КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Градски ескизи 252: Проект "Раковски"

Понеделник, 01 Февруари 2016 00:00
02

Градски ескизи 252
Проект "Раковски"

 

Предлагам на вниманието на колегията един нов

УРБАНИСТИЧЕН ПРОЕКТ ЗА ОПТИМАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СПОРТНИТЕ ТРЕНИРОВЪЧНИ КОМПЛЕКСИ В СОФИЯ И ДРУГИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАДОВЕ, ОСНОВАНИ НА ПРОЕКТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ НИВА НА ТРЕНИРОВЪЧНОТО ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ, В РАМКИТЕ НА СПОРТНИЯ КОМПЛЕКС И СТАДИОН „РАКОВСКИ“ В СОФИЯ –

Предлагам за нотариална заверка урбанистичен проект, свързан с оптималното използване на ПОДЗЕМНИТЕ НИВА под територията на тренировъчното футболно игрище, находящо се в границите на спортния комплекс „Раковски“ в квартал „ Иван Вазов“, Столична община, както и при всички подобни и възможни за експлоатация терени, в българските градове. Предлагам да се използва подземното ниво на всеки, градоустройствено възможен, тренировъчен терен за многофункционални градски дейности, използвайки всички строителни системи и методи, традиционно или автоматично обзаведени и оборудвани. Примерът с този тренировъчен терен, е нивелетно по-висок от тангиращата го улица „Балша“ от изток и от тупика от север, обслужващ спортната гимнастическа зала. Собствеността върху спортния комплекс „Раковски“ е държавна и се управлява от поделение на Министерството на вътрешните работи, но навсякъде в страната тя би могла да бъде с различна, както различна би била и функционалната им реализация. Проектът предвижда използването на подземните нива за изграждане на паркинг за граждани и гараж, който ще обслужва, единствено* жителите на квартал „Иван Вазов“, при ясно сепариране и отделяне на пространствата и обема им, както и входовете към тях. Функциите, на определените пространства, се определят от интересите на собственика на спортния терен, инвеститора и нуждите на града. Съществуващото тренировъчно поле се възстановява, след окончателното изграждането на нивата под него. То запазва своите предишни функции и собственост. Проектът ще приеме колите от улиците на квартала, ще ги опази от кражби и от неблагоприятни природните въздействия, и ще освободи улиците за автомобилно движение. Проектът предвижда използването на около 4500 кв. метра площ и би могъл да приеме около 190 коли, а при два подземни етажа – до 390 коли при традиционно използване и 514 коли при автоматизирано. Тези подземни нива, с възможностите за създаване на пространства с различна височина, са подходящи за всички спортове, за всички видове развлечения, за търговски обекти от всякакъв характер, за различни технологични, диспечерски и контролни градски функции, за културни и телевизионни зали, за складове и архиви и други. Те ще обогатят функционално всеки град, а усвояването им ще ограничи изцяло уличното автомобилно паркиране в жилищните квартали. Подходите към това полуподземно или изцяло подземно съоръжение ще са от улица „Балша“ от изток**. Достъпът до всеки друг, с подобна функция обект, се определя от съществуващите градски и природни нивелетни условия. Проектът предлага използване възможностите на подземните нива на всички спортни и тренировъчни, открити и незастроени терени, в структурите на българските градове за различни по предназначението си обекти, като се запазва предишната функция и собствеността на теренните нива.

Декларирам с подписа си, че преставеният градоустройствен проект е оригинален проект, не е заимстван и не използва чужди проекти за създаването му. Нотариалната заверка осигурява авторството и пази интересите ми от присвояването и използването му, без изричното ми съгласие.

арх. Михаил Д. Петков / София 1408. Бул.“ Витоша“ N176, ет. 4, ап.14

24. 05. 1993 г. / 09. 12. 2015 г.

  • С проекта е възможно да се осигури услугата почасово паркиране и гариране, както и други подходящи или свързани с нея услуги, за жителите на кв. „Иван Вазов“ и кв. „Стрелбище“, за клиентите на пазар „ Иван Вазов“, за пациентите на Александровска болница, „Иван Рилски“, Военна болница и другите със същата функция в района, Южен парк, училища, банки, офиса на Здравната каса, други офис сгради, фирмени магазини и прочие. Важен момент и подкрепа за оптималното използване и изграждане на обект „Раковски“ е връзката на подземното пространство с бъдещата метростанция от третия лъч на Метрото под кръстовището на бул. “България“ и бул. „Гешов“, като непосредствеността й носи пълноценна услуга и гарантиран интерес за използването на бъдещия подземен паркинг-гараж, при ясни контакти с наземния обществен градски транспорт. Обектът ще се превърне във важен, за южната част на града, център.
  • Проектното решение на вход / изход към всеки подобен обект се решава, съобразно транспортно-комуникационната схема на всеки град. За обекта „ Раковски“ е налице отличен вариант, при който връзката с комуникационната мрежа на града се реализира / при вливане и отливане / от източното трасе на бул.“ България“, а контактите с жилищния квартал “Иван Вазов“ остават изцяло пешеходни!
  • При всеки подобен обект, осигуряващ и градски нужди, могат да се използват възможностите на нотариално заверения ни проект, за предоставяне и на други услуги, свързани с притежанието на леки превозни средства - като застраховане, продажба на части и консумативи, чистота, пакетирана храна, охрана и наблюдение, и други подходящи.
  • Комплексният обект, връзките с метростанцията, пазара и анексите към тях, биха могли да се изградят в публично-частно партньорство, между носителите на вещните и интелектуалните права, Общината и носителите на средствата за изграждането му.

Михаил Петков / 09. 12. 2016 г.

 

Градски ескизи 1
Градски ескизи 2
Градски ескизи 3
Градски ескизи 4
Градски ескизи 5
Градски ескизи 6
Градски ескизи 7
Градски ескизи 8
Градски ескизи 9
Градски ескизи 10
Градски ескизи 11
Градски ескизи 12
Градски ескизи 13
Градски ескизи 14
Градски ескизи 15
Градски ескизи 16
Градски ескизи 17
Градски ескизи 18
Градски ескизи 19
Градски ескизи 20
Градски ескизи 21: Живот в паралелни светове
Градски езкизи 22: София и бъдещето й
Градски ескизи 23: Сладък живот
Градски ескизи 24: Време, пространство, семки
Градски ескизи 25: Още за конкурса
Градски ескизи 26: Търсене на смисъл в безмислени събития

Градски ескизи 27: Чадърът
Градски ескизи 28: Балон
Градски ескизи 29: Сън
Градски ескизи 30: Мъжки род
Градски ескизи 31: Камъчета
Градски ескизи 32: Боксьори
Градски ескизи 33: Какъв свят!
Градски ескизи 34: Нищо не е по-неясно от погрешното и сбърканото .../ Бодлер
Градски ескизи 35
Градски ескизи 36. Конкретика.
Градски ескизи 37. Градът и градската кухня /да се чете преди обед/
Градски ескизи 38. За едно шадраванче ли само става думa?
радски ескизи 39: Стига!
Градски ескизи 40: Южен парк
Градски ескизи 41: Апраксия в гробна тишина
Градски ескизи 42: Без песен
Градски ескизи 43: Градът и движенията в него

Градски ескизи 44: Престиж
Градски ескизи 45: Размисли за интелигентността 1
Градски ескизи 46: Размисли за интелигентността 2
Градски ескизи 47: Размисли за интелигентността 3
Градски ескизи 48: Размисли за интелигентността 4
Градски ескизи 49: Размисли за интелигентността 5
Градски ескизи 50: Размисли за интелигентността 6
Градски ескизи 51: Размисли за интелигентността 7
Градски ескизи 52: Kняжеската градина
радски ескизи 53: Политическите паметници
Градски ескизи 54: Размисли за интелигентността 8
Градски ескизи 55: С паркоустройство не се прави градоустройство!
Градски ескизи 56: Размисли за интелигентността 9
Градски ескизи 57
Градски ескизи 58
Градски ескизи 59: Творци на истории и приказки
Градски ескизи 60: Хармония
Градски ескизи 61: Въобръжение
Градски ескизи 62. Времена, хора, градове 1
Градски ескизи 63. Времена, хора, градове 2
Градски ескизи 64. Времена, хора, градове 3
Градски ескизи 65. Страх 1
Градски ескизи 66. Страх 2
Градски ескизи 67. Страх 3
Градски ескизи 68. Паметта на града.
Градски ескизи 69. Многообразие на видовете 1
Градски ескизи 70. Многообразие на видовете 2
Градски ескизи 71. Многообразие на видовете 3
Градски ескизи 72. Многообразие на видовете 4
Градски ескизи 73. Многообразие на видовете. Преображение 1
Градски ескизи 74. Преображение 2
Градски ескизи 75. Преображение 3
Градски ескизи 76. Преображение 4
Градски ескизи 77: Галилея
Градски ескизи 78: И няма край
Градски ескизи 79: Творци на бъдеще
Градски ескизи 80: Писмо до СОС и Кмета на София
Градски ескизи 81: Вкусът на детството
Градски ескизи 82: Въплъщение
Градски ескизи 83: Гладът на града
Градски ескизи 84: Лудостта на града
Градски ескизи 85: Лъжлив и измамен град
Градски ескизи 86: Защо? (1)
Градски ескизи 87: Защо? (2)
Градски ескизи 88: Защо? (3)
Градски ескизи 89: Защо? (4)
Градски ескизи 90: Защо? (5)
Градски ескизи 91: Размисли за трансмутацията
Градски ескизи 92. Страх 4
Градски ескизи 93: Сънят на града
Градски ескизи 94: Светлина и сянка
Градски ескизи 95: Злото на урбанизирания човек
Градски ескизи 96: Без шанс
Градски ескизи 97: Спомени
Градски ескизи 98: Интуитивни мисли
Градски ескизи 99: Маски
Градски ескизи 100: Южен парк 2
Градски ескизи 101: Гербът на банката
Градски ескизи 102: Човек и буболечка
Градски ескизи 103: Maщабът на града 3
Градски ескизи 104: Maщабът на града 4
Градски ескизи 105: Политически паметници 2
Градски ескизи 106: Наследство
Градски ескизи 107: Величие
Градски ескизи 108: Истина ли е?
Градски ескизи 109: Власт и Обич
Градски ескизи 110: Наслада и Утре
Градски ескизи 111: Колко много
Градски ескизи 112: Колко много 2
Градски ескизи 113: Цивилизацията на Европa 1
Градски ескизи 114: Цивилизацията на Европa 2
Градски ескизи 115: Цивилизацията на Европa 3
Градски ескизи 116: Заразата на самохвалството 1
Градски ескизи 117: Цивилизацията на Европa 4
Градски ескизи 118: Sofiasko
Градски ескизи 119: Дар от съдбата
Градски ескизи 120: Деца и внуци
Градски ескизи 121: Обединението не прави силата!
Градски ескизи 122: Мир
Градски ескизи 123: И аз
Градски ескизи 124: Заразата на самохвалството 2
Градски ескизи 125: Живот в града
Градски ескизи 126: Инерция
Градски ескизи 127: Преселения
Градски ескизи 128: Още за ЦГЧ
Градски ескизи 129: Бъдещето на градовете
Градски ескизи 130: Страх 5
Градски ескизи 131: Страх 6
Градски ескизи 132: Страх 7
Градски ескизи 133: Размисли за града и архитектурата 1
Градски ескизи 134: Размисли за града и архитектурата 2
Градски ескизи 135: Размисли за града и архитектурата 3
Градски ескизи 136: Размисли за града и архитектурата 4
Градски ескизи 137: Размисли за града и архитектурата 5
Градски ескизи 138: Водата на града
Градски ескизи 139: Kражбата на Божия служител
Градски ескизи 140: Чалга в градската архитектура
Градски ескизи 141: Някой ме закриляше
Градски ескизи 142: Напуши ме смях
радски ескизи 143: Tворчеството на човека
Градски ескизи 144: Колко много 3
Градски ескизи 145: Колко много 4
Градски ескизи 146: Aсансьор
Градски ескизи 147: Градска бъркотия
Градски ескизи 148: Канибали... или ескиз за непочтеността
Градски ескизи 149: Черно и бяло
Градски ескизи 150: Сурикати
Градски ескизи 151: Глобализация
Градски ескизи 152: Политически паметници 3
Градски ескизи 153: За хората и обществото – от вчера и днес
Градски ескизи 154: Лидери
Градски ескизи 155: Кой е творецът?
Градски ескизи 156: Семки и бонбонки
Градски ескизи 157: R.I.P. Тери Пратчет
Градски ескизи 158: Проклет да си!
Градски ескизи 159: Гнусливи сравнения
Градски ескизи 160: Затъмнение
Градски ескизи 161:Скици
Градски ескизи 162: Oбяснение, но не в любов
Градски ескизи 163: Колко много 5
Градски ескизи 164: Скици 2
Градски ескизи 165: Честито
Градски ескизи 166: Задушница
Градски ескизи 167: Наглост
Градски ескизи 168: Легенди 1
Градски ескизи 169: Легенди 2
Градски ескизи 170: Легенди 3
Градски ескизи 171: Скица за арх. Сава Бобчев
Градски ескизи 172: Колко много 6
Градски ескизи 173: Колко много 7
Градски ескизи 174: Колко много 8
Градски ескизи 175: Колко много 9
Градски ескизи 176: Градоустройството на София - 1
Градски ескизи 177: Градоустройството на София - 2
Градски ескизи 178: Градоустройството на София - 3
Градски ескизи 179: Услугата
Градски ескизи 180: Проект “Долен Дунав - Рейн” - Европейска интеграция
Градски ескизи 181: Архитект Кирил Бойчев
Градски ескизи 182: In memoriam, in honorem
Градски ескизи 183: Спомени 2
Градски ескизи 184: Вината на Сара
Градски ескизи 185: Скици 3
Градски ескизи 186: Ние с живота
Градски ескизи 187: Забележки към Създателя
Градски ескизи 188: Форма
Градски ескизи 189: Скици 4
Градски ескизи 190: Светът на буболечките
Градски ескизи 191: Красота
Градски ескизи 192: Желание
Градски ескизи 193: Сенки
Градски ескизи 194: Сенчестите хора
Градски ескизи 195: Красота 2
Градски ескизи 196: Изгревът
Градски ескизи 197: Скици 5
Градски ескизи 198: Човек и пространство
Градски ескизи 199: Звуци в ухото
Градски ескизи 200: Мармалад
Градски ескизи 201: Изисквания за приличие
Градски ескизи 202: Урбанистични перспективи
Градски ескизи 203: Шести септември!
Градски ескизи 204: Възпитание на вкус
Градски ескизи 205: Гениалност
Градски ескизи 206: Копай тук!
Градски ескизи 207: Отново за София
Градски ескизи 208: В този град Ловеч...
Градски ескизи 209: Изборът
Градски ескизи 210: Да не ви дреме!
Градски ескизи 211: Експериментът
Градски ескизи 212: Решение
Градски ескизи 213: Обич
Градски ескизи 214: Архитект ли е, не ми го хвали!
Градски ескизи 215: В страната на чудесата*
Градски ескизи 216: Ако...
Градски ескизи 217: Фантастични илюзии
Градски ескизи 218: Ценности
Градски ескизи 219: Окрадена Сердика, обрулена София!
Градски ескизи 220: Празни съдове
Градски ескизи 221: Ексхибиционизъм 1
Градски ескизи 222: Ексхибиционизъм 2
Градски ескизи 223: Деградация или глобализация?
Градски ескизи 224: Преображение 5
Градски ескизи 225: Уфологичен проект
Градски ескизи 226: Уфологичен проект 2
Градски ескизи 227: Вяра и…невяра 1
Градски ескизи 228: Вяра и…невяра 2
Градски ескизи 229: А сега, накъде?
Градски ескизи 230: Клише
Градски ескизи 231: Казах го преди време
Градски ескизи 232: Отново за София 2
Градски ескизи 233: Отново за София 3
Градски ескизи 234: Отново за София 4
Градски ескизи 235: Преображение 6
Градски ескизи 236: Безусловна подкрепа!
Градски ескизи 237: Вяра и…невяра 3
Градски ескизи 238: Поглед към човека и мястото, в което живее
Градски ескизи 239: Гражданинът
Градски ескизи 240: Селянинът
Градски ескизи 241: Бих живял ...
Градски ескизи 242: Сграда на годината
Градски ескизи 243: Кръговрати
Градски ескизи 244: Бялата брада
Градски ескизи 245: Все някой, някога ще вдене!
Градски ескизи 246: Хора и богове
Градски ескизи 247: Пластелини или странностите човешки
Градски ескизи 248: Под един покрив
Градски ескизи 249: Искам
Градски ескизи 250: Скици 6
Градски ескизи 251: Скици 7

 

 

 

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions