КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

19.02 - Общо събрание на Регионална колегия София-град

Сряда, 06 Февруари 2019 16:11
small stage event

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на Камарата на архитектите в България  (КАБ) на основание чл. 17, ал. 3, чл. 18, ал. 1 и чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 5 от ЗКАИИП във връзка с чл. 29 ал. 3 от Устава на КАБ свиква Осемнадесето извънредно Общо събраниена 9 март 2019 г. в Зала „Витоша“,  Интер Експо Център, гр. София,с начален час 10.00 часа и следния дневен ред:

1.Избор на Председател и членове на Комисията по дисциплинарно производство на КАБ с мандат от три години; Проект за решение: ОС на КАБ избира Председател и членове на КДП с мандат от три години;

2.Приемане на изменения и допълнения в Методиката на КАБ за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране; Проект за решение: ОС на КАБ приема изменения и допълнения в Методиката на КАБ за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране;

3.Приемане на изменения и допълнения в Устава на КАБ; Проект за решение: ОС на КАБ приема изменения и допълнения в Устава на КАБ.

В тази връзка Съветът и Ръководството на Колегията, с решение от Протокол 01/30.01.2019г. , кани членовете си на Общо събрание на Регионална колегия София-град към КАБ, което ще се проведе на 19 февруари 2019г. (вторник), от 17:00 ч, Зала 1 на ЦДА, ул. Кракра № 11., със следния дневен ред:

 ОС по Архитектурни колегии

19.02.2019 г.; 17:00 ч. – 18:00 ч.

1. Избор на делегати за ОС на РК София-град на 19.02.2019г. и на ОС на КАБ на 09.03.2019г.

                                               ОС на РК София-град

19.02.2019 г. ; 18:00 ч. – 21:00 ч.

1. Потвърждаване на делегатите за ОС на РК София-град на 19.02.2019г. и ОС на КАБ на 09.03.2019г.

2. Приемане на регламент на ОС на РК София-град.

3. Издигане на кандидатури за Председател и членове на КДП.

4. Предложения за решения за изменения и допълнения на Устава на КАБ.

5. Предложения за решения за изменения и допълнения на Методиката за възнагражденията.

4. Приемане на решения на ОС.

Ако няма да имате възможност да присъствате, а желаете да сте делегат на 09 март: 0888 301 413

Очаквайте допълнително материалите за събранието.

От Ръководството на РК София-град към КАБ

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions