КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

(ОБИКНОВЕНА) АРОГАНТНОСТ

Четвъртък, 12 Април 2012 13:10

Посредствеността поради особените стопански условия, в които живеем, е принудена да прави кариера на всяка цена, с всички средства, при което бездарността и хищничеството, тъпотата и нахалството, подлостта и низостта преливат в една хармония на истинско безсрамие.” (Иван Хаджийски, 1938 г.)

Нямах намерение да публикувам този текст (класическият герой на Сервантес не е сред любимите ми), но надделя възмущението ми от проявената наглост на член на т.нар. оперативно ръководство (ОР). Зам. председателят на УС на КАБ арх. Янка Сачкова, сезирайки контролния съвет (КС) и комисията по дисциплинарно производство (КДП) се опита да вмени някаква вина (дисциплинарно нарушение по чл. 32 от ЗКАИИП) на комисията по устава, избрана на ІХ-то Общо събрание (ОС) на КАБ, за „безрезултатната” му трета сесия и да изисква „виновните да възстановят изразходваните средства” за нейното провеждане.

Че третата сесия на Общото събрание на КАБ, която се проведе на 05.11.2011 г. – в деня на голямата архангелова задушница, не завърши с приемане на устав е неоспорим факт. Факт е обаче, че и дебатът по текстовете на предложения проект беше „задушен”! С много трикове и технологии от „добрата” управленска практика на това ръководство (вж и http://www.kab-sofia.bg/component/content/article/46-polezno/429-dni-na-dobrata-upravlenska-praktika-v-kab), собствената му регионална колегия и марионетните изказвания на дежурните клакьори. И отново спечели ирационалното. Спечели противопоставянето. Надявам се, че поне този път стана ясно, че това противопоставяне не се генерира от РК София-град.

Жалко е, когато интелигентни и претендиращи за обществена отговорност и ангажираност колеги се явяват на общо събрание (много често и на управителен съвет!?) абсолютно неподготвени по темите, които се разглеждат?! Жалко е, че тази им неподготвеност не ги възпира менторски да наставляват всички останали. И да стигат дори до искане да се забрани на членовете на комисията по устава да работят повече по нормативни текстове. Почти комично – като се има предвид, че мандатът на тази комисия изтече. Но се питам къде бяха тези ментори да поискат подобна забрана за авторите от КАБ, които през 2006-та  и 2009-та по конспиративен начин промениха основно философията на ЗКАИИП в ущърб на българските свободно проектиращи архитекти, на българската архитектура, на българското общество? И в интерес на други участници в инвестиционния процес – строители (най-вече оксиморонът строител-предприемач), брокери на недвижими имоти, търговци на строителни материали, държавни и общински администратори?

Жалко е, когато претендиращи за управленски капацитет колеги (във второто десетилетие на ХХІ-ви век и в демократична Европа!) демонстрират гаулайтерски манталитет и високомерно пренебрегват, не уважават и не зачитат решения на върховния орган на КАБ – Общото събрание. Заявявайки, че нищо – никога и никъде – не е зависело от масите, само будят подозрение, че Гюстав Льо Бон („Психология на тълпите”) им е дошъл в повече, а Фредерик Бастиа (примерно) не са и помирисвали... И че тъгуват по „сталиновата демокрация” – култовата фраза на взелия еднолично решение Сталин е „Ние тук с другарите обсъдихме и решихме...”.

Жалко е, когато претендиращи за демократично мислене колеги не са наясно какво означава гласуване „анблок” и кога се провежда то?! И каква е разликата между него и гласуване „по принцип”? И че, ако при гласуване „анблок”предложеният материал получи повече от необходимите по закон гласове (вкл. при задължителния кворум), то той се счита за приет. А ако не получи – тогава се преминава на гласуване на по-ниско ниво (гласуване по глави или текст по текст) до изчистване на спорните текстове. И ако знаещите представители на ръководството манипулират любимите си „маси”, то защо имаме юрист, на когото всички плащаме със собствените си парички? За да ни будалка със синонимните текстове „гласувалите” и „гласовете”?

Ето и аргументираният ми отговор до КДП във връзка с обвиненията на арх. Сачкова, подкрепен от повечето членове на комисията по устава:

Комисията по устава бе избрана от ІХ-то ОС за работа по време на това общо събрание, подчинена единствено на това общо събрание и единствено това общо събрание можеше да даде оценка и да взема решения относно нейната работа. Арх. Сачкова беше негов делегат и имаше както възможност, така и съответните права да повдигне обвинения и да изисква наказания в тази посока.

По силата на решенията на ІХ-то ОС и в съответствие с действащите нормативни документи изпълнителните органи (УС и ОР) не само можеха, но бяха и задължени да подпомагат работата на комисията.

Вместо това:

 1. Въпреки решението на ОС във Варна Уставът да бъде точка първа от дневния ред, с добре отработени манипулативни ходове и с активното участие на председателя на събранието, реалното разглеждане беше изместено в края на втория ден – в абсурдната ситуация на освободените хотелски стаи и при запалени автобусни двигатели. Нямаше как да стане и затова ОС реши да има трета сесия – на 01.10.2011 г. в гр. София. Както и проектът за устав да има юридическа обосновка. Което ще рече парично възнаграждение за юридически консултации и юридическо становище.
 2. Ако не беше логистичната подкрепа (зала за заседания на комисията и помощни технически средства и материали) на ръководството на РК София-град комисията нямаше да е в състояние въобще да работи. Изпълнителните органи (или съответните техни „ресорни” отговорници) проявиха абсолютна незаинтересованост.
 3. Възнаграждението за юридически консултации и юридическо становище за първия етап бе изплатено от РК София-град. Изпълнителните органи на КАБ отново бяха „неангажирани”.
 4. На докладната записка от комисията (придружена със съответните решение и протокол) до председателя на УС на КАБ (вх.№ ВК 310 / 03.08.2011г.) относно възнаграждение за юридически консултации и юридическо становище за втория етап няма отговор (дори и отрицателен!) до ден днешен?! А една от основните причини за натяквания конфликт на комисията с авторите на проектоустава беше именно, че последните настояваха за двойно увеличение на това възнаграждение с цел избраният юрист да присъства на всяко заседание на комисията. В този смисъл изпълнителните органи пречеха на работата на комисията!
 5. Не е ясно защо не беше спазено предложението, обещанието и призива на член на ОР – на страниците на Информационния бюлетин на КАБ (за списването на който се плаща с парите на всички членове на Камарата) да се проведе открит дебат по текстовете на устава? Защо беше публикувано единствено едно негативно, но и доста повърхностно мнение на друг член на ОР, а всички други изпратени становища и предложения бяха „отрязани”? Бюлетинът цензурира ли се?
 6. Изпълнителните органи (по-ниско стоящи от ОС!) си позволиха да променят решение на ОС, пренасрочвайки датата за третата сесия на ІХ-то ОС от 01.10.2011 на 05.11.2011 (голямата архангелова задушница - с прозрачната цел да присъстват по-малко делагати)! Тъй като ІХ-то ОС не е завършило, не е нито задължение, нито право на УС на КАБ да насрочва в едномесечен срок третата му сесия, датата и мястото за провеждане на която е определена от самото ОС. Задължението на УС (или на съответния „ресорен” отговорник) беше единствено да ангажира зала и в съответствие с това да уведоми делегатите за нея и началния час. Всички обяснения за този акт са, меко казано, неубедителни! (Чл. 32 от ЗКАИИП: „...виновното неизпълнение на задълженията по този закон, устава на съответната камара и професионалния кодекс, решенията на управителния съвет и общото събрание...”)
 7. Членовете на  изпълнителните органи, както и техните комисии, имаха възможност в обявените срокове или поне до края на м. август да подадат в комисията своите предложения, препоръки, становища. Дори да ги публикуват – за да има дебат и по тях, както и да бъдат отразени в текстовете на проекта! Изпращането на становища на 01.11.2011 може да има само една цел – да са спирачка за приемането на устава!
 8. Самата трета сесия започна с продължителни дебати по абсурдния казус за синонимните текстове в ЗКАИИП „гласувалите” и „гласовете”? Целта отново е да се губи време, да не се гледа уставът по същество и да се регламентира непостижимо необходимо мнозинство. Че ако законодателят е искал да каже „регистрираните делегати” или „имащите право на глас” то той щеше да го е казал! Още повече, че „имащи право на глас” са всички избрани делегати, но за да си подадат гласа (да гласуват) първо трябва да се регистрират, а след това и да присъстват в залата. Дори и последното се оказа недостатъчно!?!
 9. Регионалната колегия на ОР демонстративно разруши кворума на третата сесия очевидно със същата цел – да не се допуска приемането на устава!
 10. Арх. Владимир Милков с апломб обяви в залата, че по-голямата част от делегатите от Бургас, начело с председателя на РК Бургас бойкотират третата сесия на ОС – това как може да се квалифицира и каква може да е целта на такъв един акт?

В писмото си  арх. Сачкова засяга няколко теми (видно и от приложените материали), които намирам за несъстоятелни, защото:

 • Представянето (за публикуване) на окончателния материал на 03.09.2011 не е нарушение на решение на ОС, защото няма такова! Този материал можеше да бъде раздаден на самото събрание, защото с публикуването на 30.06.2011 на първоетапния текст комисията е изпълнила ангажиментите си в съответствие с действителното решение на ОС. 28-29.08.2011 са препоръчителни дати, които самата комисия си е определила. Закъснението от 4 дни (29 дни преди определената от ОС дата на третата сесия) е незначително в сравнение с „добрата управленска практика” на това ръководство при представяне и публикуване на подобни материали в двумандатния му период. Хубаво е да се знае, че  това ръководство не направи нищо да уведоми делегатите за променената от него дата; съобщението в сайта на Камарата се появи броени дни преди първи октомври по изричното настояване на председателя на комисията арх. Дамянов, а в телефонни разговори с колеги-делегати от страната на 29 и 30 септември (?!?) се установи, че те изобщо не знаят за променената дата!
 • След като ОС е приело да се работи по този вариант за устав, който по същество е нов, всички словесни упражнения за „изменения и допълнения” губят всякакъв смисъл.
 • Че тази комисия няма да работи по проекта за професионален кодекс докато не се приеме уставът беше заявено от нейния председател още във Варна. На комисията не е възложено да пише нов устав и нов професионален кодекс, а само „дообработка и юридическа обосновка”. Ако няма приет нов устав няма как да има и нов текст за професионален кодекс, т.е. няма какво да се дообработва и юридически обосновава на този етап. Още повече при проявеното нежелание от страна на ръководството на Камарата да осигури заплащане на юридическите консултации и становища въпреки, че от сметките на няколко регионални колегии по един скандален начин (само с решение на нямащото такива права ОР) са изтеглени суми (13365,10 лв от сметката на РК София-град)  „...за финансиране на дейността на КС, КДП, Експертната комисия, както и комисии и работни групи, съставени от Общото събрание...”!?! Комисията пое ангажимент да работи безвъзмездно, без възнаграждение. Но не и да заплаща такова на привлечени специалисти!
 • Внушението с текста от писмото „За някои членове от комисията това не е първо подобно нарушение”, както и с приложения протокол на комисията по решенията от VІІІ-то ОС от 2010, визирайки тогава избраната комисия за изработване на проект за нов Закон за архитектурата (Закон за Камара на архитектите), че арх. Вл. Дамянов и арх. Светломир Никодимов системно са „нарушители” е скандално. Първо, защото в двете комисии има и други повтарящи се имена. И второ, защото за (не)работата на комисията по Закона виновно е ръководството на Камарата (или съответният „ресорен” отговорник), което трябваше да събере избраните членове за да си изберат ръководство, да си съставят план за работа и т.н., да обезпечи комисията логистично – осигуряване на зала за заседания, технически средства, материали, бюджет. Затова Камарата има изпълнителни органи! Нали не си представяте, че избраните 7-8 членове ще бъдат озарени в един и същи ден, в един и същи час и на едно и също място да се съберат и да започнат да работят?
 • Само въпрос: някой носи ли материална отговорност, че за общото събрание във Варна са похарчени пари на Камарата като за две-три общи събрания в София (видно и от публикация по темата на http://www.kab-sofia.bg/component/content/article/46-polezno/525-eho-ot-tretiya-qsezonq-na-obshtoto-sabranie-na-kab)? А за предишните години?

Да, съществува хипотеза, че проектът за устав е негоден и затова не е приет от ОС. И „некадърниците” трябва да бъдат наказани. Какво да кажем тогава за авторите на и одобрилите ги досегашни три или четири проекта, последните два от които получиха заедно по-малко от половината от гласовете?

Факт е, че третата сесия на ОС беше безрезултатна. Но видно от горните аргументи основната вина за това носи ръководството на Камарата и регионалната колегия на ОР (чл. 34, ал. 1, т. 1 от действащия устав)!

А иначе, проектът си е много добър, получи множество добри оценки от колеги и специалисти и годността му щеше да стане ясна ако не беше осуетено гледането му по същество!

Писмото на арх. Янка Сачкова е, меко казано, възмутително! Излиза, че когато се работи за Камарата добросъвестно, всеотдайно, безкористно и безвъзмездно; когато се работи по-най-трудния, но единствено правилен за една демократична формация (дали Камарата е наистина такава?) начин – напълно прозрачно, с публикуване на всички предложения и становища, подробни протоколи и достъп до звуковите записи от заседанията – това е осъдително и виновно поведение.

Нека припомня, че през 2008 г. РК София-град предложи проект за изменение и допълнение на устава, който беше приет от Съвета на РК София-град, публикуван на нейния сайт и изпратен до централата на КАБ за публикуване и запознаване на регионалните колегии с текста 45 дни преди общото събрание в Боровец! А на него именно арх. Сачкова предложи да се отложи гледането на този проект с много странни мотиви, единият от които беше, че делегатите не са запознати с текстовете. (?!?)

Истината е, че това ръководство се отнася твърде фриволно със законови и уставни норми и с решения на върховния орган на КАБ – ОС. Пореден акт в тази посока е решението на УС да насрочи отчетно-изборното събрание повече от месец след изтичането на законово определения му четиригодишен мандат!?

И не им е за първи път!

04.01.2012 г.
арх. Светломир Никодимов

Приложение
 

Коментари  

 
#1 Валентина Василева Василева 2012-04-19 02:19
БРАВО!
НО КАКВО ОТ ТОВА?
КОЛКО ЛИ Е ДОВОЛЕН ЙОСИФ ВИСАРИОНОВИЧ
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions