КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Градски ескизи 283: Приказен град 3 - София

Сряда, 22 Юни 2016 00:00
01

Градски ескизи 283
Приказен град 3 - София

 

Приказен град ли?         

София, липса на приказност и причините за това

Продължавам да размишлявам по тези, нелеки за всеки град и всяко общество, проблеми, наблюдавайки обърканата планова и пространствена структура и нейната задължителна необходимост от хармония в композицията на София. Виждам еднакви или наличие на подобни, в същността си, действия, проекти и заповеди за тяхното изпълнение, сходни за почти всички останали градове. Виждам професионално безсилие! И вчера, и днес.

Преди десетилетия необикновено необразовани управници, „подпомагани“ от слаби и податливи на влияние творци, безогледно нараниха градоустройствената и пространствената й композиция, физиономията и душата й, стремейки се да докажат неумението си да ползват наученото и да докажат презрението, и пренебрежението си към наследеното!

 

 • Части от центъра на града бяха унищожени от бомбите, на ония псевдо-войници, заличени бяха централни квартали на града, строени след Освобождението, унищожени бяха премного сгради в стил сецесион, правещи неизличимо приятно впечатление на неговите жители и гости, тъй като този архитектурен стил, току-що се беше родил в Европа. Безвъзвратно бяха отсечени, изрязани и загубени завинаги части от тялото и душата му! Отделени една от друга - останаха останалите!

Изчезна чара му! Изчезна духът му!

Защото и току-що дошлите, и те запретнаха ръкави, и досъбориха събореното, смесвайки руини и археология, а с минало и настояще зачеркваха бъдещето, бързайки към него!

 • Градът загуби мащабността на улиците и площадите си, на жилищните квартали и сградите в тях. Изграденото в стария град бе заместено от нескопосността на сбърканото, на сътвореното евтино, на умишлено събореното, защото бе безценно! От незнание и от подражателство към чуждото, заради подчиненост и зависимости, от едни парадокси -   към нови!
 • Завинаги се погуби възможността този град да покаже, на останалия свят, своята пра-стара история, за да я докаже и възкръсне! Днес руините, все още съществуват – горди и смешни, търсещи покровителите си, очаквайки, че най-накрая са порасли!

Но не би! Плеада безглави продължи да поддържа огъня на унищожението, сякаш някой ги буташе, сякаш някой им заповядаше да унищожават всичко старо, всичко наше, всичко липсващо другаде по света, да унищожават богатството на културата на траки и българи, на първите бели хора, основатели на последната човешка цивилизация, унищожавайки или безсрамно фалшифицирайки историята ни! Но не знаеха, че отдолу има още много, опазени от времето, пластове от културата, от която е черпил целия, зараждащ се тогава, свят - хилядолетия преди появата на всички тях, днешните претенденти за слава! Колко много си приличат поголовното и методично унищожаване на археологията по нашите земи с протекцията и толерирането на бандитизма! Замисляли ли сте се?

 • Центърът на града беше преместен случайно от аджамии и унищожавайки части от градината в ядрото му, той загуби за дълго време дирите на истинския. Създаден беше чужд на духа на народа мемориал,   пред стария конак, префасониран в „дворец“, сякаш чакаше одобрението му! Към площада не бе обърната нито една сграда на висшата партийна или държавна власт, което е професионално задължително, за да го формира, а всички сочеха с ъглите си неговото неовладяно пространство, чиято композиция се „крепеше“, единствено, на малката изящна сграда, със чуждата си за града функция.

И тя - единствената, бе съборена! На Земята глупавите никога няма да свършват!

След промени във възгледите на обществото бяха очукани и символите на отречената власт по фасадите на обществените сгради, а те загубиха своята ненакърнена автентичност! Никой не си и помисли, нито си позволи да премахне шпила над сградата, която беше приютявала доскоро висшата власт. Днес той очевидно пречи пространствено на градоустройствената композиция на главния градски център с претенциозността на архитектурното решение, загубило символичното си значение?

 • През старото ядро на града бяха прекарвани и сменяни, всяка петилетка, трасетата на коли, трамваи и пешеходци, за където и както бе нужно, само и само да се принизи миналата му градоустройствена роля. Той отново е разпределителен транспортен център, въпреки, че все още носи своя религиозен, административен и търговски характер. Беше очевидно, че неграмотността не познаваше пътя, по който трябваше да тръгне, за да го промени, за да хармонизира новото със старото.
 • Късно през годините, под този невралгичен пункт от градската структура, отново, сякаш нарочно, бяха прокарани подземните трасета на метрото, унищожавайки културни пластове и артефакти от градско, национално, европейско и световно значение. Опазеното до тогава, бе завинаги унищожено от следващите, тъй като малоумниците никога не свършват! Разбира се, транспортното обслужване на ядрото на централната градска зона можеше да се реши и с контактни пунктове, разположени на стотина метра, извън него, но унищожението бе по-важно! То продължи с поръчаните изкопни дейности, наложени от светилата на българската и световна мисъл и практика, които доунищожиха археологичните богатства, а накрая сътвориха и една бутафория, на която се присмяха и децата.
 • Забравени бяха изворите, бликащи от сърцето му, променена беше функцията на прекрасната градска баня, изчезнаха теляците, изчезна и сапуна. Новодошлите престанаха да се къпят и мият! Забравиха, че и градът, подобно на човека, трябва да се чисти и мие ежедневно. Инсектите не знаеха това, дори не предполагаха. Не знаят и не предполагат това, и днес.
 • Забравени останаха, като че ли завинаги, Планините и уникалните им склонове, и останалият им хинтерланд, защото всичко изискваше грижи, а никой не искаше да дава труда си безкористно и доброволно. Задължиха всички! И започна кипежа на един безсмислен бригадирски труд за прокарване на канали, за залесяване или създаване на нови фабрики и заводи, заедно с редовите жилища и комплекси за всички редови участници в труда – при изкопаването, а след години и при зариването, на каквото и да е!
 • Създадени бяха немащабни, спрямо града и архитектурно неприемливи, функционално сбъркани сгради на висшата административна и партийна власт, легнали върху части на древния град и неразкритата му археология! Бяха злонамерено унищожени безценни съкровища на човечеството! Така се постъпваше и с всичко, което случайно подадеше „глава“ от разкопаното.

Останалото бе зарязано завинаги! Беше зарязано с десетилетия, от незнание – как да се постъпи. Бяха променени функциите на важни сгради в и около централната част, останали живи след бомбардировките от днешните ни съюзници, запустяха цели квартали, сгради, пазари. Срина се жизненият стандарт на града!

 • Градът промени социалната си характеристика, загуби своята култура, възпитание и израз, загуби моралните си норми, загуби обществото си. Пейзанизира се бързо и неумолимо, следите, от което греят и днес. Промени се етническият, професионалният и културният състав на жителите му. Промени се рязко съотношението между истински и приспособими, по своите или обществени задължения граждани, изчезна и тяхното съзнание, заедно с привилегиите от подчертаваната принадлежност към властта и положение в структурите й.
 • Изградиха се „архитектурни ансамбли и сглобяеми панелни комплекси“, чужди на мащаба на града и българската архитектура, на тогавашния град - особено вредни за социалното и естетическото възпитание на подрастващите. Беше променена завинаги глобалната му среда.
 • Загубикачествата си! Запустя, омършавя, обедня, опростя, изостана в скоростта си на развитие, загуби важните си репери на един от най-старите европейски градове и столици! Трансформира се в урбанизирана територия от нови комплекси-спални. На никому, това обаче, не правеше впечатление!
 • Градът, неясно защо, бе превърнат в крупен индустриален, икономически, транспортен и научен център, без да притежава потенциала за такъв. Не му стигаше, че се превърна в политически. И наистина загуби, защото можеше да се развие единствено, функцията му на столица, като се възроди мащаба и привилегиите му на малък, но прекрасен град, сред полето и планините наоколо! Децентрализацията, от друга страна, щеше да помогне на равномерното развитие на цялата стопанска и икономическа структура на държавата! Промененият и набъбнал град с десетилетия не успя да гарантира на гражданите си изискуемите минимални условия за живот, транспорт, образование, здравеопазване, спортуване и отдих, а с неограниченото му разрастване загуби и елементарните.
 • Днес, в София се охранва нова административна аристокрация, а някъде из страната липсва поминък и средства за живот, липсват условия за упражняване, на какъвто и да е обществено полезен труд, някъде се говори на друг език, без да се познава българският!
 • Ще повторя едни мои мисли, които харесвам, заради верността и точността им - бяха създадени поредици от нелогични социални, анти-градоустройствени и пространствени решения, все едно, че градът бе проектиран и прекроен от, и за дебили, от хора с примитивни познания за него и историята му, и за постоянно променящите му се функции! От хора, не зачитащи нищо друго, освен своя сетивен интерес! И това продължава.
 • А за градът трябва да се грижим всички!

Нека си зададем въпросите -

кога ще се създаде специален закон за София, програма за нейното развитие, включително ОУП, включително основните й градоустройствени нужди и проблеми,

кога ще се реши остарялата териториално-устройствена схема на страната и участието в нея на София, като столица и като най-голям град,

кога ще се решат тежките демографски, транспортно-комуникационни, енергийни и водни проблеми на града,

как, кой и кога ще се решат въпросите с панелните сгради и комплекси, съобразени с техния срок на годност,

как ще се решат проблемите с непрестанно увеличаващото му се население и постоянно, променящия му се етнически състав,

кой и как ще опази паметта на града и археологичното наследство,

кой ще го управлява най-сетне, знаейки, защо и как става това, и ред други…..  

Накрая, ще задам един въпрос, на който, ако можете си отговорете. Ако не можете, продължете спокойно живота си, такъв, какъвто ви харесва.

Оценявате ли положително своя градски начин на живот в София?

               Михаил Петков / началото на юни 2016 г.

 

Градски ескизи 1
Градски ескизи 2
Градски ескизи 3
Градски ескизи 4
Градски ескизи 5
Градски ескизи 6
Градски ескизи 7
Градски ескизи 8
Градски ескизи 9
Градски ескизи 10
Градски ескизи 11
Градски ескизи 12
Градски ескизи 13
Градски ескизи 14
Градски ескизи 15
Градски ескизи 16
Градски ескизи 17
Градски ескизи 18
Градски ескизи 19
Градски ескизи 20
Градски ескизи 21: Живот в паралелни светове
Градски езкизи 22: София и бъдещето й
Градски ескизи 23: Сладък живот
Градски ескизи 24: Време, пространство, семки
Градски ескизи 25: Още за конкурса
Градски ескизи 26: Търсене на смисъл в безмислени събития

Градски ескизи 27: Чадърът
Градски ескизи 28: Балон
Градски ескизи 29: Сън
Градски ескизи 30: Мъжки род
Градски ескизи 31: Камъчета
Градски ескизи 32: Боксьори
Градски ескизи 33: Какъв свят!
Градски ескизи 34: Нищо не е по-неясно от погрешното и сбърканото .../ Бодлер
Градски ескизи 35
Градски ескизи 36. Конкретика.
Градски ескизи 37. Градът и градската кухня /да се чете преди обед/
Градски ескизи 38. За едно шадраванче ли само става думa?
радски ескизи 39: Стига!
Градски ескизи 40: Южен парк
Градски ескизи 41: Апраксия в гробна тишина
Градски ескизи 42: Без песен
Градски ескизи 43: Градът и движенията в него

Градски ескизи 44: Престиж
Градски ескизи 45: Размисли за интелигентността 1
Градски ескизи 46: Размисли за интелигентността 2
Градски ескизи 47: Размисли за интелигентността 3
Градски ескизи 48: Размисли за интелигентността 4
Градски ескизи 49: Размисли за интелигентността 5
Градски ескизи 50: Размисли за интелигентността 6
Градски ескизи 51: Размисли за интелигентността 7
Градски ескизи 52: Kняжеската градина
радски ескизи 53: Политическите паметници
Градски ескизи 54: Размисли за интелигентността 8
Градски ескизи 55: С паркоустройство не се прави градоустройство!
Градски ескизи 56: Размисли за интелигентността 9
Градски ескизи 57
Градски ескизи 58
Градски ескизи 59: Творци на истории и приказки
Градски ескизи 60: Хармония
Градски ескизи 61: Въобръжение
Градски ескизи 62. Времена, хора, градове 1
Градски ескизи 63. Времена, хора, градове 2
Градски ескизи 64. Времена, хора, градове 3
Градски ескизи 65. Страх 1
Градски ескизи 66. Страх 2
Градски ескизи 67. Страх 3
Градски ескизи 68. Паметта на града.
Градски ескизи 69. Многообразие на видовете 1
Градски ескизи 70. Многообразие на видовете 2
Градски ескизи 71. Многообразие на видовете 3
Градски ескизи 72. Многообразие на видовете 4
Градски ескизи 73. Многообразие на видовете. Преображение 1
Градски ескизи 74. Преображение 2
Градски ескизи 75. Преображение 3
Градски ескизи 76. Преображение 4
Градски ескизи 77: Галилея
Градски ескизи 78: И няма край
Градски ескизи 79: Творци на бъдеще
Градски ескизи 80: Писмо до СОС и Кмета на София
Градски ескизи 81: Вкусът на детството
Градски ескизи 82: Въплъщение
Градски ескизи 83: Гладът на града
Градски ескизи 84: Лудостта на града
Градски ескизи 85: Лъжлив и измамен град
Градски ескизи 86: Защо? (1)
Градски ескизи 87: Защо? (2)
Градски ескизи 88: Защо? (3)
Градски ескизи 89: Защо? (4)
Градски ескизи 90: Защо? (5)
Градски ескизи 91: Размисли за трансмутацията
Градски ескизи 92. Страх 4
Градски ескизи 93: Сънят на града
Градски ескизи 94: Светлина и сянка
Градски ескизи 95: Злото на урбанизирания човек
Градски ескизи 96: Без шанс
Градски ескизи 97: Спомени
Градски ескизи 98: Интуитивни мисли
Градски ескизи 99: Маски
Градски ескизи 100: Южен парк 2
Градски ескизи 101: Гербът на банката
Градски ескизи 102: Човек и буболечка
Градски ескизи 103: Maщабът на града 3
Градски ескизи 104: Maщабът на града 4
Градски ескизи 105: Политически паметници 2
Градски ескизи 106: Наследство
Градски ескизи 107: Величие
Градски ескизи 108: Истина ли е?
Градски ескизи 109: Власт и Обич
Градски ескизи 110: Наслада и Утре
Градски ескизи 111: Колко много
Градски ескизи 112: Колко много 2
Градски ескизи 113: Цивилизацията на Европa 1
Градски ескизи 114: Цивилизацията на Европa 2
Градски ескизи 115: Цивилизацията на Европa 3
Градски ескизи 116: Заразата на самохвалството 1
Градски ескизи 117: Цивилизацията на Европa 4
Градски ескизи 118: Sofiasko
Градски ескизи 119: Дар от съдбата
Градски ескизи 120: Деца и внуци
Градски ескизи 121: Обединението не прави силата!
Градски ескизи 122: Мир
Градски ескизи 123: И аз
Градски ескизи 124: Заразата на самохвалството 2
Градски ескизи 125: Живот в града
Градски ескизи 126: Инерция
Градски ескизи 127: Преселения
Градски ескизи 128: Още за ЦГЧ
Градски ескизи 129: Бъдещето на градовете
Градски ескизи 130: Страх 5
Градски ескизи 131: Страх 6
Градски ескизи 132: Страх 7
Градски ескизи 133: Размисли за града и архитектурата 1
Градски ескизи 134: Размисли за града и архитектурата 2
Градски ескизи 135: Размисли за града и архитектурата 3
Градски ескизи 136: Размисли за града и архитектурата 4
Градски ескизи 137: Размисли за града и архитектурата 5
Градски ескизи 138: Водата на града
Градски ескизи 139: Kражбата на Божия служител
Градски ескизи 140: Чалга в градската архитектура
Градски ескизи 141: Някой ме закриляше
Градски ескизи 142: Напуши ме смях
радски ескизи 143: Tворчеството на човека
Градски ескизи 144: Колко много 3
Градски ескизи 145: Колко много 4
Градски ескизи 146: Aсансьор
Градски ескизи 147: Градска бъркотия
Градски ескизи 148: Канибали... или ескиз за непочтеността
Градски ескизи 149: Черно и бяло
Градски ескизи 150: Сурикати
Градски ескизи 151: Глобализация
Градски ескизи 152: Политически паметници 3
Градски ескизи 153: За хората и обществото – от вчера и днес
Градски ескизи 154: Лидери
Градски ескизи 155: Кой е творецът?
Градски ескизи 156: Семки и бонбонки
Градски ескизи 157: R.I.P. Тери Пратчет
Градски ескизи 158: Проклет да си!
Градски ескизи 159: Гнусливи сравнения
Градски ескизи 160: Затъмнение
Градски ескизи 161:Скици
Градски ескизи 162: Oбяснение, но не в любов
Градски ескизи 163: Колко много 5
Градски ескизи 164: Скици 2
Градски ескизи 165: Честито
Градски ескизи 166: Задушница
Градски ескизи 167: Наглост
Градски ескизи 168: Легенди 1
Градски ескизи 169: Легенди 2
Градски ескизи 170: Легенди 3
Градски ескизи 171: Скица за арх. Сава Бобчев
Градски ескизи 172: Колко много 6
Градски ескизи 173: Колко много 7
Градски ескизи 174: Колко много 8
Градски ескизи 175: Колко много 9
Градски ескизи 176: Градоустройството на София - 1
Градски ескизи 177: Градоустройството на София - 2
Градски ескизи 178: Градоустройството на София - 3
Градски ескизи 179: Услугата
Градски ескизи 180: Проект “Долен Дунав - Рейн” - Европейска интеграция
Градски ескизи 181: Архитект Кирил Бойчев
Градски ескизи 182: In memoriam, in honorem
Градски ескизи 183: Спомени 2
Градски ескизи 184: Вината на Сара
Градски ескизи 185: Скици 3
Градски ескизи 186: Ние с живота
Градски ескизи 187: Забележки към Създателя
Градски ескизи 188: Форма
Градски ескизи 189: Скици 4
Градски ескизи 190: Светът на буболечките
Градски ескизи 191: Красота
Градски ескизи 192: Желание
Градски ескизи 193: Сенки
Градски ескизи 194: Сенчестите хора
Градски ескизи 195: Красота 2
Градски ескизи 196: Изгревът
Градски ескизи 197: Скици 5
Градски ескизи 198: Човек и пространство
Градски ескизи 199: Звуци в ухото
Градски ескизи 200: Мармалад
Градски ескизи 201: Изисквания за приличие
Градски ескизи 202: Урбанистични перспективи
Градски ескизи 203: Шести септември!
Градски ескизи 204: Възпитание на вкус
Градски ескизи 205: Гениалност
Градски ескизи 206: Копай тук!
Градски ескизи 207: Отново за София
Градски ескизи 208: В този град Ловеч...
Градски ескизи 209: Изборът
Градски ескизи 210: Да не ви дреме!
Градски ескизи 211: Експериментът
Градски ескизи 212: Решение
Градски ескизи 213: Обич
Градски ескизи 214: Архитект ли е, не ми го хвали!
Градски ескизи 215: В страната на чудесата*
Градски ескизи 216: Ако...
Градски ескизи 217: Фантастични илюзии
Градски ескизи 218: Ценности
Градски ескизи 219: Окрадена Сердика, обрулена София!
Градски ескизи 220: Празни съдове
Градски ескизи 221: Ексхибиционизъм 1
Градски ескизи 222: Ексхибиционизъм 2
Градски ескизи 223: Деградация или глобализация?
Градски ескизи 224: Преображение 5
Градски ескизи 225: Уфологичен проект
Градски ескизи 226: Уфологичен проект 2
Градски ескизи 227: Вяра и…невяра 1
Градски ескизи 228: Вяра и…невяра 2
Градски ескизи 229: А сега, накъде?
Градски ескизи 230: Клише
Градски ескизи 231: Казах го преди време
Градски ескизи 232: Отново за София 2
Градски ескизи 233: Отново за София 3
Градски ескизи 234: Отново за София 4
Градски ескизи 235: Преображение 6
Градски ескизи 236: Безусловна подкрепа!
Градски ескизи 237: Вяра и…невяра 3
Градски ескизи 238: Поглед към човека и мястото, в което живее
Градски ескизи 239: Гражданинът
Градски ескизи 240: Селянинът
Градски ескизи 241: Бих живял ...
Градски ескизи 242: Сграда на годината
Градски ескизи 243: Кръговрати
Градски ескизи 244: Бялата брада
Градски ескизи 245: Все някой, някога ще вдене!
Градски ескизи 246: Хора и богове
Градски ескизи 247: Пластелини или странностите човешки
Градски ескизи 248: Под един покрив
Градски ескизи 249: Искам
Градски ескизи 250: Скици 6
Градски ескизи 251: Скици 7
Градски ескизи 252: Проект "Раковски"
Градски ескизи 253: Заедно и подчинени
Градски ескизи 254: Под един покрив 2 - Етноси
Градски ескизи 255: Искам 2
Градски ескизи 256: Кристо
Градски ескизи 257: Водата
Градски ескизи 258: Запек
Градски ескизи 259: Мислим ли и….. ако да, какво правим?
Градски ескизи 260: С.Е.М.!!
Градски ескизи 261: С.Е.М. 2!!
Градски ескизи 262: Красота и ум
Градски ескизи 263: Блато
Градски ескизи 264: Красота и ум 2
Градски ескизи 265: Грозно, по-грозно …… малоумно!
Градски ескизи 266: Глупост
Градски ескизи 267: От незнание ли, от глупост ли ...
Градски ескизи 268: Смяна
Градски ескизи 269: Пророци
Градски ескизи 270: Участвай в битката, стани победител!
Градски ескизи 271: Разочарование
Градски ескизи 272: Метафора
Градски ескизи 273: Неочаквана еманципация
Градски ескизи 274: Симеон Антипа
Градски ескизи 275: Зависимост и хибридация
Градски ескизи 276: Зависимост и хибридация 2
Градски ескизи 277: Зависимост и хибридация 3
Градски ескизи 278: Самочувствие
Градски ескизи 279: Бързо и бавно
Градски ескизи 280: Вчера и днес
Градски ескизи 281: Приказен град 1...или легенди под моста над Осъм
Градски ескизи 282: Приказен град 2

 

 

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions