КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

През 2014 година половината архитекти в София са работили за от 5 до 10 лв/м2

Неделя, 04 Януари 2015 16:28

Това показват резултатите от анонимна анкета на РК София-град към КАБ, проведена сред 5% от членовете на колегията. В нея са зададени 3 въпроса относно броя на обектите, средната разгъната застроена площ (РЗП) и средната договорна цена.

Данните се отнасят за инвестиционното проектиране по част „архитектура“.

Почти половината архитекти (49%) са работили за до 5 обекта. Една трета (33%) – от 5 до 10 обекта и 18% - над 10 обекта (фиг. 1). Предвид наличието на архитекти, които не са имали работа през 2014г., делът на първата група би бил значително по-голям.

01
Фигура 1.
 
Всеки втори архитект (49%) е проектирал между 1000 и 5000 м2 през изминалата година. Едва 28% от допитаните са проектирали над 5000 м2 (фиг.2).
02
Фигура 2.
 
Огромен дял от архитектите (61%) са работили за до 10 лв/м2, което потвърждава данни от публикации в Строителен обзор (бр. 5 и бр. 12 от 2013г) за средната строителна стойност. Неблагоприятната тенденция за проектиране на договорни цени под реалната себестойност на услугата се потвърждава от факта, че 13% от архитектите проектират на цена до 5 лв/м2. Едва 5% са работили на договорни цени по част „архитектура“ над 20 лв/м2 (фиг. 3).
03
Фигура 3.
 

От резултатите може да се обобщи, че през 2014 година архитектите в София са проектирали най-често до 5 обекта с обща РЗП до 5000 м2 при договорна цена от 5 до 15 лв/м2.

Обхватът на допитването е широк.

Неговата цел е да се добие обща представа за практикуването на професията в България към момента, без да се търси диференциация по отношение на вид обект, местоположение, фаза на проектиране, срок за изпълнение, договорна форма и пр.

Поради недостатъчния брой попълнени анкети, не са отчетени проектите по устройствено планиране и проектите по част „Благоустройство и паркоустройство“.

Важно е да се отбележи също, че в допитването не са участвали архитектите, които не са проектирали през 2014г.

 
Стефан Аспарухов
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions