КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Конкурс за проектиране на „Посетителски интерпретативни центрове в национален парк Централен балкан”

Четвъртък, 28 Май 2015 15:41
01

https://plus.google.com/+visitcentralbalkannet_competition/posts

Възложител на настоящия конкурс е Дирекция Национален Парк Централен Балкан в изпълнение на дейности по устройство и управление на НПЦБ и управляваните от ДНПЦБ резервати, предвидени в Проект „Централен Балкан – Парк за Всички”, финансиран по Оперативна Програма Околна Среда.

Предмет на конкурса е изготвяне на идейни проекти по части Архитектура и Паркоустройство и благоустройство - част от проектна документация, необходима за изграждане на два нови Посетителски Центъра (ПЦ) и прилежаща туристическа инфраструктура в НПЦБ.  Конкурсът има за цел да намери целесъобразно и естетически издържано проектно предложение за сгради и съоръжения, които да допринесат за развитието на характерната визия на Парка и да бъдат добър пример за съвременна архитектура съобразена с природата. Конкурсът е разделен на две обособени позиции, за които са приложени отделни технически задания.

Обособена позиция 1: Посетителски интерпретативен център Дановска поляна
Обособена позиция 2: Посетителски интерпретативен център Светицата

Всеки участник може да участва за двете или само за една от обособените позиции. Всеки участник има право да предложи само по един вариант на идеен проект за обособена позиция.

Цялата конкурсна документация може да се изтегли от сайта на Възложителя  http://visitcentralbalkan.net/

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions