КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Съобщения
КАБ НАГРАДИ НАЙ-ДОБРИТЕ ДИПЛОМАНТИ НА УАСГ ЗА 2022
Петък, 29 Април 2022 14:23
1

Камарата на архитектите в България (КАБ) отличи най-добрите дипломни проекти от випуск 2022 на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Церемонията по дипломиране на студентите по архитектура и урбанизъм се състоя на 28 април в аула “Максима”. Постерите на отличените дипломни проекти са в изложбената зала на УАСГ до 20 май.

1

 

 

 

2

 

5Председателят на Регионална колегия София-град към Камарата на Архитектите в България арх. Васил Василев поздрави дипломантите с думите “От днес вие вече официално сте архитекти и наши колеги. От името на най-голямата регионална колегия на КАБ – София-град, ви поздравям по повод успешното завършване и навлизане в професионалните среди, като ви желая творчески успехи, силен характер, гъвкавост и желание за развитие”.

След тези думи той връчи четири награди за дипломни проекти на Цветелина Стефанова (първа награда), Ивелина Василева (втора награда), Елеонора Димитрова (трета награда) и Христина Апостолова (поощрителна награда).

67

Председателят на КАБ арх. Владимир Милков се обърна към дипломантите с думите “Архитектурната професия е колкото приятна, толкова и трудна, защото носи огромна отговорност към обществото. Като архитекти ние сме длъжни да създаваме красиви и енергоефективни сгради, устойчива и хармонична среда за живот. УАСГ вече е вдигнал летвата високо и вие трябва да продължите да я защитавате в практиката. За да придобиете пълна проектантска правоспособност трябва да работите 4 години на самостоятелна практика или 2 години в проектантско бюро. Моят съвет е да се ориентирате към проектантските бюра, където колегите ще ви дадат много знания и ще придобиете опит”.

12

 
21-во Общо събрание на Камара на Архитектите в България - 15 и 16 април 2022
Вторник, 12 Април 2022 14:52
podium
 podium

Уважаеми колеги,

Общото събрание на Камара на Архитектите в България, ще се проведе на 15-16 април 2022 г. в хотел Маринела.

Повече информация ще намерите на следния линк: https://kab.bg/vsichki_novini/камарата-на-архитектите-в-българия-от/

 

 
Обява за работа от район Младост
Сряда, 06 Април 2022 11:37
logo-1-e1626955587669

Столична община – Район „Младост“ търси да назначи служител в отдел „Устройство на територията и кадастър“

Свободната позиция в отдел „Устройство на територията и кадастър“е за старши експерт. Минимални изисквания за заемане на длъжността са образователна степен – „Магистър“ със специалност „Архитектура“. Назначението е по трудово правоотношение. Допълнителни изисквания са компютърна грамотност и желание за работа в екип.

Необходимите документи за кандидатстване са заявление до Кмета на Район „Младост“ с посочен имейл и телефон за контакт, автобиография, копие от диплома за завършено образование, копие от документ доказващ професионалния опит (когато има такъв).

Срокът за кандидатстване е до 14 дни от публикуване на обявата. Заявленията следва да бъдат внесени в деловодството на Столична община – Район „Младост“, гр. София, ж.к. „Младост“ 3, бул. „Свето Преображение“ №1.

За повече информация в отдел „Човешки ресурси“ на  тел. 02/ 90 67 613 - https://mladost.bg

 
Снимки от 21-во Общо събрание на РК София-град към КАБ
Вторник, 05 Април 2022 14:08
Chelna stranica OS
 

На 26-ти Март 2022г. в зала на София Ивент Център се проведе 21-вото Общо събрание на Регионална колегия София-град към Камарата на Архитектите в България. Показваме снимки от събитието.

Благодарим на присъствалите!

 

DSC09568

 

DSC09576

 

 

DSC09580
DSC09538DSC09539

 

 

 

DSC09550

 

 

DSC09540

 

DSC09553

 

 

 

DSC09541

 

DSC09542

 

DSC09543

 

DSC09549

 

 

 

DSC09547

 
Нови електронни услуги, извършвани от Дирекция „Териториално планиране“
Вторник, 22 Март 2022 12:27

 

eupic 1

eupic 1

За улеснение на потребителите на административни услуги, Направление „Архитектура и градоустройство“ разработи възможността за електронно заявяване на 17 броя административни услуги, свързани с разрешаването на устройствена процедура и  одобряването на подробен устройствен план.
Процеса по заявяване е лесен и се състои от няколко стъпки. Повече можете да видите във видеото: https://www.youtube.com/watch?v=T99jpdEsL_c

 
Покана за Общо събрание на РК София-град към КАБ - 2022г
Петък, 11 Март 2022 13:42
AGM 1

Уважаеми колеги,

Във връзка решение на Управителен съвет за провеждане на XXI-во редовно Общо събрание на Камарата на архитектите в България (КАБ) на 15 и 16 април 2022 г. от 9:00 ч. в хотел „Маринела“, гр.София,

Съветът и Ръководството на Колегията Ви кани на Общи събрания на Архитектурните колегии и Общо отчетно събрание на Регионална колегия София-град, които ще се проведат присъствено на 26 март 2022г., в София Ивент Център, ет.3, мол Парадайс център, с начален час от 08:30 ч,  и следния:

ДНЕВЕН РЕД

Провеждане на събрания на Архитектурните колегии и избор на делегати за ОС на РК София-град на 26.03.2022г. и ОС на КАБ на 15.04.-16.04.2022г.

1. Отчет за дейността на Съвета и финансов отчет за 2021г. Приемане на отчета.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета. Проект за решение: ОС на РК София-град освобождава от отговорност членовете на Съвета за дейността им през 2020-2021г.
3. Приемане на бюджетна рамка за 2022г.
4. Обсъждане на кандидатури за председател и членове на Комисия по дисциплинарно производство за мандат 2022-2025.
5. Предложения за изменения и допълнения на Устава на КАБ.
5.1.Мандатност на членовете на Съветите на РК и органите на управление в КАБ
5.2.Промяна на годишната вноска
5.3.Намаляване на броя на делегатите
6. Приоритети на РК София-град за 2022г. – дискусия, предложения.
7. Приемане на решения на Общото събрание.

Събранията ще бъдат проведени при спазване на всички противоепидемични мерки – 50 % заетост на залите, дистанция между присъстващите, осигуряване на маски и дезинфектанти.

Молим, от Ваша страна, да ни изпратите обратна връзка дали ще може да присъствате на съответната дата на събранието. Ако няма да имате възможност, а желаете да сте делегат на Общото събрание на КАБ през месец април, се свържете с нас на 0888 301 413 за попълване на декларация.

Очаквайте допълнително материали за събранията.

*На kab.bg в регистър/членове на КАБ, може да проверите в коя Архитектурна колегия сте, ако не сте сигурни.

От Ръководството на РК София-град

РЕГЛАМЕНТ

НА ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ НА АРХИТЕКТУРНИТЕ КОЛЕГИИ И

НА XXIто ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА РК СОФИЯ-ГРАД КЪМ КАБ

 26.03.2022г.

1. Общото събрание е редовно, ако присъстват 2/3 от делегатите. При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно, независимо от броя на присъстващите делегати. Общото събрание се води от Председателя на Съвета на РК, а в негово отсъствие - от негов заместник. Водещият заседанието дава и отнема думата за изказвания.

2. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство –  гласували със „за” повече от половината от гласувалите.

3. Изказвания по конкретен въпрос по същество – еднократно  3 минути. Изказванията се правят по реда на заявяване.

4. Реплики и допълнения по конкретен въпрос по същество – еднократно 2 минути. Изказванията се правят по реда на заявяване.

5. Процедурни предложения – 1 минута. Процедурните предложения се гласуват след постъпването им с явно гласуване с обикновено мнозинство.

6. Не се допускат изказвания и предложения извън разглежданата в момента точка на дневния ред.

7. Предложенията за решения на ОС се формулират задължително писмено и се завеждат по реда на тяхното постъпване преди устното изказване на Председателя на Комисията по решенията на ОС.

8. Право на глас имат само редовно избрани делегати от Общите събрания на съответните Aрхитектурни колегии.

9. Явното гласуване се извършва с делегатска карта, а при необходимост да се проведе избор, се прави тайно гласуване с бюлетина срещу подпис.

ПОЯСНЕНИЕ ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ  (в съответствие на чл.7, ал.3; чл.13, ал.1, т.5; чл.25; чл.27, ал.1-2 и чл.40, ал.1-2 от Устава на КАБ)

а. За делегати на Общото събрание на КАБ се избират един на всеки 10 члена на Aрхитектурната колегия, притежаващи пълна проектантска правоспособност (ППП), и по чл.230 от ЗУТ.

б. За делегати на Общото събрание на РК София-град се избират един на всеки 5 члена на Aрхитектурната колегия, притежаващи пълна проектантска правоспособност (ППП), и по чл.230 от ЗУТ.

в. Заплатилите само 84лв. за текущата година и членовете с ограничена проектантска правоспособност, могат да участват в Общите събрания на Aрхитектурните колегии, без право да бъдат избирани за делегати на ОС на РК София-град и ОС на КАБ.

Programa

 

 

 

 

 
17 броя нови електронни услуги от НАГ
Сряда, 02 Март 2022 11:01
eupic 1

eupic 1

За улеснение на потребителите на административни услуги, Направление „Архитектура и градоустройство“ разработи възможността за електронно заявяване на 16 броя административни услуги, свързани с разрешаването на устройствена процедура и одобряването на подробен устройствен план.

Процеса по заявяване е лесен и се състои от няколко стъпки.

За да заявите електронна услуга, чрез портала на Направление „Архитектура и градоустройство“ е необходимо само:
- да създадете потребителски профил в портала на НАГ
- да притежавате квалифициран електронен подпис
- да имате инсталиран BISS, за да можете да валидирате заявлението

BISS (Browser Independent Signing Service) е софтуер за подписване с електронен подпис при извършване на операции в Интернет браузъра. B-Trust BISS осигурява работата с удостоверения за КЕП на всички популярни браузъри от поддържаните операционни системи.
Можете да изтеглите софтуера напълно безплатно от тук: Услуга за подписване B-Trust BISS (borica.bg).
Инструкции за работа с B-Trust BISS можете да изтеглите от ТУК
Създаването на потребителски профил е лесно и отнема само няколко минути. Как да го направите можете да видите на следния линк: https://nag.sofia.bg/Pages/Render/968

Основните предимства при електронното заявяване на устройствени процедури и заявления за одобряване на ПУП за потребителите на услуги са следните:
На първо място отпадането на необходимостта от посещаване на деловодството на НАГ и удобството от пестене на ценно време на потребителя.
Второто предимство е свързано със спазването на срока при изпълнение на административната услуга. Когато Вие подавате документите си електронно, отговорният експерт създава електронен съгласувателен лист и насочва преписката едновременно към всички участници в процеса по съгласуване. Всички експерти, които имат отношение по движението на преписката имат достъп до всички приложени документи към заявлението, като изготвят своето становище чрез електронен съгласувателен лист. По този начин, информацията достига по-бързо до отговорният експерт, който оформя административният акт/документа и го насочва чрез системата за съгласуване/издаване. В случай на необходимост от предоставяне на допълнителни документи по преписката, Вие ще бъдете уведомени по електронен път.
Всички услуги, които са достъпни, като възможност за заявяване по електронен път, можете да откриете на следния линк, като изберете опция „Заяви“: https://nag.sofia.bg/Services/ServicesForOffice/1

Пълен списък на услугите - 17 броя

table 1

 
ГОДИШНИ НАГРАДИ DIBLA DESIGN AWARDS 2021
Четвъртък, 30 Декември 2021 16:49
Banner-1200x557-01122021-01 1
Banner-1200x557-01122021-01 1

ГОДИШНИ НАГРАДИ DIBLA DESIGN AWARDS 2021

Заповядайте на церемониято по награждаването на 03.02.2022г.

Включете се с проект до 10.01.2022г.

Професионалната платформа за интериорен дизайн и архитектура - Dibla обяви старта на Годишните награди Dibla Design Awards 2021! Тази година кандидатстването е изцяло обновено и процесът отнема броени минути. Всеки, който желае да гледа церемонията на живо, при спазени всички противоепидемични мерки, е добре дошъл на 03 февруари 2022г. от 19:00 часа в IEC - Интер Експо Център, в двойно по-голям мащаб, паралелно със специализираните бизнес изложения SIHRE 2020 и #Retail Show. Подробности за формата и условията за участие можете да намерите на dibla.com.

DIBLA DESIGN AWARDS е церемонията, която събира на едно място най-изявените интериорни дизайнери в страната. Гаранция за високото ниво на съревнованието е съставът на авторитетното международно жури от 16 души, което за шеста година ще връчи и най-престижната награда в бранша – Дизайнер на годината. Събитието показва последните тенденции в света на интериорния дизайн, като същевременно дава възможност на инвеститорите в най-добрите проекти да покажат резултатите, постигнати с помощта на специалистите. 

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ

крайният срок за регистрация е до 10 януари 2022г.

ЗА БИЛЕТИ ЗА ЦЕРЕМОНИЯТА СЛЕДЕТЕ DIBLA.COM ПРЕЗ ЯНУАРИ

Ежегодно екипът на Dibla се стреми да надгражда платформата и затова тази година за първи път кандидатстването ще бъде по-лесно от всякога. Генералният ъпдейт, който платформата претърпя, дава възможност на кандидатите директно през профила си в dibla.com да отбелязват проектитете, с които желаят да участвате в Dibla Design Awards. Могат да добавят нови проекти или да кандидатстват с вече публикувани. Тази година за първи път Dibla съвместно с една от водещите италиански компании за специализирано оборудване за фризьорския и бръснарския сектор, излъчва категория за Млади таланти до 25 годишна възраст. В официалната церемония Dibla Design Awards ще бъдат излъчени един победител и двама подгласника, за които е подготвен награден фонд от 7 500 лв. Чрез тази възможност младите специалисти могат да покажат таланта си и да се докажат пред световна аудитория.

ОСНОВНИТЕ КАТЕГОРИИ В DIBLA DESIGN AWARDS СА:

ДИЗАЙНЕР НА ГОДИНАТА | най-престижното отличие в бранша

ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРИОР | наградата във всяка от 8-те под-категории носи допълнително реноме на обекта, провокира интереса на клиентите и отличава мястото от конкурентните му, гарант е за стил и актуалност

ЖИЛИЩЕН ИНТЕРИОР | частните интериори са видими за много малка група от хора, но често демонстрират високите умения на проектанта

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОФИЛ В DIBLA | присъжда се на профила в dibla.com с най-голяма активност и популярност сред над 40 000 потребители месечно на платформата

МЛАД ТАЛАНТ ДО 25 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ | отличава потенциала на млади специалисти и им предоставя възможност за внедряване на български проекти в реалния световен пазар

 
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
Петък, 24 Декември 2021 10:13
images-stories-card0-425x779

Уважаеми колеги,

Светли Коледни и Новогодишни празници!

Бъдете здрави, щастливи и благословени.

Нека Новата година Ви донесе много 

професионални успехи и лични постижения.

 

От Съвета на РК София-град към КАБ

и арх. Васил Василев

card0
 
Заплащане на годишен внос за 2022г.
Петък, 03 Декември 2021 15:50
плащане-на-членски-внос

Уважаеми колеги, 

Напомняме Ви, че крайният срок за заплащане на членски внос и такси за правоспособност за 2022г. е до 20 декември 2021 г.
Общата дължима сума за всеки член е:
- за ППП - 240 лв.  (84лв. за членство + 156 лв. за пълна проектантска правоспособност), или
- за ОПП - 180 лв. (84лв. за членство + 96 лв. за ограничена проектантска правоспособност).

ВАЖНО: През 2022г. удостоверенията ще се получават само в електронен вид и ще се свалят от профилите Ви в kab.bg. 

С оглед пандемията и да се опазим всички здрави, моля платете по банков път.

Поради наличие на случаи при заплащане по банков път, при които не пише за кого е предназначен превода (различен Вносител), Ви молим на Основание за внасяне да се вписва името на архитекта и регистрационния му номер в КАБ.
Бланка за платежно нареждане можете да свалите директно от 
https://kab.bg/plashtania/ - Вносна бележка София-град. Няма нужда да ни изпращате документ, че сте заплатили, тъй като получаваме банкови извлечения.
Важно е да знаете, че:
Ако платите само вноска за членство (84 лв.) ще трябва да върнете печата си за съхранение в офиса на РК след януари месец. При последвала необходимост от придобиване на правоспособност през 2022г. е необходимо да доплатите 156лв.  за ППП или 96лв. за ОПП, независимо от датата на плащане.
При заплащане на членски внос след крайния срок (20/12/2021) ще се събират възстановителни вноски по банков път в размер от 68 лв (18лв + 50лв).
Във връзка оптимизиране на обслужването, техническите лица на колегията се обръщат с апел да не чакате последния момент за плащане!

Банковата сметка на РК София-град може да намерите и на този сайт в раздел контакти.


С уважение,
Ръководството на КАБ

 
Още статии...


Страница 8 от 61
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions