КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

График на годишните събрания на Архитектурните колегии през 2015 г.

Сряда, 21 Януари 2015 20:29

Уважаеми колеги,
Съгласно решение на Съвета на РК София-град от 21 януари 2015г. Ръководството на колегията кани членовете си на годишни отчетни събрания според графика по-долу.

Общото събрание на РК София-град ще се проведе на 21 февруари 2015г. (събота) в ЦДА (София, ул. "Кракра", 11). Регистрaциятa ще зaпочне от 09.30 до 10.00.

Материали за събранията може да намерите ТУК.

ГРАФИК
за годишни отчетни събрания на Архитектурните колегии на
РК София-град към КАБ през 2015г.

Арх. колегия
Карта     Район Дата и час Място Съвет на архитектурната колегия
      А

Младост
Студентски
Изгрев
Панчарево

09.02.2015г.
(понеделник)
17:00ч.

Зала №2                           САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Андрей Велинов

арх. Юрий Дамянов

      Б

Люлин
Връбница
Илинден
Банкя

10.02.2015г.
(вторник)
17:00ч.

Заседателна зала

                       

САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Борислав Борисов

арх. Румяна Николова

арх. Румяна Пенева-Иванова

      В

Средец
Оборище
Искър
Слатина

11.02.2015г.
(сряда)
17:00ч.

Зала №2                           САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Валентина Василева

арх. Борислав Загорски

арх. Юлия Райчева

      Г

Възраждане
Красно село
Овча купел
Красна поляна

10.02.1015г.
(вторник)
17:00ч.

Зала №2                           САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Милка Белотелева

арх. Добринка Камбурова

арх. Костадин Попов

      Д

Сердика
Надежда
Нови Искър
Кремиковци
Подуяне

11.02.2015г.
(сряда)
17:00ч.

Заседателна зала

САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Даниела Дюлгерова

арх. Калоян Колев

арх. Гергана Милушева

      Е     

Триадица
Лозенец
Витоша

 

13.02.2015г.
(петък)
17:00 ч.

 
Зала № 2                           САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Христо Венков

арх. Александър Димов

арх. Емилия Точева

арх. Дарина Димитрова

арх. Ивайло Владимиров

      Ж

Ландшафтни архитекти

12.02.2015г.
(четвъртък)
17:00 ч.

   Зала № 2                           САБ
(ул. "Кракра", 11)

ланд.арх. Иван Мустаков

ланд.арх. Веляна Найденова,
ланд.арх. Александър Калев,
ланд.арх. Десислава Данчева,
ланд.арх. Веселина Калайкова

 

 
* Делегирани членове на Съвета: арх. Катя Ангелова (А); арх. Емил Стоянов (Б); арх. Милка Белотелева (В); арх. Христо Венков (Г); арх. Атанас Ковачев (Д); арх. Любомир Пеловски (Е); арх. Веселина Николова (Ж).
 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
(за всички Архитектурни колегии)

1. Отчет за 2014 г.

2. Избор на делегати за Общото събрание на РК София – град на 21 февруари 2015 г. и за  Общото събрание на КАБ - април 2015 г.

3. Обсъждане и приемане на решения от ОС на АК

4. Разни

 

ПОЯСНЕНИЕ ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ КЪМ ТОЧКА ДВЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

а. За делегати на Общото събрание на КАБ се избират един на всеки 10 члена на архитектурната колегия, притежашаващи пълна проектантска правоспособност (ППП).

б. За делегати на Общото събрание на РК София-град се избират един на всеки 5 члена на архитектурната колегия, притежашаващи пълна или ограничена проектантска правоспособност (ППП или ОПП).

в. Заплатилите само 84лв. за текущата година могат да участват в общите събрания на архитектурните колегии, без право да бъдат избирани за делегати на ОС на КАБ и ОС на РК София-град.

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
за ОС на РК София-град
21.02.2015 г.

1. Отчет за дейността за Съвета на РК София-град за периода 2014-2015. Приемане на отчета.

2. Финансов отчет за изпълнение на бюджета за 2014. Приемане на отчета за изпълнение на бюджет 2014.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета. Проект за решение: ОС на РК София-град освобождава от отговорност членовете на Съвета за дейността им през 2014г.

4. Проект за бюджет 2015. Приемане на бюджета за 2015г.

5. Приоритети на РК София-град за 2015г. – дискусия, предложения.

6. Приемане на решения на ОС.

7. Разни.

 
Всички материали от това съобщение може да изтеглите в *.pdf формат от ТУК.
 
Ръководството на РК София-град към КАБ

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions