КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Градски ескизи 279: Бързо и бавно

Петък, 27 Май 2016 00:00
01

Градски ескизи 279
Бързо и бавно

 

или още към ескиз 202 - „Урбанистични перспективи“

За живота на човешките общества скоростта при тяхното еволюционно развитие е от изключително значение! Скоростта при тяхното системно обществено развитие и нейното опазване, заедно с приносното й значение, е екзистенциален проблем на човечеството! Прогресират най-бързо развиващите се и умират бавните! …..

 

Борбата между хората е олицетворение на борбата между скоростите в развитието им, както и между скоростите при развитието на техните общества. Тя продължава и постоянно придобива нови форми. Всеки човек и всяко общество търси своето място в развитието на човешката цивилизация, а то се определя и зависи, според мен, от резултата, получен от взаимодействието на стойностите на компонентите във формулата на Поанкаре § Айнщайн е = m.с2, свързана с Общата Теория на Относителността!

Тя показва потенциала на натрупаната интелектуална енергия, следствие от умножените сили на масата знания с квадрата на скоростта при тяхното натрупване – използвано, след това, при създаването на открития и иновации, и при тяхната реализация! Интелектуалната енергия изисква постигане на необходимата висока скорост, а, колкото тя е по-висока, толкова постигането на тази желана енергия е по-близо до човешките възможности, интереси и стремежи за по-добри условия на живот и е по-лесна за достигане. Високата скорост и поддържането й са панацея за добрия живот! Преставете си само възможността да постигнете квадрата на бързината на светлината! Тази е причината, скоростта на индивидуалното или обществено развитие, да е съществена и структуроопределяща при формирането на жизнените постижения на всяка, съществувала или съществуваща цивилизация. Тя е отличителната й черта. Тази е причината и за появата на разликите, които всеки вижда и отчита, защото едни могат и напредват бързо и победоносно, поддържайки скоростта си, докато други - постепенно затъват в блатото на забравата, намалявайки или загубвайки своята. Промяната на скоростта е причината и за смяната на народите – културни водачи на човечеството. Тя носи характера на променливостта и непостоянството в духа на човека.

Притежаващите и обладаващи високите скорости при формиране на реален прогрес живеят в друг свят, непознат и несравним с този на бавно развиващите се общества или индивиди! Последните, обаче, се смятат ощетени и търсят постоянно своята справедливост! Като че ли, бързоразвиващите се са ги ограбили, сякаш им дължат нещо. Борят се, но без да правят усилие да се променят, без да се стремят да увеличат скоростта на своето системно развитие, за да ги достигнат – и вегетират. Считат ги виновни за своето изоставане, нищо, че използват продуктите на високите нива от бързащата цивилизация и упорито, и непрестанно се стремят да ограничат устрема й, да го изравнят със своя – нисък, бавен и муден „възход“! Обладаващите нископродуктивните и бавни нива на обществата се стремят да синхронизират, без изключение всички, със своята скорост, стремят се да забавят и да притъпят бързината на бързащите, като налагат своите религиозни, човешки и обществени изисквания и скорости. Това прилича на вечната борба между вярващия и атеиста, понякога прилича на неравностойната битка между глупавия и умния, между мързеливия и работливия, дори между завистливия и твореца! Вечна е - между нуждаещия се и задоволения!

Какво и как би могло да се изравни или измени? Нищо и никак!…..според мен.

Забавянето като процес, винаги носи характера на провизорното, на неустановеното, на всичко временно и лесно променимо. То не би могло да влияе върху основополагащите човешки и обществени закони, търсещи и нуждаещи се от постоянен напредък. Нарушава за кратко установения ритъм и изчезва, като лош спомен. Дори тероризмът, дори войната. Тя спомага за преодоляване на временния застой и избухва след свършването й, подкрепяйки скокообразното развитие на човечеството, във всяка негова дейност, сякаш, пред мътните й води, дълго време е имало преграда и тя, най-сетне е отпаднала и вече никому не пречи! Годините, след края й, спомагат за увеличаване на скоростта на технологичното и културно еволюционно развитие, претворило се сякаш в революционно, или в подобна ситуация. Разнообразните форми на революциите са форми на различни по вид и цели тероризъм, които спират развитието, понякога и унищожават натрупаните обществени богатства и нива, но и катализират, и натрупват интелектуална енергия. За живота на човешките общества скоростта при тяхното еволюционно развитие е от изключително значение!

Наивни са стремежите за противопоставяне от страна на изоставащите. Не са измислени още пълноценни форми на тази съпротива, която целенасочено търси изравняване на правата при усвояване и ползване на сътвореното от активния човешки гений, но без доказано участие и с липса на принос при създаването му. Прилича на опит за присвояване на чужда собственост, независимо, кой, кога и къде я е създал - без, каквото и да е участие на претендентите. Законите на всички нации по света преследват и санкционират тези опити за незаконно облагодетелстване, формулирани като кражба.

Наивни са опитите на изоставащите и да задържат развитието на напредналите. Те са не само наивни и глупави, а нечистоплътни и смешни – независимо съпротивата и дадените жертви.

Способите за дестабилизация са безкрайно различни, но най-коварна и най-консервативна от тях е религията. Останалите прийоми се променят, съобразно степените на технологичното развитие на обществата и индивидите, които ги замислят и осъществяват, докато религията и догмите й са вечни, подобно на глупостта! Този вид тероризъм, който бих нарекъл скрита и невидима, на пръв поглед, манипулация, продължава, по твърде специфичен начин, неравностойната борба между напредъка - чрез ума и знанията, и застоя, отговарящ на липсата им.

Скоростта при системното развитие и нейното опазване, заедно с приносното й значение, е екзистенциален проблем на човечеството! Прогресират най-бързо развиващите се и умират най-бавните!

Наистина човечеството винаги се е деляло на изоставащи и напреднали. Рядко е сменяло посоката на своята „висока“ проява, защото във времето на съществуването и с характерния си мащаб, се е движило паралелно с посоката на изгряващото и залязващото слънце, ежедневно изгряващо от изток и залязващо на запад. Делило се е, дели се и днес - на глупави и ограничени, и на знаещи, и можещи. Тези процеси са толкова стари, колкото е стар разумът на човека, защото развитието на еволюционните процеси носи винаги това разслоение, между наличието и употребата на развит ум и липсата му.

Наивната религиозна принадлежност и нейното престъпно използване е най-перфидния инструмент за манипулация, защото съществуването на слаби и вярващи е неотменимо и вечно, както е вечна същността и нуждата от самата вяра! Същевременно, светът е в постоянен жизнен конфликт, основан единствено на жаждата за живот на всяко живо същество, както и неговото продължаване.

…………………………………………

Различните скорости на развитие изискват създаване на различни форми за тяхната реализация във всички области на системно устроения човешки живот, а преди нея и различни форми на обучение и възпитание. У нас – като пример, за твърде бавно движеща се и видимо изоставаща в развитието си обществена структура, се използват отдавна усъвършенствани, наследени прийоми на съществуване. Те са се наложили, защото обществото така е научено. С времето, то само шлифова лъжата и измамата, присвояването и ненаказаната кражба, развива и пази корупцията, сред която живее добре. То е в състояние на непрестанно вътревидово надлъгване и му е трудно да мисли за увеличаване на скоростта си на развитие и интелектуален прогрес! Не му и трябва! За него - другото е непосилна мъка!

Процесите се отразяват на всичко, най-вече на средата на обитаване и формите на нейната консумация. Градът у нас деградира, заедно с живеещите в него, защото те го ограбват, ограбвайки и себе си. И не му помагат. Процесите са необратими и се поддържат активни от бавната скорост на ниските интелектуални нива, както и от непроизводителните слоеве на обществото. Те не ги разбират. В продължение на тази непрекъсната, обвързваща деструкция, непродуктивните или бавно развиващите се общества на лесно приспособяващите се, измислят нови и нови начини за разрушаване на стройните системи, създадени от бързо мислещите и градивно действащите, мамейки - единствено себе си.

…………………………………………

Градът е витрината на скоростта на развитие на обществото и натрупаната в него интелектуална енергия! По богатствата му се виждат и разбират усвоените скорости, виждат се начините на работа, раждането и осъществяване на иновациите, свързани с прогреса на неговото и човешкото съществуване. Нищо, че е неодушевен. Когато е в хармония и съзвучие със скоростта при развитието на обществото на хората - процъфтява! Изоставен или хармоничен на бавните скорости – умира, бавно и полека, подобно на София и на, почти всички останали, български градове. Но те ще оживеят, защото градът е….

Хамелеон, в степени повече от отдавна утвърдения хамелеон – човека. Той е елемент в него, елемент, но важен. И без значение е, че човешкото общество го е създало и отгледало!

Михаил Петков / 21 - 23 май 2016 г.

 

Градски ескизи 1
Градски ескизи 2
Градски ескизи 3
Градски ескизи 4
Градски ескизи 5
Градски ескизи 6
Градски ескизи 7
Градски ескизи 8
Градски ескизи 9
Градски ескизи 10
Градски ескизи 11
Градски ескизи 12
Градски ескизи 13
Градски ескизи 14
Градски ескизи 15
Градски ескизи 16
Градски ескизи 17
Градски ескизи 18
Градски ескизи 19
Градски ескизи 20
Градски ескизи 21: Живот в паралелни светове
Градски езкизи 22: София и бъдещето й
Градски ескизи 23: Сладък живот
Градски ескизи 24: Време, пространство, семки
Градски ескизи 25: Още за конкурса
Градски ескизи 26: Търсене на смисъл в безмислени събития

Градски ескизи 27: Чадърът
Градски ескизи 28: Балон
Градски ескизи 29: Сън
Градски ескизи 30: Мъжки род
Градски ескизи 31: Камъчета
Градски ескизи 32: Боксьори
Градски ескизи 33: Какъв свят!
Градски ескизи 34: Нищо не е по-неясно от погрешното и сбърканото .../ Бодлер
Градски ескизи 35
Градски ескизи 36. Конкретика.
Градски ескизи 37. Градът и градската кухня /да се чете преди обед/
Градски ескизи 38. За едно шадраванче ли само става думa?
радски ескизи 39: Стига!
Градски ескизи 40: Южен парк
Градски ескизи 41: Апраксия в гробна тишина
Градски ескизи 42: Без песен
Градски ескизи 43: Градът и движенията в него

Градски ескизи 44: Престиж
Градски ескизи 45: Размисли за интелигентността 1
Градски ескизи 46: Размисли за интелигентността 2
Градски ескизи 47: Размисли за интелигентността 3
Градски ескизи 48: Размисли за интелигентността 4
Градски ескизи 49: Размисли за интелигентността 5
Градски ескизи 50: Размисли за интелигентността 6
Градски ескизи 51: Размисли за интелигентността 7
Градски ескизи 52: Kняжеската градина
радски ескизи 53: Политическите паметници
Градски ескизи 54: Размисли за интелигентността 8
Градски ескизи 55: С паркоустройство не се прави градоустройство!
Градски ескизи 56: Размисли за интелигентността 9
Градски ескизи 57
Градски ескизи 58
Градски ескизи 59: Творци на истории и приказки
Градски ескизи 60: Хармония
Градски ескизи 61: Въобръжение
Градски ескизи 62. Времена, хора, градове 1
Градски ескизи 63. Времена, хора, градове 2
Градски ескизи 64. Времена, хора, градове 3
Градски ескизи 65. Страх 1
Градски ескизи 66. Страх 2
Градски ескизи 67. Страх 3
Градски ескизи 68. Паметта на града.
Градски ескизи 69. Многообразие на видовете 1
Градски ескизи 70. Многообразие на видовете 2
Градски ескизи 71. Многообразие на видовете 3
Градски ескизи 72. Многообразие на видовете 4
Градски ескизи 73. Многообразие на видовете. Преображение 1
Градски ескизи 74. Преображение 2
Градски ескизи 75. Преображение 3
Градски ескизи 76. Преображение 4
Градски ескизи 77: Галилея
Градски ескизи 78: И няма край
Градски ескизи 79: Творци на бъдеще
Градски ескизи 80: Писмо до СОС и Кмета на София
Градски ескизи 81: Вкусът на детството
Градски ескизи 82: Въплъщение
Градски ескизи 83: Гладът на града
Градски ескизи 84: Лудостта на града
Градски ескизи 85: Лъжлив и измамен град
Градски ескизи 86: Защо? (1)
Градски ескизи 87: Защо? (2)
Градски ескизи 88: Защо? (3)
Градски ескизи 89: Защо? (4)
Градски ескизи 90: Защо? (5)
Градски ескизи 91: Размисли за трансмутацията
Градски ескизи 92. Страх 4
Градски ескизи 93: Сънят на града
Градски ескизи 94: Светлина и сянка
Градски ескизи 95: Злото на урбанизирания човек
Градски ескизи 96: Без шанс
Градски ескизи 97: Спомени
Градски ескизи 98: Интуитивни мисли
Градски ескизи 99: Маски
Градски ескизи 100: Южен парк 2
Градски ескизи 101: Гербът на банката
Градски ескизи 102: Човек и буболечка
Градски ескизи 103: Maщабът на града 3
Градски ескизи 104: Maщабът на града 4
Градски ескизи 105: Политически паметници 2
Градски ескизи 106: Наследство
Градски ескизи 107: Величие
Градски ескизи 108: Истина ли е?
Градски ескизи 109: Власт и Обич
Градски ескизи 110: Наслада и Утре
Градски ескизи 111: Колко много
Градски ескизи 112: Колко много 2
Градски ескизи 113: Цивилизацията на Европa 1
Градски ескизи 114: Цивилизацията на Европa 2
Градски ескизи 115: Цивилизацията на Европa 3
Градски ескизи 116: Заразата на самохвалството 1
Градски ескизи 117: Цивилизацията на Европa 4
Градски ескизи 118: Sofiasko
Градски ескизи 119: Дар от съдбата
Градски ескизи 120: Деца и внуци
Градски ескизи 121: Обединението не прави силата!
Градски ескизи 122: Мир
Градски ескизи 123: И аз
Градски ескизи 124: Заразата на самохвалството 2
Градски ескизи 125: Живот в града
Градски ескизи 126: Инерция
Градски ескизи 127: Преселения
Градски ескизи 128: Още за ЦГЧ
Градски ескизи 129: Бъдещето на градовете
Градски ескизи 130: Страх 5
Градски ескизи 131: Страх 6
Градски ескизи 132: Страх 7
Градски ескизи 133: Размисли за града и архитектурата 1
Градски ескизи 134: Размисли за града и архитектурата 2
Градски ескизи 135: Размисли за града и архитектурата 3
Градски ескизи 136: Размисли за града и архитектурата 4
Градски ескизи 137: Размисли за града и архитектурата 5
Градски ескизи 138: Водата на града
Градски ескизи 139: Kражбата на Божия служител
Градски ескизи 140: Чалга в градската архитектура
Градски ескизи 141: Някой ме закриляше
Градски ескизи 142: Напуши ме смях
радски ескизи 143: Tворчеството на човека
Градски ескизи 144: Колко много 3
Градски ескизи 145: Колко много 4
Градски ескизи 146: Aсансьор
Градски ескизи 147: Градска бъркотия
Градски ескизи 148: Канибали... или ескиз за непочтеността
Градски ескизи 149: Черно и бяло
Градски ескизи 150: Сурикати
Градски ескизи 151: Глобализация
Градски ескизи 152: Политически паметници 3
Градски ескизи 153: За хората и обществото – от вчера и днес
Градски ескизи 154: Лидери
Градски ескизи 155: Кой е творецът?
Градски ескизи 156: Семки и бонбонки
Градски ескизи 157: R.I.P. Тери Пратчет
Градски ескизи 158: Проклет да си!
Градски ескизи 159: Гнусливи сравнения
Градски ескизи 160: Затъмнение
Градски ескизи 161:Скици
Градски ескизи 162: Oбяснение, но не в любов
Градски ескизи 163: Колко много 5
Градски ескизи 164: Скици 2
Градски ескизи 165: Честито
Градски ескизи 166: Задушница
Градски ескизи 167: Наглост
Градски ескизи 168: Легенди 1
Градски ескизи 169: Легенди 2
Градски ескизи 170: Легенди 3
Градски ескизи 171: Скица за арх. Сава Бобчев
Градски ескизи 172: Колко много 6
Градски ескизи 173: Колко много 7
Градски ескизи 174: Колко много 8
Градски ескизи 175: Колко много 9
Градски ескизи 176: Градоустройството на София - 1
Градски ескизи 177: Градоустройството на София - 2
Градски ескизи 178: Градоустройството на София - 3
Градски ескизи 179: Услугата
Градски ескизи 180: Проект “Долен Дунав - Рейн” - Европейска интеграция
Градски ескизи 181: Архитект Кирил Бойчев
Градски ескизи 182: In memoriam, in honorem
Градски ескизи 183: Спомени 2
Градски ескизи 184: Вината на Сара
Градски ескизи 185: Скици 3
Градски ескизи 186: Ние с живота
Градски ескизи 187: Забележки към Създателя
Градски ескизи 188: Форма
Градски ескизи 189: Скици 4
Градски ескизи 190: Светът на буболечките
Градски ескизи 191: Красота
Градски ескизи 192: Желание
Градски ескизи 193: Сенки
Градски ескизи 194: Сенчестите хора
Градски ескизи 195: Красота 2
Градски ескизи 196: Изгревът
Градски ескизи 197: Скици 5
Градски ескизи 198: Човек и пространство
Градски ескизи 199: Звуци в ухото
Градски ескизи 200: Мармалад
Градски ескизи 201: Изисквания за приличие
Градски ескизи 202: Урбанистични перспективи
Градски ескизи 203: Шести септември!
Градски ескизи 204: Възпитание на вкус
Градски ескизи 205: Гениалност
Градски ескизи 206: Копай тук!
Градски ескизи 207: Отново за София
Градски ескизи 208: В този град Ловеч...
Градски ескизи 209: Изборът
Градски ескизи 210: Да не ви дреме!
Градски ескизи 211: Експериментът
Градски ескизи 212: Решение
Градски ескизи 213: Обич
Градски ескизи 214: Архитект ли е, не ми го хвали!
Градски ескизи 215: В страната на чудесата*
Градски ескизи 216: Ако...
Градски ескизи 217: Фантастични илюзии
Градски ескизи 218: Ценности
Градски ескизи 219: Окрадена Сердика, обрулена София!
Градски ескизи 220: Празни съдове
Градски ескизи 221: Ексхибиционизъм 1
Градски ескизи 222: Ексхибиционизъм 2
Градски ескизи 223: Деградация или глобализация?
Градски ескизи 224: Преображение 5
Градски ескизи 225: Уфологичен проект
Градски ескизи 226: Уфологичен проект 2
Градски ескизи 227: Вяра и…невяра 1
Градски ескизи 228: Вяра и…невяра 2
Градски ескизи 229: А сега, накъде?
Градски ескизи 230: Клише
Градски ескизи 231: Казах го преди време
Градски ескизи 232: Отново за София 2
Градски ескизи 233: Отново за София 3
Градски ескизи 234: Отново за София 4
Градски ескизи 235: Преображение 6
Градски ескизи 236: Безусловна подкрепа!
Градски ескизи 237: Вяра и…невяра 3
Градски ескизи 238: Поглед към човека и мястото, в което живее
Градски ескизи 239: Гражданинът
Градски ескизи 240: Селянинът
Градски ескизи 241: Бих живял ...
Градски ескизи 242: Сграда на годината
Градски ескизи 243: Кръговрати
Градски ескизи 244: Бялата брада
Градски ескизи 245: Все някой, някога ще вдене!
Градски ескизи 246: Хора и богове
Градски ескизи 247: Пластелини или странностите човешки
Градски ескизи 248: Под един покрив
Градски ескизи 249: Искам
Градски ескизи 250: Скици 6
Градски ескизи 251: Скици 7
Градски ескизи 252: Проект "Раковски"
Градски ескизи 253: Заедно и подчинени
Градски ескизи 254: Под един покрив 2 - Етноси
Градски ескизи 255: Искам 2
Градски ескизи 256: Кристо
Градски ескизи 257: Водата
Градски ескизи 258: Запек
Градски ескизи 259: Мислим ли и….. ако да, какво правим?
Градски ескизи 260: С.Е.М.!!
Градски ескизи 261: С.Е.М. 2!!
Градски ескизи 262: Красота и ум
Градски ескизи 263: Блато
Градски ескизи 264: Красота и ум 2
Градски ескизи 265: Грозно, по-грозно …… малоумно!
Градски ескизи 266: Глупост
Градски ескизи 267: От незнание ли, от глупост ли ...
Градски ескизи 268: Смяна
Градски ескизи 269: Пророци
Градски ескизи 270: Участвай в битката, стани победител!
Градски ескизи 271: Разочарование
Градски ескизи 272: Метафора
Градски ескизи 273: Неочаквана еманципация
Градски ескизи 274: Симеон Антипа
Градски ескизи 275: Зависимост и хибридация
Градски ескизи 276: Зависимост и хибридация 2
Градски ескизи 277: Зависимост и хибридация 3

 

 

 

 

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions