КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Среща на УС на РК София-град с главния архитект на София - арх.Здравко Здравков и ръководството на НАГ

Четвъртък, 22 Юли 2021 18:48
01-zdravkov

На 21 юли 2021г. се проведе заседание на Съвета на РК София-град към КАБ. На него, по покана на председателя на Регионалната колегия - арх. Васил Василев и ръководството на София-град, се състоя среща с арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община, арх. Бойка Къдрева – директор Дирекция "Териториално планиране" към НАГ и арх. Ралица Михайлова – директор Дирекция "Общински строителен контрол" към НАГ.

Арх. Здравков представи последните промени в развитието на информационната система и регистрите на "Направление архитектура и градоустройство". Целта е подобряване и облекчаване достъпа до актуална информация. Събиране на едно място на допълнена с геореферирани данни, сканирани документи и др. на цялата необходима документация, свързана с отделните процедури от възникване на инвестиционното намерение до въвеждането на проекта в експлоатация. Като следващ етап на надграждане е подготовката за пилотно въвеждане на електронна система за предаване и одобряване на устройствени планове, а по-късно и на инвестиционни проекти.

02-zdravkov
 

Обсъдени бяха следните теми:

-Необходимо е да се продължи съвместната работа в посока унифициране на образци на шаблони за електронно предаване на проектна документация, файлови формати, слоеве и структура на информацията, с оглед оптимизация на процеса по разглеждане и одобряване на проектите.

-Липсата на законово регламентиране на конкретни файлови формати, за запис на цифрови данни и документация от регистрите на различните администрации и институции, се явява пречка за по-бързото въвеждане на системата за електронно предаване на проекти. 

 03-zdravkov
 04-zdravkov
 

-По повод обявените обществени поръчки от Столична община за сключване на Рамково споразумение за изготвяне на инвестиционни проекти, арх. Къдрева ни информира, че тепърва предстои обявяването на обществени поръчки по важни за общината сфери на дейност, които чакат спешно разработки и за които има предвиден годишен бюджет (от който 800 000 лв е само за устройствени планове).

-Предстои подновяване на нови рамкови споразумения за - възлагане изработката на устройствени планове, поради изтичане срока на предишните; проекти за сгради; културно наследство и др.

Арх. Къдрева покани колегите проектанти да следят информацията в платформата за обществени поръчки и активно да участват. От НАГ смятат, че този процес е работещ, защото е бърз, създава се по-лесна комуникация, има възможност да се увеличават и обособените позиции.

 05-zdravkov
 

Позицията на РК София-град е, че следва да има ясни и прозрачни критерии за избор, даващи възможност за широко участие на всички правоспособни архитекти и да не се допускат изисквания със специфични и дискриминационни критерии при обявяване на тези рамкови споразумения и обществените поръчки на Столична община като цяло, а възлагането на проекти на сгради да става с провеждане на архитектурен конкурс, достъпен за цялата колегия.

 06-zdravkov
 

На срещата се обсъди и:

-Проблема с намаляване на и без друго недостатъчните средства, предвидени за обезщетение при отчуждаване на частни имоти за реализация на публични мероприятия.

-Казуси, свързани с предварителното обявяване на проектите и коректното определяне на кръга от заинтересовани лица.

-Изискването за необходим обхват на приложената улична регулация при разрешаване на строителството.

-Проблемите при изграждането на техническата инфраструктурата и влиянието върху инвестиционния процес.

 07-zdravkov
 

Отправена бе покана към арх. Къдрева за провеждане на семинар, с участие на членовете на РК София-град, по проблемите при процедиране на преписки и добри практики при окомплектоване на документацията и необходимото съдържание на информация в проектите, с оглед оптимизацията на работата на проектантите и администрацията в „Направление архитектура и градоустройство“.

Взе се решение, в най-скоро и в удобно за всички участници време, да се организира среща между ръководството на РК София-град, НАГ и главни архитекти на столични райони. На нея да се обсъдят локални проблеми по места и възможностите за тяхното решение, във връзка с подобряване на комуникацията и работата на архитектурната колегия с НАГ и районните администрации. Също така и необходимостта от уеднаквяване на практиката по прилагане на нормативната уредба в устройственото планиране и инвестиционното проектиране на територията на СО.

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions