КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Район „Нови Искър“ обявява работно място за длъжност „Главен експерт“ в отдел УТКРКС

Петък, 22 Юли 2022 13:12
286174311 681766989921885 5707161749895176707 n

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 121 /XXXI – МЦ/, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; факс: 991 76 23 е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Обява

за свободно работно място за длъжност „Главен експерт“

 

Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Главен експерт“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“

Кратко описание на длъжността:

- Съгласува инвестиционни проекти по част „Архитектура“;

- Съгласува подробни устройствени планове /ПУП/;

- Осъществява общи методически насоки на главните специалисти в отдела при съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и подробни устройствени планове /ПУП/;

- Подписва протокол обр.19 за извършените СМР или услуги, като член на комисии,  за всички видове обекти на територията на района;

- Изготвя и подписва съставените и приложени към докладите количествено-стойностни сметки;

- Участва в Районен еспертен съвет по устройство на територията /РЕСУТ/;

- Контролира изпълнителите на договорите за обществени поръчки при съставянето на изискващите се актове и протоколи;

- Осигурява съдействие на изпълнителите за своевременното разглеждане и решаване на възникналите в процеса на работа въпроси;

- Осъществява прием на граждани в приемно време;

- Работи по резолирани административни преписки;

Изисквания за заемане на длъжността:

- Висше образование – професионална област: „Архитектура“;

Подаване на документи:

- на място: Център за административно обслужване на район „Нови Искър“ /фронт-офис/: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121, партерен етаж. /сградата на XXXI „Медицински център“/;

- e-mail:   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Лице за контакт: Росица Величкова – мл. експерт, тел. 991-73-36

Краен срок за подаване на документи: 19.08.2022 г.

Подробна информация: http://www.novi-iskar.bg/news/2784/267/obyava-za-svobodno-rabotno-myasto-za-dlzhnost-glaven-ekspert.html

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions