КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

График и проект на дневен ред за годишните отчетни събрания на Архитектурните колегии и РК през 2017 г.

Четвъртък, 02 Февруари 2017 02:32

Уважаеми колеги,
Съгласно решение на Съвета на РК София-град от м. януари Ръководството на Колегията кани членовете си на годишните отчетни събрания според графика по-долу.

Отчетното Общо събрание на РК София-град ще се проведе на 11 март 2017г. (събота).

Очаквайте допълнително информация и материали за събранията.

 

ГРАФИК
за годишни отчетни събрания на Архитектурните колегии на
РК София-град към КАБ през 2017г.

Арх. колегия
Карта     Район Дата и час Място Съвет на архитектурната колегия
      А

Младост
Студентски
Изгрев
Панчарево

20.02.2017г.
(понеделник)
17:00ч.

Зала №2                           САБ
(ул. "Кракра", 11)
арх. Николай Хаджимарински

арх. Васил Василев

арх. Искра Накова
      Б

Люлин
Връбница
Илинден
Банкя

20.02.2017г.
(понеделник)
17:00ч.

Заседателна зала

                       

САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Румяна Борисова
      В

Средец
Оборище
Искър
Слатина

24.02.2017г.
(петък)
17:00ч.

Зала №2                           САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Валентина Василева

арх. Величка Тименова

арх. Юлия Райчева

      Г

Възраждане
Красно село
Овча купел
Красна поляна

22.02.1017г.
(сряда)
17:00ч.

Зала №2                           САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Добринка Камбурова

арх. Милка Белотелева

арх. Костадин Попов

      Д

Сердика
Надежда
Нови Искър
Кремиковци
Подуяне

21.02.2017г.
(вторник)
17:00ч.

Заседателна зала

САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Даниела Дюлгерова

арх. Калоян Колев

арх. Гергана Милушева

      Е     

Триадица
Лозенец
Витоша

 

23.02.2017г.
(четвъртък)
17:00 ч.

 
Зала № 2                           САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Николай Колев

арх. Катерина Чолакова

арх. Емилия Точева

      Ж

Ландшафтни архитекти

21.02.2017г.
(вторник)
17:00 ч.

   Зала № 2                           САБ
(ул. "Кракра", 11)

ланд.арх. Веселина Калайкова

ланд.арх. Асен Илиев

ланд.арх. Десислава Данчева

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
(за всички Архитектурни колегии)

1. Отчет за 2016г.

2. Избор на делегати за ОС на РК София-град и на ОС на КАБ

3. Обсъждане и приемане на решения от ОС на АК

4. Разни.

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
за ОС на РК София-град
11.03.2017 г.

1. Отчет за дейността за Съвета на РК София-град за 2016г. Приемане на отчета.

2. Финансов отчет за изпълнение на бюджета за 2016г. Приемане на отчета за изпълнение на бюджет 2016г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета. Проект за решение: ОС на РК София-град освобождава от отговорност членовете на Съвета за дейността им през 2016г.

4. Проект за бюджет 2017г. Приемане на бюджета за 2017г.

5. Приоритети на РК София-град за 2017г. – дискусия, предложения.

6. Приемане на решения на ОС.

7. Разни.

 

ПОЯСНЕНИЕ ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ  (в съответствие на чл.7, ал.3; чл.13, ал.1, т.5; чл.25; чл.27, ал.1-2 и чл.40, ал.1-2 от Устава на КАБ)

а. За делегати на Общото събрание на КАБ се избират един на всеки 10 члена на Aрхитектурната колегия, притежаващи пълна проектантска правоспособност (ППП), неограничена от чл.230 на ЗУТ.

б. За делегати на Общото събрание на РК София-град се избират един на всеки 5 члена на Aрхитектурната колегия, притежаващи пълна проектантска правоспособност (ППП), неограничена от чл.230 на ЗУТ.

в. Заплатилите само 84лв. за текущата година могат да участват в общите събрания на Aрхитектурните колегии, без право да бъдат избирани за делегати на ОС на КАБ и ОС на РК София-град.

 
Ръководството на РК София-град към КАБ

 

 

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions