КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Председателят на КАБ недоволен от условията за идеен проект в Ямбол

Понеделник, 23 Юли 2012 11:51

В отворено писмо до кмета на общината Георги Славов, арх. Дамянов изисква решаване на проблема.

Недоволството е във връзка с открит конкурс за проект с предмет - Изработване на „идеен проект" за „Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез реконструкция на пешеходни зони - гр. Ямбол".

Камарата на архитектите в България счита, че определените в условията на конкурса три награди, за премираните на първо, второ и трето място участници, съответно в размер на 2000 лв., 1000 лв. и 500 лв. са крайно недостатъчни за иначе много сериозната и амбициозна конкурсна програма - с голям териториален обхват и подробни разработки - фрагменти, силуети, тримерни изображения или макет, съгласуване на решението с експлоатационните дружества и др, се казва в писмото на арх. Владимир Дамянов.

Предвидената сума от 100 000 лева без ДДС за последващото изработване на технически и работен проект не отговаря на нормативната себестойност за изготвяне на качествена проектна документация на КАБ и КИИП за предвидения обхват на разработката от около 45 000 кв.м. и участващите в тези фази на проектиране специалности - „Архитектура", „Озеленяване".

В конкурсната документация е въведено изискване участникът да е бил проектант на поне един сходен проект и за доказване на това обстоятелство да представи поне една референция от възложител, в която да е описано съдържанието на реализирания от проектанта проект. Това изискване противоречи на принципа на конкурса за „идеен проект", който е именно да се извърши подбор на идеи, а не да се търсят проектанти с доказан опит в реализации. Още повече, че в следващите фази може да се търси участие на по-опитен проектант, но при изрично запазване на авторските права на наградения участник, в съответствие с ЗАПСП, пише още в документа.

В заключение председателят на КАБ предлага предварителното съдействие на Камара на архитектите в България при изготвянето на следващи конкурсни програми и изказва очакванията си за своевременни действия в посока на намиране на оптимално решение на проблема, „с цел постигане на качествени проекти и реализация на амбициозната Ви инвестиционна програма за устойчива градска среда".
Прочетете кореспонденцията по случая ТУК
Източник: citybuild.bg
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions