КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

СТАНОВИЩЕ относно предоставените мнения и допълнения към обявения проект за текст на устав на КАБ

Петък, 05 Август 2011 12:43

Уважаеми колеги,

С интерес и внимание прочетох предоставените до момента коментари и допълнения за публикуваните от нашата комисия текстове за Устав на КАБ. Коментарите и предложенията на адвокат Елен Петров заслужават внимание. За становището на втория адвокат не бих искал да правя коментар, запазвайки добрия тон.

Най-напред прави впечатление малкият брой колеги, взели отношение по проблема. Това за съжаление не е неочаквано за нас, в комисията предположихме подобна активност, но се надявахме на по-голям интерес от колегията. Споделям мнението на арх. Росен Петров по отношение предложенията на арх. П. Божилов, който е направил наистина задълбочен анализ на предоставените от комисията текстове. Заслужават внимание и дебат включването в устава и на текстове, които да защитят българските архитекти по подобие на примера, който арх. Милена Гергинова-Танева дава в писмото си. Споделям направените коментари от арх. Никола Миронов за чл. 10 – Функции на УС, но категорично не приемам мнението му за пропорционалния принцип на разпределяне на гласовете в УС и узаконяването с устава на този порочен монопол. Самият той дава пример със справедливото пропорционално представяне на РК София-град в ОС и желае този принцип да се отнася и за УС – желание, което винаги и напълно съм споделял. Арх. Миронов и арх. Наташа Петрова очевидно не са се запознали с предложението и регламента за създаване на нови регионални колегии в една и съща област, за което да са необходими не 7 (седем) както те са разбрали, а 150 (сто и петдесет) човека може би, защото това предложение е направено от „противниковия отбор”. Разбирам и споделям опасенията им и мисля, че заслужава внимание и задълбочен дебат в комисията и едно предложение, направено от колега за вариант, в който председателите на РК да участват само със съвещателен глас в работата на УС.

От направените до момента предложения по предоставените от комисията текстовете за устав, както и от надявам се споделеното и от Вас мнение за наличие на колегиалност и добронамереност по отношение на всички нейни членове може да се направят следните изводи:

Предложения на първо обявяване устав съдържа текстове, които по принцип подлежат на корекции и редакция с цел по-доброто им формулиране и разбиране. Много от направените предложения допринасят за това. Остават обаче принципно неприемливи и диаметрално противоположни позиции по две основни пряко свързани помежду си точки, а именно начина за създаване на повече от една РК на територията на една област, а от там и опорочаването на иначе на пръв поглед справедливото пропорционалното разпределение на гласовете в УС. Всичко останало е допълнение към тези два основни въпроса и може да бъде прецизирано и прието с всички положителни и отрицателни страни на така наречения „Кратък устав”. За съжаление нито в коментарите и предложенията на колегите, нито в предложените за обсъждане текстове има някакво приемливо решение.

Явно е, че проблемът е в София. Спорът не би трябвало да е личностен, но се превърна в такъв. Всеки е с различна неспособност да чува и друго мнение. За съжаление от години в КАБ се водят „войни” между твърдолинейни и сляпо убедени в правотата си личности. Никой не чува другия. Всеки, който не мисли като тях е враг и трябва да се унищожи. Какво ли ще се случи ако „врага” изчезне? Може би воюващите не са подготвени за този въпрос.

Какво щеше да се случи, ако в ОС София се представляваше от 1 (един) представител носещ пропорционалните гласове на софийската колегия?

Какво щеше да се случи, ако в УС София не се представляваше от 1 (един) човек?

От година и половина на сцената се появи нов враг - РК Нова. На арх. Никодимов и на всички, които не са информирани Ви осведомявам, че РК Нова се създаде като форма на протест точно срещу регламента (устава) по който функционира, а по-точно по който не функционира КАБ. Регламент, който допуска 1 (един) човек да представляват цяла година в УС повече от 50% от членовете на КАБ. Да се харчат повече от 1/3 от парите на цялата организация без за това да има реален пропорционален контрол и съответна отговорност за целесъобразността на разходите. На тези думи засегнатите лица и от двете страни ще се почувстват обидени и ще припознаят отново врага. Ще започнат да вадят писма, докладни, отчети приети от разни съвети и комисии, счетоводни документи и всякаква бумащина доказваща безспорно отчетността на всеки лев. Но ние не сме данъчни. Нека да не бъркаме за пореден път счетоводната отчетност, която е много различна от отчетността по отношение целесъобразността на разходите. Искаме да знаем какъв е крайният резултат от тези безспорно коректно осчетоводени разходи? Кого и как обслужват и какво спечелиха архитектите? За какво се борим всъщност?

Останалата част около 90% от архитектите в София (около 50% от членовете на КАБ) протестират с безразличие и категоричен отказ да чуят за камарата. За тях това е организация, наложена със закон, занимаваща се единствено със себе си, безпомощна да решава реалните проблеми на професията. Тази форма на протест се вижда категорично на годишните и делегатски събрания в София, където едва се събират необходимия минимум колеги за делегати на ОС. Явно е, че тази форма на протест не притеснява ръководството на РК София-град, напротив тя явно устройва тези, които желаят да станат носители на тези гласове. За тази форма на протест не се говори. Не се водят съдебни дела, неглижира се, но тя е не по-малка форма на отрицание на начина, по който функционира КАБ от това, което е създаването на РК Нова. Абсурда и парадокса в поведението и действията на определени твърдолинейни активисти на София-град е, че както яростно отричат стария устав, така той е основният им аргумент срещу създаването на РК Нова. В крайна сметка не съда, а новият вариант на устав, който ОС трябва да приеме с 2/3 от делегатите си трябва да реши този и всички други казуси.

С тези думи не желая да предизвиквам поредния ожесточен и безсмислен спор. Сигурен съм, че сте способни да пишете и защитавате позициите си. Но какъв ще е крайният резултат? Никакъв. Поредното чесане на езици и на нечие его. Да спрем да се плюем. Да седнем и да се опитаме да намерим друг, различен от досегашните подходи за промяна на КАБ, като започнем от София. Очевидно е, че ако устава остане в този вариант едната или другата страна ще може да надделее само чрез някаква процедурна хватка, но това победа ли ще е. Ще решат ли проблемите на работещите архитекти. За хубаво или за лошо в реалната практика КАБ към момента няма никакво влияние и за никой не е фактор в реалната му работа. Добре е, защото, ако имаше влияние в този си вид, отдавна да сме приключили с професията. Лошото е, че я няма, защото можеше да направи много за утвърждаване на архитекта като основен и водещ участник в инвестиционния процес.

На преди повече от месец направихме предложение към ръководството на София-град за среща, на която с диалог да се опитаме да намерим форма за сближаване на позициите и функционирането ни като една колегия. Тази покана остана без отговор. Отново се съзря провокация и задкулисни ходове на „врага”.

Кой се страхува от това заедно да потърсим формата, под който София да се представлява в УС пропорционално, както това е в ОС? Не е ли очевидно, че проблема на камарата е в София и ние трябва сами да се го решим.

Колеги, завършвам становището си с второ предложение за среща и дебат между съветите на РК Нова и РК София-град. Като член на комисията по устава не мога да подкрепя проекта за устав в този му вид за второ обявяване, въпреки уместните допълнения и предложения направени от колегите. В него остават нерешени основни различия които опитах да изложа в настоящото становище.

 

С пожелание да надделее разума над параноята и за успешна работа на комисията!

Поздрави,
арх. Г. Савов – член на комисията по устава избрана от ОС на КАБ

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions