КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Tърси се АРХИТЕКТ

Вторник, 03 Април 2018 13:59
rabota-4

Проектантска организация БИ ЕС ПРОЕКТ ЕООД, партньор на Общински администрации и Министерства, с основна дейност изготвяне на инвестиционни проекти финансирани по еврофондове, предлага позиция проектант Архитект , желаещ да се развива в сферата на Проектиране на Сгради и Съоръжения, Инфраструктурни, Промишлени и Административни обекти.

Професионална подготовка.

1. Да притежава образование: Висше техническо, образователна степен архитект

2. Да има професионален опит: най-малко 3 г. като проектант.

3. Да има умения за работа с CAD/CAM системи за проектиране, Photoshop, 3DS Max

Личностни изисквания.

1. Да проявява способност за работа в екип и недопускане на конфликти.

2. Да проявява коректност в работата и в отношенията с колегите и с други служители.

3. Да проявява висока дисциплина и отговорност при спазване на изискванията за безопасност на труда и пожарна безопасност.

4. Да е способен на адекватни реакции и инициативи за решаване на възникнали в хода на работата проблеми.

5. Да повишава знанията и квалификацията си.

6. Да е творческа личност със сериозна мотивация и стремеж към създаване на креативни решения на поставените му/й задачи.

Условия на труд и производствена среда.

Има установено работно място, персонален компютър, служебен мобилен телефон.

Режим на труд и почивка, съобразно организацията на труд в правилника за вътрешния трудов ред.

Битови придобивки и привилегии, съобразно нормативната уредба и условията по колективния трудов договор.

Система за работната заплата.

Основно трудово възнаграждение, допълнително трудово възнаграждение -бонусна система за стимулиране на добре свършена работа на база календарна година, обвързано с постигнатите от служителя резултати, регламентирано в системата за възнаграждения на работодателя.

За връзка: инж.Тома Чакалов

GSM 0885 847 634

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions