КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Новото лице на Ларгото – културен и арт център на София

Събота, 15 Септември 2012 18:19

Като дом на два етажа обновената пешеходна зона ще се интегрира с разкритите археологически останки от Сердика-Средец

Културният комплекс осигурява условия за свободни хоризонтални и вертикални пешеходни комуникационни връзки с всички съседни, изградени или изграждащи се структури, като: съществуващият подлез с Източната порта на „Сердика“; централният подлез с храма на „Света Петка Самарджийска“; източният вестибюл на Метростанция 7-І - „Сердика“; северният и южен вестибюли на Метростанция 8-ІІ; всички изходи и връзки с горните площадни нива.
Уникалното на София е, че съществува от няколко хиляди години, но центърът й винаги е бил на едно и също място. Това е тъкмо пл. "Независимост", или Ларгото – пространството между сградите на президентството, Министерския съвет и бившия Партиен дом. В контекста на разкритата археологическа среда на Сердика-Средец тази централна територия вече показва новото лице на София  пред света – един град с вековна история и култура и в същото време – модерна и красива европейска столица.
Площадът е неузнаваем - с жълти плочки, красиви каменни пейки за почивка, току-що посадени дръвчета, ефектно осветление. "Това вече е територия за хората и за изкуството", обяви столичният кмет Йорданка Фандъкова. Откриването на обновената пешеходна зона на Ларгото съвпадна с официалното пускане на втория лъч на софийското метро на 31 август, а дни по-рано там се състоя първото културно събитие – фестивалът "София диша".

Проект "Антична Сердика"
Благоустройството на пл. "Независимост" е първият завършен етап от мащабния проект за изграждане на Античен културно-комуникационен комплекс "Сердика", чиято реализация е резултат от съвместните усилия на Столичната община, "Метрополитен" ЕАД и Министерството на културата, за съхраняване на място (in situ) на откритата археология при строежа на метростанция "Сердика II", в пресечната точка на първия и втория метродиаметър. Стартът беше даден преди година със спечелените близо 16 млн. лв. по ОП "Регионално развитие".
"В устройствената световна практика реализацията на големи градски инфраструктурни обекти се ползва като благоприятен повод за разкриване и експониране на археологически структури и за интегрирането им в съвременната тъкан на градовете", посочват авторите на проекта арх. Славей Гълъбов, арх. Васил Китов и арх. Красен Андреев.
До края на 2013 г. се предвижда да се осъществи пълната интеграция на разкритите останки от антична Сердика, Средновековието и възрожденския период в общо подземно пешеходно пространство от 19 000 кв.м, което е функционално и пространствено обвързано с площадното ниво на Ларгото - като дом на два етажа.

Първи етап: Новоизградената пешеходна зона на Ларгото с площ 8500 кв.м
обхваща територията, разположена над пресичането на конструкциите на метродиаметри І и ІІ – горното площадно ниво, ограничено от сградите на Министерския съвет и ЦУМ на север, сградите на президентството и хотел "Шератон" на юг, сградата на бившия Партиен дом на изток и пространството на съществуващия подлез с храма на "Св. Петка Самарджийска" на запад.
Настилката на Ларгото е изпълнена с клинкерен паваж и гранитни плочи, които маркират местоположението на главната антична улица Декуманус максимус, свързваща източната и западна порта на Сердика. Стълби водят към автентичната част на подземното ниво, където са разкрити плочи от улицата. На съвременното горно ниво са изградени 8 мозайки с размери 8 на 8 м от цветен клинкер, наподобяващи римските оригинали.
Свързването на площада с археологическото ниво е чрез отвор с приблизителни размери 16 м ширина и 65 м дължина, който по проект се предвижда да бъде покрит с остъклено куполно покритие, носено от лека метална конструкция.
Цялостното благоустрояване на площадното ниво включва и оформяне с каменни облицовки и метални парапети на три основни елемента: бордовете на отвора над археологическото ниво,  стълбата към Декумануса, и на отвора над централния подлез с храма "Св. Петка Самарджийска". Главният изпълнител "Главболгарстрой" реализира първия етап за срок от шест месеца.

Втори етап: Археологическо ниво под Ларгото и под бул. "Мария Луиза" с площ 8000 кв.м
Проектът за втория етап предвижда устройването на разкритите археологически структури като комплекс за провеждане на съвременни културни събития, разположен сред консервирана, реставрирана и експонирана автентична археологическа среда, коментира арх. Славей Гълъбов.
В зоната на площад "Независимост" (под Ларгото) се предлага частично реставриране на локализираните археологически структури. Внимание се обръща на консервацията на секторите със запазени подови настилки. На разкрития сектор от Декуманус максимус ще се възстановят надлъжният и напречният профил и тротоара към улицата в южна посока, както и анастилоза и реконструкция на пиедесталите, които са носели колонния ред по фронта на Декумануса. Предвижда се реинтегриране на настилка, направена по съществуващ образец в сектора между източната порта и разкрития сектор от Декумануса. Освен зони на експонираната археология в частта под Ларгото ще се обособят още: зона за музейно експониране на демонтираните при разкопките под "Мария Луиза" останки от църква (източна олтарна стена) и фрагмент от хан от средновековния период; сектори за лапидарни експозиции на привнесени от други части на града артефакти от античната епоха; зони за отдих и наблюдение на археологическите експозиции с кафе-пунктове; пространство за провеждане на сценични дейности; зони за представяне на изложби на визуалните изкуства – скулптура, живопис, графика, инсталации; зони за експониране на колекционерски сбирки и др.;  локализирани зони за арт галерии и книжарница; комуникационни площи; пунктове за административно-техническо управление на комплекса и информационно-туристическо обслужване на посетители.
Археологическото пространство под бул. "Мария Луиза" ще има музеен характер. Проектантите предлагат два екскурзоводни маршрута. Първият дава възможност за запознаване като цяло с консервираната, частично реставрирана и експонирана археология. Пасарелките и рампите в по-голямата си част са метални решетъчни, а на отделни места, където трябва да бъде акцентирано вниманието на посетителите, пасарелките са със стъклен под. Вторият маршрут е допълващ, позволяващ по-детайлно запознаване с някои археологически останки.
Предвижда се цялостна консервация на всички проучени и съхранени археологически останки. Особено внимание ще бъде обърнато на запазените и документирани декоративни елементи (мозайки), като проектът предвижда запазването им in situ, а консервацията и реставрацията ще се извърши по художествен проект, изготвен от художници реставратори. Предвижда се консервация на секторите със запазена оригинална настилка на античните улици, а в частите от улиците, където настилката не е запазена – реинтеграция на такава по съществуващ образец.

Последният трети етап: Откритата археологическа зона между бул. "Мария Луиза" и ЦУМ
В този сектор се предвижда експониране на разкритите археологически структури в естествения им вид. Предвижда се гъвкаво решение за бъдещата връзка между него и археологическото ниво под бул. "Мария Луиза".
Остъкленото покритие на отвора над археологическото ниво на пл. „Независимост“ ще бъде монтирано с цел от една страна да предпази археологическите структури от преките атмосферни влияния, а от друга - да осигури приемлив климатичен режим за осигуряване на целогодишната работа на културния комплекс.
Свързването на площада с подземното археологическо ниво е чрез отвор с приблизителни размери 16 м ширина и 65 м дължина, който по проект се предвижда да бъде покрит с остъклено куполно покритие, носено от лека метална конструкция.
Предвижда се консервация на секторите със запазени подови настилки. На разкрития сектор от главната улица Декуманус максимус ще се възстанови надлъжния и напречен профил, и тротоара към улицата в южна посока, както и анастилоза и реконструкция на пиедесталите, които са носели колонният ред по фронта на декумануса.

Арх. Славей Гълъбов, арх. Васил Китов, арх. Красен Андреев:
Това е най-представителната част от античния град и същевременно "сърцето на сърцето" на съвременния град


С реализацията на античния куртурно-комуникационен комплекс "Сердика" към центъра на София ще се добави нова, значителна по размерите си площ, с подчертан исторически и атрактивен характер, центърът на града ще придобие нов образ, ще се реализира сериозна операция със силно историко-познавателен ефект, ще се покаже съвременно отношение към богатите исторически напластявания и паметта на града. Но най-голямата надежда на проекта е, че като обедини в пространствен "микс" история и настояще, ще създаде и условия за свързване на минало и съвремие в съзнанието на бъдещия гражданин на София и така да разшири и осмисли контекста на неговото битие.
Като най-представителна част от античния град и същевременно "сърцето на сърцето" на съвременния град считаме за целесъобразно да бъде изработен един подробен макет в обхвата на цялата операция – площад "Независимост" и бул. "Мария Луиза". Тази операция ще даде образа на центъра на града ни за дълъг период в бъдеще, и вероятно е коректно реализацията на проекта за експониране на археологията да бъде извършено след широко обществено обсъждане.


Обект: Античен културно-комуникационен комплекс "Сердика"
Местонахождение           София – главен градски център
Финансиране    ОП "Регионално развитие"
Одобрен бюджет             15 801 989 лв.
Бенефициент     Министерството на културата
Възложител проект        Министерството на културата, Столичната община - "Метрополитен" ЕАД
Проектант: АБ САРХ с водещи архитекти: арх. Славей Гълъбов, арх. Красен Андреев, арх. Васил Китов, и екип: арх. Боряна Китова, арх. Данчо Ракиловски, инж. Кристиян Панчев
Изпълнител I-ви етап     "Главболгарстрой" АД 
Консултант         "Инвест консултинг" ДЗЗД - Пловдив

"Главболгарстрой" АД – главен изпълнител на пешеходната зона на Ларгото:
Червен гранит маркира трасето на Декумануса


Площадното пространство е настелено с жълти керамични павета, обработени против пързаляне, даващи препратка с жълтите павета на съвременна София.
Маркирането на трасето на главната антична улица "Декуманус Максимус" на пешеходната зона на Ларгото, е направено с подходяща настилка от червен гранит. Плочите са подредени в два реда по четири, което дава представа за големите квадри, от които е била направена оригиналната настилка.
Настилката върви по трасето, като постепенно се разпада при доближаването на подлезите на самостоятелни "плочи" , докато изчезне в долното ниво, където са остатъците от истинския "Декуманус".
Трасето на "Декумануса" е подчертано и с малки осветителни тела, вградени в настилката в ивица павета 10 см, окантваща го от страната на ЦУМ и Министерския  съвет. Лампичките са разположени през 1 метър, като постепенно се разреждат  през 1.5м, 2.0м, 2.5м, 3.0м и т.н.  към разпадането на настилката. 
Монтирани са и високи осветителни тела , между които по протежението на "Декумануса" са поставени саскии във вид на пресечена пирамида, даващи контакт с другите саксии пред Президентството.
Оформените декоративни мозайки са изпълнени от керамични павета, в шест разцветки, което дава възможност за екзотично решение на входа на античния център в стил с оригиналните римски мозайки на античното ниво.
Пространството за социални контакти  е съсредоточено от двете страни около трасето на "Декумануса". Едната зона, към Министерския съвет, е решена с модулни пейки, чието трасе наподобява "Меандър", в който през 4.35 м са засадени Кълбовидни акации.
Друтата зона е към похода при купола за влизане на подземното ниво. Тук е развит ансамбъл от 8 "П"образни структури от керамични мозайки в растер през осем метра, всяка маркирана с модулни пейки и с кълбовидна акация.

Източник: stroitelstvo.info
 
Copyright © 2021 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions