КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Писмо от арх. Иво Петров до арх. Данчев и УС на КАБ и писмо (отговор) на арх. Благо Стоев до КС на КАБ

Сряда, 28 Септември 2011 10:44

ДО КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА КАБ

Копие       ДО РК СОФИЯ-ГРАД

 

Относно:              Писмо от председателя на първия до председателя на втория без изходящ номер

Тема:                            Изменение на Устава на КАБ

 

1.     Ако проектоустав, предложен от Оперативното ръководство, извън задължителните си атрибути, вменени по задължение от закона, съдържа и други допълнителни атрибути, излизащи извън закона, които мнозинството делегати на Общото събрание считат за неприемливи, може ли някой да задължи делегатите да ги приемат или да ги осъжда за това, че не са ги приели? Ако проектоустав, предложен от Оперативното ръководство, не се приема от Общото събрание, при това неведнъж, не следва ли това Оперативно ръководство да подаде оставка?

2.     Ако законът по една или друга причина съдържа положения, които гилдията не приема за нормални, и поради това не е съгласна да ги приложи в Устава, или поне мнозинството делегати на Общото събрание, изразяващи волята на мнозинството членове на гилдията, не са склонни да ги приложат в текста на Устава, може ли някой да задължи делегатите да ги приемат или да ги осъжда, че не са ги приели? Ако Общото събрание е приело изрична декларация, с която е осъдило промените в закона и е вменило задължение на контролните органи на КАБ да проведат необходимото разследване и да открият виновника за тези промени, и ако той е член на КАБ да го санкционират за това му действие, може ли някой да задължи делегатите да приемат Устав, съответстващ на осъдения от тях закон, или да ги осъжда за това, че не са го приели?

3.     Ако мнозинството делегати на Общото събрание е приело, че с поредните му изменения законът е развален в ущърб на професията и на Камарата, не е ли първостепенна задача на Оперативното ръководство да предложи по законодателен път изменение на закона, адекватно на разбиранията на Общото събрание, а не да предлага Устав по този развален закон? Това не е ли израз на върховенството на Общото събрание над УС?

4.     Има Решение на ВАС, постигнато с усилията на Оперативното ръководство на КАБ, което по смисъл гласи, че Уставът на КАБ не е подзаконов нормативен документ спрямо ЗКАИИП, поради което КАБ няма задължението стриктно да се придържа към текста на ЗКАИИП при съставяне на Устава си. КАБ, като самоуправляващо се самостоятелно гражданско сдружение, разполага с правото да разшири и допълни в Устава си забраните, въведени със закона, където прецени за уместно, стига да не ги отменя или редуцира, и стига Общото събрание да реши така. В този смисъл върховенството на закона не е абсолютно.

5.     Основна функция на Контролния съвет е да контролира действията и решенията на органите за оперативно управление на КАБ, включително и като разглежда и се произнася по постъпили сигнали. Ако Контроният съвет отказва да извършва тази дейност, какво върши?

6.     Контролният съвет е орган на Общото събрание на КАБ, разположен над УС и ОР, а не вътрешен орган на УС и ОР, разположен до и под тях. По тази причина Контролният съвет се избира пряко от Общо събрание и се подчинява на и отчита пред Общото събрание, а не пред УС или ОР. По тази причина КС контролира решенията на УС и ОР, а не ги изпълнява. Противното би означавало диктатура или монархия. КАБ е гражданско сдружение, а не еднолична фирма.

7.     Контролният съвет е групов орган, който се състои от седем души. Решенията на Контролния съвет се вземат с мнозинство измежду тези седем души. Председателят на контролния съвет няма правото сам да преценява уместността на постъпила в КС жалба или сигнал, нито сам да преценява дали да я допусне до разглеждане в КС, нито да се произнася сам от името на Контролния съвет, представляващ групов орган, нито да съставя писмо от името на КС и с бланков печат на КС по неразгледана от КС жалба или сигнал.

8.     Общо събрание се свиква от УС на КАБ. Дори да има принципно решение за свикване на извънредно Общо събрание, взето на предходно такова, определянето на конкретната дата и място и самото свикване е в правомощията на УС на КАБ, според конкретните обстоятелства, а ако УС не го свика – своевременно или изобщо - в извънредните правомощия на КС. Така пише в ЗКАИИП. Толкова ли е трудно Контролният съвет да разгледа жалбата на РК София-град и да вземе такова естествено решение, без да се насажда излишно и изкуствено противопоставяне и напрежение между органите на Камарата, или между представляващите ги лица?

9.     Ако Контролният съвет е констатирал контрапродуктивност на сегашния начин на представителство в Общото събрание, заложен в ЗКАИИП и в Устава на КАБ, произтичаща от очевадна непропорционалност на разпределението на архитектите в отделните РК, не е ли в правото си да състави формално предложение за друг начин на представителство, или дори на друг начин на териториално разпределение на РК, който според него би бил по-продуктивен, който да залегне в Устава, ако Общото събрание го хареса?

 

Съжалявам, че се налага да опонирам на арх. Иво Петров, като пиша всичко това. Надявам се така да му помогна да осъзнае предназначението и мястото на ръководения от него Контролен съвет в структурата на КАБ, в полза на организацията и нейните членове.

 

арх. Благо Стоев

 

Коментари  

 
+1 #1 Светломир Младенов Никодимов 2011-10-01 18:34
Поздравления за арх. Благо Стоев и неговия коментар!
Позициите в КАБ на авторите на двете писма са повече от тревожен симптом за патологичното състояние на Камарата!
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions