КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Градски ескизи 254: Под един покрив 2 - Етноси

Петък, 05 Февруари 2016 00:00
01

Градски ескизи 254
Под един покрив 2
Етноси

 

Изглежда е необходимо отново да предложа културната програма “ЕТНОСИ”, която лансирах пред обществото и управляващите, преди време, защото комуникацията между расите и етносите, очевидно фалира!

Убеден съм, че Европейският Съюз дълго още ще изпитва съпротива в своето развитие като единна икономическа общност от държави, заради липсата на реални обединяващи решения и програми в областта на културата и за това

предлагам, вместо конфронтация и непрестанно наблюдение, пазене и осигуряване на защита, заедно и паралелно с тях – да се създадат и използват възможностите на всеобхватната културна програма “Етноси”. Програмата не разделя етносите на европейските общества, а ще ги представя - всеки по отделно, пълноценно, толерантно, ангажиращо. Целта е тяхното опознаване, религиозна и битова търпимост, а и възможност да живеят хармонично заедно.

Арогантността на всяка страна-приемник и нейните закони, отговорността на бившите колониални държави и техните народи, от една страна, и бедността на другите, цивилизационните разлики между тях, различията в образователните им нива и тия, произтичащи от изповядваната религия, от бита и много други, създават контраст и очаквана малоценност в живота, обиждат изоставащите, накърняват човешкото им достойнство, показват по-доброто и успешно проспериране на основното население, дори то да е съставено също от различни, но еднакво привилегировани етноси. Увеличаващата се разлика на богатство и цивилизационни привилегии, ползвани предимно от по-образованите и с по-висока културна база етноси – създават и ще създават дисонанс помежду им, като това естествено опира и до човешките възможности на всеки. Провежданата политика на асимилиране се провали навсякъде, а изход от ситуацията няма.

Могат ли властите на държавите, приели милиони хора от други раси и етноси при себе си, днес да ги изгонят, години след този акт или да затворят границите си за имигрантите от вчера, за да се опитат и установят сред населението си, еднаква или близка, етнически еднородна, човешка маса? Отговорът е отрицателен, дори и независимо от това, че днес се установяват, вече реализирани, политическите грешки.

Какви биха могли да бъдат пътищата към хармония и безконфликтност? Налагат се действия за постигане на толерантност, за опознаване, за задължителни правила на съществуване, но знаем, че те съществуват и днес, и са очевидно недостатъчни и неефективни, защото етносите продължават да живеят разделени.

ПРЕДЛАГАМ НА СТРАНИТЕ НА ЕВРОПА, С ЕТНИЧЕСКИ НЕ-ЕДНОРОДНО НАСЕЛЕНИЕ - ДА УСВОЯТ И РЕАЛИЗИРАТ КУЛТУРНАТА ПРОГРАМА “ЕТНОСИ”. Тя дава възможности за опознаване, разбиране, отваряне и яснота в отношенията между тях, чрез културата, образованието и използване на съвременните възможности на дигиталните комуникации, при задължително опазване на идентичността. Тя би могла да реализира хармонично съвместно съществуване, а не сегрегация, защото „студената” война между политическите системи, отдавна съществува сред междуетническите човешки и религиозни отношения, а градусите на напрежение вероятно ще растат.

Човечеството е могло да реши проблемите, с които се сблъскваме, отдавна, но и днес в света съществуват групи от хората, от различни раси и етнически общности, които продължават да се нараняват до смърт, за да се владеят, едни – други.

С предложението си искам да засиля интереса към намиране на пътища за разрешаването на тези проблеми.

Михаил Петков / 24. 01. 2016 г.

………………………………………………………………………..

Предложение за създаване на

ЕВРОПЕЙСКА КУЛТУРНА МЕДИЙНА ПРОГРАМА ‘’ЕТНОСИ“.

Тя е различна от, наложените и използвани досега, икономически и политически форми на обединение на страните от Европейския съюз, и ще спомогне за културното им единение, за разбирателство между европейските народи и за опазване на общото културно наследство, ще укрепи създаденото до сега, от икономиката и политиката!

ПРЕДЛАГАМ НА ВНИМАНИЕТО ВИ НОВ МЕДИЕН ПРОДУКТ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ И ТЕХНИТЕ ЕТНОСИ, КОИТО ЩЕ ОСТАНАТ ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАРОДИТЕ НА ЕВРОПА, СЛЕД ОТПАДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ГРАНИЦИ НА СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

ПРЕДЛАГАМ ДА БЪДЕ СЪЗДАДЕНА НОВА ЕВРОПЕЙСКА КУЛТУРНА ПРОГРАМА, ПОД РАБОТНОТО НАИМЕНОВАНИЕ „ЕТНОСИ“, В ОБЛАСТТА НА МЕДИЙНОТО ЕКСПОНИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ КУЛТУРНИ БОГАТСТВА, ПРИТЕЖАВАНИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ЕТНОСИ, ЧРЕЗ ОПОЗНАВАТЕЛНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ, КУЛТУРНИ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННИ ИЗЛЪЧВАНИЯ, ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ, ПРЕСА И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ, КОИТО МОГАТ ДА ПОМОГНАТ ЗА НОРМАЛЕН СЪВМЕСТЕН ЖИВОТ. ТОЗИ ПРОЕКТ ОБХВАЩА АВТЕНТИЧНАТА ЕТНИЧЕСКА КУЛТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ ЕТНОСИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ В НЕЙНОТО ДИНАМИЧНИ РАЗВИТИЕ И СЪВРЕМЕННОТО Й СЪСТОЯНИЕ. ТОЙ ЦЕЛИ ОПАЗВАНЕ НА САМОБИТНОСТТА НА ФОРМИТЕ НА РАЗВИТИЕ НА ТЕЗИ ОБЩНОСТИ.  ТЯ Е ПРЕДСТАВИТЕЛНА КАРТИНА НА ЖИВОТА ИМ.  ЧРЕЗ НЕЯ ЕВРОПА ЩЕ ЗАПАЗИ СВОЯТА ВОДЕЩА КУЛТУРНА РОЛЯ В СВЕТА, ЩЕ СЪХРАНИ И ОПАЗИ ТОВА ВАЖНО МУЛТИКУЛТУРНО БОГАТСТВО.

ВРЕМЕ Е И Е НЕОБХОДИМО ЕВРОПА ДА ОБЯВИ И РЕАЛИЗИРА СВОЯ ОБХВАТНА КУЛТУРНА ПРОГРАМА, КОЯТО ДА ОБЕДИНИ И НАДСТРОИ ОТКЪСЛЕЦИТЕ ОТ ДОСЕГАШНИТЕ, ЯСНО ОЧЕРТАНИ И ДОМИНИРАНИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРМИ НА ОБЕДИНЕНИЕ! ПРОЕКТЪТ ОБХВАЩА НАСЕЛЕНИЕТО НА ЕВРОПА И ЧРЕЗ ПРОГРАМИТЕ СИ ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА НЕОБХОДИМАТА ВЗАИМОВРЪЗКА, ЩЕ УКРЕПИ ПОСТИГНАТОТО ДО СЕГА, НАЛИ

БОЕЦИЙ КОМЕНТИРА, ЧЕ „ИНТЕЛЕКТЪТ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА РАЗДЕЛЯ СВЪРЗАНОТО И ДА СЪЧЕТАВА НЕСВЪРЗАНОТО!“

ПРОГРАМАТА ЩЕ ОТРАЗЯВА И ЕКСПОНИРА ВСИЧКО, СВЪРЗАНО С БИТА, КУЛТУРАТА, ЕЗИКА И ОБРАЗОВАНИЕТО, ИСТОРИЯТА, АНТРОПОЛОГИЯТА И АВТЕНТИЧНИЯ ФОЛКЛОР, ОБИЧАИТЕ И ЕТНОГРАФИЯТА, НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО, МУЗИКАТА, ПЕСНИТЕ И ТАНЦИТЕ, ПРАЗНИЦИТЕ И ЗАНАЯТИТЕ, РЕЛИГИИТЕ И СОЦИАЛНАТА СРЕДА, АРХИТЕКТУРАТА И ОСТАНАЛИТЕ ИЗКУСТВА, ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ И ИНОВАЦИИ, НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ, ЦЕННОСТИТЕ И БОГАТСТВАТА НА ВСЕКИ ЕВРОПЕЙСКИ ЕТНОС, ВЗАИМОВЛИЯНИЯТА И МЕЖДУЕТНОСНИТЕ ОТНОШЕНИЯ, ТРУДА, ЗАНАЯТИТЕ, КУХНЯТА, СПОРТА, ПОЛИТИКАТА, ДЕМОГРАФИЯТА, БОЛЕСТИТЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ЖИВОТ, ЖИЗНЕНАТА ИМ СРЕДА И МНОГО ДРУГИ.

ПРОГРАМАТА Е МОСТ ЗА СБЛИЖАВАНЕ И ОПОЗНАВАНЕ, ТЯ Е ВРЪЗКА И ПЪТ КЪМ РАЗБИРАТЕЛСТВО!

ЕВРОПА СЕ НУЖДАЕ ОТ АТМОСФЕРАТА НА КУЛТУРНОТО ОПОЗНАВАНЕ И ПРЕОЦЕНКА НА ФОРМИТЕ СИ НА СЪЩЕСТВУВАНЕ, КАКТО И ОПТИМИЗИРАНЕТО ИМ НА ОСНОВА НА РАВНОПОСТАВЕНОСТ, ТОЛЕРАНТНОСТ И ДОБРОНАМЕРЕНОСТ! ИКОНОМИКАТА, КУЛТУРАТА И ПОЛИТИКАТА НА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА СЕ НУЖДАЯТ ОТ ТАКЪВ ПРОЕКТ, СЪОБРАЗЕН С НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ В НЕЯ, ЗНАЕЙКИ И ПОМНЕЙКИ, ЧЕ ВСЕКИ ЕТНОС ПЕЕ ЗА СЕМЕЙСТВО И ДЕЦА, ЗА ТРУД И ЛЮБОВ, ЗА ПРИРОДАТА, ЗА СВОБОДА И ЗА КРАСОТАТА НА ЧОВЕШКИТЕ КАЧЕСТВА, ЗА МЕЧТИ!

ПРОЕКТЪТ ПРЕДВИЖДА СЪЗДАВАНЕТО НА ТЕЛЕВИЗИОНЕН КАНАЛ, РАДИОПРОГРАМИ, ИЗДАВАНЕ НА КНИГИ, СПИСАНИЯ, ВЕСТНИЦИ, КАРТИ, ПОЩЕНСКИ КАРТИЧКИ, МАРКИ, ПОСТЕРИ, ИЗДАВАНЕ НА АЛМАНАХ НА КУЛТУРАТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕТНОСИ, СЪЗДАВАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕТО НА КУЛТУРНИ ЕТНИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНИ ФЕСТИВАЛИ, ЖУРНАЛИСТИКА, ДОКУМЕНТАЛНИ И ИГРАЛНИ ФИЛМИ, АНИМАЦИЯ, DVD ФИЛМИ И ИНТЕРНЕТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ, КАКТО И ВСИЧКО, СВЪРЗАНО ОТ ТЯХ С ИКОНОМИКАТА И ПОЛИТИКАТА, И ВСИЧКО, ЗА КОЕТО ДНЕС НЕ СМЕ СЕ СЕТИЛИ, ВИДЕЛИ И ПРЕДВИДИЛИ.

В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ЕВРОПА ТОЗИ МЕДИЕН ПРОЕКТ ЩЕ Е ЕДИН, ОТ ОБЩАТА КУЛТУРНА ПАЛИТРА И ЕДИНСТВЕНИЯТ, КОЙТО ЩЕ Е ИЗЦЯЛО АНГАЖИРАН С БОГАТСТВАТА НА КУЛТУРАТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕТНОСИ И НАЙ-ЖИВИЯТ КОНТАКТ С ТЯХ!

ПРОЕКТЪТ ЩЕ НОСИ ХАРАКТЕРА НА ПУБЛИЧНО - ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО.  ТОЙ ВИЗИРА БЪДЕЩЕТО!

НАДЯВАМ СЕ И ИСКАМ ДА РАЗЧИТАМ НА ПОМОЩТА ВИ ПО ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА КАТО - ПОЛИТИЧЕСКА ПОДКРЕПА И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО МУ, КАТО ПРОДУКТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, ПРИВЛИЧАНЕ НА ПАРТНЬОРИ, ЧАСТНИ И ОБЩЕСТВЕНИ МЕДИИ, ПРИВЛИЧАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ, ФИНАНСИ, КАКТО И НА ДРУГИ, НЕПОЗНАТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ, ФОРМИ.

ИСКРЕНО ВЯРВАМ, ЧЕ ВСЕКИ ЩЕ ВИДИ БОГАТСТВОТО ОТ ЦВЕТОВЕ И ЗВУЦИ!  ПРОГРАМАТА ЩЕ Е ЕДНА УНИКАЛНА МОЗАЙКА, КАКВАТО, НИКОЯ ДРУГА НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ДОСТИГНЕ, СЪХРАНЕНО БОГАТСТВО, КОЕТО ЩЕ ЗАПАЗИ ВОДЕЩИТЕ КУЛТУРНИ ТРАДИЦИИ НА ЕВРОПА В СВЕТА И НЕЙНОТО ЕТНИЧЕСКО МНОГООБРАЗИЕ! ВЯРВАМ, ЧЕ КУЛТУРАТА Е НАЙ-ДОБРАТА И ЕДИНСТВЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ, И ТАЗИ, КОЯТО ЩЕ ПОМОГНЕ ЗА ИСТИНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА ЕВРОПА!

ТОЗИ ПРОЕКТ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВА ЕФИРНО, ЗВУКОВО ИЛИ ПЕЧАТНО НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК НА ВСЕКИ ЕТНОС, И ЩЕ СЕ ПРИДРУЖАВА ЧРЕЗ ТЕКСТОВЕ И СУБТИТРИ НА ОФИЦИАЛНИЯ ЕЗИК НА ДЪРЖАВАТА, ЗА ДА МОГАТ ВСИЧКИ ДА ГО РАЗБИРАТ, ЧЕТАТ И ОБРАЗОВАТ.

ПРОЕКТЪТ ИМА НОТАРИАЛНА РЕГИСТРИРАЦИЯ, АВТОРСКИ ПРАВА, МАРКА, ПИСМА И ПУБЛИКАЦИИ.

арх. Михаил Петков /  София, 1991 - 2016 г. / Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. /

 

Градски ескизи 1
Градски ескизи 2
Градски ескизи 3
Градски ескизи 4
Градски ескизи 5
Градски ескизи 6
Градски ескизи 7
Градски ескизи 8
Градски ескизи 9
Градски ескизи 10
Градски ескизи 11
Градски ескизи 12
Градски ескизи 13
Градски ескизи 14
Градски ескизи 15
Градски ескизи 16
Градски ескизи 17
Градски ескизи 18
Градски ескизи 19
Градски ескизи 20
Градски ескизи 21: Живот в паралелни светове
Градски езкизи 22: София и бъдещето й
Градски ескизи 23: Сладък живот
Градски ескизи 24: Време, пространство, семки
Градски ескизи 25: Още за конкурса
Градски ескизи 26: Търсене на смисъл в безмислени събития

Градски ескизи 27: Чадърът
Градски ескизи 28: Балон
Градски ескизи 29: Сън
Градски ескизи 30: Мъжки род
Градски ескизи 31: Камъчета
Градски ескизи 32: Боксьори
Градски ескизи 33: Какъв свят!
Градски ескизи 34: Нищо не е по-неясно от погрешното и сбърканото .../ Бодлер
Градски ескизи 35
Градски ескизи 36. Конкретика.
Градски ескизи 37. Градът и градската кухня /да се чете преди обед/
Градски ескизи 38. За едно шадраванче ли само става думa?
радски ескизи 39: Стига!
Градски ескизи 40: Южен парк
Градски ескизи 41: Апраксия в гробна тишина
Градски ескизи 42: Без песен
Градски ескизи 43: Градът и движенията в него

Градски ескизи 44: Престиж
Градски ескизи 45: Размисли за интелигентността 1
Градски ескизи 46: Размисли за интелигентността 2
Градски ескизи 47: Размисли за интелигентността 3
Градски ескизи 48: Размисли за интелигентността 4
Градски ескизи 49: Размисли за интелигентността 5
Градски ескизи 50: Размисли за интелигентността 6
Градски ескизи 51: Размисли за интелигентността 7
Градски ескизи 52: Kняжеската градина
радски ескизи 53: Политическите паметници
Градски ескизи 54: Размисли за интелигентността 8
Градски ескизи 55: С паркоустройство не се прави градоустройство!
Градски ескизи 56: Размисли за интелигентността 9
Градски ескизи 57
Градски ескизи 58
Градски ескизи 59: Творци на истории и приказки
Градски ескизи 60: Хармония
Градски ескизи 61: Въобръжение
Градски ескизи 62. Времена, хора, градове 1
Градски ескизи 63. Времена, хора, градове 2
Градски ескизи 64. Времена, хора, градове 3
Градски ескизи 65. Страх 1
Градски ескизи 66. Страх 2
Градски ескизи 67. Страх 3
Градски ескизи 68. Паметта на града.
Градски ескизи 69. Многообразие на видовете 1
Градски ескизи 70. Многообразие на видовете 2
Градски ескизи 71. Многообразие на видовете 3
Градски ескизи 72. Многообразие на видовете 4
Градски ескизи 73. Многообразие на видовете. Преображение 1
Градски ескизи 74. Преображение 2
Градски ескизи 75. Преображение 3
Градски ескизи 76. Преображение 4
Градски ескизи 77: Галилея
Градски ескизи 78: И няма край
Градски ескизи 79: Творци на бъдеще
Градски ескизи 80: Писмо до СОС и Кмета на София
Градски ескизи 81: Вкусът на детството
Градски ескизи 82: Въплъщение
Градски ескизи 83: Гладът на града
Градски ескизи 84: Лудостта на града
Градски ескизи 85: Лъжлив и измамен град
Градски ескизи 86: Защо? (1)
Градски ескизи 87: Защо? (2)
Градски ескизи 88: Защо? (3)
Градски ескизи 89: Защо? (4)
Градски ескизи 90: Защо? (5)
Градски ескизи 91: Размисли за трансмутацията
Градски ескизи 92. Страх 4
Градски ескизи 93: Сънят на града
Градски ескизи 94: Светлина и сянка
Градски ескизи 95: Злото на урбанизирания човек
Градски ескизи 96: Без шанс
Градски ескизи 97: Спомени
Градски ескизи 98: Интуитивни мисли
Градски ескизи 99: Маски
Градски ескизи 100: Южен парк 2
Градски ескизи 101: Гербът на банката
Градски ескизи 102: Човек и буболечка
Градски ескизи 103: Maщабът на града 3
Градски ескизи 104: Maщабът на града 4
Градски ескизи 105: Политически паметници 2
Градски ескизи 106: Наследство
Градски ескизи 107: Величие
Градски ескизи 108: Истина ли е?
Градски ескизи 109: Власт и Обич
Градски ескизи 110: Наслада и Утре
Градски ескизи 111: Колко много
Градски ескизи 112: Колко много 2
Градски ескизи 113: Цивилизацията на Европa 1
Градски ескизи 114: Цивилизацията на Европa 2
Градски ескизи 115: Цивилизацията на Европa 3
Градски ескизи 116: Заразата на самохвалството 1
Градски ескизи 117: Цивилизацията на Европa 4
Градски ескизи 118: Sofiasko
Градски ескизи 119: Дар от съдбата
Градски ескизи 120: Деца и внуци
Градски ескизи 121: Обединението не прави силата!
Градски ескизи 122: Мир
Градски ескизи 123: И аз
Градски ескизи 124: Заразата на самохвалството 2
Градски ескизи 125: Живот в града
Градски ескизи 126: Инерция
Градски ескизи 127: Преселения
Градски ескизи 128: Още за ЦГЧ
Градски ескизи 129: Бъдещето на градовете
Градски ескизи 130: Страх 5
Градски ескизи 131: Страх 6
Градски ескизи 132: Страх 7
Градски ескизи 133: Размисли за града и архитектурата 1
Градски ескизи 134: Размисли за града и архитектурата 2
Градски ескизи 135: Размисли за града и архитектурата 3
Градски ескизи 136: Размисли за града и архитектурата 4
Градски ескизи 137: Размисли за града и архитектурата 5
Градски ескизи 138: Водата на града
Градски ескизи 139: Kражбата на Божия служител
Градски ескизи 140: Чалга в градската архитектура
Градски ескизи 141: Някой ме закриляше
Градски ескизи 142: Напуши ме смях
радски ескизи 143: Tворчеството на човека
Градски ескизи 144: Колко много 3
Градски ескизи 145: Колко много 4
Градски ескизи 146: Aсансьор
Градски ескизи 147: Градска бъркотия
Градски ескизи 148: Канибали... или ескиз за непочтеността
Градски ескизи 149: Черно и бяло
Градски ескизи 150: Сурикати
Градски ескизи 151: Глобализация
Градски ескизи 152: Политически паметници 3
Градски ескизи 153: За хората и обществото – от вчера и днес
Градски ескизи 154: Лидери
Градски ескизи 155: Кой е творецът?
Градски ескизи 156: Семки и бонбонки
Градски ескизи 157: R.I.P. Тери Пратчет
Градски ескизи 158: Проклет да си!
Градски ескизи 159: Гнусливи сравнения
Градски ескизи 160: Затъмнение
Градски ескизи 161:Скици
Градски ескизи 162: Oбяснение, но не в любов
Градски ескизи 163: Колко много 5
Градски ескизи 164: Скици 2
Градски ескизи 165: Честито
Градски ескизи 166: Задушница
Градски ескизи 167: Наглост
Градски ескизи 168: Легенди 1
Градски ескизи 169: Легенди 2
Градски ескизи 170: Легенди 3
Градски ескизи 171: Скица за арх. Сава Бобчев
Градски ескизи 172: Колко много 6
Градски ескизи 173: Колко много 7
Градски ескизи 174: Колко много 8
Градски ескизи 175: Колко много 9
Градски ескизи 176: Градоустройството на София - 1
Градски ескизи 177: Градоустройството на София - 2
Градски ескизи 178: Градоустройството на София - 3
Градски ескизи 179: Услугата
Градски ескизи 180: Проект “Долен Дунав - Рейн” - Европейска интеграция
Градски ескизи 181: Архитект Кирил Бойчев
Градски ескизи 182: In memoriam, in honorem
Градски ескизи 183: Спомени 2
Градски ескизи 184: Вината на Сара
Градски ескизи 185: Скици 3
Градски ескизи 186: Ние с живота
Градски ескизи 187: Забележки към Създателя
Градски ескизи 188: Форма
Градски ескизи 189: Скици 4
Градски ескизи 190: Светът на буболечките
Градски ескизи 191: Красота
Градски ескизи 192: Желание
Градски ескизи 193: Сенки
Градски ескизи 194: Сенчестите хора
Градски ескизи 195: Красота 2
Градски ескизи 196: Изгревът
Градски ескизи 197: Скици 5
Градски ескизи 198: Човек и пространство
Градски ескизи 199: Звуци в ухото
Градски ескизи 200: Мармалад
Градски ескизи 201: Изисквания за приличие
Градски ескизи 202: Урбанистични перспективи
Градски ескизи 203: Шести септември!
Градски ескизи 204: Възпитание на вкус
Градски ескизи 205: Гениалност
Градски ескизи 206: Копай тук!
Градски ескизи 207: Отново за София
Градски ескизи 208: В този град Ловеч...
Градски ескизи 209: Изборът
Градски ескизи 210: Да не ви дреме!
Градски ескизи 211: Експериментът
Градски ескизи 212: Решение
Градски ескизи 213: Обич
Градски ескизи 214: Архитект ли е, не ми го хвали!
Градски ескизи 215: В страната на чудесата*
Градски ескизи 216: Ако...
Градски ескизи 217: Фантастични илюзии
Градски ескизи 218: Ценности
Градски ескизи 219: Окрадена Сердика, обрулена София!
Градски ескизи 220: Празни съдове
Градски ескизи 221: Ексхибиционизъм 1
Градски ескизи 222: Ексхибиционизъм 2
Градски ескизи 223: Деградация или глобализация?
Градски ескизи 224: Преображение 5
Градски ескизи 225: Уфологичен проект
Градски ескизи 226: Уфологичен проект 2
Градски ескизи 227: Вяра и…невяра 1
Градски ескизи 228: Вяра и…невяра 2
Градски ескизи 229: А сега, накъде?
Градски ескизи 230: Клише
Градски ескизи 231: Казах го преди време
Градски ескизи 232: Отново за София 2
Градски ескизи 233: Отново за София 3
Градски ескизи 234: Отново за София 4
Градски ескизи 235: Преображение 6
Градски ескизи 236: Безусловна подкрепа!
Градски ескизи 237: Вяра и…невяра 3
Градски ескизи 238: Поглед към човека и мястото, в което живее
Градски ескизи 239: Гражданинът
Градски ескизи 240: Селянинът
Градски ескизи 241: Бих живял ...
Градски ескизи 242: Сграда на годината
Градски ескизи 243: Кръговрати
Градски ескизи 244: Бялата брада
Градски ескизи 245: Все някой, някога ще вдене!
Градски ескизи 246: Хора и богове
Градски ескизи 247: Пластелини или странностите човешки
Градски ескизи 248: Под един покрив
Градски ескизи 249: Искам
Градски ескизи 250: Скици 6
Градски ескизи 251: Скици 7

 

 

 

 

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions