КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Градски ескизи 291: От утре 6

Понеделник, 25 Юли 2016 00:00
01

Градски ескизи 291
От утре 6

 
На Опси
 

Всички терористични организации по света са създадени в отговор и защита от проявенотонечие човешко, расово, етническо, религиозно и национално превъзходство! Афишираното и налагано превъзходство - от човек над човек, от етнос над друг, от народ над народ е причина за създаване и устойчивото съществуване на всевъзможните форми на расизъм и тероризъм. Осъзнатите разлики в расово и цивилизационно отношение, запазени в поведението на гражданите от бившите колониални държави, само подсилват жизнеността на тези процеси. Може ли да бъдат променени, из основи, човешките отношения? Какъв ще е пътят за човечеството по-нататък, ако това е невъзможно? Могат ли да променят поведението си приемните етноси и народи към тези, които приемат или не? Мисля, че не, но това е моето мнение.

……………………………

За да се отърве светът от емоционално срастване на тероризма с религията, от една страна и с технологичния прогрес, от друга - пътят, според мен, е необходимо да се ограничат и сепарират участниците в тези процеси до участието само на страни с общи или близки белези и ценности, и да се прекрати или временно преустанови разширяването на политиката на глобализъм! Необходимо е да се спре потока от мигриращи в собствените им страни! Как, не знам!

Етносите, народите и държавите им, все още, не са готови, а повечето нямат необходимата култура и нагласа за бъдещ съвместен живот между расите... Това се забелязва и в поведението,на уж цивилизованите, европейски народи! Очевидно страните не са готови, нито икономически, нито социално, нито образователно и духовно! А трябва, за да могат да живеят заедно! Трябва да притежават още близки качества, освен расовите и генетичните, още сходни белези. Необходимо е да са на еднакви нива на технологично развитие или да са в процес на приобщаване и изравняване. Трябва да носят духа на компромиса, който ще създава условията за съвместен живот. Между изповядваните религии трябва да има установена вековна търпимост, ако не е утвърдена една и съща, както е в повечето страни на Европа. Как, не знам! Битът и културата трябва от векове да са проникнали едни в други, защото без тях човечеството ще се превърне в тъпо консуматорско общество, което няма представа накъде върви и най-важното, за какво съществува! В този случай, събирането ще е механично, а то няма стабилни основи. Очевидно .. и бъдеще!

Тогава расовата война ще изскочи, уж неочаквано и изневиделица, напред с всичките си таени, до този момент, комплекси, претенции и изисквания.

Днес, всеки пришелец държи да спазва и почита изискванията на религията, на която е отдаден и бита, на който е свикнал от дете. Не зачита нормите и правилата на обществото, което го е приело, нито религията му, защото то му е длъжно! Така смятат всички! Той иска и налага своя начин на живот и разбиранията си за него, и не уважава, и пренебрегва начина на живот на основното население, подкрепян от липсата на ясни норми, ограничения и изисквания за това, и при защита, прикрита под лицемерието на властта и демонстрираното превъзходство от приемното общество!

…………………………….

Ние също виждаме и чувстваме нежеланието, и пренебрежението на придошлите в нашите големи градове бивши жители на селца и градчета, някъде от страната, които наложиха своята неконтролируема необразованост и мало-културност, на завареното градско население. Градът опростя, нали? Дразним се от поведението им, от незнанието за начина, по който трябва да се обличат и да се държат на обществените места, какъв ред трябва да се спазва, за да се опазят правата на всички, живеещи в този град!

Гражданин се става трудно и изисква години, и много поколения да извървят пътя до него! Преди години народната власт извърши механичното преместване на големи маси селяни в градовете, за да създаде липсващата работническа класа, но те не успяха да станат граждани, защото действието не би могло да се осъществи по заповед. В замяна - градовете добиха селски образ, заради манталитета и поведението на новите си жители и се превърнаха в селски градове с градска архитектура, за смях на световното културно развитие в урбанизирани територии. И днес повечето български градове носят специфичния характер на българското село, а архитектурата им постепенно деградира, в унисон с изискванията и разбиранията на вече установените си жители!

……………………………

Простотията по пешеходната улица“ Витоша“ в София е само първата крачка към опасността - утре да започне да се убива и там! Апатично търпим некоректното поведение на безотговорната администрация на града, която няма сила, нито ум, за да наложи ред в живота на тази среда. Отчитаме и безспорната липса на гражданско поведение, далеко от нормалното - на районните администрации и на органите на реда. Представете си, моля - навсякъде сред жилищната територия, каквато безспорно е тази градска зона, цари денонощен шум, мръсотия и липса на ред. Там, в сърцето на най-големия град на страната и нейна столица! Там липсва ред!

…………………………..

Ниското интелектуално ниво на политиците и непотърсената отговорност от апатичното общество са истинските виновници за създалата се среда на расова нетърпимост и тероризъм по света! Непремерените решения, от десетилетия, ежедневно трупат дисхармония и отчуждение, а действията на властите днес - са непочтени и крайно лицемерни! Навсякъде по света, основна вина, за липсата на създадени общи правила за жителите на града от различните раси и етноси, носят властите и политиците, с техния измамен либерализъм, с политическата им недалновидност и с видимото, с простото око на непредубедения наблюдател, ниско интелектуално ниво! Те трябва да понесат последствията и да бъдат наказани от своите народи, и граждани - за слабото им политическо управление и расови заигравания.

Светът и човечеството, най-сетне е време да поумнеят! Те трябва целенасочено и внимателно да подбират, да учат и възпитават тези, които ще се грижат за тях утре, а не да избират случайни кандидати, които не могат да се запашат гащите, дори! Народите са отговорни пред децата и пред бъдещето си!

……………………………

Погледнете многогодишното малоумно отношение на нашите власти към циганското малцинство! Те не знаят, какво да направят с тях и са ги изоставили напълно! Задавали ли са си въпроса, някога, някои отговорни, натоварени с власт - как живеят тези хора, без работа, без образование, без имот, без нищо! Кой е виновен за състоянието им, кой носи отговорност за това състояние на близо един милион български граждани, а?

Погледнете стотиците хиляди образовани, но трайно безработни млади хора! Нали, възможност и задължение гражданите да имат работа, и да изкарват прехраната и бъдещето си, носят политическите партии и коалиции. Кои от тях създадоха работа на младите в България? Някой да го е грижа? Никой!

От утре и тук ще се появят неконтролирани убийци и терористи, защото липсата на грижа за народа, отдавна отсъства от действията на некомпетентните и необразовани власти! Скоро ще се случи! Няма да чакаме много, тъй като примерът е заразителен!

"Радикализират се хора, които не могат да намерят защита на правата и интересите си от страна на държавата", заявяват експерти.  "Ще виждаме този вид тероризъм – едни млади хора, които очевидно имат някакви проблеми, просто излизат, убиват хора и ….. А службите не могат да следят абсолютно всеки, който има някакъв проблем. Тероризмът все по-трудно се поддава на контрол", - подчертават те, оправдавайки се, като че ли. Така ли е или единствено декларират причините, породили явлението тероризъм, без никой да мисли за решение и да осъществява превенция? Навсякъде в Европа е едно и също, а у нас е особено болезнено, защото народът ни го преживява столетия наред!

……………………………

Трябва да се създадат условия за труд на работоспособните, за възпитание чрез него, за приобщаване към общите за обществото, ценности и интереси. Защо не обърнем внимание на графитите, грозно красящи града ни? Не са ли вик, крясък срещу поведението на отсъстващата държава, срещу изхлузилото се общество и училището, в което уж учат на знания, но липсва обучението – как се става гражданин! Липсва и семейството, защото то се бори за хляба! Така манипулиран народът се озлобява, още повече, и рано или късно ще отвърне така, както реши.

…………………………………………

Когато се говори за етнически и икономически расизъм, винаги трябва да се коментира и политическият му вид, силно изразен през 19 и 20 век и днес. Тогава се ражда съвременният световен тероризъм, който днес виждаме вече израснал и възмъжал! За мен, расизмът през времето на своето съществуване е бил основно политически, украсен с религиозни и икономически украшения и измами, като носители са били и ще бъдат – етносите. Те са едновременно и причиняващи, и потърпевши. При днешното клониране всички политически – изми - ще отпаднат постепенно, поради уеднаквяване съдържанието на чипа, но няма да изчезнат. Вероятно, ще намерят прием в главите на висшестоящи членове на гражданските и религиозни власти, за да бъдат използвани пълноценно възможностите им за още манипулация, за налагане на власт, за да са полезни за нуждите на международните отношения и доминацията чрез тях, а борбата за видовото и расово надмощие ще продължи да съществува!

…………………………………………

Убеден съм, че религиозната глобализация е невъзможна!

А културната -- е нереалистична и нежелателна, защото ще обезобрази и уеднакви човечеството! Остава политическото и икономическото обединяване, а това очевидно няма да е достатъчно! В бъдеще ще се обединяват само сродни по своята култура, религия и икономическо състояние страни и народи, с близки интереси! Всички други опити ще умрат или в зародиш, или след раждането им. Пример за това е политическият и икономически европейски съюз /ЕС/, като в него продължат да липсват основополагащите – равнопоставеност между партньорите, както и основни културни и етнически ценности.

По обясними причини някои страни съществено ще се забавят сред общото световно развитие. Южноафриканските бушмени и далекоизточните чукчи просто трябва да бъдат оставени на мира, за да си живеят живота, да си цъкат, говорейки си или да разказват вицове за себе си. Без опити за конвергенция! Тези опити, на уж по-цивилизованите народи, приличат на абсурдни научно-фантастични филми за контакти между различни космически цивилизации и .. са жалки в същността си.

………………………………………..

Преди време бях задал ред въпроси във връзка с темата, ще го направя отново?

Може ли някой да промени историята, случила се преди хилядолетия, продължаваща естествено и днес? Как някой може да промени случилото се някога в Константинопол, Багдад, в Ерусалим или Дамаск? Още повече, че знаем, че измамата с Библията е copy paste на случилото се с други народи, на друго място, по друго време, а не там, сред камънаците и жаркото слънце!

Може ли някой да отрече безумието на трагедиите, предизвикани от расова, религиозна и политическа несъвместимост, предизвикани от комплексите за превъзходство на едни над други и от комплексите за малоценност на едни, спрямо други - случили се днес в Истанбул и Ница, а утре, кой знае, къде по света? Кой носи отговорността за ставащото в Централна Африка, в Америка или, където и да е по света?

Може ли някой да докаже, кога са започнали расовата и между видовата война - откъде и защо? Коя е причината тероризмът и расизмът постепенно да обхванат човешкия свят? Всички знаем, но мълчим, страхувайки се да признаем, че човечеството е болно от болестта за превъзходството на едни хора над други и, че едните - с качествата си, са непълноценни, спрямо другите. Така е от памтивека, така и ще е. Как ще живеем утре, зависи от нас?! Не е ли по-добре да се признае факта? Но, ще има ли, кой да го приеме?!

………………………………………..

Мир може да има само сред хора с близки интереси, независимо дали са религиозни, културни или икономически! Останалото е война! Перманентна, самоплецираща и самозахранваща се война – без край! И е невъзможна кохезия! Защо ли? Защото, случващото се днес и преди век, ще се случва все по-често и ще бъде умопомрачително по своята жестокост и нечовечност. Ще се практикува постоянно, геометрично прогресиращо и ще наранява само приемното население. Няма да бъдат наказани виновните политици, а беззащитните граждани! Разбира се, само в пространствата на демокрациите. В почти всички други обществени структури има и ще има роби, независимо политическите им формули. Откривам, за себе си, че в своето развитие, само слабите народи, етноси и индивиди са формирали качества на приспособимост, на подлост, на двуличие и измама, с преклонение и отрова..., които ги опазват и съхраняват.

………………………………………..

Абсурдно и куриозно е едновременното съжителство в Интернет на буболечки и титани, на малоумие и ерудиция, на виждащи и слепи, на чуващи и глухи! От там тръгна, все по-обхватно и планетарния тероризъм, защото дигиталната революция му даде криле и арена!

Вероятно човечеството ще намери практическо решение на дискутираните тежки проблеми, но се питам – защо, а и кому е нужно то? И без това, населението на Земята мълниеносно се увеличава, и все по-трудно ще се управлява, и изхранва! А тъй като, количеството и обема на ума, и разума са константни величини, то следва, че се увеличава само обхвата и броя на глупавите, и психично болните. Което е очевидно и неоспоримо! Особено отражение тези процеси имат върху появата и изявата, на все повече амбициозни, но неподготвени и без капацитет, политици по света! Трябва да се въведат организирани методи за изследване на болните без тяхна вина, да се наблюдават и контролират медикаментозно така, както се вземат вече пръстовите отпечатъци! Човечеството трябва да ограничи, стига да може, производствата на оръжие и припаси! Трябва да…, но ще спра до тук, защото то не иска! Тогава? Нека се избива и да спре да се оплаква, и да лее крокодилски сълзи!

……………………………………….

А градовете?

Какво ще стане с красивите европейски градове, където гърми, със все сила, музиката на Бетовен, където се леят звуците на Вердиевите и Вагнеровите опери или се експонират творби от най- съвременната им култура, наблюдава се и се живее с визионерската им архитектура? Как ще дойдат да живеят тук пришълците от близкоизточните и северноафриканските селца и градчета, с техните, коренно различни и специфични обичаи, и култура на съществуване, и общуване? И защо? Та там, едва ли ще се чуват повече религиозните призиви на имамите от минаретата, толкова чужди на архитектурата на тези градове, колкото и самите те! В тях е невъзможно да се установи нормалния им начин на живот и свързаната с него религия. Той и те могат да съществува пълноценно там, от където идват! Нищо, че средата е богата, но тя е расово и културно чужда за тях.

……………………………………….

Насаденият псевдо-либерализмът в европейската политическа действителност е наследство от Втората СВ и от - отдавна преживяното колониално владичество, които, все някога, трябва да се преодолеят, защото ще нанесат непоправими и жестоки рани на европейските народи, а и на тяхната идентичност!

Ако не искат да сторят това, ние сами трябва да реализираме мерките, които ще опазят нашия народ!

Михаил Петков / 23 - 24 юли 2016 г.

 

Градски ескизи 1
Градски ескизи 2
Градски ескизи 3
Градски ескизи 4
Градски ескизи 5
Градски ескизи 6
Градски ескизи 7
Градски ескизи 8
Градски ескизи 9
Градски ескизи 10
Градски ескизи 11
Градски ескизи 12
Градски ескизи 13
Градски ескизи 14
Градски ескизи 15
Градски ескизи 16
Градски ескизи 17
Градски ескизи 18
Градски ескизи 19
Градски ескизи 20
Градски ескизи 21: Живот в паралелни светове
Градски езкизи 22: София и бъдещето й
Градски ескизи 23: Сладък живот
Градски ескизи 24: Време, пространство, семки
Градски ескизи 25: Още за конкурса
Градски ескизи 26: Търсене на смисъл в безмислени събития

Градски ескизи 27: Чадърът
Градски ескизи 28: Балон
Градски ескизи 29: Сън
Градски ескизи 30: Мъжки род
Градски ескизи 31: Камъчета
Градски ескизи 32: Боксьори
Градски ескизи 33: Какъв свят!
Градски ескизи 34: Нищо не е по-неясно от погрешното и сбърканото .../ Бодлер
Градски ескизи 35
Градски ескизи 36. Конкретика.
Градски ескизи 37. Градът и градската кухня /да се чете преди обед/
Градски ескизи 38. За едно шадраванче ли само става думa?
радски ескизи 39: Стига!
Градски ескизи 40: Южен парк
Градски ескизи 41: Апраксия в гробна тишина
Градски ескизи 42: Без песен
Градски ескизи 43: Градът и движенията в него

Градски ескизи 44: Престиж
Градски ескизи 45: Размисли за интелигентността 1
Градски ескизи 46: Размисли за интелигентността 2
Градски ескизи 47: Размисли за интелигентността 3
Градски ескизи 48: Размисли за интелигентността 4
Градски ескизи 49: Размисли за интелигентността 5
Градски ескизи 50: Размисли за интелигентността 6
Градски ескизи 51: Размисли за интелигентността 7
Градски ескизи 52: Kняжеската градина
радски ескизи 53: Политическите паметници
Градски ескизи 54: Размисли за интелигентността 8
Градски ескизи 55: С паркоустройство не се прави градоустройство!
Градски ескизи 56: Размисли за интелигентността 9
Градски ескизи 57
Градски ескизи 58
Градски ескизи 59: Творци на истории и приказки
Градски ескизи 60: Хармония
Градски ескизи 61: Въобръжение
Градски ескизи 62. Времена, хора, градове 1
Градски ескизи 63. Времена, хора, градове 2
Градски ескизи 64. Времена, хора, градове 3
Градски ескизи 65. Страх 1
Градски ескизи 66. Страх 2
Градски ескизи 67. Страх 3
Градски ескизи 68. Паметта на града.
Градски ескизи 69. Многообразие на видовете 1
Градски ескизи 70. Многообразие на видовете 2
Градски ескизи 71. Многообразие на видовете 3
Градски ескизи 72. Многообразие на видовете 4
Градски ескизи 73. Многообразие на видовете. Преображение 1
Градски ескизи 74. Преображение 2
Градски ескизи 75. Преображение 3
Градски ескизи 76. Преображение 4
Градски ескизи 77: Галилея
Градски ескизи 78: И няма край
Градски ескизи 79: Творци на бъдеще
Градски ескизи 80: Писмо до СОС и Кмета на София
Градски ескизи 81: Вкусът на детството
Градски ескизи 82: Въплъщение
Градски ескизи 83: Гладът на града
Градски ескизи 84: Лудостта на града
Градски ескизи 85: Лъжлив и измамен град
Градски ескизи 86: Защо? (1)
Градски ескизи 87: Защо? (2)
Градски ескизи 88: Защо? (3)
Градски ескизи 89: Защо? (4)
Градски ескизи 90: Защо? (5)
Градски ескизи 91: Размисли за трансмутацията
Градски ескизи 92. Страх 4
Градски ескизи 93: Сънят на града
Градски ескизи 94: Светлина и сянка
Градски ескизи 95: Злото на урбанизирания човек
Градски ескизи 96: Без шанс
Градски ескизи 97: Спомени
Градски ескизи 98: Интуитивни мисли
Градски ескизи 99: Маски
Градски ескизи 100: Южен парк 2
Градски ескизи 101: Гербът на банката
Градски ескизи 102: Човек и буболечка
Градски ескизи 103: Maщабът на града 3
Градски ескизи 104: Maщабът на града 4
Градски ескизи 105: Политически паметници 2
Градски ескизи 106: Наследство
Градски ескизи 107: Величие
Градски ескизи 108: Истина ли е?
Градски ескизи 109: Власт и Обич
Градски ескизи 110: Наслада и Утре
Градски ескизи 111: Колко много
Градски ескизи 112: Колко много 2
Градски ескизи 113: Цивилизацията на Европa 1
Градски ескизи 114: Цивилизацията на Европa 2
Градски ескизи 115: Цивилизацията на Европa 3
Градски ескизи 116: Заразата на самохвалството 1
Градски ескизи 117: Цивилизацията на Европa 4
Градски ескизи 118: Sofiasko
Градски ескизи 119: Дар от съдбата
Градски ескизи 120: Деца и внуци
Градски ескизи 121: Обединението не прави силата!
Градски ескизи 122: Мир
Градски ескизи 123: И аз
Градски ескизи 124: Заразата на самохвалството 2
Градски ескизи 125: Живот в града
Градски ескизи 126: Инерция
Градски ескизи 127: Преселения
Градски ескизи 128: Още за ЦГЧ
Градски ескизи 129: Бъдещето на градовете
Градски ескизи 130: Страх 5
Градски ескизи 131: Страх 6
Градски ескизи 132: Страх 7
Градски ескизи 133: Размисли за града и архитектурата 1
Градски ескизи 134: Размисли за града и архитектурата 2
Градски ескизи 135: Размисли за града и архитектурата 3
Градски ескизи 136: Размисли за града и архитектурата 4
Градски ескизи 137: Размисли за града и архитектурата 5
Градски ескизи 138: Водата на града
Градски ескизи 139: Kражбата на Божия служител
Градски ескизи 140: Чалга в градската архитектура
Градски ескизи 141: Някой ме закриляше
Градски ескизи 142: Напуши ме смях
радски ескизи 143: Tворчеството на човека
Градски ескизи 144: Колко много 3
Градски ескизи 145: Колко много 4
Градски ескизи 146: Aсансьор
Градски ескизи 147: Градска бъркотия
Градски ескизи 148: Канибали... или ескиз за непочтеността
Градски ескизи 149: Черно и бяло
Градски ескизи 150: Сурикати
Градски ескизи 151: Глобализация
Градски ескизи 152: Политически паметници 3
Градски ескизи 153: За хората и обществото – от вчера и днес
Градски ескизи 154: Лидери
Градски ескизи 155: Кой е творецът?
Градски ескизи 156: Семки и бонбонки
Градски ескизи 157: R.I.P. Тери Пратчет
Градски ескизи 158: Проклет да си!
Градски ескизи 159: Гнусливи сравнения
Градски ескизи 160: Затъмнение
Градски ескизи 161:Скици
Градски ескизи 162: Oбяснение, но не в любов
Градски ескизи 163: Колко много 5
Градски ескизи 164: Скици 2
Градски ескизи 165: Честито
Градски ескизи 166: Задушница
Градски ескизи 167: Наглост
Градски ескизи 168: Легенди 1
Градски ескизи 169: Легенди 2
Градски ескизи 170: Легенди 3
Градски ескизи 171: Скица за арх. Сава Бобчев
Градски ескизи 172: Колко много 6
Градски ескизи 173: Колко много 7
Градски ескизи 174: Колко много 8
Градски ескизи 175: Колко много 9
Градски ескизи 176: Градоустройството на София - 1
Градски ескизи 177: Градоустройството на София - 2
Градски ескизи 178: Градоустройството на София - 3
Градски ескизи 179: Услугата
Градски ескизи 180: Проект “Долен Дунав - Рейн” - Европейска интеграция
Градски ескизи 181: Архитект Кирил Бойчев
Градски ескизи 182: In memoriam, in honorem
Градски ескизи 183: Спомени 2
Градски ескизи 184: Вината на Сара
Градски ескизи 185: Скици 3
Градски ескизи 186: Ние с живота
Градски ескизи 187: Забележки към Създателя
Градски ескизи 188: Форма
Градски ескизи 189: Скици 4
Градски ескизи 190: Светът на буболечките
Градски ескизи 191: Красота
Градски ескизи 192: Желание
Градски ескизи 193: Сенки
Градски ескизи 194: Сенчестите хора
Градски ескизи 195: Красота 2
Градски ескизи 196: Изгревът
Градски ескизи 197: Скици 5
Градски ескизи 198: Човек и пространство
Градски ескизи 199: Звуци в ухото
Градски ескизи 200: Мармалад
Градски ескизи 201: Изисквания за приличие
Градски ескизи 202: Урбанистични перспективи
Градски ескизи 203: Шести септември!
Градски ескизи 204: Възпитание на вкус
Градски ескизи 205: Гениалност
Градски ескизи 206: Копай тук!
Градски ескизи 207: Отново за София
Градски ескизи 208: В този град Ловеч...
Градски ескизи 209: Изборът
Градски ескизи 210: Да не ви дреме!
Градски ескизи 211: Експериментът
Градски ескизи 212: Решение
Градски ескизи 213: Обич
Градски ескизи 214: Архитект ли е, не ми го хвали!
Градски ескизи 215: В страната на чудесата*
Градски ескизи 216: Ако...
Градски ескизи 217: Фантастични илюзии
Градски ескизи 218: Ценности
Градски ескизи 219: Окрадена Сердика, обрулена София!
Градски ескизи 220: Празни съдове
Градски ескизи 221: Ексхибиционизъм 1
Градски ескизи 222: Ексхибиционизъм 2
Градски ескизи 223: Деградация или глобализация?
Градски ескизи 224: Преображение 5
Градски ескизи 225: Уфологичен проект
Градски ескизи 226: Уфологичен проект 2
Градски ескизи 227: Вяра и…невяра 1
Градски ескизи 228: Вяра и…невяра 2
Градски ескизи 229: А сега, накъде?
Градски ескизи 230: Клише
Градски ескизи 231: Казах го преди време
Градски ескизи 232: Отново за София 2
Градски ескизи 233: Отново за София 3
Градски ескизи 234: Отново за София 4
Градски ескизи 235: Преображение 6
Градски ескизи 236: Безусловна подкрепа!
Градски ескизи 237: Вяра и…невяра 3
Градски ескизи 238: Поглед към човека и мястото, в което живее
Градски ескизи 239: Гражданинът
Градски ескизи 240: Селянинът
Градски ескизи 241: Бих живял ...
Градски ескизи 242: Сграда на годината
Градски ескизи 243: Кръговрати
Градски ескизи 244: Бялата брада
Градски ескизи 245: Все някой, някога ще вдене!
Градски ескизи 246: Хора и богове
Градски ескизи 247: Пластелини или странностите човешки
Градски ескизи 248: Под един покрив
Градски ескизи 249: Искам
Градски ескизи 250: Скици 6
Градски ескизи 251: Скици 7
Градски ескизи 252: Проект "Раковски"
Градски ескизи 253: Заедно и подчинени
Градски ескизи 254: Под един покрив 2 - Етноси
Градски ескизи 255: Искам 2
Градски ескизи 256: Кристо
Градски ескизи 257: Водата
Градски ескизи 258: Запек
Градски ескизи 259: Мислим ли и….. ако да, какво правим?
Градски ескизи 260: С.Е.М.!!
Градски ескизи 261: С.Е.М. 2!!
Градски ескизи 262: Красота и ум
Градски ескизи 263: Блато
Градски ескизи 264: Красота и ум 2
Градски ескизи 265: Грозно, по-грозно …… малоумно!
Градски ескизи 266: Глупост
Градски ескизи 267: От незнание ли, от глупост ли ...
Градски ескизи 268: Смяна
Градски ескизи 269: Пророци
Градски ескизи 270: Участвай в битката, стани победител!
Градски ескизи 271: Разочарование
Градски ескизи 272: Метафора
Градски ескизи 273: Неочаквана еманципация
Градски ескизи 274: Симеон Антипа
Градски ескизи 275: Зависимост и хибридация
Градски ескизи 276: Зависимост и хибридация 2
Градски ескизи 277: Зависимост и хибридация 3
Градски ескизи 278: Самочувствие
Градски ескизи 279: Бързо и бавно
Градски ескизи 280: Вчера и днес
Градски ескизи 281: Приказен град 1...или легенди под моста над Осъм
Градски ескизи 282: Приказен град 2
Градски ескизи 283: Приказен град 3 - София
Градски ескизи 284: Приказен град 4 - Ловеч
Градски ескизи 285: Има и още … ориентири за бъдещето
Градски ескизи 286: Утре 1 - Война на расите
Градски ескизи 287: Утре 2 - Война на расите
Градски ескизи 288: Утре 3 - Война на расите
Градски ескизи 289: От утре 4
Градски ескизи 290: От утре 5

 

 

 

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions