КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Брожениe на ГРУПА ГРАД относно конкурса за 4-те централни градски зони

Сряда, 29 Май 2013 16:29
01
Цитат от съобщение на ГРУПА ГРАД в социалната мрежа:
"Днес арх. Диков внесе проекта за конкурс за 4те централни градски зони. Ние отново имахме възражения, но комисията по градоустройство в СОС гласува "за" и прие проекта.
Освен проблемите, които засягаме при така приетия конкурс искахме да споделим с вас и част от коментарите на тази "комисия": «Или мислим, или действаме – мисленето пречи на целеустремеността», «нямаме нужда от международно жури, в България има 3500 архитекти», "нали е конкурс за идеи, няма да се изпълнява после проекта" (Награденият идеен проект трябва да продължи с възлагане на проектиране, г-жо Сачкова, но може би и този път ще остане състезание за картинки).
Ами, толкова от общината пак...
"
Ето и писмото на Групата:
Към комисията по градоустройство и архитектура

Относно: Проекти за прединвестиционно обемно-устройствено проучване и решение за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от централна градска част на гр. София

Уважаеми г-н Иванов,

Дами и Господа общински съветници,

Група ГРАД направи задълбочен анализ и представи на арх. Диков съображения за корекции в заданието с препоръки от 42 точки. Нашето разбиране е, че доброто задание е най-важната предпоставка за добър резултат. Факт е, че над 50% от тях бяха приети като основателни. Получихме уверение, че забележките ни ще бъдат отразени в заданието напълно или частично.

Eдин дълбок и основен проблем обаче остава:

Като задача на тези проекти се вменява вземането на транспортно-комуникационни решения. В заданието пише: "Не е задължително проектантите да се съобразяват с транспортно-комуникационната система по ОУП, но от тях се изисква да предложат пътно и организационно решение, в случай, че имат по-добра идея за транспортно-комуникационното обслужване на дадена зона или територия".

Как транспортно-комуникационните идеи на 4 различни колектива ще се свържат в един общ организъм? Това, което прозира зад този факт, е липсата на комуникационна стратегия на центъра на София, която можеше да се изработи през последните години! Вменяването на транспортно-комуникационни задачи на конкурса  измества неговия фокус, а именно: градския дизайн!

Нашето мнение е, че конкурсът прескача основен етап, какъвто е комуникационен план на центъра! Такъв комуникационен план липсваше при проектирането на Витошка, в следствие на което проектантите не можаха да обяснят защо пешеходната улица се пресича от автомобили! Такъв план липсваше в конкурса за Св.Неделя и проектантите трябваше да гадаят: маха ли се трамвая или не се маха? Този план е Ваш ангажимент, арх. Диков!

Група ГРАД смята, че така поставен, конкурсът предполага допускането на сериозни базови грешки и че се измества фокуса на проектите. Настояваме като основа на конкурсните проекти да се представи такъв план!

Други препоръки, за които настояваме:
1. Състав на журито: след конкурса за Св. Неделя се уверихме, че експертният капацитет за журиране в България не може да излъчи проекти с европейско и световно качество. Настояваме привличане на други експерти, като например български архитекти, работещи на световната архитектурна сценa, или авторитетни чуждестранни архитекти с осигурен преводач! Съставът на журито, в което субективният фактор е от огромно значение, ще определи стилистиката на спечелилите проекти и оттам - бъдещето на центъра!!! Съставът на журито ще мотивира колегията да участва! Журито трябвада бъде обявено предварително, а участието на членовете да бъде гарантирано!!!

Група ГРАД се анжгажира да представи списък и препоръки за такива хора.

2. Двуетапен конкурс. Първи етап - анонимен. Втори етап - номинираната къса листа се поканва явно да защити пред журито проектите си. Този подход ще привлече повече проектанти, например млади колеги, които ще имат по-голям шанс за оценка по достойство на проекта, а не по авторитет.

Дами и Господа, от този конкурс зависи бъдещето на центъра на София!


Настояваме Комисията по архитектура и градоустройство да упражни волята си в защита на Обществения интерес и да не допуска обявяването на конкурс със задание, което създава условия за предварително провален резултат.

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions