КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

НАГ стартира информационна кампания за електронните си услуги

Четвъртък, 04 Август 2022 13:37
NAG info

NAG info

   

   Направление „Архитектура и градоустройство“ стартира информационна кампания по осведомяване на обществеността за възможностите по предоставяне на електронни административни услуги чрез електронния портал.

Чрез порталът се издават и публикуват административните актове, издадени от главния архитект на Столична община/главния инженер на НАГ и Главния архитект на район/Главния инженер на район, съгласно предоставените им правомощия.

Подадените заявления по електронен път за разрешаване изработването на ПУП и одобряването на ПУП се обработват значително по-бързо, тъй като съгласувателния процес протича едновременно за всички участници. Създава се електронен съгласувателен лист, като по този начин електронното досие, съдържащо всички прикачени документи е достъпно едновременно от всички експерти. По този начин становищата се събират значително по-бързо, отколкото при документите, подадени на хартиен носител, тъй като не се насочват физически към всеки експерт, участващ в процеса по съгласуване по отделно и поетапно. По този начин, при констатирани непълноти на документацията или необходимост от нанасяне на корекции, заявителят получава информацията своевременно.

Всички документи и административни актове са публични и са достъпни в електронния портал на НАГ, в раздел „Регистри“, достъпен на адрес:
--> https://nag.sofia.bg/Pages/Render/187

и чрез карта на административните актове, при избор на бутон информация към съответния имот, достъпна на адрес:
--> https://nag.sofia.bg/OpenMap/Zones

Допълнителна информация можете да намерите на сайта на НАГ:

https://nag.sofia.bg/Pages/SinglePublication/JlgaUUUVwaM%3d?fbclid=IwAR0siX1PrQS4fMBZvLVyT7SDfZKid-Wzth3HeOt4nZqz3MBXtVZuwDAH97c

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions