КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Среща с министъра на инвестиционното проектиране в САБ

Сряда, 03 Юли 2013 13:41
Инициатива на Съюза на архитектите в България.

На 02.06.2013г. се проведе среща, на която от поканените присъстваха ръководствата на професионалните неправителствени организации на Съюза на архитектите в България, Дружеството на главните архитекти към САБ, Научно техническите съюзи, Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарите на геодезистите и ръководството на Агенцията по картография, геодезия и кадастър , водещи архитектурни и инженерни бюра и фирми и отделни активни членове на неправителствения браншови сектор.

01

Срещата беше открита и ръководена от председателя на САБ арх.Георги Бакалов, който изрази мнението на бранша, че е крайно време да се обърне внимание на проектите в условия на криза, та когато се излезе от нея, веднага да заработят голямите инвестиции. Проектите да предхождат регламентирано поръчките за строителство, така както е по света, за избягване на порочните практики на инженеринговите обществени поръчки. В тази връзка ролята на новосъздаденото министерство е много важна.

02

Министър Данов запозна присъстващите с намеренията да се инициират промени в инвестиционното проектиране, които да дадат възможности за развитие в условията на криза, част от коита са:

- Създаване на условия за усвояване на Европейските фондове с изработване на Предпроектни проучвания ( в рамките на 1% от СМР), с предимно социална насоченост и обществено значими, с помощта на НПО и Камарите, така, че когато се отворят програмите на Европейския съюз да сме готови, по примера на държавите, които имат значителен успех в дела на реализациите. До сега те са в рамките на тревожните 15%-17%.

-Кредитиране и възстановяване по фондовете JESIKA, JERIMI, FLAG и др.

-За младите, да се поемат осигуровките до 29 годишна възраст.

-Отваряне на работни места в ниското строителство, където не се изисква значителен специализиран труд.

-Засилване на конкурсното начало, с оглед качеството на продукта и в полза на обществото.

-Приближаване на търговете в инвестиционния процес до европейската практика.

-Избягване на концентрацията на държавните поръчки и създаване на условия за прозрачност и предварителна информираност.

-Въвеждане на новите стандарти, като БИН-технологии, ГИС, фасилити мениджмънт и др, за дигитална България.

-Прекратяване на практиката за проектиране на парче и създаване на условия за комплексно и хармонично изграждане на средата за обитаване.

-За повишаване ролята на експертизата, връщане на Висшия експертен съвет и използване на възможностите на неправителствения професионален бранш.

-Регламентиране ролята и отговорностите, вкл. финансови на Главния проектант              (архитект или инженер), от начало до край на целия цикъл на инвестиционния процес, така, както е в добрите практики в ЕС и по света.

-Съкращаване на времето за процедури за гражданите и бизнеса.

-ДНСК да има предимно превантивен характер, за недопускане на незаконно строителство, защото рушенето на сгради е загуба за обществото ни като цяло.

-Усъвършенстване на нормите, така, че Проекта да е Закон.

- Малките фирми в бранша, които искат да излизат на външните пазари, да имат държавна подкрепа.

-Да се стимулира износа на проектна продукция „он лайн“, така, че младите да остават в България.

-Да се засили социалната политика на Съюзите и Камарите, както и нивото на обучение.

                На срещата бяха зададени значителен брой въпроси и изказани мнения за подкрепа на тази политика. Това е защото реалния неправителствен сектор и на браншовите организации , който е значителна част от гражданското общество, предимно е зает със създаването на продукт, но като цяло е за развитие, от което печелят всички и най-вече обществото .

Още снимки вижте ТУК
Източник: bularch.eu
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions