КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Професионалният кодекс и промените в устава бяха отложени

Вторник, 03 Май 2011 11:31
изтоник: в-к "Строителство градът"


Деветото общо събрание на Камарата на архитектите в България отново не успя да реши отложените две важни задачи от събранието през 2010 г. А именно приемане на промени в устава на камарата в съответствие със Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и Професионалния кодекс.

Провелото се на 28 и 29 април във Ваканционен клуб "Ривиера" събрание започна с промяна в дневния ред и изтегляне на дебатите относно промените в устава на камарата през първия ден. Причината бе внесените за разглеждане три предложения за промени в устава на камарата – на управителния съвет на КАБ, на регионална колегия "Нова" и на регионална колегия "София-град".

След разгорещен дебат едва в края на деня с гласуване бе избран вариантът на устав, предложен от Регионална колегия "София-град", който според голяма част от присъстващите е по-прост, ясен и кратък, но и в доста суров вид. Според арх. Петко Йовчев, председател на КАБ, предложеният устав предлага доста радикални промени като структура и философия на управление на камарата. Основните промени в предложения устав са свързани с минималния и максималния брой на регионалните колегии, принципа на създаване на нови регионални колегии, разпределение на гласовете в управителния съвет, въвеждане на мандатност на делегатите, въвеждане на председател на общото събрание и т.н.
През продължилите и през втория ден дебати в края на краищата се стигна до решението избраният вариант на устав да се доработи и отново да се разгледа и евентуално приеме на извънредно събрание, което според решенията на делегатите ще се проведе в София след около два месеца. Тогава ще се разгледа и проектът за професионален кодекс, който е в пряка връзка с устава.

Доста по-спокойно и с единомислие премина обсъждането на текущите задачи по отношение на отчета за изтеклата година и приемане на бюджета за 2011.
Председателят на КАБ арх. Петко Йовчев започна с оценка на ситуацията в момента и все още продължаващата стагнация на пазара. Основните усилия на камарата ще бъдат насочени в две важни направления, които касаят развитието на архитектурната професия.

Един от тях е сериозното участие на камарата в промените на Закона за обществените поръчки, което предстои. Законът, който в момента действа, е много лош и не дава предпоставки за добро приложение на архитектурната практика, смята арх. Йовчев. Това е констатирано и на европейско ниво и момента тече сериозна процедура за промяната на Директивата за обществени поръчки. Според арх. Йовчев е необходимо да се разработи отделен раздел, който касае проектантските услуги, в който да бъде заложен модел на конкурсно начало. Системата най-ниска цена – най-кратки срокове работив ущърб на възложителя, респективно на обществото.

Второто направление е продължаване на активната работа на камарата за подпомагане на държавата и общините при усвояване на средствата от европейските фондове с административен капацитет и с проектантски услуги.
Това е и един от начините за раздвижване на пазара на проектантски услуги, който според масовите коментари все още е стагниран, даже бележи отново спад от началото на годината.

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions