КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА РК СОФИЯ-ГРАД от 27.03.2010г.

Петък, 16 Април 2010 10:00

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА КАБ

 ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ

 СОФИЯ – ГРАД КЪМ  КАБ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27. 03. 2010 г.

 

  1.Предложенията за промени в Устава на КАБ да не бъдат приемани от предстоящото Общо събрание на 30.04. – 01.05. 2010г.

  2. Р.К. София-град  да запази структурата си, като бъде представена в Управителния съвет със съществуващите шест Архитектурни колегии.

  3. В бъдещ редуциран Управителен съвет, Софйиската колегия да бъде представена пропорционално.

  4. Минималният брой членове, необходими за създаване на регионална колегия е 7 члена, а максималният -  2000.

  5. Да се създаде Регионална архитектурна колегия на ландшафтните архитекти.

  6. Да се предвиди за ландшафтните архитекти  представителство в комисиите на УС на КАБ на квотен принцип, спрямо броя на членовете.

  7. Чл. 5, т. 14 от проектоустава да получи следния вид: “Създава звено за продължаващо обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация”.

 

   В хода на разискванията бяха направени и следните предложения към проекта за Устав, които не бяха подложени на гласуване.

 

 1. Чл. 6, ал. 2 “Орган по признаване на професионална квалификация и компетентен орган за удостоверяване на призната професионална квалификация за професия архитект е Председателят на Камарата”  - да отпадне, защото е законова разпоредба, а не предмет на Устава и се подразбира от ал.1.

  2. Чл. 30, ал. 3, изречение първо да добие следната редакция  “Извънредни общи събрания се свикват от Управителния съвет по негова инициатива или по писмено искане най-малко от една десета от членовете на Камарата”.

  3. От вариантите на чл. 33, ал. 2 да се обсъждат тези, които предвиждат най-малоброен управителен съвет.

  4. Длъжността Главен секретар, ако въобще е необходима, да бъде изборна, с мандата на Управителния съвет.

  5. Предложенията за промени в Устава да бъдат придружени с мотиви.

  6. Предлага на ОС на КАБ да разгледа разумните предложения за промени в Устава, направени от работната група на РК София-град и депозирани официално на УС на КАБ на 12.02.2010г.

 

        Предложения по проекта за изменение на професионалния кодекс не постъпиха.

 

        Комисия по предложения за промени в Устава и Професионалния кодекс на КАБ:

 

Председател: арх. Калин Костурски    (п)

 

Членове: архитектите Владимир Дамянов, (п)          Юлиян Македонски, (п)

 

Валентина Василева,    (п)                                             Габриела Колева, (п)

 

Веселин Дуковски,   (п)                           юрист Маргарита Светославова.(п)

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions