КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Конкурси
Фотоконкурс "Водата и градът"
Вторник, 09 Септември 2014 15:50
01

ВЪВЕДЕНИЕ
Следвайки тематиката на изминалите събития през годината, посветени на водата, Регионална колегия София-град към Камарата на архитектите в България организира фотоконкурс на тема „Водата и Градът“. Водата като основна градивна частица е неизменен елемент и от градската среда – като притегателен център в парковите пространства и като акцент в архитектурните ансамбли. Предизвикателството на фотоконкурса е да се улови през обектива на апарата картина, включваща комбинация от вода и архитектурен обект, вода и градско пространство, вода и ландшафтен обект в урбанизирана среда. Водата може да бъде както природна забележителност или стихия, така и изкуствен воден обект – фонтан, чешма, водна каскада и др. Няма ограничения в периода на заснемане – година, сезон или денонощие. Най-добрите 13 фотографии – 12 за всеки един от месеците през годината и 1 за корица, ще бъдат избрани за ежегодния календар на РК София-град към Камарата на архитектите в България за 2015г.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА СНИМКИТЕ
Обект
: вода и архитектура или вода и ландшафт в градска среда
Размери: 2480x1755
pixel (A3 формат)
Резолюция: мин. 150 dpi
На самата фотография да бъде поставено името на автора по следния начин:

03

В допълнително описание да бъдат посочени мястото и обекта на фотографията. Снимките трябва да бъдат направени на територията на Република България. Фотографии от чужбина няма да бъдат разглеждани.

АВТОРСКИ ПРАВА
Всички участници запазват авторските си права върху фотографиите, като предоставят правото за използването им в изложбата „Водата и Градът“ и правото те да бъдат публикувани на сайта на РК София-град: www.kab-sofia.bg. Наградените участници предоставят правото на КАБ за използването им в годишния календар за 2015г.

ПРЕДАВАНЕ НА СНИМКИТЕ
Снимките се изпращат на електронния адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , заедно с попълнено заявление (ТУК) за участие. Всеки участник има право да изпрати до 3 фотографии.

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ

Първа награда:

Класираната на първо място снимка се откупува от собственика за 100лв и заема място на корицата на календара.

Втора награда:

Класират се 12 фотоси по един за всеки от месеците на годината и се откупуват от собствениците съответно по 50лв. за снимка.

ЖУРИРАНЕ
Журирането ще се извърши на два етапа. Първо ще се подберат 100 снимки, които ще бъдат включени в изложба „Водата и Градът“. От тях ще бъдат премирани 13, които ще заемат място в календара на РК София-град към КАБ за 2015г. Две от тези 13 снимки ще бъдат избрани от посетители на изложбата, които ще поставят листче с номера на избраната от тях фотография в специална урна. Останалите 11, включително и снимката за корицата, ще бъдат избрани при повторно заседание на журито, което ще бъде назначено от Председателя на РК "София-град" към КАБ.

Със Заповед №4/26.09.2014г. на Председателя на РК "София-град" към КАБ, съгласно Решение на Съвета на Регионалната колегия, е определено жури в състав:
1.    арх. Валентина Василева
2.    арх. Катя Ангелова
3.    ланд.арх. Марин Мерекьов
4.    ланд.арх. Веляна Найденова
5.    Петър Янкулов

Първото заседание на журито ще се състои на 30.09.2014г. от 10:00ч. в сградата на САБ, ул.“Кракра“ №11, Заседателна зала. Журито е независимо в своята работа и решението му е окончателно и не подлежи на обжалване.

КАЛЕНДАР НА ФОТОКОНКУРСА
Обявяване на фотоконкурса: 09.09.2014г.
Срок за предаване: 2
8.09.2014 г. – 23:59ч.
Журиране 1ви етап: 30.09.2014г.
Откриване на изложба: 06.10.2014г. – Международен ден на архитектурата
Журиране 2ри етап: 17.10.2014г.
Закриване на изложбата и официално връчване на наградите: 17.10.2014г.

 

02

 
Конкурс "Визия за Варна"
Четвъртък, 04 Септември 2014 08:21

Община Варна, Съюзът на архитектите в България, Камарата на архитектите в България и Варна Дизайн Форум обявяват конкурс „ВИЗИЯ ЗА ВАРНА“

Варна 9000, пл. Мусала, 10
тел: 052/632 253 и 052/632 257
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
http://www.varna.bg/
http://www.varna2019.bg
http://www.varna-design.com
 

Обявителите очакват да добият представа за мечтите на хората за Варна, касаещи оформлението и визията на характерни градски пространства, сгради, елементи на градския дизайн.

Участници

Конкурсът е публичен. Могат да участват български граждани - артисти, художници, архитекти и всички хора с отношение към проблематиката и възможност да изразят визуално и вербално идеята си.

Условия

Участието в конкурса е безплатно. Изисква се единствено заявление за участие в свободен текст на email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , от който ще бъде предоставена Layout-рамка с логото на конкурса. Всеки участник може да участва с повече от един проект, но само с по един за конкретна локация. Проектите се изпращат на адреса на САБ – Варна във формат А3, каширани върху недеформируема основа, придружени с диск с дигитален формат (PDF, JPEG, TIFF, DWG) на проекта. Проектите ще бъдат качени на сайт или във Фейсбук и ще бъде организирано публично гласуване в рамките на 10 дни.

Победители

Журито, с участие на Представител на Община Варна ,САБ, КАБ и ВДФ отличава най-добрите проекти. Предвижда се и награда на публиката, според събраните предпочитания в социалната мрежа.

Награди

За отличените проекти се предвижда общ награден фонд в размер на 4000 лв, които ще бъдат разпределени с решение на журито на конкурса. Предвижда се да бъдат отличени най-добрите предложения за всяко едно от предложените градски пространства.

Срокове

04.09.2014 г. – Обявяване на конкурса

04.09. 2014 г. – 24.10.2014 г. – Изработване и предаване на проектите

03. 11.2014 г. – 07.11. 2014 г. – Журиране и обявяване на отличените.

Въпроси могат да се задават в периода 04.09. 2014 г. – 15.09.2014 г. на електронния адрес на организатора

Жури:

1. проф.д-р арх.Росица Никифорова – председател на журито
2. арх.Виктор Бузев- гл.архитект на Община Варна
3. арх.Димитър Стефанов – председател на САБ – дружество Варна
4. арх.Георги Минчев – председател на КАБ - Варна
5. Професор Владимир Иванов – художник - представител на ВДФ

Задание за концепции

Настоящото задание за концепции за градска среда е изготвено след анализ на състоянието на градски пространства на Варна и във връзка с предвижданията на Общия устройствен план.

І. Предмет на заданието е следствие от анализа на градски пространства в центъра на Варна

Анализът на редица централно-градски пространства показва общо снижаване на привлекателността на някога добре функциониращи или други недостатъчно обгрижвани във времето зони.

Предмет на заданието е повишаване качеството и привлекателността на няколко градски пространства в центъра на Варна.

ІІ. Обхват на конкурса

Територията предмет на конкурса обхваща четири обекта:

1. Сграда Община Варна / Площадно пространство бул. „Мария Луиза“ / бул. „Сливница“

2. Пространство пл. „Екзарх Йосиф“ („Шишкова градинка”)

3. Площадно пространство ул. Преслав / ул. „Сан Стефано“/ ул. „Одесос“ (пред РДВР-Варна)

4. Градинката на Кукления театър, между улици „Шейново“ и „Драгоман“

ІІІ. Цел, условия за представяне и очакван резултат на конкурса

1. Основната цел на конкурса е да се стимулира активността на гражданите/участниците чрез техни виждания/идеи за подобряване привлекателността на града и повишаване качеството на живота. Конкурсът „Визия за Варна“ очаква идеи за възможни обемно-пространствени, оформителски и цветови решения за характерни пространства в гр. Варна, чрез илюстративно изразяване на идеите им.

Идеите и възможните решения ще бъдат представени на Община Варна, като основание да избере и изпълни реално някои от тях, след техническо доразработване на идеята от авторите или организиране на професионално насочен конкурс . Организаторът предлага посочените места/обекти с нарушена естетика в централната част на града. Участникът избира сам едно или няколко от предложените места, фотографира актуалното му състояние от избрана от него гледна точка и изработва колаж върху фотографията с цел да онагледи собственото си виждане за естетизиране на пространството. Възможните методи за колаж не се ограничават – ръчни, компютърни обработки, графични, художествени..., според уменията на участника. Завършената идея се представя във формат А3 (297/420 мм) върху предварително изработена от организатора рамка, като задължително включва фотографията на актуалното състояние на проблемното пространтво и колажа с идеята на участника. Тъй като конкурсът е открит, участникът поставя името си в долния десен ъгъл на листа. Листът се кашира на недеформируема основа (картон, пенокартон и т.н.) и се предава заедно с диск с дигитални /сканирани/ изображения на идеята/-ите/.

2. Задачи:

Създаване на атрактивна среда;

Подобряване и увеличаване на зелената система на града;

Осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания и социализирането им;

Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление;

Освободеност на предложенията от технически ограничения.

Одухотворяване на градските пространства.

ПРЕДЛОЖЕНИ ПРОСТРАНСТВА :

01
1. Сграда Община Варна / Площадно пространство бул.”Мария Луиза” / бул.”Сливница”
 02
2. Пространство пл. „Екзарх Йосиф” („Шишкова градинка”)
03
3. Площадно пространство ул.”Преслав” / ул.”Сан Стефано”/ ул.”Одесос” (пред РДВР-Варна)
04
4. Градинката на Кукления театър, между улици „Шейново“ и „Драгоман“
 
„София Тех Парк“ АД обяви конкурс за дизайн на пешеходен мост
Четвъртък, 21 Август 2014 13:52
01

Концепцията е за естетическа и обществено-консенсусна визия на мост над бул. "Цариградско шосе", която да оформя входа на парка.

Сградата на „Експериментариума" в „Научно-технологичен парк" е един от елементите на комплекса, насочен към широката общественост. В нея ще бъде разположен интерактивен музей, в който деца и ученици, както и техните родители, да могат да се докоснат до науката и технологиите чрез различни игри, инсталации и филми, както и в мини-лабораториите, водени от университетски преподаватели, студенти и представители на различни иновативни компании.

Мостът ще осигурява пешеходната връзка между спирките на масовия градски транспорт от двете страни на булеварда и сградата на „Експериментариума" и се явява основен пешеходен подход към целия комплекс.

Конкурсът за визия на моста е открит и в него могат да участват български и чуждестранни лица. Авторите на допуснатите до класиране конкурсни проекти ще имат възможност да докладват и да защитават разработката си пред членовете на журито. Крайният срок за участие е 19.09.2014г., а резултатите ще бъдат обявени в срок от 30 дни след тази дата.

Критериите за оценка са оригиналност, съответствие с техническите изисквания и изискванията за цена за реализация. Най-добрите проекти ще бъдат наградени с парични награди, осигурени от София Тех Парк АД.

За повече информация относно условията за кандидатстване може да откриете тук.

 
Източник: citybuild.bg
 
Конкурс за архитектурни проекти от Велукс
Събота, 16 Август 2014 16:39
01
 
Конкурсните проекти за обновяване на паметника 1300 години България
Понеделник, 04 Август 2014 10:42
01

За да изкажете подкрепата си, е необходимо да внесете в НАГ (ул. "Сердика" №5) становище, което да изказва подкрепата ви за избрания от вас проект.

До 28.08.2014 г. може да изразявате своето одобрение/неодобрение чрез писмени становища, заведени в деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство" на Столична община. 

Едноетапният открит конкурс търси концептуална визия - както за пълно или частично реновиране, така и нови идеи, свързани с традициите на мястото или пластични композиции. 

Деветте проекта може да видите тук

 
Източник: http://citybuild.bg
 
eVolo 2015 Skyscraper Competition
Петък, 18 Юли 2014 13:53
01

Списание eVolo за поредна година обявява конкурс за архитектурни идеи за небостъргачи "eVolo 2015 Skyscraper Competition". Този конкурс се провежда от 2006 г. Неговата цел е да провокира новаторски идеи и да стимулира въображението на архитекти и дизайнери по целия свят, които могат да променят това, което ние разбираме като съвременен небостъргач, неговото въздействие върху градското планиране и върху подобряването на начина ни на живот.

Вижте тук информация за конкурса  и на следния адрес:

http://www.evolo.us/competition/registration-evolo-2015-skyscraper-competition/
 
Източник: kab.bg
 
Фасада на CERESIT
Петък, 04 Юли 2014 01:38
02

ЗАДАНИЕ____________________________________

Професионални архитекти могат да кандидатстват с най-добрите сипроекти, в които са приложили творчески външните топлоизолационни системи на Ceresit.
Критерият за присъждане на награда ще бъде проектирането на уникална и открояваща се външна фасада.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ________________________
Конкурсът е за проектиране на фасада, изпълнена с продукти на Ceresit1 от гамата ETICS2. Могат да участват всякакви сгради - завършени, в процес на строителство или в проектна фаза. За последните обаче се изисква обектът да има валидно разрешение за строеж през 2014 г. Представеният проект трябва да включва проекта на фасадата, която е поне до 50% изпълнена с компоненти от ETICS система. Имат се предвид компонентите, предназначени за слоя на окончателното оформление (мазилка), които принадлежат към следните линии продукти на Ceresit: Colours of Nature®, VISAGE, Intense Colour System (вж. на www.ceresit.com).
Това трябва да е документирано, като във формуляра за участие се посочват използваните продукти Ceresit.

УЧАСТНИЦИ__________________________________
Архитектурни бюра, Дизайнери и самостоятелно заети проектанти, които носят главната отговорност за проектирането на външните фасади на сгради.

КАТЕГОРИИ__________________________________
Номинации за наградите ще има в три категории:
> 1. Жилищни сгради с по-малко от пет жилищни единици
> 2. Жилищни сгради с повече от пет жилищни единици (апартаменти)
> 3. Нежилищни сгради (търговски сгради като офиси, обекти за търговия на дребно или за свободното време, промишлени сгради).

Всички видове сгради по-горе могат да участват, независимо дали са частни или обществени, новопостроени или реновирани.
Насърчаваме архитектите да участват с множество проекти, в която и да е oт гореспоменатите категории.

ЖУРИ И КРИТЕРИИ___________________________

Състава на международното жури влизат представители на международни архитектурни бюра, университети и други учреждения в областта на строителството, както и членове на международното ръководство на Ceresit.
За вземане на решението ще се оценява творческия подход към прилагането на ETICS системите за постигане на уникален външен вид на сградата, със специален акцент върху цветовете и текстурите. Локалното жури се състои от именити представители на бранша, инвеститори, преподаватели, както и представители на ръководството на Хенкел България.

СРОКОВЕ____________________________________
ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ОТ 01.06.2014 г. ДО 31.10.2014 г.
ВСИЧКИ ПРОЕКТИ ТРЯБВА ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ НА >>> www.ceresit.com/facade_award_2014

Международните победители ще бъдат обявени през декември 2014 г.
Международната церемония по награждаване ще се проведе в началото на 2015 г. по време на известно архитектурно събитие. Локалният победител ще бъде обявен
през ноември 2014.

НАГРАДИ____________________________________
МЕЖДУНАРОДЕН ПОБЕДИТЕЛ
Носителите на първа, втора и трета награда във всяка от категориите ще бъдат избрани от международно жури. Победителите във всяка категория ще получат по
 4 000 евро, а техните подгласници (2-ро и 3-то място) - по  2 000евро за всеки. Всички те ще бъдат поканени за получаване на наградите си на специална церемония, където ще бъдат отличени най-добрите фасади в Европа. Разноските по транспорта и настаняването ще бъдат покрити изцяло от организаторите.

ЛОКАЛЕН ПОБЕДИТЕЛ
Локалният победител (независим от международния) ще бъде отличен на специална церемония в приствието на именити личности от бранша, инвеститори и медии в София. Победителят и неговият проект ще получат отзвук в медиите.

ВСИЧКИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОДРОБНОСТИ ЗА КОНКУРСА >>> ТУК
 
Източник: http://www.dibla.com
 
Търси се Урбанист/Архитект (Консултант)
Вторник, 01 Юли 2014 14:12
01
 
Източник: http://www.karieri.bg/viewadv/rabota/29526_urbanistarhitekt_konsultant/
 
Международен архитектурен конкурс от RUUKKI
Петък, 27 Юни 2014 17:08
ruukki

Уважаеми колеги,

Ruukki обявява международен архитектурен конкурс (ТУК), победителя от който ще има възможността да работи в известно проектантско бюро в Норвегия за три месеца през есента на 2015г.

Целта на проекта е да се създаде логистичен център с площ 10,000 - 20,000 м2 в сурова околна среда, близо до Северния полюс.

 
Община Велинград откри обществена поръчка
Четвъртък, 26 Юни 2014 12:18
01

Актуално по темата:
В професионалната комисия по оценка на проектите ще има и ландшафтен архитект, каза за citybuild.bg гл. архитект на общината Тодор Енев във връзка с писмо от Съюза на ландшафтните архитекти.   

След като Камарата на архитектите препоръча да не се участва в конкурс на община Велинград заради сигнал от СЛА, с който се изразява безпокойство от законосъобразността на поръчката заради това, че "възложителят НЕ ПРЕДВИЖДА връчване на награди" и заради съставянето на конкурсното задание, се свързахме с главния архитект на общината, който заяви, че награда за първото място ще има, определена с проекта за техническа помощ по Интегрирания план за възстановяване и развитие (ИПГВР). Проблемът е по-скоро с наградите за второ и трето място, за които ще трябва да се търсят пари от бюджета на общината, като това предложение ще направи арх. Енев на следващата общинска сесия.

От Съюза на ландшафтните архитекти поискаха и задължително включване в състава на техническата комисия за разглеждане, оценяване и класиране на проектите на ландшафни архитекти. Според арх. Тодор Енев, първата комисия е предварителна и разглежда единствено документацията, докато втората, която ще оценява проектите в конкурса, е професионална, и в нея ще бъдат включени всички необходими специалисти, включително и ландшафтни архитекти.

 
 

ОБЩИНА ВЕЛИГРАД откри обществена поръчка с предмет: „КОНКУРС ЗА  ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВА ВИЗИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ И ПАРКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ И МЕСТАТА ЗА ОТДИХ В ГРАД ВЕЛИНГРАД”.

Целта на конкурса е придобиване на идеен проектза създаване на нова визия на централна градска част и парковите пространства, зелените площи и местата за отдих в град Велинград, включващ единадесет обекта, описани подробно по-долу. Желанието на възложителя община Велинград е да създаде едно общо градско и извънградско пространство - с единна философия, с единен визуален и функционален език.

Идейният проект да представи архитектурно – благоустройствени решения при спазване на функционалните и обемно – пространствените изисквания за следните обособени обекти  :

Идейният проект по част „Архитектура и благоустрояване“ се представя в цветна техника и задължително съдържа:

- ситуационен план, изработен върху кадастралния план на гр. Велинград, върху който са разграничени отделните съществуващи и проектни елементи с нанесени алейна мрежа, настилките и елементите на градското и парково обзавеждане и градския дизайн.

- разрези, изясняващи особености на съществуващия и проектния терен.

- 3D визуализации от които ясно да личи идеята на автора и съответните елементи.

- идейни проекти на по-значими градински и градски архитектурни елементи (фонтани, каскади, павилиони и др.под.), както и детайли за настилките;

Идейният проект по част „Паркоустройство“ се представя в цветна техника и задължително съдържа:

-дендрологичен идеен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност.

-обемно-цветово решение на зелените площи в обхвата на обекта, което да представи пространствената композиция и растителното оформяне на различната дървесна и декоративна храстова растителност и откритите зелени площи в свободна техника.

Проекта се представя в мащаб 1:200 или 1:500. Чертежите и визуализациите се представят, разпечатани на непрозрачна хартия и представени под формата на табла с максимален размер А0.

Възложителят не предвижда връчване на награди. След приключване на конкурса, Възложителят ще проведе процедура по реда на глава VII, раздел II от ЗОП – Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 и 7.

Повече информация за конкурса за проект може да се намери на интернет страницата на Община Велинград на адрес: www.velingrad.bg;
Желаещите да представят конкурсни проекти могат да направят това до 14.08.2014г..

 
Още статии...


Страница 8 от 26
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions