КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Проект за изменение и допълнение на ЗУТ

Петък, 03 Април 2015 15:34

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията се цели предприемането на спешни мерки за облекчаване на административните процедури и намаляване на административната тежест, като едновременно с това се повишава ролята и отговорността на неправителствения сектор, представен от проектантските браншови организации на архитектите и инженерите в процесите на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството.

За оптимизиране на геозащитната дейност и въвеждането на по-строг контрол за строителството в свлачищни райони са предложени изменения и допълнения, с които се забранява строителството в свлачищни райони с наложена строителна забрана до изпълнение на условията на заповедта за участъците, за които е наложена и нейната отмяна по предложение на съответните органи на местно самоуправление. Предложено е и допълнение, с което се забранява строителството в свлачищни райони, в които не е изградена канализация.

В законопроекта е създадена възможност при избора на главни архитекти, в комисиите за провеждане на конкурсите да участват представители на Камарата на архитектите в България и Съюза на архитектите в България.

За подпомагане капацитета на общинските администрации е предвидено кметовете на общините задължително да канят представители на КИИП, КАБ и САБ при назначаване на общинските експертни съвети по устройство на територията.

Със законопроекта са предвидени изменения и допълнения, касаещи правомощията и функциите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и на общинските администрации, по начин, който недвусмислено да осигурява изпълнение на контролните им функции и още по-ясно да разграничава правомощията на ДНСК и на общините.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на МРРБ в раздел Нормативни актове – Проекти на нормативни актове.

 

Проект на ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

МОТИВИ

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions