбон пише и Плиний Стари го потвърждава, че в Мала Азия живеят

мидийци, перси и бактрийци, а според Клавдий Птолемей венетите са родители на славяните, тоест – на руси, украини, белоруси, поляци, чехи и словаци, хазари, братовчеди на другите траки – от юга и от далечния север.

...................................................

В историческата наука цари обикновена посредственост и невъобразим слугинаж, комично невежество и недобросъвестна последователност.

Липсва й най-обикновена човешка проницателност, пречи й прегънатото тяло на съчинителите й, в повечето случай – разказвачи на измислени и противоречащи си измамни истории.............. за деца!

Това са автори, подчинени на идеологиите и политиката на своето време.

С това са се хранили в древноста, хранят се и днес!

...................................................

Кажи човече, доскуча ли ти вече?

Ще споделя само още нещо и спирам - написаното върху черепа на княз Светослав от печенезите –

Който търси чуждото, намира своето! .....и ще продължа по темата, когато мога.

Михаил Петков / Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. / септември 2014

 
Градски ескизи 1
Градски ескизи 2
Градски ескизи 3
Градски ескизи 4
Градски ескизи 5
Градски ескизи 6
Градски ескизи 7
Градски ескизи 8
Градски ескизи 9
Градски ескизи 10
Градски ескизи 11
Градски ескизи 12
Градски ескизи 13
Градски ескизи 14
Градски ескизи 15
Градски ескизи 16
Градски ескизи 17
Градски ескизи 18
Градски ескизи 19
Градски ескизи 20
Градски ескизи 21: Живот в паралелни светове
Градски езкизи 22: София и бъдещето й
Градски ескизи 23: Сладък живот
Градски ескизи 24: Време, пространство, семки
Градски ескизи 25: Още за конкурса
Градски ескизи 26: Търсене на смисъл в безмислени събития

Градски ескизи 27: Чадърът
Градски ескизи 28: Балон
Градски ескизи 29: Сън
Градски ескизи 30: Мъжки род
Градски ескизи 31: Камъчета
Градски ескизи 32: Боксьори
Градски ескизи 33: Какъв свят!
Градски ескизи 34: Нищо не е по-неясно от погрешното и сбърканото .../ Бодлер
Градски ескизи 35
Градски ескизи 36. Конкретика.
Градски ескизи 37. Градът и градската кухня /да се чете преди обед/
Градски ескизи 38. За едно шадраванче ли само става думa?
радски ескизи 39: Стига!
Градски ескизи 40: Южен парк
Градски ескизи 41: Апраксия в гробна тишина
Градски ескизи 42: Без песен
Градски ескизи 43: Градът и движенията в него

Градски ескизи 44: Престиж
Градски ескизи 45: Размисли за интелигентността 1
Градски ескизи 46: Размисли за интелигентността 2
Градски ескизи 47: Размисли за интелигентността 3
Градски ескизи 48: Размисли за интелигентността 4
Градски ескизи 49: Размисли за интелигентността 5
Градски ескизи 50: Размисли за интелигентността 6
Градски ескизи 51: Размисли за интелигентността 7
Градски ескизи 52: Kняжеската градина
радски ескизи 53: Политическите паметници
Градски ескизи 54: Размисли за интелигентността 8
Градски ескизи 55: С паркоустройство не се прави градоустройство!
Градски ескизи 56: Размисли за интелигентността 9
Градски ескизи 57
Градски ескизи 58
Градски ескизи 59: Творци на истории и приказки
Градски ескизи 60: Хармония
Градски ескизи 61: Въобръжение
Градски ескизи 62. Времена, хора, градове 1
Градски ескизи 63. Времена, хора, градове 2
Градски ескизи 64. Времена, хора, градове 3
Градски ескизи 65. Страх 1
Градски ескизи 66. Страх 2
Градски ескизи 67. Страх 3
Градски ескизи 68. Паметта на града.
Градски ескизи 69. Многообразие на видовете 1
Градски ескизи 70. Многообразие на видовете 2
Градски ескизи 71. Многообразие на видовете 3
Градски ескизи 72. Многообразие на видовете 4
Градски ескизи 73. Многообразие на видовете. Преображение 1
Градски ескизи 74. Преображение 2
Градски ескизи 75. Преображение 3
Градски ескизи 76. Преображение 4
Градски ескизи 77: Галилея
Градски ескизи 78: И няма край
Градски ескизи 79: Творци на бъдеще
Градски ескизи 80: Писмо до СОС и Кмета на София
Градски ескизи 81: Вкусът на детството
Градски ескизи 82: Въплъщение
Градски ескизи 83: Гладът на града
Градски ескизи 84: Лудостта на града
Градски ескизи 85: Лъжлив и измамен град
Градски ескизи 86: Защо? (1)
Градски ескизи 87: Защо? (2)
Градски ескизи 88: Защо? (3)
Градски ескизи 89: Защо? (4)
Градски ескизи 90: Защо? (5)
Градски ескизи 91: Размисли за трансмутацията
Градски ескизи 92. Страх 4
Градски ескизи 93: Сънят на града
Градски ескизи 94: Светлина и сянка
Градски ескизи 95: Злото на урбанизирания човек
Градски ескизи 96: Без шанс
Градски ескизи 97: Спомени
Градски ескизи 98: Интуитивни мисли
Градски ескизи 99: Маски
Градски ескизи 100: Южен парк 2
Градски ескизи 101: Гербът на банката
Градски ескизи 102: Човек и буболечка
Градски ескизи 103: Maщабът на града 3
Градски ескизи 104: Maщабът на града 4
Градски ескизи 105: Политически паметници 2
Градски ескизи 106: Наследство
Градски ескизи 107: Величие
Градски ескизи 108: Истина ли е?
Градски ескизи 109: Власт и Обич
Градски ескизи 110: Наслада и Утре
Градски ескизи 111: Колко много
Градски ескизи 112: Колко много 2
Градски ескизи 113: Цивилизацията на Европa 1
Градски ескизи 114: Цивилизацията на Европa 2
 
Изображение: artobserved.com

 

 

 

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions