КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Понеделник, 09 Ноември 2009 08:05
alt
Правилник за дейността и организацията на работата на Комисията по регистъра към УС на КАБ
Заявление за регистрация на проектантско бюро
Заявление за регистрация на проектантско бюро на дружество
Удостоверение за регистрация на проектантско бюро
Образец 1 - Заявление за признаване на професионална квалификация
Образец 2 - Заявление за регистрация и членство на български граждани
Образец 3 - Заявление за вписване в Регистъра на ландшафтните архитекти
Образец 4 - Заявление за вписване в Регистъра на урбанистите
Образец 5 - Заявление за регистрация на архитекти, граждани на държави членки на ЕИО
Образец 6 -Заявление за регистрация на архитекти от държави, които не са членки на ЕИО
Декларации - Образец А (към заявление образци 2,3,4,5,6)
Декларация за стаж по специалността - Образец Б (към заявление образци 2,3,4,5,6)
Декларация - Образец В (описание на услугата в устройственото планиране или инвестиционното проектиране)
Образец 7 - Мотивирано предложение от председател на РК за промяна на проектантска правоспособност
Образец 8 - Заявление за промяна на проектантска правоспособност
Образец 9 - Заявление за възстановяване на придобита проектантска правоспособност и членство в КАБ
Образец 10 - Молба за отписване от Регистъра на КАБ
Образец 11 - Мотивирано предложение от председател на РК за признаване на проектантска правоспособност
Образец 12 - Заявление за промяна на постоянен адрес и/или адрес за кореспонденция
 
little_grey_trick
 
Годишна вноска за Пълна проектантска правоспособност / ППП / за цялата календарна година – 300 лв;
 
Годишна вноска за Ограничена проектантска правоспособност / ОПП / за цялата календарна година – 225 лв;

Вноска за членство – 105 лева

Допълнително информация може да откриете ТУК.

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions