КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТАВА НА КАБ - ПЪРВО ОБЯВЯВАНЕ

Четвъртък, 30 Юни 2011 10:26

Уважаеми колеги,

В изпълнение на решенията на IX-тото Ощо Събрание на КАБ от 28-29.04.2011г., временната комисия по приемане допълненията и измененията на Устава на КАБ Ви предоставя като първо обявяване текст, върху който да изкажете Вашите мнения, съображения и редакционни поправки в срок до 15.07.2011г. Искаме да Ви уверим искрено, че сме работили над тези материали с чувството, че това е ВАШИЯТ-НАШ устав - текст, който да получи доверието на цялата колегия, да защитава и насочва нашата работа в полза на обществото и достойната професия на свободния архитект.

Комисията дебатира на 6 свои заседания (от 25.05.2011г. до 28.06.2011г.), съблюдавайки  следните принципи за работа:

o   запазване на духа и принципите на варианта за изменение и допълнение на устава, предложен от колеги от РК София и избран от делегатите на ОС за основа за доработване и юридическа обосновка -дефинирани като:   „краткост, яснота, законност“;

o   диалогичност;

o   колегиалност;

o   уважаване на различията и огласяването им за дискусия сред колегията.

­I. На Вашето любезно внимание предоставяме следните материали, очаквайки Вашите сериозни и задълбочени бележки и препоръки:

1. Проект за изменение и допълнение на Устава на КАБ - първо обявяване - във формат  .doc, черно-бял, за директно нанасяне на Вашите бележки в цвят, съгласно предложения образец.

2. Работен текст на комисията, илюстриращ допълненията и измененията на оригиналния текст, предложен Ви на ОС, с цветни корекции, допълнения и мотиви, направени на заседанията м.май-юни 2011г.

3. Предложение за структура на КАБ.

4. Предложение от арх. Георги Савов за различно принципно съдържание на Раздел 2 от проекта за устав, приет за дискусия с особено мнение на по-голямата част от комисията.

5. Юридически анализ-становище на проекта за допълнения и изменения на Устава от адв. Елен Петров.

6. Мнение по текстовете на проекта за предложение и изменение на Устава от юрист Иван Медарев по отношение на пропорционалния принцип на представителство на РК във връзка с различните мнения в комисията.

7. Списък на членовете на комисията с телефонни номера и електронни адреси.

Всичките документи може да изтеглите и от ТУК.

Комисията консенсусно подкрепя предлаганата многократно (вкл. от УС през 2010 г.) идея за създаване на регионални колегии в съответствие с регионите, дефинирани в Закона за регионалното развитие и съдържаща се в първата част от приложеното предложение за структура на КАБ. Същата се препоръчва и от адвокат Елен Петров. (Различни мнения има единствено относно пропорционалния вот и структурата в София). Идеята е рационална и с много предимства, но не е включена в основния текст на проекта за устав, тъй като не се съдържа и в текста, одобрен от Общото събрание. Комисията се нуждае от добре аргументирани становища на регионалните колегии по тази тема и се надява да ги получи в съответния срок.

Комисията и консултиращите юристи са убедени, че не е необходим правилник за приложение на този устав. Конкретиката в правилата е предмет на правилниците на постоянните комисии към УС. Но е дискусионно Общото събрание или УС да приема тези правилници, за което също очакваме мнения и предложения.

II.Предлагаме ви да се запознаете с графика на работа на комисията:

  • 30.06.2011г.- изпращане на настоящите материали към РК и колегията в цялата страна.
  • 15.07.2011г. - до тази дата очакваме вашите мнения и предложения към проекта за допълнение и изменение на Устава.
  • 19.07.2011г. до 26.07.2011г. - обработка на предложенията на РК и колегията,получени в писмен вид от комисията.
  • 28.07.-31.07.2011г. - подготвяне и изпращане на допълнен с Вашите предложения и допълнения текст на проекта - второ обявяване.
  • 01.08.2011г.-01.09.2011г. - получаване на отзиви и допълнения към текстовете от второ обявяване.
  • 01.09.- 15.09.2011г. - окончателна редакция и юридическа обосновка на текста за представяне пред ОС - изпращане на колегията.
  • 01.10.2011г. - 3-то заседание на  IX-то ОС за приемане допълнения и изменения на Устава на КАБ - гр. София.

III.Адресите за обратна връзка и писмени предложения са:
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Очакваме Вашето активно участие за изготвянето на документите за управление на собствената ни професия, както и коментари в полето по-долу!


От комисията
София, 30.06.2011г.

ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЪРВОТО ОБЯВЯВАНЕ

София, 19.07.2011г.

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions