КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Вторник, 08 Януари 2013 13:28

Писмо от арх.Весела Георгиева, зам.-председател на УС на КАБ и Председател на Комисията по регистъра

Уведомяваме всички Регионални колегии на КАБ на основание чл.12, т.3 и чл.49, ал.5 от Устава на КАБ, че при внасяне на вноски за членство и проектантска правоспособност за 2013 г. от 02 януари 2013 г. е задължително освен вноските за членство и проектантска правоспособност, да се събира и възстановителна вноска в размер на 156 лв. в съответствие с решение на Десетото Общо събрание на КАБ, проведено на 03,04 и 05 май 2012 г., по т. 8 от дневния ред.

Колегите, внесли вноските си за членство и проектантска правоспособност за 2013 г. по банков път с платежни до 28.12.2012 г. включително, независимо от датата на получаване на вноските по сметките на Регионалните колегии на КАБ, са редовно отчетени и не дължат възстановителни вноски.

Всички архитекти, ландшафтни архитекти и урбанисти, внесли вноските си за членство и проектантска правоспособност след 01.01.2013 г. по банков път или на каса, дължат възстановителна вноска, за да бъдат редовни членове на КАБ и получат годишните си удостоверения за проектантска правоспособност за 2013 г.

Моля настоящата информация да бъде доведена до знанието на всички членове на КАБ.

.
Становището на адв. Христо Казармов е:

Съгласно чл. 49, ал. 5 от Устава на КАБ, годишните вноски се събират еднократно чрез Регионалните колегии, в срок до края на ноември на текущата година, по начин определен от Управителния съвет на Камарата.

През 2009 год., видно от т. 9 от Протокола от заседание на VII – мото ОС на КАБ, проведено на  30. 04. 2009 год., същото е решило крайният срок за плащане на годишната вноска за следващата година /т.е. за 2010 год./ да е 30 ноември и възможен краен срок за плащане  - 31 януари, след което членството отпада.

Oт формулировката става ясно, че решението от 30. 04. 2009 год. се отнася единствено до плащане на годишните вноски за 2010 год., доколкото срока за плащане на вноските, посочен в чл. 49, ал. 5 от Устава на КАБ е останал непроменен и до настоящия момент е във вида му, приет през 2007 год.

Съществува възможността, посочена в чл. 49, ал. 4 от Устава на КАБ, а именно по предложение на Регионалната колегия, Управителния съвет на Камарата да вземе решение за разсрочване или опрощаване плащането на годишните вноски.

Допълнително информация може да получите на 9800715.
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions