КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Сряда, 14 Март 2012 20:10

Уважаеми делегати,

Ръководството на Регионална колегия София-град Ви уведомява, че Общото отчетно-изборно събрание на РК София-град ще се състои на 17 март 2012г. (събота) от 10.00 ч. в аула "Максима" на УАСГ.

Регистрацията ще се извърши от 09.00 до 10.00 часа.

Присъствието Ви е необходимо за взeмане на решения, касаещи колегията.

 

 

 

арх. Данчо Данчев
/Председател/

 

П Р О Г Р А М А

17.03.2012 г.,(събота),  начален час 10:00 часа
АУЛА МАКСИМА – УАСГ
Бул. Хр. Смирненски № 1
Начален час за регистрация на делегатите  9:00 ч. във фоайето пред залата

Председател на събранието: арх. Данчо Данчев
Секретари на събранието: арх. Здравка Стоянова, арх. Тодор Личев

 

9:00 – 9:45               

Регистрация на делегатите за ОС на РК София-град  (фоайе пред Аулата)

9:45 - 10:00

Доклад на  комисия по преброяване

10:00-10:15     

Откриване  на Общото  събрание
10:15 – 10:30

Приемане на Дневен ред на Общото събрание. Избор на работни органи и регламент за провеждане на Общото събрание    (явно гласуване)

10:30 – 11:30
Отчетен доклад за дейността  на Съвета на РК София – град за периода  април 2008 – април 2012 г., отчет за изпълнение на бюджет 2011 г.
и  проект за бюджет 2012 г. – докладват арх. Д. Данчев, арх. В Георгиева
11:30 – 12:00

Обсъждане на отчета на Съвета, отчета за изпълнение на бюджет 2011 г.  и проекта за бюджет 2012 г.

12:00 - 12:15

Приемане на отчета на Съвета на РК, отчета за изпълнение на бюджет 2011 г. и бюджет 2012 г. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета (явно гласуване).

12:15 - 12:45

Избор на Председател и членове на Съвета на РК за период от четири години (тайно гласуване)

12:45 – 13:15

Почивка (кафе, сандвичи, минерална вода)

13:15 – 13:45

Гласуване

13:45 – 14:15

Доклад на комисия по проекторешения на ОС.

14:15 – 15:30

Разисквания и приемане на решения за ОС на КАБ Докладва Председателят на Комисия по решения на ОС (явно гласуване)

15:30 – 16:30

Разни

16:30 – 17:00

Обявяване на резултатите от гласуването

17:00

Закриване на ОС на РК София – град  -  коктейл за делегатите и гостите

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1.   Отчетен доклад   за дейността на Съвета на РК София-град  за периода 2008 г. -  2012 г. Финансов отчет  за изпълнение на бюджета за  2011 г.  Проект за бюджет за 2012 г.

2.  Обсъждане на отчета на Съвета,  отчета за изпълнение на бюджет 2011 г. и бюджет  2012 г.

3.  Приемане на отчета на Съвета на РК, отчета за изпълнение на  бюджет 2011 г. и бюджет 2012 г.  Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета.

4. Избор на членове на Съвета и избор на Председател на РК София – град с мандат от четири години.

5. Разни ( приемане на решения  на ОС и  др.)

Дневният ред е  съгласно решение на  Съвета  на РК София – град от  20.01.2012 г.  Протокол №1. т. 2.

 

СПИСЪК НА ДЕЛЕГАТИТЕ

име, презиме, фамилия рег. №   в КАБ АРХИТЕКТУРНА КОЛЕГИЯ
1 Алеко Петков Христов 273 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
2 Александър Георгиев Димов 2531 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
3 Александър Иванов Асенов 2854 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
4 Александър Методиев Писарски 2576 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
5 Анастасия Иванова Бошнакова 1774 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
6 Ангел Георгиев Ангелов 2343 "Д" [Сердика, Надежда, Подуене, Н. Искър, Кремиковци]
7 Ангел Зафиров Мазников 2720 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
8 Ангел Маринов Вълканов 2303 "Г" [Възраждане, Кр. поляна, Кр. село, О. Купел]
9 Андрей Георгиев Велинов 3313 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
10 Андрей Михайлов Андонов 3787 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
11 Ани Иванова Цонинска 3951 "Ж" [Ландшафтни архитекти]
12 Анна Банкова Иванова 3522 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
13 Анна Иванова Стайнова 286 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
14 Анни Милкова Бечева 1393 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
15 Антоанета Антонова Иванова 3653 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
16 Антоанета Петрова Йорданова 4005 "Ж" [Ландшафтни архитекти]
17 Антоний Маринов Маринов 3241 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
18 Атанас Димитров Ковачев 297 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
19 Атанас Пламенов Ковачев 2872 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
20 Бистра Димитрова Хаджистоянова 3065 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
21 Бойко Йорданов Мърваков 2007 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
22 Бойчо Гришов Бойчев 3789 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
23 Борис Божидаров Георгиев 3035 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
24 Борислав Атанасов Буров 2706 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
25 Борислав Дойчев Загорски 3675 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
26 Борислав Николов Шопов 1768 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
27 Борислав Янков Борисов 307 "Б" [Люлин, Връбница, Илинден, Банкя]
28 Боряна Стоянова Хаджистоянова 310 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
29 Боряна Христова Дончева 3969 "Ж" [Ландшафтни архитекти]
30 Валентина Василева Василева 1785 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
31 Валери Манолов Врабчев 2505 "Д" [Сердика, Надежда, Подуене, Н. Искър, Кремиковци]
32 Валери Петков Йотов 1586 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
33 Ваня Веселинова Мянкова 1411 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
34 Васил Иванов Василев 3518 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
35 Величка Ангелова Пенова 3655 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
36 Величка Георгиева Тименова 1444 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
37 Веляна Константинова Найденова 3953 "Ж" [Ландшафтни архитекти]
38 Венета Любомирова Кавалджиева 1798 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
39 Весела Георгиева Георгиева 332 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
40 Веселин Иванов Дуковски 337 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
41 Веселин Петров Рангелов 3887 "Ж" [Ландшафтни архитекти]
42 Веселина Иванова Николова 1310 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
43 Веселина Костова Калайкова 3942 "Ж" [Ландшафтни архитекти]
44 Виктор Фердинандов Начев 3315 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
45 Владена Методиева Ставрева 347 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
46 Владимир Александров Александров 3761 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
47 Владимир Кирилов Дамянов 350 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
48 Владимир Кирилов Дереджиев 1991 "Д" [Сердика, Надежда, Подуене, Н. Искър, Кремиковци]
49 Габриела Любомирова Семова-Колева 2091 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
50 Георги Андреев Йорданов 359 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
51 Георги Евтимов Тангарджиев 3741 "Д" [Сердика, Надежда, Подуене, Н. Искър, Кремиковци]
52 Георги Емилов Иванов 4009 "Ж" [Ландшафтни архитекти]
53 Георги Иванов Мечанов 781 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
54 Георги Петров Рафаилов 2914 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
55 Гергана Димитрова Милушева 2478 "Д" [Сердика, Надежда, Подуене, Н. Искър, Кремиковци]
56 Гергана Първанова Якимова 364 "Г" [Възраждане, Кр. поляна, Кр. село, О. Купел]
57 Григор Георгиев Перчиклийски 4006 "Ж" [Ландшафтни архитекти]
58 Даниела Димитрова Дюлгерова 2646 "Д" [Сердика, Надежда, Подуене, Н. Искър, Кремиковци]
59 Данчо Николов Данчев (по право) 370 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
60 Дарина Рангелова Димитрова 2280 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
61 Десислава Иванова Данчева 4133 "Ж" [Ландшафтни архитекти]
62 Десислава Николаева Драгнева 3007 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
63 Деян Тодоров Златешки 374 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
64 Димитрийка Крумова Христозова 378 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
65 Димитър Георгиев Младенов 1410 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
66 Димитър Ивов Василев 4108 "Д" [Сердика, Надежда, Подуене, Н. Искър, Кремиковци]
67 Димитър Кисьов 3448 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
68 Добринка Георгиева Камбурова-Рачева 395 "Г" [Възраждане, Кр. поляна, Кр. село, О. Купел]
69 Доля Леон Андреева 397 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
70 Евгения Николова Бранкова 3621 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
71 Евелина Стоимирова Младенова 1772 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
72 Елена Димова Кондева 1933 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
73 Елена Иванова Желева-Богданова 4198 "Ж" [Ландшафтни архитекти]
74 Елена Павлова Терзиева 1805 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
75 Елица Данаилова Христова 3965 "Ж" [Ландшафтни архитекти]
76 Емануела Методиева Петкова 2507 "Д" [Сердика, Надежда, Подуене, Н. Искър, Кремиковци]
77 Емил Георгиев Сардарев   (по право) 408 "Г" [Възраждане, Кр. поляна, Кр. село, О. Купел]
78 Емил Николов Галев 3892 "Ж" [Ландшафтни архитекти]
79 Емил Светлозаров Стоянов 2888 "Г" [Възраждане, Кр. поляна, Кр. село, О. Купел]
80 Емилия Христова Точева 827 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
81 Жеко Тилев Петров 2194 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
82 Желязко Иванов Иванов (по право) 415 "Б" [Люлин, Връбница, Илинден, Банкя]
83 Женя Стефанова Русева 1295 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
84 Здравка Бориславова Стоянова 1384 "Г" [Възраждане, Кр. поляна, Кр. село, О. Купел]
85 Здравка Василева Вълчанова 419 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
86 Ивайло Борисов Владимиров 2629 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
87 Ивайло Василев Мишев 1786 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
88 Ивайло Веселинов Стратев 429 "Г" [Възраждане, Кр. поляна, Кр. село, О. Купел]
89 Ивайло Димитров Мизов 4011 "Ж" [Ландшафтни архитекти]
90 Ивайло Иванов Капарашев 2570 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
91 Ивайло Свиленов Гогов 3883 "Ж" [Ландшафтни архитекти]
92 Иван Ангелов Голомехов 3904 "Ж" [Ландшафтни архитекти]
93 Иван Асенов Николов 3540 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
94 Иван Божидаров Мустаков 3931 "Ж" [Ландшафтни архитекти]
95 Иван Цочев Попски 1856 "Г" [Възраждане, Кр. поляна, Кр. село, О. Купел]
96 Ивелина Петрова Ангелова 4195 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
97 Иво Асенов Тренчев 1675 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
98 Игор Романов Христов 4236 "Г" [Възраждане, Кр. поляна, Кр. село, О. Купел]
99 Йовка Стефанова Тодорова-Цветанова 1618 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
100 Йонка Маринова Стефанова 454 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
101 Йордан Василев Радев (по право) 2166 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
102 Йордан Иванов Демирев 3171 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
103 Ирена Иванова Пелова-Александрова 3949 "Ж" [Ландшафтни архитекти]
104 Искра Стоянова Накова 1775 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
105 Истелианна Нешо Атанасова 2632 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
106 Калин Николов Костурски 464 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
107 Калина Вениаминова Кирова-Начева 3006 "Г" [Възраждане, Кр. поляна, Кр. село, О. Купел]
108 Калинка Цветанова Станкова 4068 "Ж" [Ландшафтни архитекти]
109 Калоян Марков Колев 3075 "Д" [Сердика, Надежда, Подуене, Н. Искър, Кремиковци]
110 Камена Григорова Казакова 468 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
111 Катя Боянова Скопакова 2512 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
112 Катя Любомирова Ангелова 469 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
113 Константин Иванов Антонов 473 "Г" [Възраждане, Кр. поляна, Кр. село, О. Купел]
114 Констанца Димитрова Деянова 3987 "Ж" [Ландшафтни архитекти]
115 Костадин Славчев Попов 4281 "Г" [Възраждане, Кр. поляна, Кр. село, О. Купел]
116 Косто Петров Костов 1033 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
117 Красимир Анастасов Язов 480 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
118 Красимира Лука Джартазанова 944 "Г" [Възраждане, Кр. поляна, Кр. село, О. Купел]
119 Кремена Георгиева Пеева 4677 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
120 Кристина Димитрова Андреева 3999 "Ж" [Ландшафтни архитекти]
121 Крумяна Любенова Бумбарова 1381 "Г" [Възраждане, Кр. поляна, Кр. село, О. Купел]
122 Лада Борисова Камиларова-Стойчева (по право) 2606 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
123 Лидия Стоянова Лазарова (по право) 792 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
124 Лилия Лазарова Кадийска 1372 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
125 Любомир Георгиев Георгиев 2347 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
126 Любомир Тодоров Пеловски 968 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
127 Людмила Петьова Пенчева 3542 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
128 Люомир Димитров Керанов 503 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
129 Маргарита Павлова Динева-Денева 2114 "Г" [Възраждане, Кр. поляна, Кр. село, О. Купел]
130 Мариана Христова Вампорова-Лазарова 906 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
131 Марин Димитров Колев 1053 "Г" [Възраждане, Кр. поляна, Кр. село, О. Купел]
132 Мария Елжбиета Наимович-Икономов 1700 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
133 Мария Стефанова Гуркова 3957 "Ж" [Ландшафтни архитекти]
134 Мария Събчева Борисова 2939 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
135 Мая Любенова Петрова 1163 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
136 Миглена Василева Карамочева 3970 "Ж" [Ландшафтни архитекти]
137 Милен Димитров Русенов (по право) 797 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
138 Милена Гергинова Гергинова-Танева 2514 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
139 Милка Атанасова Белотелева 538 "Г" [Възраждане, Кр. поляна, Кр. село, О. Купел]
140 Мирослава Николова Мерекьова 4000 "Ж" [Ландшафтни архитекти]
141 Михаил Иванов Стойчев 543 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
142 Надежда Петрова Папазова 3924 "Ж" [Ландшафтни архитекти]
143 Надя Христова Митева-Трайкова 3202 "Г" [Възраждане, Кр. поляна, Кр. село, О. Купел]
144 Настя Николова Радева 547 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
145 Наташа Димитрова Петрова 1698 "Г" [Възраждане, Кр. поляна, Кр. село, О. Купел]
146 Нели Иванова Тангърова 1358 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
147 Никола Димитров Миронски 3119 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
148 Николай Димитров Василев 1260 "Г" [Възраждане, Кр. поляна, Кр. село, О. Купел]
149 Николай Красимиров Николчев 2192 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
150 Николай Михайлов Гълъбов 3453 "Б" [Люлин, Връбница, Илинден, Банкя]
151 Николай Николаев Баровски 1576 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
152 Николай Стойчев Николов 1166 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
153 Николина Петрова Павлова-Алексеева 557 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
154 Нина Иванова Гандева 559 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
155 Нина Цветкова Стефанова 4186 "Ж" [Ландшафтни архитекти]
156 Огнян Тодоров Симеонов 563 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
157 Олга Николаевна Фиданова 3251 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
158 Орлин Йорданов Йорданов 1293 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
159 Парашкева Луканова Божкова-Димова 569 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
160 Петя Костадинова Гроздева 4099 "Ж" [Ландшафтни архитекти]
161 Пламен Димитров Хетемов 583 "Б" [Люлин, Връбница, Илинден, Банкя]
162 Пламен Енчев Агов 2750 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
163 Радост Андреева Минкова 2146 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
164 Росен Ангелов Гурков 3956 "Ж" [Ландшафтни архитекти]
165 Румен Луканов Цонков 605 "Б" [Люлин, Връбница, Илинден, Банкя]
166 Румен Петков Йотов   (по право) 1305 "Г" [Възраждане, Кр. поляна, Кр. село, О. Купел]
167 Румяна Николова Борисова 614 "Б" [Люлин, Връбница, Илинден, Банкя]
168 Румяна Стоилова Пенева-Иванова 2267 "Б" [Люлин, Връбница, Илинден, Банкя]
169 Сашка Иванова Куленска 1581 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
170 Сашо Поповски 3671 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
171 Светлана Владимирова Александрова 621 "Г" [Възраждане, Кр. поляна, Кр. село, О. Купел]
172 Светлана Николаева Виденова 2435 "Б" [Люлин, Връбница, Илинден, Банкя]
173 Светлозар Йорданов Гавазов 626 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
174 Светломир Младенов Никодимов 633 "Г" [Възраждане, Кр. поляна, Кр. село, О. Купел]
175 Свилена Николова Бонева 2934 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
176 Свободна Петрова Вранчева 971 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
177 Силвия Божидарова Сокерова-Младенова 1409 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
178 Симеон Христов Петков 1308 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
179 Снежинка Петкова Брънчева-Василева 650 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
180 Спиридон Александров Ганев 892 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
181 Ставри Борисов Ставрев 654 "Г" [Възраждане, Кр. поляна, Кр. село, О. Купел]
182 Ставри Фотев Фотев 4012 "Ж" [Ландшафтни архитекти]
183 Станислав Димитров Икономов 1701 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
184 Стела Борисова Ташева 1363 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
185 Стефан Валтеров Аспарухов 4646 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
186 Стефан Василев Беязов 659 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
187 Стоян Йорданов Йорданов 3939 "Ж" [Ландшафтни архитекти]
188 Татяна Борисова Даскалова-Митова  (по право) 1779 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
189 Татяна Димчева Тихолова 3331 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
190 Татяна Теофилова Дронзин-Братоева 3157 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
191 Теменужка Василева Минчева 803 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
192 Теодор Стоянов Бойчев 2005 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
193 Тодор Несторов Личев 682 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
194 Фани Светославова Ичева 3893 "Ж" [Ландшафтни архитекти]
195 Хасун Алауи Хасун 1244 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
196 Христо Венков Венков 1414 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
197 Христо Иванов Чепилев 1520 "Д" [Сердика, Надежда, Подуене, Н. Искър, Кремиковци]
198 Христо Недялков Недялков 4184 "Ж" [Ландшафтни архитекти]
199 Цветан Михайлов Симеонов 850 "Б" [Люлин, Връбница, Илинден, Банкя]
200 Цветан Стефанов Цветков 2761 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
201 Цветана Йончева Косовалиева 693 "Д" [Сердика, Надежда, Подуене, Н. Искър, Кремиковци]
202 Цветанка Лазарова Разсолкова 695 "Е" [Лозенец, Витоша, Триадица]
203 Цветанка Мирчова Черкезова 1587 "Б" [Люлин, Връбница, Илинден, Банкя]
204 Цветелина Николова Йорданова 4365 "Ж" [Ландшафтни архитекти]
205 Юлия Герхард Райчева  (по право) 1598 "В" [Средец, Оборище, Искър, Слатина]
206 Юрий Иванов Дамянов 702 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
207 Яна Димитрова Станчева 4559 "A" [Изгрев, Младост, Студентска и Панчарево]
208 Янко Маринов Петров 1382 "Г" [Възраждане, Кр. поляна, Кр. село, О. Купел]
209 Янко Цветков Александров 3774 "Б" [Люлин, Връбница, Илинден, Банкя]
210 Ярослав Тодоров Рангелов   (по право) 708 "Г" [Възраждане, Кр. поляна, Кр. село, О. Купел]
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions