КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Конкурс за устройствено планиране на Борисовата градина

Четвъртък, 05 Март 2015 23:20
01

Езерото Ариана е създадено в началото на 20-ти век.
Фотограф: Мария Съботинова

Направление Архитектура и градоустройство на Столична община обяви конкурс за проекти за устройствено планиране на парк "Борисова градина".

Конкурсът е явен  и открит, като срокът за приемане на проектни предложения е 4 май .

Пълна информация за обявлението може да видите ТУК.

Целта на конкурса е да се създаде устройствена концепция за развитие на съществуващия парк, на базата на която ще се направи ПУП, вкл. изменение на терените с действащ ПУП, съобразно действащите закон за устройство и застрояване и ОУП на Столична община.
Обхват на конкурса е зоната  от Орлов мост по бул. "Цариградско шосе"  и ограничавана от улиците "Незабравка", "Тинтява", "Никола Габровски", по десния бряг на река Слатинска, по ул. "Апостол Карамитев", регулационната граница на местността "Дианабад", по бул. "Г. М. Димитров"(моста на р. Драгалевска), покрай регулационната граница на местност "Жилищна група Лавен парк" (проекта в процедура ), покрай бул. "Симеоновско шосе" и "Жилищна група Зоопарк", до ул. "Чардар Мутафов", до северната граница на Зоопарка и Хладилника.
 Изискването към екипите, които участват, е ръководителят им е да има регистрация в КАБ или КИИП, с пълна проектантска правоспособност (ППП) по специалностите "Архитектура", "Ландшафтна архитектура", "Урбанизъм" или "Геодезия". Чуждите ръководители на екипи следва да предоставят Решение за признаване на ППП  от УС на КАБ.За проектантите важи условието да имат пълна проектантска правоспособност по съответната специалност.
 
Критериите, по които ще се оценяват проектите са:
Разпознаване на устройствените проблеми за опазване и развитие на парка - 30 точки ;
Определяне на реалистична визия за развитие на парка - 20 т.;
Концептуално решение за опазване и развитие на парка - 50 т.
 Методиката е подробно описана в Конкурсната програма. Повече информация маже да намерите на сайта на http://sofia-agk.com или на www.aop.bg


От историята на парка

За първоначално създаване на парка се счита 22 март 1882 г. , когато тогавашния столичен кмет Иван Хаджиноев възлага създаването на градината на швейцареца Даниел Неф. Изграждането му  започва през 1884 г.

Най-напред паркът е наречен Разсадник, впоследствие е наричан Пепиниер. До 1885 г. паркът е популярен и като Цариградска градина, е след това е преименувана на Княз-Борисова градина. По това време той заема площ от 30 ха.

Ключово място от парка е езерото с лилиите, бивше Рибно, чийто  фонтанът и балюстради са по идея на Йозеф Фрай. Езерото Ариана е създадено през 1889 г.

Последният конкурс за устройствено планиране на парка е проведен през 1984 г. и спечелен от колектив с ръководител ландш. арх. Г. Радославов, като през 1989 г. е приет и паркоустройствения проект.

След това проекти за ПУП са създавани за отделни участъци от парка.

 
Източник: http://gradat.bg
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions