КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Писмо от арх. Вл. Дамянов до арх. Йовчев, УС и КС на КАБ

Четвъртък, 15 Септември 2011 10:37

До Камарата на архитектите в България

гр. София, п.к. 1000, ул.”Цар Асен” № 1

ДО: арх. Петко Йовчев, Председател на УС на КАБ

ДО: Управителния съвет на КАБ – заседание 16.09.2011г.

ДО: Контролния съвет на КАБ

 

Уважаеми Господа,

В изпълнение на Решенията на ІХ-то Общо събрание на КАБ от 28-29. 04.2011г. и съгласно обявения на 30.06.2011г. график, с писмо ваш вх.№.223/03.09.2011г. бе изпратен текстови материал с окончателната редакция на измененията и допълнения  на устава на КАБ, предназначен за обсъждане , процедиране и гласуване на заседанието на ОС, обявено за 01.10.2011г.

Проектът е качен на електронния сайт на РК София на 03.09.2011г. и на сайта на КАБ на 07.09.2011г. Изпратен е на електронните адреси на всички РК в страната, както и на наличните такива на отделни членове на КАБ.

Запознавайки се с текстовите материали за предтоящия УС на КАБ, насрочен за 16.09.2011г., комисията по приемане на измененията и допълненията към устава на КАБ към ІХ-то ОС очаква СПЕШЕН ОТГОВОР по следните въпроси:

1. Да се даде ясно тълкувание на Решение на ОР от заседание на 21.07.2011г. – Протокол № 26 : „След запознаване с данните за изпълнението на бюджет 2011 г. до настоящия момент, Оперативното ръководство констатира, че разходите за извънредно Общо събрание не могат да бъдат поети от бюджета на централата.”

2. Обрича ли подобна констатация на ОР Решението на ОС за провеждане на Заседание към ІХ-то ОС на КАБ на 01.10.2011г. за приемане допълненията и изменения на Устава на КАБ на НЕИЗПЪЛНЕНИЕ?

3. Какви мерки и действия е предприел до момента      (13.09.2011г.) УС и КС на КАБ за подготовка и провеждане на З-та Сесия на ХІ-то ОС на 01.010.2011г. в гр. София, съгласно т. 17 и т.18 от Протокола на ОС?

4. Ще бъде ли даден отговор от Председателя на УС на КАБ на докладна записка Вх.№ ВК 310 / 03.08.2011г. относно финансиране на юридическите консултации и обосновки на текстовете на допълненията и изменения на устава на КАБ, направени съгласно Решенията на ІХ-то ОС ?

5. Изказваме категорично несъгласие с т.15 от отчета и предложения за решения на УС на КАБ, подготвени за заседане на 16.09.2011г.  Всички изисквания към комисията по т.15: ...

«Текстът на проекта за Устав на КАБ да бъде подложен на дообработка от комисията и юридическо обосноваване в двумесечен срок. Да има едномесечен срок за обсъждане сред колегията и за постъпване на предложения.»....  са изпълнени в обявените срокове!

 

С уважение:

арх.Вл.Дамянов, за Временната комисия по приемане измененията и допълнения на Устава на КАБ към ІХ-то ОС.

13.09.2011 г.

Писмото може да видите ТУК.

 

Коментари  

 
#1 СветланаАлександрова 2011-09-23 13:46
Констатират се ясни признаци, че УС и ОР не полагат усилия и не създават организация за провеждане на ІІІ-та сесия на ОС. Разбра се, че даже е отправено запитване до СЪДЕБНИ ИНСТАНЦИИ как могат да се оспорят РЕШЕНИЯ НА ОС. Тези дейстния (и не само те) поставят тези ръководни органи на КАБ в абсурдно противопосавяне с върховния орган - Общото събрание. То същество това е институционална криза, която трябва да получи решение. Моля колегите за коментар по този ключов за самото съществуване на Камарата въпрос.
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions