КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

ПРИЗИВ за извънредно Общо изборно събрание на Камарата на архитектите в България

Сряда, 08 Август 2018 14:06
 photo verybig 156100

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА КАБ,

Заради системно нарушаване на ЗКАИИП, Устава на КАБ, неизпълнение на решения на ОС и УС, затъмнение и хаос във финансовата дейност без отчетност, неспособност да се формира бюджет на КАБ, хаос в предложенията за промяна на нормативната уредба от страна на Председателя на УС и оперативното ръководство на КАБ, отправяме:

ПРИЗИВ

за извънредно Oбщо изборно събрание на Камарата на архитектите в България,

съгласно чл.17, ал.3 от ЗКАИИП и чл.29, ал.3 от Устава на КАБ, със следните мотиви:

1.Подмяна и неизпълнение на предизборната програма, с която беше избран за Председател на КАБ от ОС (Програма за управление и развитие на КАБ)

2.Системно нарушаване Устава на КАБ.

3.Вече година КАБ извършва финансовата си дейност без Финансов правилник, в нарушение на Устава и в тотален хаос. Използване на средствата на КАБ за външни услуги, раздуване на щата на Централата, неоправдани разходи, неприети от УС.

4.Бюджет 2018г. също е формиран в нарушение на решение на ОС, въпреки свиканото извънредно ОС с цел приемане на бюджет за следващата година. Съгласно решението на ОС от април 2017г. се прие „нов финансов модел”, но представеният бюджет пред УС е на база ставка за брой членове, каквато няма приемана от ОС.

5.Приетите бюджети от събранията на РК не са съобразени при формирането на бюджета на КАБ. Ръководството на КАБ неоснователно изтегля големи суми от сметките на РК.

6.Създаване на конфронтация между различните специалности в КАБ и между София-град и страната.

7.Предложения за промени в нормативни документи, като позиция на КАБ, без да се информират членовете на УС и без координация с КИИП. Провал с предложенията и участието по промяната на ЗУТ преди година (промяната от 7.02.2017г., бр.13 на ДВ) - хаос и разминавания между предложенията на работната група, гласувани на УС и внесените предложения. Вместо да се намали глобата се предлага „Водещ проектант“ да отпадне?! Необмислено и несъгласувано предложение за електронния носител.

8.Пречи се на работата на Регионалните колегии, като не се изплащат средствата за работа на членовете им, както и тези за услугите на външни експерти.

9.Несъобразяване на действията си с най-многобройната колегия, която генерира половината от приходите на КАБ, като неглижира нейните интереси и не включва пропорционален брой представители от нея в комисиите към УС.

10.Решение на УС за правоспособност на Ал. Кирев, взето под натиск, със заплахи и в конфликт на интереси. (документите по ОП за ОУП Враца)

11.Договор с предишния председател на КДП (арх. Няголов) за изплащане на суми от предния мандат.

12.Непрекъснатите пътувания на арх. Б. Игнатов по света не му позволяват да изпълнява своите задължения по трудовия си договор.

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ПОДКРЕПЕН ОТ СЪВЕТА НА РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-ГРАД

 

Подписката можете да свалите от тук, да подпишете и изпратите по пощата към Централния Дом на Архитекта - ул. Кракра №11 за ланд.арх. Веселина Калайкова, или да дойдете на място в ЦДА, за да я подпишете.

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions