КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

График и проект на дневен ред за годишните отчетно-изборни събрания на Архитектурните колегии през 2016 г.

Сряда, 10 Февруари 2016 11:18

Уважаеми колеги,
Съгласно решение на Съвета на РК София-град от м. февруари Ръководството на колегията кани членовете си на годишните отчетно-изборни Събрания според графика по-долу.

Отчетно-изборното Общото събрание на РК София-град ще се проведе на 9 април 2016г. (събота).

Очаквайте допълнително информация и материали за събранията.

ГРАФИК
за годишни отчетно-изборни събрания на Архитектурните колегии на
РК София-град към КАБ през 2016г.

Арх. колегия
Карта     Район Дата и час Място Съвет на архитектурната колегия
      А

Младост
Студентски
Изгрев
Панчарево

17.03.2016г.
(четвъртък)
16:30ч.

Зала №2                           САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Андрей Велинов

арх. Юрий Дамянов

арх. Иванка Маринова

      Б

Люлин
Връбница
Илинден
Банкя

25.03.2016г.
(петък)
16:30ч.

Заседателна зала

                       

САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Борислав Борисов

арх. Румяна Николова

арх. Румяна Пенева-Иванова

      В

Средец
Оборище
Искър
Слатина

28.03.2016г.
(понеделник)
16:30ч.

Зала №2                           САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Валентина Василева

арх. Борислав Загорски

арх. Юлия Райчева

      Г

Възраждане
Красно село
Овча купел
Красна поляна

21.03.1016г.
(понеделник)
16:30ч.

Зала №2                           САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Милка Белотелева

арх. Добринка Камбурова

арх. Костадин Попов

      Д

Сердика
Надежда
Нови Искър
Кремиковци
Подуяне

24.03.2016г.
(четвъртък)
16:30ч.

Заседателна зала

САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Даниела Дюлгерова

арх. Калоян Колев

арх. Гергана Милушева

      Е     

Триадица
Лозенец
Витоша

 

30.03.2016г.
(сряда)
16:30 ч.

 
Зала № 2                           САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Христо Венков

арх. Александър Димов

арх. Емилия Точева

арх. Дарина Димитрова

арх. Ивайло Владимиров

      Ж

Ландшафтни архитекти

31.03.2016г.
(четвъртък)
16:30 ч.

   Зала № 2                           САБ
(ул. "Кракра", 11)

ланд.арх. Иван Мустаков

ланд.арх. Веляна Найденова,
ланд.арх. Александър Калев,
ланд.арх. Десислава Данчева,
ланд.арх. Веселина Калайкова

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
(за всички Архитектурни колегии)

1. Отчет за 2015 г.

2. Избор за членове на Съвет на Архитектурната колегия - мандат 2016-2019г.

3. Избор на делегати за Общото събрание на РК София–град на 09 април 2016г. и за  Общото събрание на КАБ -12-14 май 2016г.

4. Обсъждане и приемане на решения от ОС на АК

5. Разни

 

ПОЯСНЕНИЕ ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ КЪМ ТОЧКА ТРИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

а. За делегати на Общото събрание на КАБ се избират един на всеки 10 члена на Aрхитектурната колегия, притежаващи пълна проектантска правоспособност (ППП).

б. За делегати на Общото събрание на РК София-град се избират един на всеки 5 члена на Aрхитектурната колегия, притежаващи пълна или ограничена проектантска правоспособност (ППП или ОПП).

в. Заплатилите само 84лв. за текущата година могат да участват в общите събрания на Aрхитектурните колегии, без право да бъдат избирани за делегати на ОС на КАБ и ОС на РК София-град.

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
за отчетно-изборно ОС на РК София-град
09.04.2016 г.

1. Отчет за дейността на Съвета на РК София-град за периода 2012-2015. Приемане на отчета.

2. Финансов отчет за изпълнение на бюджета за 2015. Приемане на отчета за изпълнение на бюджет 2015.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета. Проект за решение: ОС на РК София-град освобождава от отговорност членовете на Съвета за дейността им през 2015г.

4. Проект за бюджет 2016г. Приемане на бюджета за 2016г.

5. Избор на Председател и на членове на Съвета на РК София–град към КАБ мандат 2016-2019г.

6. Приоритети на РК София-град за 2016г. – дискусия, предложения.

7. Приемане на решения на ОС.

8. Разни.

 
Графикът и дневен ред от това съобщение може да изтеглите в *.pdf формат от ТУК.
 
Ръководството на РК София-град към КАБ

 

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions