КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Неделя, 08 Ноември 2009 22:47

 

На 24.01.1992 г. се проведе Учредителното събрание на Камарата на архитектите, на което се учредява филиал София. Този акт поставя началото на организирания живот на Софийските архитекти, посветили своите усилия в подкрепата и популяризирането на философията и принципите на организацията в посока – укрепване на професията на свободно практикуващите архитекти, в защита на обществения интерес. Общественият ангажимент на всички ръководства от 1992 г. бе посветен на грижата за архитектурната практика в условията на новите обществено-политически реалности в Република България.

През 2003 година се учреди професионалната организация на КАБ на основание специален Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

На 25.11.2003 г. се учреди Регионална колегия София – град, като наследник и продължител на традициите на Камарата на архитектите от 1992 г.

МАНДАТ 2004-2007

Председател арх. Данчо Данчев
Член на съвета (Зам.-председател) арх. Здравка Стоянова
Член на съвета (Зам.-председател) арх. Димитър Младенов
Член на съвета (Зам.-председател) арх. Емил Сардарев
Член на съвета (Зам.-председател) арх. Светломир Никодимов
Член на съвета
арх. Весела Георгиева
Член на съвета арх. Йордан Радев
Член на съвета арх. Калин Костурски
Член на съвета арх. Красимир Димитров
Член на съвета арх. Парашкева Димова
Член на съвета арх. Тодор Личев
Председател на АК "А" арх. Доля Андреева
Председател на АК "Б" арх. Пламен Хетемов
Председател на АК "В" арх. Георги Андреев
Председател на АК "Г" арх. Ставри Ставрев
Председател на АК "Д" арх. Христо Чепилев
Председател на АК "Е" арх. Георги Мечанов

 

МАНДАТ 2008-20012

Председател арх. Данчо Данчев
Член на съвета (Зам.-председател) арх. Здравка Стоянова
Член на съвета (Зам.-председател) арх. Георги Андреев
Член на съвета (Зам.-председател) арх. Калин Костурски
Член на съвета (Зам.-председател) арх. Тодор Личев
Член на съвета арх. Алеко Христов
Член на съвета арх. Весела Георгиева
Член на съвета арх. Веселина Николова
Член на съвета арх. Владимир Дамянов
Член на съвета арх. Георги Мечанов
Член на съвета арх. Николай Баровски
Председател на АК "А" арх. Красимир Язов
Председател на АК "Б" арх. Борислав Борисов
Председател на АК "В" арх. Лилия Кадийска
Председател на АК "Г" арх. Ставри Ставрев
Председател на АК "Д" арх. Христо Чепилев
Председател на АК "Е" арх. Александър Асенов
Председател на АК "Ж" л. арх. Веселин Рангелов
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions