КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Стартира проект URBAN-NEXUS с първа среща на партньорите в София

Петък, 04 Ноември 2011 11:06

Проект URBAN-NEXUS се финансира от Европейската комисия по Седма рамкова програма за научни изследвания на ЕС. Проектът се реализира от 13 партньора , в това число -неправителствени организации, институти, университети. Координатор на проекта е Института за градски иновационни изследваия – NICIS, Холандия.

Тази година на 17-18 ноември в София ще се състои и първата среща по проекта, която ще даде официалното му начало и на която ще присъстват представители на всички партньори.

Европейските градове са едно от най-привлекателните и желани места за живеене в света, предлагащи благоприятни условия за обитаване и труд, рекреация и култура. Градовете ни имат ключова роля в развитието на Европа и допринасят за нейното икономическо развитие, иновации, образование и сплотено общество.  Европейските градове трябва да работят единодушно за да се справят с предизвикателства като текущата икономическа криза, презастрояването и влиянието му върху средата, както и с по-дългосрочни проблеми свързани с климатът и недостигът на ресурси.  Това предполага големи предизвикателства за околната среда, за икономиката, за обществото като цяло. Ето защо, трябва да бъдат предприети спешни мерки, които да обезпечат едно устойчиво и обосновано развитие (Европа 2020).

Проектът разглежда нуждата от провеждането и систематизирането на урбанистични проучвания с цел да се посрещнат истинските предизвикателства  на градското развитие. Последните изчисления показват, че днес „отпечатъкът“ на човека върху Земята е два пъти по-голям от нейния капацитет. Повече от 1/4  от територията на ЕС е директно повлияна от урбанизацията, а през 2020 г. средно 80% от европейсците ще живеят в градска среда. Наблюдава се по-засилено търсене на земи около градските части.

Проектът URBAN-NEXUS  цели да надгради усилията и успехите на предхождащия го проект (също финансиран по Седма рамкова програма на ЕС) - URBAN-NET, който приключи успешно през 2010 г.

Основните теми, които засягаше проекта URBAN NET бяха преразгледани и насочени към конкретните цели на новия проект и новите партньори в него. Така се оформиха и основните тематични области, по които щеработи URBAN NEXUS:

  • Приспособяване към климатичните проблеми;
  • Здравеопазване и качество на живот;
  • Устойчиво земеползване;
  • Комплексно урбанистично управление;
  • Интегрирана информация и мониторинг.

В тази връзка, проектът цели:

  • Повишаване на иновативните подходи за решаване на проблемите и създаване на политики за устойчиво урбанистично развитие
  • Повишаване на заинтересоваността,  обменът на познания и сътрудничеството в диалогът
  • Изграждане на стратегическа, дългосрочна рамка за научно сътрудничество и нови партньорства

URBAN-NEXUS ще се заеме с тези въпроси чрез развитие на структуриран диалог, създаден така че да се даде възможност за плодородни комуникации, трансфер на нови познания и умения и нови партньорства. В урбанистичните проучвания и изледвания ще бъдат включени широки кръгове от неправителствения сектор, обществени, частни и граждански организации.

Изтеглете целият документ на англисйки език от ТУК или прочетете по-долу.

За повече информация се обърнете към арх. Кристиян Миленов на e-mail Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions