КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Покана за участие в конкурс за изготвяне на проект за фасадата на сградата на ДНСК

Четвъртък, 26 Април 2012 15:32

ДО: АРХ. ПЕТКО ЙОВЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КАМАРАТА
НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Относно: Покана за участие в конкурс за изготвяне на проект за фасадата на сградата на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) в гр.София, бул. „Христо Ботев" №47

УВАЖАЕМИ АРХ. ЙОВЧЕВ,

Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ кандидатства през м. февруари 2012 г, по МЯРКА 01 на Проект „Красива България" /ПКБ/ при Министерство на труда и социалната политика с проекто предложение за обект „Административна сграда на ДНСК - саниране на фасади", находящ се в гр. София, бул. „Христо Ботев" № 47.

Проекто-предложението е одобрено за финансиране с Решение №1/12.03.2012 г. на Управителния съвет на ПКБ, въз основа на което е сключено Споразумение №РД09-6/22.03.2012 г. за финансиране на дейностите за реализация на горецитирания обект. Стойността за СМР/СРР е 80 456 лева с ДДС, съгласно споразумението. Същата включва полагане на топлоизолация и минерална мазилка.

Във връзка с гореизложеното, ДНСК отправя покана до всички желаещи архитекти да представят свои предложения за идейно цветово решение на фасадата на сградата на ДНСК. Идейните решения следва да включват детайл за декоративна решетка и закрепването й пред външните тела на климатиците, с посочена ориентировъчна стойност на доставката и на монтажа на решетката. Предложенията следва да съдържат данни за стойността на проектното решение и да са съобразени с крайния срок за представянето му (25.05.2012 г.) във формат, годен за изпълнение на съответните СМР/СРР.

За контакти: ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев" №47; тел: 9159102, 9159125; факс: 9521991.

Крайният срок за представяне на предложения за идейно цветово решение е 10.05.2012 г.

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions