КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Петък, 09 Март 2012 18:05

ДЕКЛАРАЦИЯ

 На Съвета на Регионална колегия София – град към КАБ

относно законопроекта за ЗАКОН ЗА ЛАНДШАФТА

Съветът на РК София-град към КАБ констатира, че в този си вид проектозакона няма да доведе до постигане на целите, декларирани в мотивите, а ще се отрази неблагоприятно върху и без това сложната и понякога противоречива нормативна уредба в областта на териториалното устройство.

Основанията за това са следните:

Определението за „ландшафт” в проектозакона е толкова всеобхватно, че практически съвпада с понятието „територия”, използвано в Закона за устройство на територията. Това е обусловило появата на разпоредби, дублиращи  разпоредби в ЗУТ. В проектозакона има и разпоредби, различаващи се от тези в ЗУТ, въпреки че третират едни и същи проблеми.

Предложеното в проектозакона отделно одобряване на проектната част „ландшафтна архитектура” от останалите части на проекта нарушава почти стогодишната практика проектите – устройствени или инвестиционни да бъдат разглеждани комплексно – във всичките им части. Комплексното разглеждане е предпоставка за правилна преценка не само за коректността на отделните части на проекта, но и за тяхната взаимна обвързаност и съгласуваност. Отделното одобряване поражда и други проблеми – утежнени процедури, както и възможни разногласия по отношение на одобряването на даден проект между главния архитект и главния ландшафтен архитект, без в проектозакона да е предвиден механизъм за решаването им.

В проектозакона не е предвидена диференциация на строежите в зависимост от техния мащаб и сложност. Поставя изискване за одобрен проект по част „ландшафтна архитектура” и за незначителни строежи, за които, съгласно разпоредбите на ЗУТ, разрешение за строеж се издава и без одобрени проекти. Подобно е и изискването за назначаване по трудов договор на технически ръководител на строежа по част „ландшафтна архитектура” за всички строежи.

НАСТОЯВАМЕ: Камарата на архитектите в България да призове народните представители, вносители на проектозакона за ландшафта да го оттеглят.

Съвет на Регионална колегия София-град към КАБ

Декларацията е приета на заседание на Съвета на РК София-град на 09 март 2012г.
 

Коментари  

 
#4 re 2012-03-17 20:33
Когато нещо е зле при определени условия и при същите условия продължава да се влошава/т.е. става по-зле/,трябва условията да се променят радикално,защот о те са показали тенденция вече,ако ме разбирате
 
 
#3 re 2012-03-17 20:33
Винаги е препоръчително, когато не разбирате, да попитате за какво става въпрос или да си замълчите. Казано е от ясно по-ясно, на чист български. Когато положението е зле и се влошава (става по-зле), по никаква логика не означава, че става по-добре. Не, не трябва да "кътаме" нещо което не работи - трябва да го подобряваме, а не да го забатачваме допълнително, каквото вещае проектозаконът.[/q[quote name="re:re"][quote name="re"]...
Когато нещо е зле при определени условия и при същите условия продължава да се влошава/т.е. става по-зле/,трябва условията да се променят радикално,защот о те са показали тенденция вече,ако ме разбирате.
 
 
#2 re:re 2012-03-14 19:50
Цитирам re:
...Е,как да се разбира това?Ако нещо се отрази неблагоприятно върху нещо неблагоприятно, значи че ще се получи нещо приятно - по пътя на логиката.Защо трябва да кътаме нещо,което е доказано нефункционално???Не разбирам!!!!.


Винаги е препоръчително, когато не разбирате, да попитате за какво става въпрос или да си замълчите. Казано е от ясно по-ясно, на чист български. Когато положението е зле и се влошава (става по-зле), по никаква логика не означава, че става по-добре. Не, не трябва да "кътаме" нещо което не работи - трябва да го подобряваме, а не да го забатачваме допълнително, каквото вещае проектозаконът.
 
 
#1 re 2012-03-13 21:27
Цитирам: "а ще се отрази неблагоприятно върху и без това сложната и понякога противоречива нормативна уредба в областта на териториалното устройство"......Е,как да се разбира това?Ако нещо се отрази неблагоприятно върху нещо неблагоприятно, значи че ще се получи нещо приятно - по пътя на логиката.Защо трябва да кътаме нещо,което е доказано нефункционално???Не разбирам!!!!Аз считам това изказване само като позитив за проекта за ЗА.
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions