КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Обществена поръчка за община Силистра

Вторник, 18 Октомври 2011 17:06

Уважаеми колеги,

Публикуваме на Вашето внимание обществена поръчка за община Силистра ТУК.

Наименование на поръчката, дадено от възложителя е:
„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР),
Екологична оценка и Оценка за съвместимост на плана по Оперативна програма
«Регионално развитие 2007-2013г.», схема BG161PO001/1.4-07/2010 – Подкрепа за
Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”

Крайният срок за получаване на документи за участие е:
14.11.2011 г.

Срокът за получаване на оферти е:
24.11.2011 г.

Комисия по международна дейност и евроинтеграция
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions