КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Защо само централното ръководство има правомощията да прехвърли членовете на "Нова"

Вторник, 19 Март 2013 17:50
02

Най-отговорната дейност на КАБ е създаването и поддържането на списъците с правоспособни проектанти. Вписването или отписването на лицата в тези списъци дават или отнемат най-важното право, за което е създадена КАБ – правоспособността. Затова в ЗКАИИП, Устава и вътрешните правила на КАБ има създаден стриктен ред за вписване и отписване в тези списъци, и неспазването на този ред може да доведе до много сериозни последствия, включително и съдебни дела срещу КАБ.

Какъв е редът – чрез подаване на заявление за членство, придружено със съответните документи в регионалната колегия по местоживеене или месторабота. Регионалната колегия докладва това заявление до УС на КАБ- комисия по регистъра. Със свое решение УС на КАБ вписва или отказва вписване в съответния регистър и изпраща обратно уведомление към съответната регионална колегия да оформи списъците с членовете си. Задължително условие за вписване е и заплащането на членския внос. Пълните и актуални списъци на всички членове на КАБ се поддържат единствено от централно ръководство. Регионалните колегии поддържат списъци само на своите членове.

Прехвърляне от една регионална колегия в друга става чрез подаване на заявление в колегията, в която желае да се премести съответния член. На база на това заявление се прави проверка в централно ръководство за редовността на колегата и след потвърждение на промяната от УС той/тя бива вписан в списъците на членовете на новата регионална колегия. По служебен път се изисква прехвърляне на финансовите средства за съответния член към новата регионална колегия.

Какво се е случило със създаването на „НОВА”? Първоначално, около 80 човека, почти всички те членове на РК София-град са решили да сформират РК НОВА. Формално тези около 80 не са се отписвали от списъците на РК София, но неплащайки при нас вноските си за следващите години при нас се водят с прекъснато членство. След издаването на заповедта за създаването на РК „НОВА” , останалите членове (общо до около 320) през 3-те години на съществуването й са подавали лични заявления при тях или за нови членове или за преместване, какъвто е редът в КАБ. Има и един сериозен проблем, че там са записани и колеги с друга адресна регистрация (различна от гр.София).

С обявяването на заповедта за създаването на РК „НОВА” за нищожна, трябва да се върне състоянието преди издаването й. На практика отпадат атрибутите на „НОВА” като регионална колегия. Обаче разликите между 2010 и 2013г. са значителни, и създават редица казуси за решаване. Предвид на това, че само централното ръководство разполага с пълната информация и актуални регистри има легитимността да я предостави и преразпредели между регионалните колегии. Ако учредителите на НОВА не са попълвали заявления за преместване и могат да бъдат върнати в РК София-град само с потвърждение от централно ръководство, че са редовно отчетени за 2013г. и не членуват в друга РК, то не така стои въпросът с колегите, които са попълвали молби за членство в РК Нова (както прехвърлили се така и новопостъпили). Съдебното решение не отменя техните заявления. Друг казус е членовете на Нова с адрес различен от София, които на практика по ЗКАИИП и Устав трябва да преминат в други РК, различни от София-град.

Всичко това води до няколко извода. Ръководството на РК София-град няма правомощията да вписва в регистрите си колеги извън регламентирания ред. За да впишем когото и да било трябва да получим официален списък и данни от легитимен орган на КАБ, какъвто орган е единствено централно ръководство – комисия по регистъра или съответния член да подаде заявление при нас, което да докладваме на УС. В никакъв случай не трябва да се допуска самоволно променяне на списъци от регионални колегии ( утре може някой от нас да се окаже член на РК Пловдив примерно , без да знае ). Автоматично връщане на целия членски състав на НОВА в РК София-град е административен абсурд, който ще породи в пъти повече нарушения на закона. Проблемът „НОВА” е проблем на централата на КАБ, а не проблем на РК София. При положение, че УС на КАБ е единствения орган, имащ право да прави промени в регистрите, призовавам ръководството на КАБ да предприеме адекватните мерки.


арх. Баровски
Председател на РК София-град към КАБ

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions