КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Резюме от предложенията на ACE за обновяване на Директивата на Европейския парламент и на съвета за Обществени поръчки

Сряда, 25 Юли 2012 12:05
България чрез представителството на САБ и КАБ в АСЕ (Архитектурен съвет на Европа) даде професионалното си становище по въпросите за преценката на архитектурния труд като интелектуален. Мнението ни е залегнало в официалното становище на АСЕ, изразено с конкретни юридически оформени предложения за оценка на този труд, който не може да се оценява количествено.
Основното в становището на АСЕ е търсенето на реалната гаранция, която се дава от проектанта при тези поръчки и е резултат от личната му способност да създава качество, а не от характерните за материалното му изпълнение количествени показатели. Утвърдилият се досега и успешно функциониращ пазар на този вид труд в Европа залага успешно именно на тази характеристика, като е доказано, че огромната част от фирмите (студията на АСЕ «Архитектурната професия в Европа 2010 г.» показва, например, че 94% са с 1 до 5 души персонал!), не давайки количествена гаранция, са реално способни да дават нужния професионализъм на клиентите си. Липсата или недостигът на качествени параметри в преценката за подбор при предишни обществени поръчки и при конкурси е довело до „разхищение на публични средства и огромни спънки пред конкурентноспособността на ЕС на световния пазар”, пише в прессъобщението на АСЕ, публикувано в сайта на САБ.
Предлага се, наред с опростяването на административните изисквания, да се спре търсенето на обща граница за всички процедури, както и на електронните търгове за интелектуални услуги въобще. АСЕ предлага въвеждането на архитектурни конкурси, следвани от процедура за договаряне, като стандартен подход за възлагането на обществени поръчки”, пише още в прессъобщението. Особена тежест има въвеждането на критерия „най-ниска стойност”, т.е. оценката на стойността на целия жизнен цикъл на проектирания обект. Освен това АСЕ отхвърля категорично централизираното възлагане на обществени поръчки и рамкови споразумения, за да може да бъдат включвани и младите колеги в пазара на проектантския труд.

арх. Алеко Христов,
зам.-председател на УС на КАБ
с ресор Професионална дейност

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions